Správa skupin SharePoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Co chcete udělat?

Přidání uživatelů do skupiny služby SharePoint nebo přímo na web

Odebrání uživatelů ze skupiny Sharepointu

Vytvoření nové skupiny Sharepointu

Změna nastavení skupiny

Odstranění skupiny Sharepointu

Upravit seznam skupin pro snadné spuštění

Nastavení skupiny

Vaším základním úkolem v oblasti zabezpečení webu je určit, kdo bude mít přístup k prostředkům na webu. Služba Windows SharePoint Services 3.0 vám jako vlastníkovi webu umožňuje stanovit, kteří uživatelé a které skupiny uživatelů mohou pracovat s vašimi weby SharePoint. Činnost spojená se správou uživatelů je tak v podstatě přenesena ze správce serveru na vlastníky webů.

Přidání uživatelů do skupin SharePoint nebo přímo na web

 1. Nabídka Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Nastavení webu.

  Poznámka : Na webu, pro nějž je přizpůsobená nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Na stránce Nastavení webu klepněte ve sloupci Uživatelé a oprávnění na položku Osoby a skupiny.

 2. Na stránce Osoby a skupiny klepněte na panelu Snadné spuštění na možnost Skupiny.

 3. Na stránce Osoby a skupiny: Všechny skupiny klepněte ve sloupci Skupina na odkaz na skupinu SharePoint, do níž chcete přidat uživatele.

 4. Na stránce Uživatelé a skupiny: název skupiny stránky, v nabídce Nový klikněte na Přidat uživatele.

 5. Na stránce Přidat uživatele v oddílu Přidat uživatele vyberte pomocí tlačítka Procházet uživatele, které chcete přidat do této skupiny SharePoint. Můžete také přímo zadat jména uživatelů, názvy skupin domény Windows nebo e-mailové adresy, které chcete přidat do této skupiny SharePoint. Jednotlivé položky oddělte středníky.

 6. V oddílu Přidělit oprávnění vyberte skupinu SharePoint ze seznamu Přidat uživatele do skupiny služby SharePoint nebo vyberte možnost Přímo přidělit uživatelům oprávnění a poté vyberte úroveň oprávnění, kterou chcete této skupině přidělit.

  Při přímém přidělení oprávnění budou uživatelé přidání přímo na web, nikoli do skupiny SharePoint.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odebrání uživatelů ze skupiny SharePoint

 1. Nabídka Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Nastavení webu.

  Poznámka : Na webu, pro nějž je přizpůsobená nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Na stránce Nastavení webu klepněte ve sloupci Uživatelé a oprávnění na položku Osoby a skupiny.

 2. Na stránce Osoby a skupiny klepněte na panelu Snadné spuštění na možnost Skupiny.

 3. Na stránce Osoby a skupiny: Všechny skupiny klepněte ve sloupci Skupina na odkaz na skupinu SharePoint, z níž chcete odebrat uživatele.

 4. Zaškrtněte políčka u uživatelů, které chcete odebrat z této skupiny SharePoint.

 5. V nabídce Akce klepněte na příkaz Odebrat uživatele ze skupiny.

 6. Potvrďte akci klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření nové skupiny SharePoint

 1. Nabídka Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Nastavení webu.

  Poznámka : Na webu, pro nějž je přizpůsobená nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Na stránce Nastavení webu klepněte ve sloupci Uživatelé a oprávnění na položku Osoby a skupiny.

 2. Na stránce Osoby a skupiny klepněte v nabídce Nové na příkaz Nová skupina.

 3. Na stránce Nová skupina zadejte v oddílu Název a popis O sobě název a volitelně i popis této skupiny SharePoint.

  Popis, který zadáte do textového pole O sobě, se zobrazí ve sloupci O sobě na stránce Osoby a skupiny: Všechny skupiny.

 4. V oddílu Vlastník zadejte vlastníka této skupiny SharePoint.

 5. V oddílu Nastavení skupiny určete, kdo může zobrazit a upravovat členství v této skupině.

 6. V oddílu Žádosti o členství nastavte požadované možnosti pro žádosti o zařazení do skupiny nebo o opuštění skupiny.

 7. V oddílu Poskytnout tomuto webu oprávnění skupiny určete jednu nebo více úrovní oprávnění, které chcete přiřadit této skupině SharePoint.

  Poznámka : Pokud nezadáte alespoň jednu úroveň oprávnění, nebude mít tato skupina pro daný web žádná oprávnění.

 8. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Změna nastavení skupiny

 1. Nabídka Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Nastavení webu.

  Poznámka : Na webu, pro nějž je přizpůsobená nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Na stránce Nastavení webu klepněte ve sloupci Uživatelé a oprávnění na položku Osoby a skupiny.

 2. Na stránce Osoby a skupiny klepněte na panelu Snadné spuštění na možnost Skupiny.

 3. Na stránce Osoby a skupiny: Všechny skupiny klepněte ve sloupci Skupina na odkaz na skupinu SharePoint, kterou chcete změnit.

 4. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení skupiny.

 5. Na stránce Změnit nastavení skupiny proveďte požadované změny nastavení této skupiny SharePoint a poté klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odstranění skupiny SharePoint

 1. Nabídka Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Nastavení webu.

  Poznámka : Na webu, pro nějž je přizpůsobená nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Na stránce Nastavení webu klepněte ve sloupci Uživatelé a oprávnění na položku Osoby a skupiny.

 2. Na stránce Osoby a skupiny klepněte na panelu Snadné spuštění na možnost Skupiny.

 3. Na stránce Osoby a skupiny: Všechny skupiny klepněte ve sloupci Skupina na odkaz na skupinu SharePoint, kterou chcete odstranit.

 4. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení skupiny.

 5. Na stránce Změnit nastavení skupiny přejděte do spodní části stránky a poté klepněte na tlačítko Odstranit.

 6. Potvrďte akci klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úprava seznamu snadného spuštění pro skupinu

Následující postup použijte, chcete-li určit, které názvy skupin SharePoint se zobrazí na panelu Snadné spuštění na stránce Osoby a skupiny.

 1. Nabídka Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Nastavení webu.

  Poznámka : Na webu, pro nějž je přizpůsobená nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Na stránce Nastavení webu klepněte ve sloupci Uživatelé a oprávnění na položku Osoby a skupiny.

 2. Na stránce Osoby a skupiny klepněte na panelu Snadné spuštění na možnost Skupiny.

 3. Na stránce Osoby a skupiny: Všechny skupiny klepněte v nabídce Nastavení na příkaz Upravit snadné spuštění skupiny.

 4. Na stránce Upravit snadné spuštění skupiny v oddílu Skupiny přidejte do seznamu existující skupiny SharePoint, které se mají zobrazit na panelu Snadné spuštění, a odeberte skupiny, které se na tomto panelu nemají zobrazovat.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nastavení skupin

Následující postup použijte, chcete-li určit, ke kterým skupinám SharePoint mají být přiřazeni návštěvníci, členové a vlastníci webu.

 1. Nabídka Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Nastavení webu.

  Poznámka : Na webu, pro nějž je přizpůsobená nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Na stránce Nastavení webu klepněte ve sloupci Uživatelé a oprávnění na položku Osoby a skupiny.

 2. Na stránce Osoby a skupiny klepněte na panelu Snadné spuštění na možnost Skupiny.

 3. Na stránce Osoby a skupiny: Všechny skupiny klepněte na nabídku Nastavení, a potom klepněte na možnost Nastavení skupin.

 4. Na stránce Nastavit skupiny pro tento web v jednotlivých sekcích buď vyberte ze seznamu existující skupinu SharePoint, nebo vyberte možnost Vytvoření nové skupiny, vytvořte novou skupinu SharePoint a přiřaďte ji k webu.

  Pokud vytvoříte novou skupinu, můžete provést následující akce:

  • Potvrďte automaticky vytvořený název nové skupiny SharePoint nebo zadejte nový název.

  • Přidejte do nové skupiny všechny ověřené uživatele nebo určete pouze požadované uživatele.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×