Správa priority pravidel podmíněného formátování

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při vytváření více než jednoho pravidla podmíněného formátování pro oblast buněk je důležité mít na paměti následující okolnosti: jak budou daná pravidla vyhodnocována, co se stane v případě konfliktu dvou nebo více pravidel, jak může kopírování a vkládání ovlivnit vyhodnocování pravidel, jak lze změnit prioritu vyhodnocování a kdy lze vyhodnocování pravidel zastavit.

Co chcete udělat?

Další informace o prioritách pravidel podmíněného formátování

Upravit priority pravidel podmíněného formátování

Informace o prioritě pravidel podmíněného formátování

Vytvoření, úprava, odstranění a zobrazit všechna pravidla podmíněného formátování v sešitu v dialogovém Správce pravidel podmíněného formátování. (Na kartě Domů ve skupině styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla.) Kdy se dvěma nebo více pravidel podmíněného formátování použít na oblast buněk, tato pravidla vyhodnoceny v pořadí priorit o tom, jak jsou uvedené v tomto dialogovém okně.

Pravidlo uvedené v seznamu výše má vyšší prioritu než pravidlo uvedené níže. Při výchozím nastavení jsou nová pravidla vždy přidána na začátek seznamu a mají tedy vyšší prioritu, ale pořadí v dialogovém okně můžete změnit pomocí šipek Nahoru a Dolů.

Případy, kdy je více pravidel podmíněného formátování vyhodnoceno jako platná

U oblasti buněk může být vyhodnoceno více pravidel jako platná. Mezi těmito pravidly potom je nebo není konflikt:

Mezi pravidly není konflikt:     Pokud je například v rámci jednoho pravidla buňka formátována tučným písmem a v rámci druhého pravidla červenou barvou, bude v buňce současně použit formát tučného i červeného písma. Protože tato pravidla nejsou v rozporu, budou použita obě dvě.

Mezi pravidly je konflikt:     Například jedno pravidlo nastaví barvu písma v buňce na červenou a druhé na zelenou. Protože jsou tato dvě pravidla v rozporu, může být použito pouze jedno. Použije se pravidlo s vyšší prioritou.

Vliv vkládání, vyplňování a kopírování formátu na pravidla podmíněného formátování

Při úpravách sešitu můžete kopírovat a vkládat hodnoty buněk s podmíněným formátováním, vyplnit oblast buněk s podmíněným formátováním nebo použít příkaz Kopírovat formát. Tyto operace mohou následujícím způsobem ovlivnit prioritu pravidel pro podmíněné formátování: Pro cílové buňky se vytvoří nové pravidlo podmíněného formátování vycházející ze zdrojových buněk.

Pokud zkopírujete a vložíte hodnoty buňky s podmíněným formátováním do sešitu otevřeného v jiné instanci aplikace Microsoft Office Excel, pravidlo podmíněného formátování nebude vytvořeno a formát se nezkopíruje.

Situace, kdy nastane konflikt mezi podmíněným a ručním formátem

Pokud je pro oblast buněk formátovací pravidlo platné, má větší prioritu než ruční formát. Ruční formát nastavíte příkazem Formát ve skupině Buňky na kartě Domů. Pokud odstraníte pravidlo podmíněného formátování, ruční formát pro oblast buněk zůstane zachován.

Poznámka : Ruční formátování není uvedeno v seznamu v dialogovém okně Správce pravidel podmíněného formátování ani není použito k určení priority.

Řízení zastavení vyhodnocování pravidel pomocí zaškrtávacího políčka Zastavit, pokud platí

Pro zpětnou kompatibilitu je možné zaškrtnutím políčka Zastavit, pokud platí v dialogovém okně Správa pravidel simulovat možné zobrazení podmíněného formátování v dřívějších verzích aplikace Microsoft Office Excel, jež nepodporují více než tři pravidla podmíněného formátování nebo použití více pravidel pro stejnou oblast.

Pokud máte například více než tři pravidla podmíněného formátování pro oblast buněk, provede verze aplikace Excel, jež je dřívější než verze Office Excel 2007, následující akce:

 • První tři pravidla pouze vyhodnotí.

 • Použije pravidlo s nejvyšší prioritou, jež platí.

 • Ignoruje pravidla s nižší prioritou, jež platí.

Následující tabulka uvádí přehled všech možných podmínek pro první tři pravidla:

Pravidlo

Stav

Pravidlo

Stav

Pravidlo

Stav

Vyhodnocení

Jedna

Platí

Dvě

Platí nebo neplatí

Tři

Platí nebo neplatí

Použije se pravidlo jedna. Pravidla dva a tři budou ignorována.

Jedna

Neplatí

Dvě

Platí

Tři

Platí nebo neplatí

Použije se pravidlo dva. Pravidlo tři bude ignorováno.

Jedna

Neplatí

Dvě

Neplatí

Tři

Platí

Použije se pravidlo tři.

Jedna

Neplatí

Dvě

Neplatí

Tři

Neplatí

Žádná pravidla nebudou použita.

Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Zastavit, pokud platí lze výchozí chování změnit:

 • Chcete-li vyhodnocovat pouze první pravidlo, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí pro první pravidlo.

 • Chcete-li vyhodnocovat pouze první a druhé pravidlo, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí pro druhé pravidlo.

 • Chcete-li vyhodnocovat pouze první, druhé a třetí pravidlo, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí pro třetí pravidlo.

Poznámka : Políčko Zastavit, pokud platí nelze zaškrtnout ani zrušit jeho zaškrtnutí, pokud pravidlo formátuje pomocí datové čáry, barevné škály nebo sady ikon.

Začátek stránky

Úprava priorit pravidel podmíněného formátování

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Pro aktuální výběr, včetně typu pravidla, formátu, oblasti buněk, na které se pravidlo vztahuje, a nastavení Zastavit, pokud platí, se zobrazí seznam pravidel podmíněného formátování.

  Pokud se požadované pravidlo nezobrazí v seznamu Zobrazit pravidla formátování pro, zkontrolujte, zda byla vybrána správná oblast buněk, sešit, tabulka nebo kontingenční tabulka.

 2. Vyberte pravidlo. Vybrat lze vždy jen jedno pravidlo.

 3. Chcete-li zvýšit prioritu vybraného pravidla, klepněte na možnost Přesunout nahoru. Chcete-li prioritu vybraného pravidla snížit, klepněte na příkaz Přesunout dolů.

 4. Máte také možnost zastavit u určitého pravidla vyhodnocování a to výběrem volby Zastavit, pokud platí.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×