Správa přístupových práv k informacím v systému Office 2010

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje, jak omezit oprávnění k obsahu dokumentů, sešitů a prezentací pomocí Správa informačních práv (IRM), která je dostupná v aplikaci Microsoft Office 2010. Informace o tom, jak můžete omezit oprávnění k obsahu e-mailových zpráv najdete v tématu Úvod do technologie IRM pro e-mailové zprávy.

Informace o používání hesel v souborech aplikace Word nebo Excel najdete v tématu zakázaného nebo povolení změn formátování a Zamknout list.

V tomto článku

Účel technologie IRM a jeho omezení

Typy souborů můžete práva spravovat pomocí technologie IRM

Konfigurace počítač na používání technologie IRM

Stažení oprávnění

Omezit oprávnění k obsahu v souborech

Použijte jiný účet systému Windows práva spravovat soubory

Zobrazení obsahu s omezenými oprávněními

Účel technologie IRM a její omezení

Technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) umožňuje jednotlivým uživatelům a správcům stanovovat přístupová oprávnění k dokumentům, sešitům a prezentacím. Tím se usnadňuje ochrana citlivých informací před vytištěním, předáním nebo zkopírováním neoprávněnými osobami. Poté co je u souboru nastaveno omezení oprávnění pomocí technologie IRM, budou omezení přístupu a použití vynucována bez ohledu na to, kde se informace nacházejí, protože oprávnění k souboru je uloženo v samotném dokumentu, sešitu nebo prezentaci.

Technologie IRM pomáhá jednotlivým uživatelům uplatnit své osobní preference v oblasti přenosu osobních nebo soukromých informací. A rovněž umožňuje organizacím vynucovat firemní zásady platné při správě a šíření důvěrných nebo vlastnických informací.

Technologie IRM je užitečná v následujících oblastech:

 • Brání oprávněnému příjemci obsahu, na který se vztahuje omezení, tento obsah předávat, kopírovat, upravovat, tisknout, faxovat nebo vkládat pro neoprávněné použití.

 • Brání kopírování obsahu, na který se vztahuje omezení, pomocí funkce pro tisk obrazovky (PRINT SCREEN) v systému Microsoft Windows.

 • Zachovává omezení pro obsah bez ohledu na to, kam je odeslán.

 • Podporuje nastavení doby platnosti souboru, takže obsah dokumentů, sešitů nebo prezentací není možné po uplynutí zadané doby zobrazit.

 • Zajišťuje dodržování podnikových zásad, které upravují použití a šíření obsahu v rámci společnosti.

Technologie IRM nezajišťuje následující služby:

 • Nechrání obsah proti vymazání, zcizení nebo zachycení a předání škodlivými programy, jako jsou trojské koně, programy pro sledování klávesových úhozů a určité typy spywaru.

 • Nechrání obsah proti ztrátě nebo poškození z důvodu činnosti počítačových virů.

 • Nechrání obsah proti ručnímu opsání při zobrazení na monitoru příjemce.

 • Nebrání příjemci v pořízení digitální fotografie na monitoru zobrazeného obsahu, na který se vztahuje omezení.

 • Nebrání zkopírování obsahu, na který se vztahuje omezení, pomocí programů jiných výrobců pro vytvoření snímku obrazovky.

Začátek stránky

Typy souborů, u kterých lze spravovat práva pomocí technologie IRM

Použití technologie IRM v Office 2010, můžete práva spravovat soubory XML Paper Specification (.xps) a následující typy souborů:

Soubory aplikace Word

Typ souboru

Přípona

Dokument

DOC

Dokument

DOCX

Dokument s podporou maker

DOCM

Šablona

DOT

Šablona

DOTX

Šablona s podporou maker

DOTM

Soubory aplikace Excel

Typ souboru

Přípona

Sešit

XLS

Sešit

XLSX

Sešit s podporou maker

XLSM

Šablona

XLT

Šablona

XLTX

Šablona s podporou maker

XLTM

Binární sešit bez kódu XML

XLSB

Doplněk s podporou maker

XLA

Doplněk s podporou maker

XLAM

Soubory aplikace PowerPoint

Typ souboru

Přípona

Prezentace

PPT

Prezentace

PPTX

Prezentace s podporou maker

PPTM

Šablona

POT

Šablona

POTX

Šablona s podporou maker

POTM

Prezentace

PPS

Prezentace

PPSX

Prezentace s podporou maker

PPSM

Motiv sady Office

THMX

Poznámky : 

 • Pokud jsou tyto typy souborů připojeny k e-mailové zprávě se spravovanými právy v aplikaci Microsoft Outlook, bude se správa práv automaticky vztahovat i na ně.

 • Pokud připojíte soubor zprávy (MSG) k e-mailové zprávě se spravovanými právy, správa práv se na připojenou zprávu vztahovat nebude. Technologie IRM nespravuje práva u souborů typu MSG.

Začátek stránky

Konfigurace počítače na používání technologie IRM

Minimální požadovaný k použití technologie IRM v Office 2010, zda je software přístupových práv Management (RMS) klienta Service Pack 1 (SP1). Pokud používáte počítač, na kterém běží systém Windows Vista, je už nainstalovaná klientovi přístupových práv Management (RMS). Pokud používáte počítač, na kterém běží systém Windows XP, musí být nainstalovaný přístupových práv Management (RMS) klienta Service Pack 1 (SP1) ve vašem počítači buď vy nebo váš správce RMS. Správce služby RMS můžete nadefinovat firemní, které definují kdo má přístup k informace a jaké úpravy povoleny e-mailové zprávy. Company Administrators může například definovat šablony práv s názvem "Důvěrné informace společnosti," o tom, že e-mailu, který používá tuto zásadu můžete otevřít pouze pouze uživatelé uvnitř domény společnosti.

Instalace klienta služby Správa přístupových práv ve Windows (RMS)

Windows Vista

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. Klikněte na možnost Programy a potom na panel Programy a funkce. V levém podokně klikněte na tlačítko Instalace programu ze sítě. V seznamu programů klikněte na položku Klient služby Správa přístupových práv ve Windows a potom klikněte na tlačítko Přidat.

  Poznámka : V klasickém zobrazení dvakrát klikněte na panel Programy a funkce a potom v levém podokně klikněte na možnost Instalovat program ze sítě. V seznamu programů klikněte na položku Klient služby Správa přístupových práv ve Windows a potom klikněte na tlačítko Přidat.

Windows XP

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. Klikněte na možnost Přidat nebo odebrat programy a potom na položku Přidat nebo odebrat programy. V levém podokně klikněte na tlačítko Přidat nové programy. V seznamu programů klikněte na položku Windows Rights Management Services Client a klikněte na tlačítko Přidat.

  Poznámka : V klasickém zobrazení poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy a v levém podokně klepněte na tlačítko Přidat nové programy. V seznamu programů klepněte na položku Windows Rights Management Services Client a klepněte na tlačítko Přidat.

Můžete taky když se poprvé pokusíte otevřít soubory, které se spravovanými přístupovými právy pomocí technologie IRM, Office 2010 výzvu ke stažení klient služby Rights Management Windows používáte počítač bez tento software. Další informace o klient služby Správa přístupových práv systému Windows najdete v článkuKlient služby Rights Management Windows webu.

Začátek stránky

Oprávnění ke stažení

Při prvním pokusu o otevření dokumentu, sešitu nebo prezentace s omezenými oprávněními, musí připojíte k serveru licencování ověřit své přihlašovací údaje a stáhnout licenci k používání. Licence k používání definuje úroveň přístupu, kterou máte k souboru. Tento postup je nutný pro každý soubor s omezenými oprávněními. Jinými slovy obsah s omezeným oprávněním nelze otevřít bez licence k používání. Stažení oprávnění vyžaduje, aby Microsoft Office odeslala pověření (zahrnující e-mailové adresy) a informace o vašich oprávněních licencování serveru. Na webu licencování nejsou odesílány informace obsažené v dokumentu, sešitu nebo prezentaci. Další informace najdete v článku Hlavní body prohlášení ochrany osobních údajů pro Microsoft Office 2010.

Začátek stránky

Omezení oprávnění k obsahu v souborech

Autoři mohou omezit oprávnění pro dokumentů, sešitů a prezentací na jednotlivé uživatele, za soubor nebo za skupinu základna (skupina založená oprávnění vyžadovat adresářové služby Active Directory pro rozšíření skupiny). Dialogové okno oprávnění používat autoři uživatelům udělit přístup pro čtení a změnit a chcete-li nastavit datum vypršení platnosti obsahu. Petr, Autor, například můžete udělit oprávnění čtení dokumentu aplikace Word, ale ne je měnit. Petr potom můžete udělit oprávnění Bobby změny v dokumentu a povolte ho chcete dokument uložit. Petr může taky potřeba rozhodnout, chcete-li omezit Helena prvku a jeho Bobby přístup k tomuto dokumentu 5 dní před vypršením platnosti oprávnění k dokumentu. Informace o tom, jak nastavit jiné datum vypršení platnosti dokumentu, sešitu nebo prezentace najdete v tématu Nastavení data vypršení platnosti dokumentu.

Oprávnění.

 1. Uložte dokument, sešit nebo prezentaci.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V aplikaci Word klikněte na kartě Informace na tlačítko Zamknout dokument, přejděte na položku Omezit oprávnění podle uživatelů, a potom klikněte na položku Omezený přístup.

  • V aplikaci Excel klikněte na kartu Informace, klikněte na možnost Zamknout sešit, přejděte na položku Omezit oprávnění podle uživatelů a klikněte na možnost Omezený přístup.

  • V aplikaci PowerPoint klikněte na kartě Informace klikněte na tlačítko Zamknout prezentaci, přejděte na položku Omezit oprávnění podle uživatelů a potom klikněte na položku Omezený přístup.

 4. V dialogovém okně Oprávnění proveďte některou z následujících akcí:

  • V aplikaci Word klikněte na možnost Omezit oprávnění na tuto položku (dokument) a přiřaďte jednotlivým uživatelům požadované úrovně přístupu.

  • V aplikaci Excel klikněte na možnost Omezit oprávnění na tuto položku (sešit) a přiřaďte jednotlivým uživatelům požadované úrovně přístupu.

  • V aplikaci PowerPoint klikněte na možnost Omezit oprávnění na tuto položku (prezentace) a přiřaďte jednotlivým uživatelům požadované úrovně přístupu.

   Uživatelské možnosti mohou být omezené v případě, že správce nastavil vlastní zásady pro oprávnění, které jednotliví uživatelé nemohou změnit.

   Úrovně oprávnění

  • Číst     Uživatelé s oprávněním Číst mohou dokumenty, sešity nebo prezentace číst, ale nemají oprávnění je upravovat, tisknout nebo kopírovat.

  • Změnit     Uživatelé s oprávněním Změnit mohou dokumenty, sešity nebo prezentace číst, upravovat a ukládat do nich změny, ale nemají oprávnění je tisknout.

  • Úplné řízení:     Uživatelé s oprávněním Úplné řízení mají úplná oprávnění k vytváření a mohou s dokumenty, sešity nebo prezentacemi provádět všechny činnosti, ke kterým je oprávněn autor, například nastavovat data vypršení platnosti obsahu, zakázat tisk a udělovat oprávnění uživatelům. Jakmile vyprší platnost oprávnění dokumentu, sešitu nebo prezentace pro oprávněné uživatele, může dokument, sešit nebo prezentaci otevřít pouze jeho autor nebo uživatelé s oprávněním Úplné řízení. Autoři mají vždy oprávnění Úplné řízení.

 5. Pokud chcete některému uživateli udělit oprávnění Úplné řízení, klikněte v dialogovém okně Oprávnění na položku Další možnosti, potom klikněte na šipku ve sloupci Úroveň přístupu a v seznamu Úroveň přístupu klikněte na položku Úplné řízení.

  Dialogové okno Oprávnění

 6. Po přiřazení úrovní oprávnění klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se panel zpráv udávající, že u dokumentu, sešitu nebo prezentace jsou spravována práva. Pokud je u dokumentu, sešitu nebo prezentace nutné provést změny přístupových oprávnění, klikněte na tlačítko Změnit oprávnění.

  Panel zpráv v aplikaci Word

  Při předání dokumentu, sešitu nebo prezentace s omezeným oprávněním neautorizované osobě se zobrazí zpráva obsahující e-mailovou nebo webovou adresu autora, což umožní této osobě požádat o oprávnění k dokumentu, sešitu nebo prezentaci.

  Dialogové okno v aplikaci Word zobrazující předání dokumentu s omezeným oprávněním neautorizované osobě

  Rozhodne-li se autor neposkytnout svou e-mailovou adresu, zobrazí se neautorizovaným uživatelům chybová zpráva.

Nastavení data konce platnosti souboru

 1. Otevřete soubor.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V aplikaci Word klikněte na kartě Informace na tlačítko Zamknout dokument, přejděte na položku Omezit oprávnění podle uživatelů, a potom klikněte na položku Omezený přístup.

  • V aplikaci Excel klikněte na kartu Informace, klikněte na možnost Zamknout sešit, přejděte na položku Omezit oprávnění podle uživatelů a klikněte na možnost Omezený přístup.

  • V aplikaci PowerPoint klikněte na kartě Informace klikněte na tlačítko Zamknout prezentaci, přejděte na položku Omezit oprávnění podle uživatelů a potom klikněte na položku Omezený přístup.

 4. V dialogovém okně Oprávnění proveďte některou z následujících akcí:

  • V aplikaci Word zaškrtněte políčko Omezit oprávnění na tuto položku (dokument) a potom klikněte na tlačítko Další možnosti.

  • V aplikaci Excel zaškrtněte políčko Omezit oprávnění na tuto položku (sešit) a potom klikněte na tlačítko Další možnosti.

  • V aplikaci PowerPoint zaškrtněte políčko Omezit oprávnění na tuto položku (prezentace) a potom klikněte na tlačítko Další možnosti.

 5. V části Další oprávnění pro uživatele proveďte jeden z následujících kroků:

  • V aplikaci Word zaškrtněte políčko Platnost této položky (dokument) vyprší dne a potom zadejte datum.

  • V aplikaci Excel zaškrtněte políčko Platnost této položky (sešit) vyprší dne a potom zadejte datum.

  • V aplikaci PowerPoint zaškrtněte políčko Platnost této položky (prezentace) vyprší dne a potom zadejte datum.

 6. Klikněte dvakrát na tlačítko OK.

Začátek stránky

Použití jiného uživatelského účtu systému Windows pro správu práv

 1. Otevřete dokument, sešit nebo prezentaci.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V aplikaci Word klikněte na kartě Informace na tlačítko Zamknout dokument, přejděte na položku Omezit oprávnění podle uživatelů, a potom klikněte na položku Spravovat pověření.

  • V aplikaci Excel klikněte na kartě Informace na tlačítko Zamknout sešit, přejděte na položku Omezit oprávnění podle uživatelů, a potom klikněte na položku Spravovat pověření.

  • V aplikaci PowerPoint klikněte na kartě Informace na tlačítko Zamknout prezentaci, přejděte na položku Omezit oprávnění podle uživatelů a potom klikněte na položku Spravovat pověření.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V dialogovém okně Vybrat uživatele vyberte e-mailovou adresu pro účet, který chcete použít, a klepněte na tlačítko OK.

  • V dialogovém okně Vybrat uživatele klepněte na tlačítko Přidat, zadejte pověření pro nový účet a potom dvakrát klepněte na tlačítko OK.

   Dialogové okno Vybrat uživatele

Začátek stránky

Zobrazení obsahu s omezenými oprávněními

Chcete-li zobrazit spravovanými přístupovými právy obsah, abyste měli oprávnění pomocí Office 2010 jenom otevřete dokument, sešit nebo prezentace.

Pokud chcete zobrazit svá oprávnění, klikněte na tlačítko Zobrazit oprávnění na panelu zpráv nebo klikněte na některé z následujících tlačítek na stavovém řádku v dolní části obrazovky.

 • Tento dokument obsahuje zásady oprávnění Tlačítko znázorňující, že tento dokument, sešit nebo prezentace obsahují zásady oprávnění  

 • Tento sešit obsahuje zásady oprávnění Tlačítko znázorňující, že tento dokument, sešit nebo prezentace obsahují zásady oprávnění  

 • Tato prezentace obsahuje zásady oprávnění Tlačítko znázorňující, že tento dokument, sešit nebo prezentace obsahují zásady oprávnění  

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×