Správa limitů úložiště kolekce webů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

SharePoint Online v Office 365 je přidělené množství úložiště, který je založený na vašem čísle uživatelů (najdete v článku Limity Online SharePoint). Úložiště je k dispozici ke všem kolekcím webů v klientovi a slouží jako centrální fondu odkud všichni upoutat. Globálního správce, nemusíte rozdělit úložný prostor nebo přerozdělit místo podle použití. Která je všechny automaticky zpracována: kolekcí webů pomocí požadované při potřebují, až do velikosti 25 terabajt (TB) na kolekci webů. Pokud nenajdete dochází fondu úložiště, vždycky můžete koupit další úložiště prostřednictvím centra pro správu Sharepointu Online s platbou za GB paměti za měsíc.

Model fondu úložiště je na SharePointu Online nový. Můžete jeho výhody využít tak, že nastavíte možnost správy úložiště na Automaticky. SharePoint Online potom bude ignorovat všechny stávající limity, které jste v kolekcích webů předtím nastavili, a všechny je obnoví na 1 TB. Noví zákazníci Office 365 dostanou fond úložiště ve výchozím nastavení.

Automatická správa limitů úložiště

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Vyberte Nastavení.

 5. V části Správa úložiště kolekce webů vyberte položku automaticky.

  Obrazovka Office 365 SharePoint Online nastavení se zvýrazněným Managment kolekce webů
 6. Klikněte na OK.

Pokud chcete přesně nastavit, jaký prostor úložiště má být přidělený každé kolekci webů, můžete nastavit možnost správy úložiště na Ručně a zadat limity úložiště jednotlivých kolekcí webů. V takovém případě vám doporučujeme nastavit si taky e-mailové upozornění, abyste vy i ostatní správci kolekcí webů dostávali oznámení, když se přiblíží limit úložiště.

Důležité : SharePoint Online teď vypočítává prostor pro ukládání v gigabajtech (GB) místo megabajtů (MB) a jsou povolená jenom celá čísla. Toto nastavení nemá vliv na vaše celkové úložiště v SharePointu Online.

Ruční správa limitů úložiště

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Vyberte Nastavení.

 5. V části Správa úložiště kolekce webů vyberte Ručně.

 6. Klikněte na OK.

Nastavení limitu úložiště

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Na kartě Kolekce webů vyberte minimálně jednu kolekci webů ze seznamu.

 5. Vyberte kvóta úložiště. Pokud není povolený tlačítkem kvóta úložiště, vyberte kolekce webů, kterou chcete nastavit kvótu z následujícího seznamu.

  Karta Kolekce webů se zvýrazněným tlačítkem Kvóta úložiště
 6. V části Maximální kvóta úložiště pro každou kolekci webů zadejte maximální počet gigabajtů (GB), který se má přidělit kolekci webů.

 7. Zaškrtněte políčko pro odeslání e-mailu správcům kolekcí webů v případě, že se u jejich kolekcí webů blíží dosažení limitu úložiště. Zadejte číslo od 1 do 100 jako procento limitu, kterého se musí dosáhnout, aby se aktivovalo e-mailové upozornění.

  Dialogové okno Nastavit kvótu úložiště

  Tip : Možná budete muset kvůli nově převedené metrice úložiště aktualizovat nastavení procentuální hodnoty pro e-mailová upozornění.

 8. Klikněte na Uložit.

Až správci kolekce webů limitů úložiště na "Ruční", budou muset pravidelně sledovat, aby zkontrolovala, jestli výkon a výrobní nemá vliv. Po ruční nastavení limit úložiště kolekce webů doporučujeme, aby správci také nastavit upozornění e-mailu s oznámením před limit kolekce webů. E-mail upozornění kvóty úložiště obvykle odeslaný týdenní ale jenom odeslaný po kolekce webů dosáhne určité úrovně upozornění. Aby správci webu často přijímat e-maily upozornění kvóty úložiště později, než budete potřebovat, například pokud úlohy časovače upozornění na disku kvótu –, který spustí e-mailových upozornění – o plánovaném týdenní a odešle e-mailových upozornění každou neděli ale dosáhne kolekce webů limit kvóty upozornění v pondělí správce nemá dostávat upozornění e-mailu pro 6 dnů. Je pravděpodobné, že tuto kolekci webů zobrazíte omezení velikosti úložiště než Správce obdrží upozornění e-mailu. To může způsobit kolekci webů nastavovaná jen pro čtení a zastavte výroby.

Po limitů úložiště kolekce webů jsou nastavené správcům ručně, třeba sledovat následující skutečnosti:

 • běžná využití kolekcí webů

 • Analýza využití trendy a vzorce

 • přerozdělíte volného místa na kolekce webů, které potřebujete víc místa

 • Změna konfigurace upozornění úrovně

Jsme jste uvedliPowerShell skript, který správce slouží ke sledování svých kolekcí webů. Tohoto skriptu prostředí Windows PowerShell použije data, vytvoří a potom odešle upozornění upozornění úložiště pro správce.

 1. Nainstalujte prostředí SharePoint Online Management Shell.

  Oprávnění a nejaktuálnější informace o Windows PowerShellu pro produkty SharePoint najdete v online dokumentaci v článku Reference k Windows PowerShellu pro SharePoint Server 2016.

 2. Zkopírujte následující text s deklarace proměnných a vložit ho do textového editoru, jako je Poznámkový blok. Nastavte všechny vstupní hodnoty, které mají být specifické pro vaši organizaci. Uložení souboru a pojmenujte ho "GetEmailWarning.ps1".

  Poznámka : Můžete použít jiný název souboru, ale je nutné uložit soubor jako kódování ANSI textový soubor s příponou .ps1.

  #Connect to tenant admin center using GA credentials 
  $username = "<GA Account or Tenanat Admin>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint Admin Center Url> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<Tenant admin account>"
  $to = "<Tenant admin account or whom the email to be sent>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 3. Kde:

  • <GA Account or Tenanat Admin> je globální správce nebo správce účtu klienta pro kolekci webů.

  • <Password> je heslo pro globální nebo účtu správce klienta, který používáte ve vaší kolekci webů.

  • <SharePoint Admin Center Url> je adresa URL centra pro správu Sharepointu.

  • <Local folder path> je místní cestu ke složce místo, kam chcete data uložená.

  • název poštovního serveru SMTP je <smtpserver> .

  • <Tenant admin account> je účet, který se zobrazí v poli od v e-mailové upozornění.

  • <Tenant admin account or whom the email to be sent> je účet, který se zobrazí upozornění e-mailu.

 4. V SharePoint Online Management Shell změňte místního adresáře, které jste uložili soubor skriptu.

  ./GetEmailWarning.ps1

  Po úspěšném dokončení skriptu textový soubor vytvořený v umístění, které jste zadali do proměnné <Local folder path> ve skriptu.

SharePoint Online kvóty úložiště nezměnil ale se používá jiný metriky. Dříve výpočtu úložiště služby SharePoint v megabajtech (MB) a teď se vypočítá v gigabajtů (GB), pomocí pouze celé celá čísla. Pokud jste nastavili kvóta úložiště v Megabajtech, budou převedeny na GB (1 024 MB = 1 GB) a zaokrouhlena dolů na nejbližší celé číslo. Aby hodnotu 5000 MB bude 4 GB. Minimálně 1 GB můžete nastavit na kolekci webů. Pokud nastavíte pomocí PowerShell Sharepointu Online kvóty úložiště, tato hodnota bude zaokrouhleno nahoru na nejbližší celé číslo GB nechcete, aby hodnotou menší než jedna GB převádění 0 GB.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Limity SharePointu Online

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×