Správa profilů migrace serveru Microsoft Content Management Server

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Nejaktuálnější a nejkomplexnější informace získáte na stránce www.microsoft.com.

Pomocí stránky Spravovat profily migrace serveru správy obsahu společnosti Microsoft je možné migrovat obsah ze serveru s nainstalovaným serverem Microsoft Content Management Server 2001 na server s produktem Microsoft Office SharePoint Server 2007. Chcete-li migrovat obsah, můžete vytvořit jeden či více profilů migrace obsahu a spustit je.

Jestliže chcete spravovat profily migrace serveru Microsoft Content Management, otevřete stránku Spravovat profily migrace serveru správy obsahu společnosti Microsoft:

 1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Operace.

 2. Na stránce Operace klepněte v části Upgrade a migrace na možnost Migrace serveru správy obsahu společnosti Microsoft.

V tomto článku

Vytvořit nový profil migrace

Úpravy profilu migrace

Spuštění migrace

Analýza migrace

Odstranit profil migrace

Vytvoření nového profilu migrace

 1. Na stránce Spravovat profily migrace serveru správy obsahu společnosti Microsoft klepněte na možnost Nový profil migrace.

 2. V části Název a popis zadejte do pole Název název profilu migrace.

 3. Do pole Popis zadejte popis profilu migrace.

 4. V části Zdrojová databáze zadejte do pole Název databázového serveru název databázového serveru s obsahem, který chcete migrovat.

 5. V závislosti na způsobu konfigurace ověřování serveru zdrojové databáze vyberte možnost Ověřování systému Windows nebo možnost Ověřování SQL.

 6. Do polí Uživatelské jméno a Heslo zadejte pověření účtu určeného k připojení k serveru zdrojové databáze.

 7. Klepněte na tlačítko Připojit.

  Na databázovém serveru proběhne hledání seznamu databází vhodných k migraci.

 8. V poli Název databáze vyberte databázi, kterou chcete migrovat.

 9. V části Cíl klepněte v nabídce Webová aplikace na cílovou webovou aplikaci.

 10. V nabídce Kolekce webů klepněte na cílovou kolekci webů.

  Další informace o cílové kolekci webů najdete v článku vytváření webů a kolekcí webů z adresáře webu.

 11. V části Web nejvyšší úrovně v poli Web, který chcete migrovat jako web nejvyšší úrovně vyberte web, který chcete migrovat jako web nejvyšší úrovně.

  Bude migrován vybraný web a obsah v rámci tohoto webu.

 12. V části Jazyk vyberte jazyk migrovaných webů.

 13. Chcete-li po úspěšném dokončení migrace doručit e-mailovou zprávu, zaškrtněte v části Oznámení políčko Odeslat e-mailovou zprávu, pokud zpracování úlohy migrace proběhne úspěšně.

 14. Chcete-li doručit e-mailovou zprávu v případě, že se migrace nezdaří, zaškrtněte políčko Odeslat e-mailovou zprávu, pokud se zpracování úlohy migrace nezdaří.

 15. Jestliže zaškrtnete políčko Odeslat e-mailovou zprávu, pokud zpracování úlohy migrace proběhne úspěšně nebo políčko Odeslat e-mailovou zprávu, pokud se zpracování úlohy migrace nezdaří, zadejte do pole Zadejte e-mailové adresy e-mailovou adresu.

 16. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úpravy profilu migrace

 • Na stránce Spravovat profily migrace serveru správy obsahu společnosti Microsoft klepněte v nabídce profilu, který chcete upravit, na položku Upravit.

  Další informace o možnostech nastavení, které můžete upravovat, získáte v části Vytvoření nového profilu migrace.

Začátek stránky

Spuštění migrace

 1. Na stránce Spravovat profily migrace serveru správy obsahu společnosti Microsoft klepněte v nabídce profilu migrace, který chcete spustit, na položku Spustit.

 2. Na stránce Spustit migraci vyberte některou z následujících položek:

  • Migrovat změny, k nimž došlo od předchozí migrace: V případě výběru této možnosti budou migrovány změny, k nimž ve zdrojové kolekci webů došlo po poslední migraci.

  • Migrovat všechna data a odstranit všechna data migrovaná dříve: V případě výběru této možnosti budou všechna data v cílové kolekci webů nahrazena daty ze zdrojového webu.

   Upozornění : Touto akcí vymažete veškerá data, která v daném okamžiku obsahuje cílová kolekce webů.

   Stav migrace je uveden ve sloupci Stav.

Začátek stránky

Analýza migrace

Před spuštěním můžete u profilu migrace zjistit případné potíže a vytvořit sestavu.

Poznámka : Jakmile spustíte profil migrace, je automaticky spuštěna jeho analýza.

 • Na stránce Spravovat profily migrace serveru správy obsahu společnosti Microsoft klepněte v nabídce profilu migrace, který chcete analyzovat, na položku Analyzovat.

  Stav analýzy migrace je uveden ve sloupci Stav.

Začátek stránky

Odstranění profilu migrace

 1. Na stránce Spravovat profily migrace serveru správy obsahu společnosti Microsoft klepněte v nabídce profilu, který chcete odstranit, na položku Odstranit.

 2. V okně s dotazem, zda chcete pokračovat v odstraňování, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×