Správa položek pošty a kalendáře jiného uživatele

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Existují dva způsoby práce se složkami aplikace Microsoft Outlook jiného uživatele – sdílení složek a přístup delegáta.

Poznámka : Je vyžadován účet systému Microsoft Exchange Server.

Sdílení složky povoluje jiného uživatele pro přístup k jedné z vašich složkách možná když pracujete na dovolenou. Neobsahuje však oprávnění pro jednu k následným akcím za druhé. Osoby, kdo má přístup k složky nelze například odpověď na e-mailové zprávy nebo odpověď na žádosti o schůzku za vás.

Přístup delegáta je funkce aplikace Outlook, která umožňuje uživateli jednat jménem jiného uživatele aplikace Outlook. Nejběžnější situací, v níž je tato funkce používána, je vedoucí a jeho asistent. Asistent může být zodpovědný za organizaci časového rozvrhu vedoucího, včetně vytváření žádostí o schůzku a odpovídání na ně. Někteří asistenti také sledují složku Doručená pošta svého vedoucího.

V tomto článku se předpokládá, že vedoucí již zadaných přístup delegáta svému asistentovi.

V tomto článku

Přidání poštovní schránky jiného uživatele do vlastního profilu

Otevření složek jiného uživatele

Odeslání nebo odpověď na žádosti o schůzku jménem jiného uživatele

Vytvoření nebo odpověď na e-mailové zprávy jménem jiného uživatele

Uložení odeslaných položek do složky Odeslaná pošta jiného uživatele

Přidání poštovní schránky jiného uživatele k vlastnímu profilu

Pokud často pracujete se složkami serveru Exchange jiného uživatele, pravděpodobně budete chtít přidat poštovní schránku serveru Exchange tohoto uživatele do svého profilu aplikace Outlook. Tímto způsobem je zajištěno automatické otevření poštovní schránky tohoto uživatele při každém spuštění aplikace Outlook. Tato poštovní schránka se zobrazí v navigačním podokně pod složkami poštovní schránky serveru Exchange.

Poznámka : Vám oprávnění Viditelná složka ke kořenové složce poštovní schránky Exchange musí udělit člověka, který sdílí svou poštovní schránku. Sdílená poštovní schránka se obvykle zobrazí jako poštovní schránka – jméno uživatele.

Pokyny pro udělení oprávnění viditelná složka

Postup v aplikaci Outlook pro vedoucího:

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na kořenovou složku poštovní schránky serveru Exchange a potom klikněte na příkaz Oprávnění složky.

  Sdílená poštovní schránka se obvykle zobrazí jako poštovní schránka – jméno uživatele.

 2. Klepněte na jméno delegáta.

 3. Ve skupinovém rámečku Oprávnění zaškrtněte v části Jiné políčko Viditelná složka.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Postup v aplikaci Outlook pro delegáta:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Nastavení účtu.

  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 3. V seznamu na kartě E-mail klikněte na typ účtu systému Exchange, potom na položku Změnit a nakonec na položku Další nastavení.

 4. Na kartě Upřesnit klikněte v části Otevřít tyto další poštovní schránky na tlačítko Přidat a zadejte název poštovní schránky osoby, jejíž schránku chcete přidat do svého uživatelského profilu. Neznáte-li název poštovní schránky, obraťte se na uživatele, který vám udělil oprávnění přístupu delegáta.

Začátek stránky

Otevření složek jiného uživatele

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Otevřít.

 3. Klikněte na položku Složka jiného uživatele.

Tip : Nechcete-li tento krok v budoucnu, naleznete v pokynech k přidání poštovní schránky jiného uživatele do navigačního podokna v části Přidat poštovní schránky jiného uživatele do vlastního profilu tohoto článku.

 1. Do pole Jméno zadejte jméno uživatele, který vám udělil oprávnění ke sdílení nebo oprávnění delegáta, nebo je vyberte ze seznamu klepnutím na tlačítko Jméno.

 2. V seznamu Typ složky klepněte na složku, kterou chcete otevřít.

Začátek stránky

Odeslání nebo odpověď na žádosti o schůzku jménem jiného uživatele

Chcete-li delegátovi udělit dostatečná oprávnění k přijímaní žádostí o schůzku jménem vedoucího, musí vedoucí provést následující kroky:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Přístup delegáta.

 3. Zadejte informace o delegátovi a klikněte na tlačítko Přidat.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V dialogovém okně Oprávnění delegáta udělte delegátovi oprávnění Šéfredaktor (může číst, vytvářet a upravovat položky) ve složce Kalendář nebo Úkoly vedoucího a minimálně oprávnění Recenzent (může číst položky) ve složce Doručená pošta vedoucího.

  • Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Oprávnění delegáta a potom zaškrtněte políčko u položky Pouze moji delegáti, ale odeslat mi kopii žádostí o schůzku a odpovědí nebo Pouze moji delegáti.

 5. Ke svému souboru se vrátíte kliknutím na některou jinou kartu.

Odpověď na žádosti o schůzku

 1. Pokud nejsou žádosti o schůzku odesílány přímo vám, otevřete složku Doručená pošta druhého uživatele.

 2. Otevřete žádost o schůzku.

 3. Klepněte na tlačítko Přijmout, Nezávazně nebo Odmítnout.

Odeslání žádosti o schůzku

 1. Otevřete kalendář jiného uživatele.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nový na položku Nová žádost o schůzku.

 3. Běžným způsobem zadejte účastníky, předmět, místo a čas zahájení a ukončení.

Začátek stránky

Vytvoření nebo odpověď na e-mailové zprávy jménem jiného uživatele

Vytvoření e-mailové zprávy

 1. Na kartě Domů ve skupině Nový klikněte v části Pošta na tlačítko Nový e-mail.

Klávesová zkratka    E-mailovou zprávu vytvoříte stisknutím kláves CTRL+SHIFT+M.

 1. Do pole Od zadejte jméno osoby, jejímž jménem zprávu odesíláte.

  Pokud chcete jméno vybrat se seznamu v adresáři, klepněte na tlačítko Od.

  Jestliže nejsou tlačítko a pole Od zobrazeny, klikněte ve zprávě na kartě Možnosti ve skupině Zobrazit pole na tlačítko Od.

 2. Zadejte příjemce, předmět a obsah zprávy běžným způsobem.

Odpověď na e-mailovou zprávu

 1. V poštovní složce jiného uživatele vyberte zprávu, na kterou chcete odpovědět jménem svého vedoucího.

 2. Na kartě Domů (nebo pokud jste zprávu otevřeli, na kartě Zpráva) klikněte ve skupině Odpověď na tlačítko Odpovědět, Odpovědět všem nebo Předat dál.

  Skupina Odpověď na pásu karet

Klávesová zkratka:    K vytvoření odpovědi na e-mailovou zprávu stiskněte klávesy Ctrl+R.

 1. Do pole Od zadejte jméno vedoucího. Pokud chcete jméno vybrat ze seznamu v adresáři, klikněte na tlačítko Od. Pokud není tlačítko a pole Od zobrazeno, klikněte na kartě Možnosti ve skupině Zobrazit pole na tlačítko Od.

 2. Zadejte příjemce, předmět a obsah zprávy běžným způsobem.

Začátek stránky

Uložení odeslaných položek do složky Odeslaná pošta jiného uživatele

Pokud e-mailové zprávy a odešle žádost o schůzku delegátem jménem vedoucího, se uloží kopie každé položky ve složce Odeslaná pošta delegáta. Toto chování se o záměr.

Vedoucí může také delegátovi udělit oprávnění k přístupu do své složky Odeslaná pošta. Delegát potom může přesunout nebo zkopírovat položky ze své složky Odeslaná pošta do složky Odeslaná pošta vedoucího.

Poznámka : Složek jiného uživatele v navigačním podokně najdete v tématu Přidání poštovní schránky jiného uživatele do vlastního profilu.

Vedoucí by měl udělat následující kroky:

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na složku Odeslaná pošta.

 2. Klepněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 3. Na kartě Oprávnění klepněte na jméno delegáta.

 4. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Šéfredaktor (může číst, vytvářet a upravovat položky).

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Složka Odeslaná pošta vedoucího se zobrazí v Navigačním podokně delegáta pod názvem poštovní schránka – správce.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×