Správa priorit pravidel podmíněného formátování

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při vytváření více než jednoho pravidla podmíněného formátování pro oblast buněk je důležité vědět, jak budou daná pravidla vyhodnocovaná, co se stane v případě konfliktu dvou nebo více pravidel, jak může kopírování a vkládání ovlivnit vyhodnocování pravidel, jak můžete změnit pořadí vyhodnocování a kdy je možné vyhodnocování pravidel zastavit.

V tomto článku

Zjistit informace o prioritách pravidel podmíněného formátování

Úprava priorit pravidel podmíněného formátování

Další informace o podmíněném formátování

Informace o prioritách pravidel podmíněného formátování

Vytvoření, úpravy, odstranění a zobrazení všech pravidel podmíněného formátování v sešitu provedete pomocí dialogového okna Správce pravidel podmíněného formátování. (Na kartě Domů klikněte na položku Podmíněné formátování a poté na možnost Správa pravidel.)

Nabídka Podmíněné formátování se zvýrazněním možnosti Správa pravidel

Pokud je v oblasti buněk použito dvě a více pravidel podmíněného formátování, jsou tato pravidla vyhodnocována na základě priority (shora dolů) podle toho, jak jsou seřazena v tomto dialogovém okně.

Zde je příklad s daty vypršení platnosti štítků s ID. Žlutou barvou pozadí chceme označit štítky, jejichž platnost vyprší během 60 dní, ale ještě nevypršela, a červenou barvou pozadí štítky, jejichž platnost už vypršela.

Data s podmíněným formátováním

V tomto příkladě jsou buňky s čísly ID zaměstnanců, kteří mají data certifikace s vypršením platnosti do 60 dnů, formátovány žlutou barvou, a ID čísel zaměstnanců s již neplatnou certifikací jsou formátována červeně. Pravidla jsou zobrazena na následujícím obrázku.

Pravidla podmíněného formátování

První pravidlo (který, pokud je hodnota True, nastaví na červenou barvu pozadí buňky) testuje hodnotu data ve sloupci B proti aktuální datum (získá pomocí funkce dnes ve vzorci). Přiřaďte vzorec první hodnotu data ve sloupci B, což je B2. Vzorec pro toto pravidlo = B2 < dnes(). Tento vzorec testuje buňky ve sloupci B (B2:B15 buněk). Pokud vzorec pro libovolnou buňku ve sloupci B vyhodnotí jako PRAVDA, odpovídající buňku ve sloupci A (například A5 odpovídá B5, A11 odpovídá B11), potom zformátována pomocí pozadím s červenou. Po všechny buňky určené ve skupinovém rámečku platí pro jsou vyhodnoceny s Tento první pravidlo, druhé pravidlo testovat. Tento vzorec zkontroluje, zda jsou hodnoty ve sloupci B menší než 60 dní od aktuálního data (například, předpokládá se, že je aktuálnímu datu 8/11 a 2010). Na buňku B4, 10/4/2010, je menší než 60 dní od aktuálního dne, ji vyhodnotí jako PRAVDA, takže zformátována pomocí žlutého pozadím. Vzorec pro toto pravidlo = B2 < (dnes) + 60. Libovolnou buňku, která byla první formátovaný červené nejvyšší pravidla v seznamu ještě zbývá samostatně.

Pravidlo uvedené v seznamu výše má vyšší prioritu než pravidlo uvedené níže. Při výchozím nastavení jsou nová pravidla vždy přidána na začátek seznamu, a mají proto vyšší prioritu, proto je dobré jejich pořadí sledovat. Pořadí priorit můžete v dialogovém okně změnit pomocí šipek Nahoru a Dolů.

Šipky Nahoru a Dolů

Situace, kdy je jako Pravda vyhodnoceno více než jedno pravidlo podmíněného formátování

V oblasti buněk může být jako Pravda vyhodnoceno více pravidel. Mezi těmito pravidly nemusí, ale může být konflikt:

Mezi pravidly není konflikt:    Pokud má například být podle jednoho pravidla buňka formátována tučným písmem a podle druhého pravidla červenou barvou, bude v buňce současně použit formát tučného písma i červené barvy. Protože tato pravidla nejsou v rozporu, budou použita obě dvě.

Mezi pravidly je konflikt:    Například jedno pravidlo nastaví barvu písma v buňce na červenou a druhé na zelenou. Protože jsou tato dvě pravidla v rozporu, může být použito pouze jedno. Použije se pravidlo s vyšší prioritou (výše v seznamu v dialogovém okně).

Vliv kopírování a vkládání, vyplňování a kopírování formátu na pravidla podmíněného formátování

Při úpravách sešitu můžete kopírovat a vkládat hodnoty buněk s podmíněným formátováním, vyplnit oblast buněk s podmíněným formátováním nebo použít příkaz Kopírovat formát. Tyto operace mohou ovlivnit priority pravidel podmíněného formátování následovně: Pro cílové buňky se vytvoří nové pravidlo podmíněného formátování vycházející ze zdrojových buněk.

Pokud zkopírujete a vložíte hodnoty buněk s podmíněným formátováním do listu otevřeného v jiné instanci aplikace Excel (jiný proces Excel.exe běžící ve stejnou dobu v počítači), nebude vytvořeno pravidlo podmíněného formátování ve druhé instanci a do této instance nebude zkopírován formát.

Situace, kdy nastane konflikt mezi podmíněným a ručním formátováním

Pokud je formátovací pravidlo v oblasti buněk vyhodnoceno jako Pravda, má větší prioritu než existující ruční formát. Ruční formát nastavíte pomocí tlačítek ve skupině Písmo na kartě Domů. Pokud pravidlo podmíněného formátování odstraníte, zůstane ruční formát v oblasti buněk zachován.

Ruční formátování není uvedeno v seznamu v dialogovém okně Správce pravidel podmíněného formátování ani není použito při určování priorit.

Řízení zastavení vyhodnocování pravidel pomocí zaškrtávacího políčka Zastavit, pokud platí

Kvůli zpětné kompatibilitě s verzemi aplikace Excel staršími než Excel 2007 je možné zaškrtnutím políčka Zastavit, pokud platí v dialogovém okně Správa pravidel simulovat možné zobrazení podmíněného formátování v těch dřívějších verzích aplikace Excel, které nepodporují více než tři pravidla podmíněného formátování nebo použití více pravidel ve stejné oblasti.

Pokud máte například více než tři pravidla podmíněného formátování pro oblast buněk a pracujete s aplikací Excel v dřívější verzi než Excel 2007, pak tato verze aplikace Excel provede následující akce:

 • Vyhodnotí pouze první tři pravidla.

 • Použije první pravidlo v pořadí priorit, které je vyhodnoceno jako Pravda.

 • Ignoruje pravidla vyhodnocená jako Pravda, která jsou v pořadí priorit níže.

Následující tabulka uvádí přehled všech možných podmínek pro první tři pravidla:

Pravidlo

Hodnota pravidla

Pravidlo

Hodnota pravidla

Pravidlo

Hodnota pravidla

Výsledek

Jedna

Pravda

Dva

Pravda nebo Nepravda

Tři

Pravda nebo Nepravda

Použije se pravidlo jedna. Pravidla dva a tři budou ignorována.

Jedna

Nepravda

Dva

Pravda

Tři

Pravda nebo Nepravda

Použije se pravidlo dva. Pravidlo tři bude ignorováno.

Jedna

Nepravda

Dva

Nepravda

Tři

Pravda

Použije se pravidlo tři.

Jedna

Nepravda

Dva

Nepravda

Tři

Nepravda

Nepoužije se žádné pravidlo.

Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Zastavit, pokud platí lze výchozí chování změnit:

 • Chcete-li, aby se vyhodnocovalo pouze první pravidlo, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí pro první pravidlo.

 • Chcete-li, aby se vyhodnocovalo pouze první a druhé pravidlo, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí pro druhé pravidlo.

Políčko Zastavit, pokud platí nelze zaškrtnout ani zrušit jeho zaškrtnutí, pokud pravidlo formátuje pomocí datového pruhu, barevné škály nebo sady ikon.

Začátek stránky

Úprava priorit pravidel podmíněného formátování

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Nabídka Podmíněné formátování se zvýrazněním možnosti Správa pravidel

  Pravidla podmíněného formátování aktuálního výběru se zobrazí, včetně typ pravidla, formát, oblast buněk, pro které platí pravidlo pro a nastavení Zastavit, pokud platí.

  Pokud není požadované pravidlo zobrazeno, zkontrolujte v seznamu Zobrazit pravidla formátování pro, zda je vybrána správná oblast buněk, list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

 2. Vyberte pravidlo. Vybrat lze vždy jen jedno pravidlo.

 3. Chcete-li vybrané pravidlo přesunout v pořadí priorit nahoru, klikněte na Nahoru. Chcete-li vybrané pravidlo přesunout v pořadí priorit dolů, klikněte na Dolů.

  Šipky Nahoru a Dolů

 4. Chcete-li zastavit vyhodnocování u určitého pravidla, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí.

Začátek stránky

Další informace o podmíněném formátování

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Přidání, změna, vyhledání nebo zrušení podmíněného formátování v aplikaci Excel

Změna, vyhledání nebo možnosti v dialogovém okně zrušení podmíněného formátování

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×