Správa schématu vyhledávání v SharePointu Online

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Co můžete vyhledávat, jak můžete hledat a jak získat výsledky zobrazené v hledání webů ovládacích prvků schématu vyhledávání. Ve schématu vyhledávání můžete zobrazit, vytvořit nebo změnit spravované vlastnosti a mapování procházených vlastností na spravované vlastnosti. Změnou schématu vyhledávání můžete vytvořit vlastní vyhledávání.

O schématu vyhledávání

Když lidé vyhledávají obsah na vašich sharepointových webech, je pro výsledek jejich hledání rozhodující obsah vašeho indexu vyhledávání. Index obsahuje informace ze všech dokumentů a stránek na vašem webu.

Index vyhledávání sestává z procházení obsahu na webu služby SharePoint. Modul procházení vyzvedne obsah a metadat z dokumentů ve formě procházené vlastnosti. Schéma vyhledávání pomáhá účinku prohledávacího modulu rozhodnout vystopovat jaký obsah a metadata. Příklady metadat: název dokumentu a Autor. Získáte na obsah a metadat z dokumentů do indexu vyhledávání musí být procházené vlastnosti však namapované spravované vlastnosti. Pouze spravované vlastnosti jsou k dispozici v indexu. Například procházených vlastností souvisejících s Autor namapovat na spravovanou vlastnost související s Autor. Další informace naleznete v tématu Představení schéma vyhledávání pro službu SharePoint .

Schéma vyhledávání obsahuje mapování procházených vlastností na spravované vlastnosti a odlišné nastavení spravovaných vlastností. Uživatelé můžou vyhledávat jenom spravované vlastnosti. Nastavení spravovaných vlastností definuje, co a jak je možné hledat, například které spravované vlastnosti se můžou nastavovat později jako zpřesnění.

Pomocí spravovaných vlastností můžete omezit výsledky hledání, jako například „vyhledávat jenom položky s tímhle konkrétním autorem“, a prezentovat obsah vlastností ve výsledcích hledání.

Delve používá spravované vlastnosti dotazování Office graphu a zobrazíte obsahu karty v Delve. Například zobrazí se spravované vlastnosti jako autor, název souboru, ModifiedBy a LastModifiedTime na kartách obsahu Delve.

Všechny dokumenty, které uživatel může prohlížet nebo upravovat v Office 365, může zobrazit také v Delve. Delve nezmění všechna oprávnění a uživatelé uvidí jenom dokumenty, které už máte přístup. V některých případech však můžete do dokumentu v nezobrazovaly Delve.

Chcete-li skrýt dokumentu z Delve můžete HideFromDelve spravované vlastnosti. Můžete mít uložení dokumentu ve Office 365 a lidi můžete pořád najít při hledání - ho právě se v neobjeví Delve už. Zobrazit, Skrýt dokumenty v Delvu.

Další informace o Delve najdete v tématu Office Delve pro správce Office 365

Když v sharepointovém seznamu vytvoříte nový sloupec webu, prohledávací modul vybere jeho název jako novou procházenou vlastnost. SharePoint automaticky namapuje novou procházenou vlastnost na novou automaticky generovanou spravovanou vlastnost. Tuhle automaticky generovanou spravovanou vlastnost nejde ve výchozím nastavení upřesňovat.

Pokud chcete vlastnost použít ke zpřesnění na webu front-end, musíte procházenou vlastnost ručně namapovat na spravovanou vlastnost nastavenou tak, aby umožňovala upřesňování. Pokud chcete vytvořit novou spravovanou vlastnost umožňující upřesňování v SharePointu Online, je potřeba použít existující nepoužitou spravovanou vlastnost a přejmenovat ji pomocí aliasu. Pro tenhle účel máte k dispozici docela hodně spravovaných vlastností. Nazývají se například „RefinableString00“ nebo „RefinableDate19“.

Vytvoříte například nový sloupec webu s názvem NovéBarvy a chcete, aby ho uživatelé mohli používat jako možnost pro upřesnění výsledků hledání. Ve schématu vyhledávání vyberete nepoužívanou spravovanou vlastnost, například RefinableString00, a pomocí aliasu jí přejmenujete na Nové barvy. Potom namapujete tuhle novou spravovanou vlastnost na odpovídající procházenou vlastnost.

Standardní schéma vyhledávání na úrovni klienta obvykle není potřeba měnit. Pokud ale chcete vytvořit rozšířené nebo vlastní možnosti vyhledávání, můžete schéma změnit.

Schéma vyhledávání můžete změnit pro celého klienta nebo jenom pro konkrétní kolekci webů. Schéma vyhledávání pro kolekci webů je založené na schématu vyhledávání pro klienta, a proto obvykle provedete změny nejprve na úrovni klienta a potom na úrovni kolekce webů. Všechny změny provedené u kolekce webů se použijí jenom u dané kolekce webů.

Když změníte spravované vlastnosti nebo přidáte nové, projeví se změny až po dalším procházení obsahu. V SharePointu Online probíhá procházení automaticky podle stanoveného plánu procházení.

Po přidání nové vlastnosti k seznamu nebo knihovně nebo po změně vlastností, které se v seznamu nebo knihovně používají, je potřeba obsah znovu projít, aby se změny projevily v indexu vyhledávání. Protože se změny provádí ve schématu vyhledávání a ne na samotném webu, prohledávací modul nepřeindexuje seznam nebo knihovnu automaticky. Pokud chcete mít jistotu, že změny budou prošlé a zahrnuté do nového indexu, můžete zadat konkrétní požadavek na přeindexování seznamu nebo knihovny. V takovém případě se pak seznam nebo knihovna znovu projde a přeindexuje, takže můžete začít používat své nové spravované vlastnosti v dotazech, pravidlech dotazu a šablonách zobrazení.

Začátek stránky

Poznámka :  V SharePointu Online nejsou k dispozici všechny možnosti.

Když v SharePointu Online vytvoříte novou spravovanou vlastnost, bude mít určitá omezení. Například může být jenom typu Text nebo Ano/Ne a nebude možné jí řadit nebo upřesnit.

Pokud potřebujete vlastnost jiného typu nebo takovou, která má jiné než dostupné charakteristiky, postupujte podle kroků uvedených v části Vytvoření spravované vlastnosti přejmenováním stávající vlastnosti.

 1. Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání pro klienta nebo kolekce webů:

  Přejděte na stránku schéma vyhledávání klienta
  1. Přihlaste se k Office 365.

   Zvolte hlavní nabídku a potom zvolte Správce.

  2. Klikněte na Správce a potom klikněte na SharePoint. Teď jste v Centru pro správu Sharepointu.

  3. Klikněte na Hledat a potom na stránce správy vyhledávání klikněte na Spravovat schéma vyhledávání.

  Přejděte na stránku schéma vyhledávání pro kolekci webů
  1. Na svém webu přejděte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. V části Správa kolekce webů klikněte na schéma vyhledávání.

 2. Klikněte na spravované vlastnosti.

 3. Na stránce Spravované vlastnosti klikněte na Nová spravovaná vlastnost.

 4. do pole název vlastnosti v části název a popis zadejte název nové spravované vlastnosti. Pokud chcete, zadejte popis.

 5. V části Typ vyberte jednu z možností, které jsou u vlastnosti dostupné:

  • Ano/Ne

  • Otočení

 6. V části Hlavní vlastnosti vyberte jednu nebo několik dostupných možností.

 7. V části Mapování na procházené vlastnosti klikněte na Přidat mapování.

 8. V dialogu Výběr procházené vlastnosti vyberte procházenou vlastnost, kterou chcete namapovat na spravovanou vlastnost, a potom klikněte na OK. Pokud chcete na jednu spravovanou vlastnost namapovat víc procházených vlastností, opakujte tenhle krok.

 9. V části Mapování na procházené vlastnosti zadejte, jestli chcete zahrnout:

  • Veškerý obsah ze všech procházených vlastností namapovaných na danou spravovanou vlastnost

  • Obsah z první procházené vlastnosti, která obsahuje hodnotu, a (volitelně) v jakém pořadí

 10. Klikněte na OK.

 1. Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro klienta
  1. Přihlaste se k Office 365.

   Zvolte hlavní nabídku a potom zvolte Správce.

  2. Klikněte na Správce a potom klikněte na SharePoint. Teď jste v Centru pro správu Sharepointu.

  3. Klikněte na Hledat a potom na stránce správy vyhledávání klikněte na Spravovat schéma vyhledávání.

  Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro kolekci webů
  1. Na webu klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. V části Správa kolekce webů klikněte na schéma vyhledávání.

 2. Na stránce spravované vlastnosti vyhledejte nepoužívané spravované vlastnosti. Podle nepoužité, jsme znamená, že vlastnost není namapovaných na procházené vlastnosti: ve sloupci Namapované procházené vlastnosti jsou prázdné. Viz tabulka výchozí nepoužívané spravované vlastnosti další podrobnosti.

  Důležité : Pokud chcete mít později možnost používat vlastnost k upřesnění, vyberte spravovanou vlastnost s označením Upřesnit.

 3. Najeďte myší na spravovanou vlastnost, klikněte na šipku a potom klikněte na Upravit/mapovat vlastnost.

 4. Na stránce Upravit spravovanou vlastnost v části Hlavní vlastnosti a oddílu Alias zadejte do pole Alias nový název vlastnosti.

 5. V části Mapování na procházené vlastnosti klikněte na Přidat mapování.

 6. Na stránce Výběr procházené vlastnosti vyberte procházenou vlastnost, kterou chcete namapovat na spravovanou vlastnost, a klikněte na OK. Pokud chcete na danou spravovanou vlastnost namapovat víc procházených vlastností, opakujte tenhle krok.

 7. Klikněte na OK.

  Důležité :  Když tímto způsobem vytvoříte novou spravovanou vlastnost, je potřeba knihovnu nebo seznam používající upřesnění znovu projít a přeindexovat, aby se vlastnost zobrazila jako možnost v konfiguraci upřesnění. Viz část Zadání požadavku na přeindexování seznamu nebo knihovny dokumentů.

 1. Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro klienta
  1. Přihlaste se k Office 365.

   Zvolte hlavní nabídku a potom zvolte Správce.

  2. Klikněte na Správce a potom klikněte na SharePoint. Teď jste v Centru pro správu Sharepointu.

  3. Klikněte na Hledat a potom na stránce správy vyhledávání klikněte na Spravovat schéma vyhledávání.

  Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro kolekci webů
  1. Na webu klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. V části Správa kolekce webů klikněte na schéma vyhledávání.

 2. Na kartě Spravované vlastnosti jsou zobrazené všechny spravované vlastnosti, jejich nastavení a procházené vlastnosti, na které jsou namapované.

 3. Pokud chcete zobrazit procházené vlastnosti a spravované vlastnosti, na které jsou namapované, klikněte na Procházené vlastnosti.

 4. Kategorie procházených vlastností zobrazíte kliknutím na Kategorie.

Poznámka :  V SharePointu Online nejsou k dispozici všechny možnosti.

Úpravy spravované vlastnosti
 1. Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro klienta
  1. Přihlaste se k Office 365.

   Zvolte hlavní nabídku a potom zvolte Správce.

  2. Klikněte na Správce a potom klikněte na SharePoint. Teď jste v Centru pro správu Sharepointu.

  3. Klikněte na Hledat a potom na stránce správy vyhledávání klikněte na Spravovat schéma vyhledávání.

  Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro kolekci webů
  1. Na webu klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. V části Správa kolekce webů klikněte na schéma vyhledávání.

 2. Vyhledejte spravovanou vlastnost, kterou chcete upravit ve sloupci Název vlastnosti na kartě Spravované vlastnosti nebo zadejte název do pole Filtr.

 3. Najeďte myší na spravovanou vlastnost v seznamu, klikněte na šipku a potom klikněte na Upravit/mapovat vlastnost.

 4. Úprava nastavení na stránce Upravit spravovanou vlastnost a potom klikněte na OK.

 1. Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro klienta
  1. Přihlaste se k Office 365.

   Zvolte hlavní nabídku a potom zvolte Správce.

  2. Klikněte na Správce a potom klikněte na SharePoint. Teď jste v Centru pro správu Sharepointu.

  3. Klikněte na Hledat a potom na stránce správy vyhledávání klikněte na Spravovat schéma vyhledávání.

  Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro kolekci webů
  1. Na webu klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. V části Správa kolekce webů klikněte na schéma vyhledávání.

 2. Na kartě Spravované vlastnosti vyhledejte spravovanou vlastnost, kterou chcete odstranit, nebo zadejte její název do pole Filtr.

 3. Najeďte myší na spravovanou vlastnost, kterou chcete odstranit, klikněte na šipku, a potom klikněte na Odstranit.

 4. Klikněte na OK.

  Důležité : Když odstraníte spravovanou vlastnost:

  • Uživatelé nemůžou danou vlastnost vyhledávat.

  • Pravidlo dotazu využívající danou vlastnost přestane fungovat.

  • Vlastní webová část využívající danou vlastnost přestane fungovat.

 1. Chcete-li přejít na schéma vyhledávání:

  Pro klienta
  1. Přihlaste se k Office 365.

   Zvolte hlavní nabídku a potom zvolte Správce.

  2. Klikněte na Správce a potom klikněte na SharePoint. Teď jste v Centru pro správu Sharepointu.

  3. Klikněte na Hledat a potom na stránce správy vyhledávání klikněte na Spravovat schéma vyhledávání.

  Chcete-li přejít na schéma vyhledávání:

  Pro kolekci webů
  1. Na webu klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. V části Správa kolekce webů klikněte na schéma vyhledávání.

 2. Klikněte na Procházené vlastnosti.

 3. Na stránce Procházené vlastnosti vyhledejte procházenou vlastnost, kterou chcete namapovat na spravovanou vlastnost, nebo zadejte její název do pole Procházené vlastnosti v části Filtry.

 4. Najeďte myší na procházenou vlastnost, kterou chcete mapovat, klikněte na šipku, a potom klikněte na Upravit/mapovat vlastnost.

 5. Na stránce Upravit procházenou vlastnost klikněte v oddílu Mapování na spravované vlastnosti na Přidat mapování.

 6. V dialogu Výběr spravované vlastnosti vyberte spravovanou vlastnost, kterou chcete namapovat na procházenou vlastnost, a potom klikněte na OK. Pokud chcete na danou procházenou vlastnost namapovat víc spravovaných vlastností, opakujte tenhle krok.

 7. V části Zahrnout do fulltextového indexu zaškrtněte políčko, pokud chcete zahrnout obsah dané procházené vlastnosti do fulltextového indexu.

 8. Klikněte na OK.

 1. Chcete-li přejít na schéma vyhledávání:

  Pro klienta
  1. Přihlaste se k Office 365.

   Zvolte hlavní nabídku a potom zvolte Správce.

  2. Klikněte na Správce a potom klikněte na SharePoint. Teď jste v Centru pro správu Sharepointu.

  3. Klikněte na Hledat a potom na stránce správy vyhledávání klikněte na Spravovat schéma vyhledávání.

  Chcete-li přejít na schéma vyhledávání:

  Pro kolekci webů
  1. Na webu klikněte na Nastavení a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. V části Správa kolekce webů klikněte na schéma vyhledávání.

 2. Klikněte na Kategorie.

 3. Na stránce Kategorie vyhledejte kategorii procházených vlastností, kterou chcete zobrazit nebo upravit.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Pokud chcete zobrazit, které procházené vlastnosti patří do kategorie a na které spravované vlastnosti jsou namapované, klikněte na stránce Kategorie na kategorii procházených vlastností.

  2. Pokud chcete kategorii upravit, najeďte myší na kategorii procházených vlastností, kterou chcete upravit, a potom klikněte na Upravit kategorii.

Pokud nechcete, aby se dokument objeví v Delve, můžete vytvořit HideFromDelve sloupec webu typu Ano/Ne. Tento sloupec webu vytvoří nový procházených vlastností, ows_HideFromDelve, která automaticky namapovala HideFromDelve spravované vlastnosti.

Přidání sloupce webu do knihovny nebo seznamu, kde je dokument uložen
 1. Přihlaste se jako správce kolekce webů a přejděte na web, kde je uložen dokument, který chcete skrýt z Delve.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu seznam nebo knihovnu.

 3. Ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na Vytvořit sloupec.

 4. Do pole název sloupce v části název a typ zadejte HideFromDelve a pak vyberte Ano/Ne (zaškrtávací políčko).

  Důležité : V rozevírací nabídce Výchozí hodnota v části Další nastavení sloupců klikněte na Ne. Pokud vyberete možnost Ano, bude z Delve skrýt všechny nové dokumenty.

 5. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • 2016 Sharepointu nebo Sharepointu Online zrušte zaškrtnutí políčka Přidat k všechny typy obsahu.

  • SharePoint 2013 zrušte zaškrtnutí políčka Přidat do výchozího zobrazení.

 6. Klikněte na OK.

Označit dokument, který chcete skrýt z Delve
 1. Přejděte na web, kde je uložen dokument, který chcete skrýt z Delve.

 2. Najděte dokument, který chcete skrýt v seznamu nebo knihovně, klikněte na Upravit vlastnosti a potom zaškrtněte políčko HideFromDelve.

 3. Klikněte na OK.

Po další plánované procházení nebo žádost o přeindexování seznamu nebo knihovny dokumentůje dokument skryto Delve. Pokud chcete dokument objeví v Delve, zrušte zaškrtnutí políčka sloupci HideFromDelve skryté dokumentu.

 1. Na svém webu přejděte do seznamu nebo knihovně, kde jste přidali novou vlastnost a potom klikněte na název. Měli byste vidět karty knihovny nebo seznamu.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Knihovna nebo kartu Seznam.

 3. V části Nastavení klikněte na Nastavení knihovny nebo Nastavení seznamu.

 4. Na stránce Nastavení klikněte v části Obecné nastavení na Upřesnit nastavení.

 5. Přejděte dolů na Přeindexovat knihovnu dokumentů nebo Přeindexovat seznam a klikněte na tlačítko. Veškerý obsah knihovny dokumentů nebo seznamu se při dalším plánovaném procházení přeindexuje.

  Poznámka : To může způsobí rozsáhlé zatížení vyhledávací systém, takže nezapomeňte přeindexování až poté, co jste provedli všechny změny, které se mají stát znovu indexované.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Přehled procházených a spravovaných vlastností na SharePoint serveru 2013

Přehled schématu vyhledávání na SharePoint serveru

Ruční požádat o procházení a přeindexování webu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×