Správa pravidel oboru

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Nejaktuálnější a nejkomplexnější informace získáte na stránce www.microsoft.com.

Pravidel oboru určete, co je součástí nebo vyloučené ze obor vyhledávání. Další informace o obory vyhledávání najdete v tématu Správa oborů hledání.

Pravidla identifikují obsah podle různých parametrů a pak určují, zda bude tento obsah zahrnut nebo vyloučen podle zadaných parametrů chování.

Správu pravidel oboru je možné provádět na stránce Pravidla a vlastnosti oboru:

 1. Otevřete stránku správy pro zprostředkovatele sdílených služeb.

  Chcete-li uvedenou stránku otevřít, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Správa aplikací.

  2. Na stránce Správa aplikací klepněte v části Sdílené služby serveru Office SharePoint Server na možnost Vytvořit nebo konfigurovat sdílené služby této farmy.

  3. Výsledky je možné filtrovat pomocí nastavení filtru.

 2. Na domovské stránce správy sdílených služeb klepněte v části Hledání na položku Nastavení vyhledávání.

 3. Na stránce Konfigurovat nastavení hledání v oddílu Obory klepněte na položku Zobrazit obory.

 4. Na stránce Zobrazit obory přesuňte ukazatel myši na obor, který chcete upravit. Klepněte na zobrazenou šipku a pak v nabídce, která se zobrazí, klepněte na příkaz Upravit vlastnosti a pravidla.

Co chcete udělat?

Přidání pravidla oboru

Úprava nebo odstranění pravidla oboru

Odstranění všech pravidel oboru

Přidání pravidla oboru

 1. Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klikněte v oddílu Pravidla na možnost Nové pravidlo.

 2. Na stránce Přidat pravidlo oboru vyberte v části Typ pravidla oboru jednu z následujících možností:

  Webová adresa (http://server/site)

  Tuto možnost vyberte, jestliže chcete, aby obor zahrnoval nebo vylučoval informace z libovolného zdroje v indexu vyhledávání, který může být určen buď adresou URL (jako jsou webové stránky, položky sdílení souborů nebo veřejné složky serveru Exchange), nebo názvem hostitele, názvem domény či podřízené domény.

  1. V oddílu Webová adresa vyberte některou z následujících možností:

   • Složka. Tuto možnost vyberte, jestliže chcete zahrnout nebo vyloučit položky ve složce a podsložkách umístěných na uvedené adrese URL (například http://web/podřízený_web/složka).

   • Název hostitele. Tuto možnost vyberte, jestliže chcete určit název hostitele. Všechny položky v názvu hostitele budou zahrnuty do oboru hledání, případně z něj vyloučeny (v závislosti na pravidlech chování).

   • Doména nebo subdoména. Tuto možnost vyberte, jestliže chcete určit doménu či subdoménu (například office.microsoft.com). Všechny položky, které se v doméně či subdoméně nacházejí, budou do oboru zahrnuty, případně z něj vyloučeny.

  Vlastnosti dotazu (Autor = Petr Karásek)

  Tuto možnost vyberte, jestliže chcete, aby obor zahrnoval nebo vylučoval obsah, který má ve spravované vlastnosti určitý řetězec.

  1. V oddílu Dotaz na vlastnost vyberte v nabídce Přidat omezení vlastnosti spravovanou vlastnost, kterou chcete použít k omezení oboru hledání.

  2. Do pole = zadejte řetězec, který má odpovídat spravované vlastnosti.

  Zdroje obsahu

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby obor zahrnoval nebo vylučoval obsah, který se nachází v určitém zdroji obsahu.

  1. V oddílu Zdroj obsahu vyberte v příslušné nabídce zdroj obsahu.

  Veškerý obsah

  Jestliže chcete, aby pravidlo neomezovalo obor hledání (obor hledání bude zahrnovat nebo vylučovat veškerý obsah z vyhledávacího indexu), vyberte tuto možnost.

 3. Nastavení v oddílu Chování určuje způsob, jak je pravidlo kombinováno s ostatními pravidly. Vyberte jednu z následujících možností:

  1. Zahrnout. Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby pravidlo bylo použito (jestliže jiné pravidlo toto použití vylučuje, pravidlo nebude zahrnuto). Možnost Zahrnout je analogická s logickým operátorem A.

  2. Vyžadovat. Tuto možnost vyberte, jestliže chcete, aby pravidlo bylo použito bez ohledu na ostatní pravidla. Možnost Vyžadovat je analogická s logickým operátorem NEBO.

  3. Vyloučit. Tuto možnost vyberte, pokud chcete z oboru hledání vyloučit položky, které vyhovují uvedenému pravidlu. Možnost Vyloučit je analogická s logickým operátorem AND NOT.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úpravy nebo odstranění pravidla oboru

 • Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klepněte v oddílu Pravidla na pravidlo, které chcete změnit.

  Informace o nastavení pravidlo naleznete v části Přidat pravidlo oboru .

  Chcete-li pravidlo odstranit, klepněte na možnost Odstranit a pak v okně s dotazem, zda chcete pravidlo odstranit, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odstranění všech pravidel oboru

 1. Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klepněte v oddílu Pravidla na možnost Odstranit všechna pravidla.

 2. V okně s dotazem, zda chcete odstranit všechna pravidla oboru, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×