Správa osobních a sociálních funkcí

Důležité : Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Správci SharePointu Online můžou nastavovat a spravovat nastavení osobních a sociálních funkcí pomocí Centra pro správu SharePointu v Office 365. Postupy uvedené v tomto článku můžou provádět jenom uživatelé s oprávněním k použití Centru pro správu SharePointu.

Osobní funkce v SharePointu Online umožňují uživatelům vytvářet osobní profily, které popisují jejich odborné znalosti, pracovní zařazení a zájmy a pomáhají jim tak vzájemně se poznávat. Sociální funkce podporují spolupráci tím, že pomáhají lidem v organizaci najít jeden druhého, sdílet své aktivity a vyhledávat a sdílet obsah.

Ve výchozím nastavení jsou osobní a sociální funkce v SharePointu Online povolené, ale pokud to vaše organizace vyžaduje, můžete je zakázat tak, že změníte přístupová oprávnění určitých lidí a skupin v organizaci.

Přidání nebo odstranění oprávnění pro osobní a sociální značky u uživatelů nebo skupin

Jako správce SharePointu Online můžete nastavením příslušných přístupových oprávnění řídit, kdo může vytvářet osobní weby a používat osobní a sociální funkce. Pokud například požadujete, aby měla určitá podmnožina uživatelů v organizaci možnost vytvářet osobní weby, můžete nastavit oprávnění, která to umožňují. Jinak je přístup k těmto funkcím standardně povolený.

Poznámka : Lidé ve vaší organizaci můžete výběrem o sobě, weby, OneDrivenebo diskusních příspěvků v záhlaví první vytvářet osobní weby.

Správci můžou udělením oprávnění uživatelům nebo skupinám povolit:

 • Vytvořit osobní web s osobní stránkou O mně a veřejnou stránkou <uživatelské jméno> – informace

 • Sledovat aktivity a související informace v informačních kanálech uživatelů a aktualizovat osobní profil

 • Spravovat informace pomocí značek a poznámek

Oprávnění pro uživatele nebo skupiny můžete taky přidávat nebo odebírat. Ve výchozím nastavení můžou například všichni ověření uživatelé vytvářet osobní weby a používat osobní a sociální funkce. Organizace s přísnějšími požadavky na zabezpečení můžou vyžadovat, aby se oprávnění k vytváření webů přiřazovala jenom určitým uživatelům a skupinám a aby byli všichni ověření uživatelé odebraní ze seznamu.

Nastavení oprávnění povolujících uživatelům nebo skupinám používat osobní a sociální funkce:

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu SharePointu.

 3. Vyberte uživatelské profily.

 4. V části Uživatelévyberte Spravovat oprávnění uživatelů.

 5. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li přidat uživatele nebo skupiny do seznamu uživatelů s oprávněním k použití osobních a sociálních funkcí, v prvním poli zadejte nebo vyberte uživatele nebo skupinu a potom vyberte možnost Přidat. Položka zobrazí ve druhém poli.

  • Chcete-li odebrat uživatele nebo skupinu v seznamu Uživatelé s oprávněním k použití osobních a sociálních funkcí, v druhém rozevíracím seznamu vyberte položku a potom na příkaz Odebrat.

   Poznámka :  Pokud je uživatel členem skupiny, která má oprávnění vytvořit osobní web a uživatel ho vytvoří, bude po odebrání oprávnění uživateli jeho osobní web pořád existovat a odstranit ho budete muset vy nebo jiný správce.

  • Pokud chcete omezit oprávnění na určité osoby v rámci skupiny, například když chcete vybrat osoby, které budou mít oprávnění vytvářet osobní weby, odeberte z druhého pole výchozí položku Všichni kromě externích uživatelů, přidejte skupinu obsahující povolené uživatele do druhého pole a potom z něj odeberte osoby, které tato oprávnění mít nemají.
   Pokud je uživatel ve skupině, jejíž členové můžou vytvářet osobní weby a vytvořili je, budou tyto weby po odebrání oprávnění pořád existovat a odstranit je bude muset správce.

 1. V poli Oprávnění pro zaškrtněte funkce, které mají mít uživatel nebo skupina možnost používat:

  • Vytvořit osobní web Výběrem této možnosti povolíte uživatelům nebo skupinám, chcete-li vytvořit osobní web (označované také jako osobní web) o sobě výběrem v záhlaví první a umožňuje sledování osob a úpravy osobního profilu (bez ohledu na nastavení postupujte podle osob a upravit profil).

  • Sledovat osoby a upravit profil: Výběrem této možnosti povolíte uživatelům nebo skupinám sledovat osoby a upravovat vlastní profily. Pokud je vybraná možnost Vytvořit osobní web, je možné sledovat osoby a upravovat profil, i když tato možnost vybraná není.

  • Používat značky a poznámky: Výběrem této možnosti povolíte uživatelům nebo skupinám používat ve svých dokumentech značky a poznámky.

   Poznámka :  Pokud je uživatel ve skupině, jejíž členové můžou vytvářet osobní weby a vytvořili je, budou tyto weby po odebrání oprávnění pořád existovat a správce je bude muset ručně odstranit.

 1. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Odstranění značek a poznámek

Jako správce SharePointu Online můžete spravovat sociální značky a poznámky. Můžete například odstranit všechny značky pro zaměstnance, který již ve společnosti nepracuje, nebo můžete odebrat značku, která je zastaralá nebo obsahuje vulgární výraz.

Poznámka : Odebráním sociálních značek nedojde k odebrání termínů z úložiště termínů. Pokud chcete přidat nebo odebrat termíny, použijte Správce úložiště termínů. Další informace o Správci úložiště termínů najdete v článku Vytváření a správa termínů v sadě termínů.

Odstranění všech značek nebo poznámek pro určitého uživatele nebo adresu URL:

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu SharePointu.

 3. Vyberte uživatelské profily.

 4. Ve skupinovém rámečku Nastavení osobního webuvyberte možnost Spravovat sociální značky a poznámky.

 5. V seznamu Typ vyberte typ sociální položky, kterou chcete odstranit.

 6. Buď zadejte uživatelské jméno v poli uživatel odstranit všechny značky nebo poznámky spojené s tímto uživatelem nebo zadejte první část adresy URL do pole Adresa URL Chcete-li odstranit všechny značky nebo poznámky v této adrese URL a pak zvolte Najít.

 7. Vyberte sociální položek, které chcete odstranit a vyberte příkaz Odstranit.

Odstranění všech značek nebo poznámek pro určité časové období:

 1. Přejděte na Správce > SharePoint > Profily uživatelů.

 2. Vyberte uživatelské profily.

 3. Ve skupinovém rámečku Nastavení osobního webuvyberte možnost Spravovat sociální značky a poznámky.

 4. V seznamu Typ vyberte typ sociální položky, kterou chcete odstranit.

 5. Buď zadejte uživatelské jméno v poli uživatel odstranit značky nebo poznámky spojené s tímto uživatelem nebo zadejte první část adresy URL do pole Adresa URL odstranit všechny značky nebo poznámky v této adrese URL a pak zvolte Najít.

 6. Do polí Období zadejte počáteční datum a koncové datum a poté vyberte Najít.

 7. Vyberte sociální položek, které chcete odstranit a vyberte příkaz Odstranit.

Odstranění určité značky nebo poznámky:

 1. Přejděte na Správce > SharePoint > Profily uživatelů.

 2. Ve skupinovém rámečku Nastavení osobního webuvyberte možnost Spravovat sociální značky a poznámky.

 3. V seznamu Typ vyberte typ sociální položky, kterou chcete odstranit.

 4. Zadejte uživatelské jméno v poli uživatel , nebo zadejte první část adresy URL, u které chcete odstranit všechny poznámky nebo značky v poli Adresa URL začíná a pak zvolte Najít.

 5. Zadejte textový řetězec, který chcete hledat v polích značka nebo poznámka obsahuje a vyberte příkaz Najít.

 6. Vyberte sociální položek, které chcete odstranit a vyberte příkaz Odstranit.

Začátek stránky

Poznámka : Omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×