Správa priorit pravidel podmíněného formátování

Při vytváření více než jednoho pravidla podmíněného formátování pro oblast buněk je důležité vědět, jak budou daná pravidla vyhodnocována, co se stane v případě konfliktu dvou nebo více pravidel, jak může kopírování a vkládání ovlivnit vyhodnocování pravidel, jak lze změnit pořadí priorit vyhodnocování a kdy lze vyhodnocování pravidel zastavit.

Co chcete udělat?

Informace o prioritách pravidel podmíněného formátování

Situace, kdy je jako pravdivé vyhodnoceno více než jedno pravidlo podmíněného formátování

Vliv kopírování a vkládání, vyplňování a kopírování formátu na pravidla podmíněného formátování

Situace, kdy nastane konflikt mezi podmíněným a ručním formátováním

Řízení zastavení vyhodnocování pravidel pomocí zaškrtávacího políčka Zastavit, pokud platí

Úprava priorit pravidel podmíněného formátování

Informace o prioritách pravidel podmíněného formátování

Vytvoření, úpravy, odstranění a zobrazení všech pravidel podmíněného formátování v sešitu provedete pomocí dialogového okna Správce pravidel podmíněného formátování. (Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.) Pokud je v oblasti buněk použito dvě a více pravidel podmíněného formátování, jsou tato pravidla vyhodnocována na základě priority (shora dolů) podle toho, jak jsou seřazena v tomto dialogovém okně.

Data s podmíněným formátováním

V tomto příkladě jsou buňky s čísly ID zaměstnanců, kteří mají data certifikace s vypršením platnosti do 60 dnů, formátovány žlutou barvou, a ID čísel zaměstnanců s již neplatnou certifikací jsou formátována červeně. Pravidla jsou zobrazena na následujícím obrázku.

Pravidla podmíněného formátování

První pravidlo (které, pokud je vyhodnoceno jako Pravda, nastaví barvu pozadí buňky na červenou) testuje hodnotu data ve sloupci B podle aktuálního data (získaného pomocí funkce DNES ve vzorci). Vzorec musí být přiřazen k první hodnotě dat ve sloupci B, což je hodnota v buňce B2. Vzorec pro toto pravidlo je =B2<DNES. Tento vzorec se používá k testování buněk ve sloupci B (buňky B2:B15). Pokud je vzorec pro kteroukoli buňku ve sloupci B vyhodnocen jako Pravda, je pak pro jeho odpovídající buňku ve sloupci A (například A5 odpovídá buňce B5, A11 buňce B11) naformátována červená barva pozadí. Poté, co jsou pomocí tohoto prvního pravidla vyhodnoceny všechny buňky zadané v části Platí pro, je testováno druhé pravidlo. Tento vzorec kontroluje, zda jsou hodnoty ve sloupci B menší než 60 dní od aktuálního data (předpokládejme například, že dnešní datum je 11.8.2010). Buňka B4 obsahuje datum 4.10.2010, které je od aktuálního dne vzdálené méně než 60 dní. Buňka je proto vyhodnocena jako Pravda a je naformátována žlutou barvou pozadí. Vzorec pro toto pravidlo je =B2<DNES()+60. Všechny buňky, které byly dříve naformátovány s červeným pozadím pomocí pravidla, které se nachází nejvýše v seznamu, jsou ponechány beze změny.

Pravidlo uvedené v seznamu výše má vyšší prioritu než pravidlo uvedené níže. Při výchozím nastavení jsou nová pravidla vždy přidána na začátek seznamu, a mají proto vyšší prioritu, ale pořadí priorit můžete v dialogovém okně změnit pomocí šipek Nahoru a Dolů.

Šipky Nahoru a Dolů

Situace, kdy je jako pravdivé vyhodnoceno více než jedno pravidlo podmíněného formátování

V oblasti buněk může být jako pravdivé vyhodnoceno více než jedno pravidlo. Mezi těmito pravidly nemusí, ale může být konflikt:

Mezi pravidly není konflikt:    Pokud má například být podle jednoho pravidla buňka formátována tučným písmem a podle druhého pravidla červenou barvou, bude v buňce současně použit formát tučného písma i červené barvy. Protože tato pravidla nejsou v rozporu, budou použita obě dvě.

Mezi pravidly je konflikt:    Například jedno pravidlo nastaví barvu písma v buňce na červenou a druhé na zelenou. Protože jsou tato dvě pravidla v rozporu, může být použito pouze jedno. Použije se pravidlo s vyšší prioritou (výše v seznamu v dialogovém okně).

Vliv kopírování a vkládání, vyplňování a kopírování formátu na pravidla podmíněného formátování

Při úpravách sešitu můžete kopírovat a vkládat hodnoty buněk s podmíněným formátováním, vyplnit oblast buněk s podmíněným formátováním nebo použít příkaz Kopírovat formát. Tyto operace mohou ovlivnit priority pravidel podmíněného formátování následovně: Pro cílové buňky se vytvoří nové pravidlo podmíněného formátování vycházející ze zdrojových buněk.

Pokud zkopírujete a vložíte hodnoty buněk s podmíněným formátováním do listu otevřeného v jiné instanci aplikace Excel (jiný proces Excel.exe běžící ve stejnou dobu v počítači), nebude vytvořeno pravidlo podmíněného formátování ve druhé instanci a do této instance nebude zkopírován formát.

Situace, kdy nastane konflikt mezi podmíněným a ručním formátováním

Pokud je formátovací pravidlo v oblasti buněk pravdivé, má větší prioritu než ruční formát. Ruční formát nastavíte příkazem Formát ve skupině Buňky na kartě Domů. Pokud pravidlo podmíněného formátování odstraníte, zůstane ruční formát v oblasti buněk zachován.

Poznámka : Ruční formátování není uvedeno v seznamu v dialogovém okně Správce pravidel podmíněného formátování ani není použito při určování priorit.

Řízení zastavení vyhodnocování pravidel pomocí zaškrtávacího políčka Zastavit, pokud platí

Kvůli zpětné kompatibilitě je možné zaškrtnutím políčka Zastavit, pokud platí v dialogovém okně Správa pravidel simulovat možné zobrazení podmíněného formátování v dřívějších verzích aplikace Excel, jež nepodporují více než tři pravidla podmíněného formátování nebo použití více pravidel ve stejné oblasti.

Pokud máte například více než tři pravidla podmíněného formátování pro oblast buněk a pracujete s aplikací Excel v dřívější verzi než Excel 2007, pak tato verze aplikace Excel provede následující akce:

 • Vyhodnotí pouze první tři pravidla.

 • Použije první pravidlo v pořadí priorit, které je vyhodnoceno jako pravdivé.

 • Ignoruje pravidla vyhodnocená jako pravdivá, která jsou v pořadí priorit níže.

Následující tabulka uvádí přehled všech možných podmínek pro první tři pravidla:

Pravidlo

Hodnota pravidla

Pravidlo

Hodnota pravidla

Pravidlo

Hodnota pravidla

Výsledek

Jedna

Pravda

Dva

Pravda nebo Nepravda

Tři

Pravda nebo Nepravda

Použije se pravidlo jedna. Pravidla dva a tři budou ignorována.

Jedna

Nepravda

Dva

Pravda

Tři

Pravda nebo Nepravda

Použije se pravidlo dva. Pravidlo tři bude ignorováno.

Jedna

Nepravda

Dva

Nepravda

Tři

Pravda

Použije se pravidlo tři.

Jedna

Nepravda

Dva

Nepravda

Tři

Nepravda

Nepoužije se žádné pravidlo.

Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Zastavit, pokud platí lze výchozí chování změnit:

 • Chcete-li, aby se vyhodnocovalo pouze první pravidlo, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí pro první pravidlo.

 • Chcete-li, aby se vyhodnocovalo pouze první a druhé pravidlo, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí pro druhé pravidlo.

 • Chcete-li, aby se vyhodnocovalo pouze první, druhé a třetí pravidlo, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí pro třetí pravidlo.

Poznámka : Políčko Zastavit, pokud platí nelze zaškrtnout ani zrušit jeho zaškrtnutí, pokud pravidlo formátuje pomocí datového pruhu, barevné škály nebo sady ikon.

Začátek stránky

Úprava priorit pravidel podmíněného formátování

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Skupina Styly na kartě Domů

  Pro aktuální výběr se zobrazuje seznam pravidel podmíněného formátování, včetně typu pravidla, formátu, oblasti buněk, na které se pravidlo vztahuje, a nastavení Zastavit, pokud platí.

  Pokud není požadované pravidlo zobrazeno, zkontrolujte v seznamu Zobrazit pravidla formátování pro, zda je vybrána správná oblast buněk, list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

 2. Vyberte pravidlo. Vybrat lze vždy jen jedno pravidlo.

 3. Chcete-li vybrané pravidlo přesunout v pořadí priorit nahoru, klikněte na tlačítko Nahoru. Chcete-li vybrané pravidlo přesunout v pořadí priorit dolů, klikněte na tlačítko Dolů.

  Šipky Nahoru a Dolů

 4. Chcete-li zastavit vyhodnocování u určitého pravidla, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×