Správa kritické cesty projektu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Možná si říkáte: „Co vlastně určuje délku mého projektu?” Odpověď je Kritická cesta, řada úkolů, která určuje datum dokončení projektu. Pokud se jeden úkol na kritické cestě posune, posune se i datum dokončení projektu.

V tomto článku

Co vypovídá kritická cesta o projektu?

Co je to kritický úkol?

Jak aplikace Project 2007 počítá kritickou cestu?

Jak můžu zkrátit kritickou cestu?

Můžu zobrazit vícenásobné kritické cesty?

Můžu zobrazit kritickou cestu napříč více projekty?

Co vypovídá kritická cesta o projektu?

Tím, že znáte a sledujete kritickou cestu vašeho projektu a zdroje přiřazené ke kritickým úkolům, můžete určit, které úkoly můžou ovlivnit datum dokončení vašeho projektu a jestli se projekt dokončí včas.

Kritické cesty a časová rezerva

Obrázek tlačítka Horní posloupnost úkolů nezahrnuje žádnou časovou rezervu a proto určuje datum dokončení projektu. Všechny úkoly v této posloupnosti jsou na kritické cestě a nazývají se kritické úkoly. V zobrazení Podrobný Ganttův diagram aplikace Microsoft Office Project 2007 se kritické úkoly zobrazují červeně.

Obrázek tlačítka Dolní posloupnost úkolů neovlivňuje datum dokončení projektu, a proto nejsou tyto úkoly kritické. V zobrazení Podrobný Ganttův diagram se nekritické úkoly zobrazují modře.

Obrázek tlačítka Celková časová rezerva je množství času, o které se tato posloupnost úkolů může opozdit, než bude mít vliv na datum dokončení projektu. V zobrazení Podrobný Ganttův diagram se celková časová rezerva zobrazuje jako tenká modrozelená čára.

Pokud je pro vás důležité, aby se projekt dokončil včas, věnujte zvýšenou pozornost úkolům na kritické cestě a zdrojům, které jsou k nim přiřazené. Pokud bude kritický úkol trvat déle, než se očekávalo, nebo zdroj pracující na kritickém úkolu bude neočekávaně nedostupný, projekt se nedokončí do původního data dokončení.

Řadu úkolů obvykle vzájemně ovlivňují Závislosti mezi úkoly. I když ve vašem projektovém plánu bude pravděpodobně mnoho řad vzájemně propojených úkolů, řada úkolů, která se dokončí nejpozději, je kritická cesta projektu.

Poznámka : Kritická cesta se může změnit, když se dokončí kritické úkoly nebo když se zpozdí úkoly v jiné řadě.

Další informace

Začátek stránky

Co je to kritický úkol?

Kritické úkoly jsou ty úkoly, které nejde zpozdit bez vlivu na datum dokončení projektu. V typickém projektu má hodně úkolů určitou časovou rezervu, takže je možné je trochu zpozdit, aniž by se zpozdily ostatní úkoly nebo datum dokončení projektu.

Když měníte úkoly, abyste vyřešili přetížení zdrojů, optimalizovali náklady nebo upravili Rozsah, věnujte zvýšenou pozornost kritickým úkolům a tomu, že jejich změnou ovlivníte datum dokončení projektu. Kritické úkoly tvoří kritickou cestu časového plánu.

Úkol je kritický, když splňuje některou z následujících podmínek:

 • Nemá žádnou časovou rezervu.

 • Má nastavené omezení Musí být dokončen nebo Musí být zahájen.

 • Má v projektovém plánu omezení Co nejpozději od data zahájení.

 • Má v projektovém plánu omezení Co nejdřív od data dokončení.

 • Má datum dokončení, které je stejné nebo pozdější než jeho datum Konečný termín.

Úkol přestane být kritický po jeho dokončení, protože už neovlivňuje dokončení následných úkolů nebo datum dokončení projektu.

Další informace

Začátek stránky

Jak aplikace Project 2007 počítá kritickou cestu?

Project 2007 definuje kritické úkoly jako ty, které nemají žádnou časovou rezervu. Můžete však změnit, kdy se úkol stane kritickým. Můžete například z úkolu udělat kritický, pokud má jeden nebo dva dny časové rezervy. Je to užitečné, když chcete být upozorněni, že se z úkolů staly kritické, a mít ještě den nebo dva rezervu.

Časová rezerva je určená dřívějšími a pozdějšími daty dokončení úkolů ve vašem plánu. Datum nejdříve možného dokončení je nejbližší možné datum, kdy jde úkol dokončit vzhledem k datu jeho zahájení a naplánovanému trvání. Datum nejpozději možného dokončení je nejpozdější možné datum dokončení úkolu bez opoždění dokončení projektu.

Rozdíl mezi datem nejdříve a nejpozději možného dokončení určuje množství časové rezervy. U úkolů na kritické cestě (tj. úkolů bez časové rezervy) jsou data nejdříve a nejpozději možného dokončení shodná.

Začátek stránky

Jak můžu zkrátit kritickou cestu?

Pokud chcete, aby projekt měl dřívější Datum dokončení, je nutné upravit data úkolů kritické cesty. Označuje se to taky jako nárazové dokončení projektu. Provést to můžete některým z těchto způsobů:

 • Zkraťte dobu trvání nebo práci na úkolu na kritické cestě.

 • Změňte omezení úkolu pro dosažení větší pružnosti plánování.

 • Rozdělte kritický úkol na menší úkoly, na kterých může současně pracovat víc zdrojů.

 • Upravte závislosti mezi úkoly pro dosažení větší pružnosti plánování.

 • Nastavte předstih mezi závislými úkoly, kde je to možné.

 • Naplánujte přesčasové práce.

 • Přiřaďte k úkolům na kritické cestě další zdroje.

Poznámka :  Pokud upravíte data kritické cesty, může se jiná řada úkolů stát novou kritickou cestou.

Pro každý projektový plán vždy existuje jedna celková kritická cesta. Nová kritická cesta by pak byla tou řadou úkolů, kterou je třeba pečlivě sledovat, aby se projekt dokončil v požadovaném termínu.

Tip : Pokud upravíte data dokončení kritické cesty a jiná řada úkolů se nestane kritickou cestou, můžete bez obav upravit datum dokončení projektu.

Další informace

Začátek stránky

Můžu zobrazit vícenásobné kritické cesty?

Project 2007 zobrazuje ve výchozím nastavení jenom jednu kritickou cestu, tu, která ovlivňuje datum dokončení plánu. V projektovém plánu můžete nastavit zobrazení více kritických cest pro každou nezávislou síť nebo řadu úkolů. To může být užitečné, pokud pracujete s hlavním projektem a chcete vidět kritické cesty pro každý dílčí projekt. Je to taky užitečné v případě, že projekt je rozdělený do více fází a chcete vidět kritické cesty pro různé fáze nebo milníky.

Při zobrazení vícenásobných kritických cest mějte na paměti, že stále existuje jedna celková kritická cesta, jejíž datum dokončení ovlivňuje datum dokončení projektu.

Tip : Změna data dokončení kterékoli sekundární kritické cesty pravděpodobně nezmění datum dokončení projektu.

Další informace

Začátek stránky

Můžu zobrazit kritickou cestu napříč více projekty?

Pokud pracujete s více projekty, vazbami mezi projekty nebo dílčími projekty, můžete zobrazit celkovou kritickou cestu. Za účelem výpočtu celkové kritické cesty jde dílčí projekty v aplikaci Project 2007 považovat za souhrnné úkoly.

Další informace

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×