Správa profilů mezipaměti

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Profily mezipaměti popisují specifická nastavení mezipaměti pro jednotlivé typy výstupní mezipaměti stránky. Profil mezipaměti definuje následující typy chování mezipaměti:

 • dobu, po kterou mají být položky uchovány v mezipaměti,

 • zásady upravování zabezpečení,

 • vypršení platnosti nastavení, například nastavení doby trvání a změn,

 • rozdělení mezipaměti na oddíly na základě oprávnění uživatele, uživatelských práv a jiných vlastních proměnných.

Díky tomu, že profil mezipaměti lze pro kolekci webů definovat centrálně, je možné jej aktualizovat na jednom místě a změna se ihned projeví v celé kolekci webů.

Poznámka : Profily mezipaměti určují chování výstupní mezipaměti stránky pro kolekci webů, jednotlivé weby nebo stránku předlohy, na které jsou profily mezipaměti použity.

Přidání profilů mezipaměti

 1. Na domovské stránce kolekce webů klikněte na nabídku Akce webu Obrázek tlačítka přejděte na Nastavení webu a potom klikněte na Změnit všechna nastavení webu.

 2. V části Správa kolekce webů klepněte na položku Profily mezipaměti kolekce webů.

 3. Na stránce profilů mezipaměti klepněte na možnost Nový.

 4. V části Nadpis zadejte nadpis profilu mezipaměti.

 5. V části Zobrazovaný název zadejte název profilu mezipaměti.

  Zobrazovaný název se objeví v seznamu profilů mezipaměti dostupných pro vlastníky webu a vlastníky rozložení stránek.

 6. V části Zobrazovaný popis zadejte popis účelu profilu mezipaměti.

 7. V části Provést kontrolu seznamu ACL zaškrtněte poličko zajišťující, aby všechny položky v mezipaměti měly upraveno zabezpečení.

  Zaškrtnutí tohoto políčka je možné zrušit a zvýšit tím rychlost, je však vhodné to provádět jen pro weby nebo rozložení stránek, které neobsahují informace vyžadující přizpůsobení zabezpečení.

 8. V části Povoleno zaškrtněte políčko povolující použití mezipaměti.

 9. V části Doba trvání zadejte dobu v sekundách, po kterou má být verze v mezipaměti k dispozici.

 10. V části Zkontrolovat změny zaškrtněte políčko, které zajišťuje, že se při každém požadavku na stránku ověří, zda web nebyl změněn, a v případě změny webu se mezipaměť vyprázdní.

  Zaškrtnutí tohoto políčka je možné zrušit a zvýšit tím výkonnost, avšak pokud to provedete, systém nebude po dobu stanovenou v části Doba trvání kontrolovat, zda byla provedena aktualizace webu. V důsledku toho se může stát, že uživatelé nedostanou nejaktuálnější informace.

 11. V části Měnit podle vlastního parametru zadejte vlastní parametr určený v položce

HttpCachePolicy.SetVaryByCustom

v aplikaci ASP .NET 2.0.

 1. V části Měnit podle záhlaví HTTP zadejte vlastní parametr určený v položce

HttpCachePolicy.VaryByHeaders

v aplikaci ASP .NET 2.0.

 1. V části Měnit podle parametrů řetězce dotazu zadejte parametr dotazu určený v položce

HttpCachePolicy.VaryByParams

v aplikaci ASP .NET 2.0.

 1. V části Měnit podle práv uživatele zaškrtnutím políčka zajistíte, že uživatelé musí mít identická platná oprávnění pro všechny objekty podléhající zabezpečení, pokud se jim má zobrazit stejná stránka používající mezipaměť jako libovolnému jinému uživateli.

 2. V části Možnost ukládání do mezipaměti zvolte typ mezipaměti určený položkou

HttpCacheability

v aplikaci ASP .NET 2.0.

 1. V části Bezpečné pro ověřené použití zaškrtněte políčko pro zásady, které chcete správcům a návrhářům stránek povolit pro používání v ověřených scénářích.

 2. V části Povolit autorům zobrazovat obsah uložený do mezipaměti zaškrtněte políčko, chcete-li obcházet normální chování, při kterém je pro stránky uživatelů s oprávněním k úpravám používána mezipaměť.

  Povolte toto chování v situacích, kdy víte, že stránka bude publikována, avšak nebude mít obsah, který by mohl být rezervován nebo by mohl existovat ve formě konceptu. Příkladem je webová část Dotaz na obsah.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×