Správa priorit pravidel podmíněného formátování

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Při vytváření více než jedno pravidlo podmíněného formátování pro oblast buněk, je dobré porozumět tomu, v jakém pořadí vyhodnoceny tato pravidla, co se stane, když dva nebo více mezi pravidly je konflikt, kopírování a vkládání můžete vliv vyhodnocování pravidel, jak lze změnit pořadí vyhodnoceny která pravidla a kdy zastavení vyhodnocování pravidel.

Vytvoření, úpravy, odstranění a zobrazení všech pravidel podmíněného formátování v sešitu provedete pomocí dialogového okna Správce pravidel podmíněného formátování. (Na kartě Domů klikněte na položku Podmíněné formátování a poté na možnost Správa pravidel.)

Nabídka Podmíněné formátování se zvýrazněním možnosti Správa pravidel

Pokud je v oblasti buněk použito dvě a více pravidel podmíněného formátování, jsou tato pravidla vyhodnocována na základě priority (shora dolů) podle toho, jak jsou seřazena v tomto dialogovém okně.

Zde je příklad s daty vypršení platnosti štítků s ID. Žlutou barvou pozadí chceme označit štítky, jejichž platnost vyprší během 60 dní, ale ještě nevypršela, a červenou barvou pozadí štítky, jejichž platnost už vypršela.

Data s podmíněným formátováním

V tomto příkladě jsou buňky s čísly ID zaměstnanců, kteří mají data certifikace s vypršením platnosti do 60 dnů, formátovány žlutou barvou, a ID čísel zaměstnanců s již neplatnou certifikací jsou formátována červeně. Pravidla jsou zobrazena na následujícím obrázku.

Pravidla podmíněného formátování

První pravidlo (který, pokud je hodnota True, nastaví na červenou barvu pozadí buňky) testuje hodnotu data ve sloupci B proti aktuální datum (získá pomocí funkce dnes ve vzorci). Přiřaďte vzorec první hodnotu data ve sloupci B, což je B2. Vzorec pro toto pravidlo = B2 < dnes(). Tento vzorec testuje buňky ve sloupci B (B2:B15 buněk). Pokud vzorec pro libovolnou buňku ve sloupci B vyhodnotí jako PRAVDA, odpovídající buňku ve sloupci A (například A5 odpovídá B5, A11 odpovídá B11), potom zformátována pomocí pozadím s červenou. Po všechny buňky určené ve skupinovém rámečku platí pro jsou vyhodnoceny s Tento první pravidlo, druhé pravidlo testovat. Tento vzorec zkontroluje, zda jsou hodnoty ve sloupci B menší než 60 dní od aktuálního data (například, předpokládá se, že je aktuálnímu datu 8/11 a 2010). Na buňku B4, 10/4/2010, je menší než 60 dní od aktuálního dne, ji vyhodnotí jako PRAVDA, takže zformátována pomocí žlutého pozadím. Vzorec pro toto pravidlo = B2 < (dnes) + 60. Libovolnou buňku, která byla první formátovaný červené nejvyšší pravidla v seznamu ještě zbývá samostatně.

Pravidlo uvedené v seznamu výše má vyšší prioritu než pravidlo uvedené níže. Při výchozím nastavení jsou nová pravidla vždy přidána na začátek seznamu, a mají proto vyšší prioritu, proto je dobré jejich pořadí sledovat. Pořadí priorit můžete v dialogovém okně změnit pomocí šipek Nahoru a Dolů.

Move Up and Move Down arrows

V oblasti buněk může být jako Pravda vyhodnoceno více pravidel. Mezi těmito pravidly nemusí, ale může být konflikt:

Mezi pravidly není konflikt:    Pokud má například být podle jednoho pravidla buňka formátována tučným písmem a podle druhého pravidla červenou barvou, bude v buňce současně použit formát tučného písma i červené barvy. Protože tato pravidla nejsou v rozporu, budou použita obě dvě.

Mezi pravidly je konflikt:    Například jedno pravidlo nastaví barvu písma v buňce na červenou a druhé na zelenou. Protože jsou tato dvě pravidla v rozporu, může být použito pouze jedno. Použije se pravidlo s vyšší prioritou (výše v seznamu v dialogovém okně).

Při úpravách sešitu můžete kopírovat a vkládat hodnoty buněk s podmíněným formátováním, vyplnit oblast buněk s podmíněným formátováním nebo použít příkaz Kopírovat formát. Tyto operace mohou ovlivnit priority pravidel podmíněného formátování následovně: Pro cílové buňky se vytvoří nové pravidlo podmíněného formátování vycházející ze zdrojových buněk.

Pokud zkopírujete a vložíte hodnoty buněk s podmíněným formátováním do listu otevřeného v jiné instanci aplikace Excel (jiný proces Excel.exe běžící ve stejnou dobu v počítači), nebude vytvořeno pravidlo podmíněného formátování ve druhé instanci a do této instance nebude zkopírován formát.

Oblast buněk pokud pravidlo formátování je vyhodnoceno jako PRAVDA, je přednost existujícího ruční formátu. Použití ruční formátu pomocí tlačítek ve skupině písmo na kartě Domů (Excelu 2016 a 2013) nebo skupina buňky na kartě Domů (Excel 2010 a 2007). Pokud byste odstranili pravidla podmíněného formátování, zůstane ručního formátování pro oblast buněk.

Ruční formátování není uvedeno v seznamu v dialogovém okně Správce pravidel podmíněného formátování ani není použito při určování priorit.

Kvůli zpětné kompatibilitě s verzemi aplikace Excel staršími než Excel 2007 je možné zaškrtnutím políčka Zastavit, pokud platí v dialogovém okně Správa pravidel simulovat možné zobrazení podmíněného formátování v těch dřívějších verzích aplikace Excel, které nepodporují více než tři pravidla podmíněného formátování nebo použití více pravidel ve stejné oblasti.

Pokud máte například více než tři pravidla podmíněného formátování pro oblast buněk a pracujete s aplikací Excel v dřívější verzi než Excel 2007, pak tato verze aplikace Excel provede následující akce:

 • Vyhodnotí pouze první tři pravidla.

 • Použije první pravidlo v pořadí priorit, které je vyhodnoceno jako Pravda.

 • Ignoruje pravidla vyhodnocená jako Pravda, která jsou v pořadí priorit níže.

Následující tabulka uvádí přehled všech možných podmínek pro první tři pravidla:

Pravidlo

Hodnota pravidla

Pravidlo

Hodnota pravidla

Pravidlo

Hodnota pravidla

Výsledek

Jedna

Pravda

Dva

Pravda nebo Nepravda

Tři

Pravda nebo Nepravda

Použije se pravidlo jedna. Pravidla dva a tři budou ignorována.

Jedna

Nepravda

Dva

Pravda

Tři

Pravda nebo Nepravda

Použije se pravidlo dva. Pravidlo tři bude ignorováno.

Jedna

Nepravda

Dva

Nepravda

Tři

Pravda

Použije se pravidlo tři.

Jedna

Nepravda

Dva

Nepravda

Tři

Nepravda

Nepoužije se žádné pravidlo.

Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Zastavit, pokud platí lze výchozí chování změnit:

 • Chcete-li, aby se vyhodnocovalo pouze první pravidlo, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí pro první pravidlo.

 • Chcete-li, aby se vyhodnocovalo pouze první a druhé pravidlo, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí pro druhé pravidlo.

Políčko Zastavit, pokud platí nelze zaškrtnout ani zrušit jeho zaškrtnutí, pokud pravidlo formátuje pomocí datového pruhu, barevné škály nebo sady ikon.

Úprava priorit pravidel podmíněného formátování

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Nabídka Podmíněné formátování se zvýrazněním možnosti Správa pravidel

  Pravidla podmíněného formátování aktuálního výběru se zobrazí, včetně typ pravidla, formát, oblast buněk, pro které platí pravidlo pro a nastavení Zastavit, pokud platí.

  Pokud není požadované pravidlo zobrazeno, zkontrolujte v seznamu Zobrazit pravidla formátování pro, zda je vybrána správná oblast buněk, list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

 2. Vyberte pravidlo. Vybrat lze vždy jen jedno pravidlo.

 3. Přesunutí vybraného pravidla v pořadí priorit, klikněte na Přesunout nahoru. Přesunutí vybraného pravidla v pořadí priorit, klikněte na Přesunout dolů.

  Move Up and Move Down arrows

 4. Chcete-li zastavit vyhodnocování u určitého pravidla, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz taky

Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Kopírování podmíněného formátování

Odebrání podmíněného formátování

Použití vzorce podmíněného formátování

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×