Správa licencí aplikací v prostředí SharePointu Online

Jako správce SharePointu Online můžete v Centru pro správu SharePointu spravovat licence aplikací zakoupených ze SharePoint Storu, bez ohledu na to, kdo je koupil. Všechny aplikace dostupné ze SharePoint Storu mají integrované licence, které SharePoint Online rozpoznává. Licence aplikace umožňuje digitální ověření oprávnění uživatele k používání aplikace.

Je důležité sledovat počet licencí dostupných pro každou aplikaci, tak aby počet uživatelů aplikace nepřekročil počet dostupných licencí. V případě potřeby je možné dokoupit další licence aplikace.

V centru pro správu můžete taky přidat uživatele k aplikaci nebo delegovat správu licence na někoho jiného.

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Office 365 pomocí uživatelského jména a hesla správce SharePointu Online.

 2. Přejděte na Správce > SharePoint.

 3. Na levé straně klikněte na Aplikace a potom klikněte na Správa licencí.

 4. V seznamu aplikací klikněte na aplikaci, kterou chcete aktualizovat nebo zobrazit.

 5. Na stránce Správa licencí aplikací si můžete prohlédnout podrobnosti licence aplikace, například počet licencí dostupných uživatelům nebo typ licence. Můžete taky provést množství akcí.

 6. Proveďte některé z následujících:

Akce

Postup

Přiřazení licencí určitým uživatelům

 • V části Uživatelé s licencí klikněte na Přiřadit licence, zadejte jména uživatelů, které chcete přidat, a potom klikněte na Přidat uživatele.

Zakoupení dalších licencí

 • V části Uživatelé s licencí klikněte na Koupit a potom postupujte podle uvedených kroků. Přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft a kupte požadovaný počet dalších licencí.

Odebrání licencí aplikací

 • V části Zobrazit nákup klikněte na šipku vedle Akce a potom klikněte na Odebrat tuto licenci.

Obnovení licencí aplikací

Při obnovování si licenci v podstatě znovu vyžádáte v SharePoint Storu. Tento postup může být nutný, když licence přestane být synchronizovaná s webem Office.com nebo jí přesouváte do nového nasazení (například při zotavení po havárii).

 1. V části Zobrazit nákup klikněte na šipku vedle Akce a potom klikněte na Obnovit licenci.

 2. Na stránce s podrobnostmi o aplikaci v SharePoint Storu klikněte na Další akce a potom znovu na Obnovit licenci.

 3. Po výzvě se přihlaste pomocí svého účtu Microsoft.

Přidání správce licencí

 1. V části Správci licencí klikněte na Přidat správce. Zadejte jména uživatelů, které chcete přidat (nebo klikněte na ikonu adresáře, pokud je chcete vybrat).

 2. Po zadání nebo výběru jmen klikněte na Přidat správce pod textovým polem.

Poznámky : 

 • V případě bezplatné aplikace se některé z akcí uvedených v tabulce výše nepoužijí.

 • Uživatel nemůže udělit větší oprávnění pro aplikaci, než má sám.

Související úkoly

Přidání aplikace

Nákup aplikace ze SharePoint Storu

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×