Správa kolekcí webů a globálních nastavení v Centru pro správu SharePointu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Jako účet Office 365 globální nebo SharePoint správce ve vaší organizaci můžete použít Centrum pro správu SharePointu na:

 • Vytváření a správa kolekcí webů klasické včetně přidělení a sledování úložiště kolekce webů

 • Správa oprávnění a uživatelů a zabezpečení obsahu na webech

 • Správa profilů uživatelů a nastavení OneDrive (s názvem "Osobní weby" nastavení v Centru pro správu)

 • Povolení a konfigurace konkrétní SharePoint Online funkcí nebo globálních nastavení

Tady je přehled důležitých informací byste měli zvážit při plánování vytvoření, konfigurace a správy prostředí SharePoint Online.

Otevřete Centrum pro správu

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

Kolekce webů je skupina webů, které mají stejného vlastníka a sdílejí nastavení správy, například oprávnění. Při vytvoření kolekce webů se v této kolekci webů automaticky vytvoří web nejvyšší úrovně. Potom můžete vytvořit jeden nebo víc webů, které budou tomuto webu nejvyšší úrovně podřízené.

Hierarchický diagram kolekce webů zobrazující web nejvyšší úrovně a podřízené weby

Funkce a nastavení webů nejvyšší úrovně a podřízených webů je možné řídit na různých úrovních. Díky této hierarchii mohou mít uživatelé hlavní pracovní web pro celý tým a jednotlivé pracovní weby a sdílené weby pro projekty menšího významu. Můžete vytvářet samostatné kolekce webů pro různá oddělení nebo pro externí weby.

Nastavení kolekce webů Centrum pro správu služby SharePoint

Jak se rozhodnete uspořádání kolekcí webů závisí na velikosti a jeho potřebám vaší organizace. Informace o vytváření kolekcí webů najdete v tématu Vytvoření nebo odstranění kolekce webů.

Komunikační weby a nových týmových webů, které patří do skupiny Office 365 nelze vytvořit nebo spravovat v Centru pro správu SharePoint. Informace o vytváření těchto webů najdete v tématu Vytvoření týmový web ve službě SharePoint Online a vytvoření komunikace webu na Sharepointu Online. Informace o povolení uživatelům vytvářet weby najdete v tématu Správa vytváření webů v Sharepointu Online. Informace o správě těchto webů pomocí Microsoft Powershellu najdete v tématu Správa týmové weby a komunikace pomocí prostředí PowerShell.

Pokud zjistit pár základních podrobnosti. – například co kolekce webů se použije pro, a které uživatelé musí mít taky přístup k němu – a to vám umožní rozhodovat, jaký druh šablonu chcete použít, jaká velikost úložiště přidělit , a kolik kolekcí webů budete možná bude potřeba vytvořit. Pokud potřebujete zkontrolovat omezení úložiště nebo počet kolekcí webů, které jsou podporovány u vašeho plánu, najdete v článku Limity Online SharePoint.

Co chcete zjistit:

Položte si tuto otázku :

Jaké šablony webu máme použít?

Při vytváření kolekce webů můžete použít šablonu webu. V šabloně webu jsou předem vyplněné seznamy, knihovny, stránky a další prvky nebo funkce podporující různé obchodní potřeby. Šablonu můžete použít tak, jak je, nebo můžete web přizpůsobit, aby vyhovoval vašim potřebám.

Každý web zdědí vlastnosti z vybrané šablony pro vaši kolekci webů. V kolekci webů můžete použít víc šablon webu.

 • Jaký typ obsahu se bude na webech uchovávat?

 • Bude web sloužit k nějakému speciálnímu účelu?

 • Jakým způsobem potřebují lidé s obsahem pracovat?

Kolik kolekcí webů potřebujeme?

Na toto rozhodnutí mají vliv obchodní potřeby a celkové limity úložiště.

Některé typy webů, jako jsou katalog aplikací a Centrum vyhledávání, existují jako samostatný kolekce webů. V některých případech může být automaticky vytvoří při registraci k Office 365. Pokud má vaše organizace jiné speciální účely, možná budete muset další kolekce webů. Například některé skupiny potřebujete omezit přístup k jejich obsah.

Poznámka: Informace o veřejném webu SharePointu Online v tomto článku platí jenom v případě, že si vaše organizace koupila Office 365 před 9. březnem 2015. Zákazníci, kteří tuto funkci aktuálně používají, k ní budou mít přístup minimálně dva roky po datu přechodu, kterým je 9. březen 2015. Noví zákazníci, kteří si Office 365 předplatili po datu přechodu, k této funkci přístup nemají. Do budoucna mají zákazníci Office 365 přístup ke špičkovým nabídkám třetích stran. Ty jim umožní zřídit si veřejný web, který bude poskytovat kompletní online řešení a možnost se prezentovat. Další informace o této změně najdete v článku Informace o změnách funkce veřejného webu SharePointu Online v Office 365.

 • Jsou v organizaci oddělení nebo skupiny, které potřebují udržovat samostatná data?

 • Budete potřebovat různé kolekce webů pro speciální účely?

 • Plánujete použití aplikací pro SharePoint (pokud ano, budete chtít vytvořit web katalogu aplikací)?

Jakou velikost úložiště potřebujeme pro každou kolekci webů?

Pokud vaše organizace nákup služeb SharePoint Online, je přidělené fondu úložiště zadaný počet uživatelských licencí, které ho koupili a typ plán Office 365, který ho koupit. Celkovou kapacitu úložiště je ve fondu, takže můžete zjistit, jaká velikost úložiště přidělit jednotlivým kolekcím webů (minimální 50 MB).

Pokud přiřadíte úložiště nové kolekci webů, budete moct vidět celkovou velikost úložiště přiděleného vaší organizaci a jak velkou část z celkového úložiště organizace zbývá přidělit novým kolekcím webů. Velikost úložiště pro kolekci webů můžete po jejím nastavení kdykoli změnit, pokud to bude nutné. Můžete sledovat, jak velkou část úložiště používá každá kolekce webů. Pokud se některá kolekce webů bude blížit svému limitu přiděleného úložného prostoru, můžete na to být automaticky upozorněni.

Pokud zjistíte, že organizaci dochází zbývající úložný prostor, máte tři možnosti:

 • Snižte množství obsahu na webech služby SharePoint Online.

 • Odstraňte jeden nebo více kolekcí webů.

 • Zakoupit od společnosti Microsoft nebo vašeho partnera další úložiště.

Velikost použitého prostoru je třeba sledovat a spolu se správci kolekcí webů a vlastníky webů stanovit pokyny a zásady ohledně omezení velikostí souborů, které mají v organizaci platit.

Další informace najdete v tématu Správa limitů úložiště kolekce webů.

 • Kolik kolekcí webů budete celkově potřebovat?

 • Jak velké úložiště je součástí vašeho předplatného?

 • Mají některé kolekce webů větší požadavky na úložiště než jiné s ohledem na typ nebo objem jejich obsahu?

 • Umožní uživatelům webu vytvářet své vlastní týmové weby v rámci určité kolekci webů? Další informace o povolení vytváření webů najdete v tématu Povolení uživatelům vytvářet vlastní týmové weby.

Potřebujeme podporu více jazyků?

Sada MUI (Multilingual User Interface) umožňuje uživatelům zobrazit weby nebo webové stránky v jiném jazyce, než je jazyk nastavený ve výchozím nastavení webu nebo kolekce webů. Sada MUI není překladatelským nástrojem. Jenom změní jazyk zobrazení určitých výchozích prvků rozhraní.

MUI změní uživatelské rozhraní jen pro jednotlivé uživatele. Nemá vliv na způsob zobrazení pro jiné uživatele. Jakýkoli obsah webu, který byl vytvořený ve výchozím jazyce webu, se bude dál zobrazovat v tomto výchozím jazyce.

Ve výchozím nastavení je povolena MUI. Ale pokud MUI má být použita v kolekci webů, pak taky musí povolit správce kolekce webů. Se a vaše vlastníci webů musíte rozhodnout předem jaké výchozí jazyk pro kolekce webů a webů, protože po není zadán jazyk nelze změnit.

Po vytvoření kolekce webů je důležité si ověřte správnost národní prostředí a místní nastavení na webu. Třeba při vytváření francouzsky webů národní prostředí bude vždy nastavit Francie i v případě, že se nacházíte v Kanadě. Proto bez ohledu na to, jaký jazyk zvolíte je též vhodné ověřit místní a nastavení národního prostředí správnost ve své lokalitě.

Další informace o vícejazyčných webech najdete v článku Úvod k vícejazyčným funkcím.

 • Je potřeba vytvořit některé kolekce webů v konkrétních jazycích?

Zásady správného řízení jsou sadou zásad, rolí, odpovědností a procesů řídících způsoby, kterými vaše organizace spolupracuje, aby dosáhla obchodních cílů. K dosažení těchto cílů slouží vámi poskytované služby a správa duševního vlastnictví vytvářeného vašimi zaměstnanci. Při plánování kolekcí webů byste měli vytvořit i plán zásad jejich správného řízení.

Při úvahách o strukturalizaci a zásadách správného řízení kolekcí webů si odpovězte na následující otázky.

Pokud chcete dosáhnout:

Položte si tuto otázku:

Efektivní kolekce webů tvořená skupinami jednotlivců a týmů majících společné cíle

Zvýší struktura kolekcí webů efektivitu organizace?

Zabezpečený web, který je otevřen uživatelům potřebujícím informace, ale ve kterém je přístup k informacím blokován neoprávněným uživatelům

Umožní struktura, aby informační architektura splňovala zákonné požadavky, požadavky ochrany osobních údajů a cíle zabezpečení?

Model oprávnění dovolující přístup pro čtení, přístup pro zápis nebo obojí

Jaký typ přístupu budou uživatelé potřebovat mít k obsahu?

Povolení externích uživatelů na jenom těch kolekcí webů, které potřebný. Další informace o který umožňuje externím uživatelům přístup k vašim webům najdete v článku Správa externích sdílení pro prostředí Sharepointu Online.

Potřebují mít přístup i uživatelé mimo společnost?

Úspěšný plán pro dobře udržované weby

Komu bude povoleno vytvářet a spravovat weby v kolekci webů?

Určení konkrétních akcí a aplikací například řešení s izolovaným prostorem (sandbox)

Jaké funkce budou povoleny uživatelům?

Kolekce webů, jejichž obsah je užitečný pro uživatele sdílející web

Bude obsah nacházející se ve výsledcích hledání relevantní pro uživatele sdílející kolekci webů?

Řešení, které se snadno spravuje a upgraduje

Jaký rozsah vlastních úprav dovolíte?

Jako správce SharePoint můžete odstranit a obnovení kolekcí webů klasické pomocí centra pro správu SharePoint. Informace najdete v tématu Vytvoření nebo odstranění kolekce webů a Obnovení odstraněné kolekce webů.

Správa oprávnění a zabezpečení obsahu

Důležitá poznámka po nastavení a nasazení kolekce webů oprávnění a zabezpečení. Správa základním uživatelů a zabezpečení obsahu a data, musí považovat za pro úspěšné Web.

Správa služby SharePoint Online existují tři role pro:

 • Globální správce    Správce portálu Office 365. můžete spravovat službu licence, uživatelé a skupiny, domén a přihlášeného služby. V Office 365 jako globální správce je také SharePoint správce.

 • Správce Sharepointu    Správce klienta úrovni jehož primární práce je ke správě prostředí SharePoint Online pomocí Centra správy SharePoint; můžete vytvořit a spravovat kolekce webů, určení správců kolekce webů, určit nastavení klienta a konfigurace služby Podnikové připojení a zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů služby InfoPath Forms Services, správy záznamů, hledání a profily uživatelů.

 • Správce kolekce webů    Uživatelé s oprávněním ke správě kolekce webů. Kolekce webů může mít několik správci, ale pouze jeden primární správce. Správce SharePoint měli přiřadit oprávnění primárním správcem kolekce webů při vytváření kolekce webů a můžete přidat další správci kolekce webů později.

Další informace najdete v tématu Správa správců kolekce webů.

SharePoint Online umožňuje uživatelům webu pozvání externích uživatelů (to znamená uživatelům, kteří nemají licence k předplatnému Office 365) k zobrazení nebo úprava obsahu na webech. Pokud vás zajímá, o tom, jaké druhy uživatelé jsou kvalifikovaný externích uživatelů a co práva externí uživatel obsahuje, přečtěte si téma Správa externích sdílení pro prostředí Sharepointu Online. Externí sdílení je funkce výkonné spolupráce podporující podle potřeb organizace ke spolupráci s externími dodavateli, zákazníci nebo klienty. Však je důležité Správa externího sdílení pečlivě zajistit, že veškerý obsah, který nechcete, aby sdílené ochrany.

Jsou tři způsoby, jak můžou uživatelé sdílet obsah webů s uživateli mimo vaši organizaci:

 • Můžou sdílet celý web pozváním externích uživatelů pro přihlášení k vašemu webu pomocí účtu Microsoft nebo na pracovní nebo školní účet.

 • Můžou sdílet jednotlivé dokumenty pozváním externích uživatelů pro přihlášení k vašemu webu pomocí účtu Microsoft nebo na pracovní nebo školní účet.

 • Můžou uživatelům poslat odkaz pro hosty, který jim umožní anonymní prohlížení jednotlivých dokumentů na vašem webu.

Externí sdílení aktivované ve výchozím nastavení prostředí SharePoint Online (klient) a kolekcí webů v nich. Můžete chtít tuto možnost vypnete globálně před lidé začít používat weby nebo dokud znáte přesně tak, jak chcete použít funkci. Můžete se rozhodnout, jestli že chcete povolit externí sdílení pro jednotlivé kolekce webů, zatímco ponechejte vypnou a zůstanou vypnuté v kolekci webů, které se uloží obsah, který se rozlišují malá písmena ve vašem podniku. Byste měli žádný jazyk pozornost kde povolení externího sdílení a úroveň externí sdílení povolíte.

Můžete externí sdílení nakonfigurovat na dvou úrovních centra pro správu SharePoint:

 1. Můžete externí sdílení můžete zapnout nebo vypnout globálně pro celé SharePoint Online prostředí (nebo klienta).    Kromě toho Pokud zapnete externí sdílení, můžete použít pokud chcete povolit sdílení jenom pro ověřené uživatele nebo pokud chcete povolit uživatelům sdílení obsahu s ověřenými uživateli a anonymní uživatelé prostřednictvím odkazy pro hosty. Musíte zapnout externí sdílení globálně moct zapnout pro zadané kolekce webů.

 2. Můžete externí sdílení můžete zapnout nebo vypnout pro jednotlivé kolekce webů.    To vám nabízí možnost zabezpečovat obsah na zadané kolekce webů, které nechcete sdílet. Můžete taky určit, které úrovně sdílení, kterou chcete povolit v kolekci webů (sdílení s ověřenými uživateli nebo se sdílením s ověřenými uživateli a anonymní uživatelé prostřednictvím odkazy pro hosty).

Další informace o povolení a správu externího sdílení najdete v tématu Správa externího sdílení pro prostředí Sharepointu online. Informace o tom, jak můžou uživatelé sdílet obsah najdete v tématu sdílení SharePoint souborů nebo složek v Office 365.

SharePoint Online Technologie IRM používá Microsoft Azure Active Directory správy přístupových práv (RMS), technologie ochrany informací v Office 365. Informace o přístupových práv ochrany IRM (Správa) lze použít k souborům v SharePoint seznamech a knihovnách. Další informace najdete v tématu Co je Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Pokud je technologie IRM povolená pro seznam nebo knihovnu, jsou soubory zašifrované, takže je můžou zobrazit a provádět s nimi konkrétní akce jenom autorizovaní lidé. Každý soubor se spravovanými přístupovými právy obsahuje i licenci pro publikování omezující práci se souborem pro uživatele, kteří soubor zobrazí. Mezi obvyklá omezení patří označení souboru pouze pro čtení, zakázání kopírování textu, zabránění uživatelům v uložení místní kopie a tisku souboru. Klientské programy, které můžou číst typy souborů podporované technologií IRM, používají licenci pro publikování v souboru se spravovanými přístupovými právy k vynucení těchto omezení. Tímto způsobem se zachová ochrana souboru se spravovanými přístupovými právy i po jeho stažení.

Ve výchozím nastavení technologie IRM je vypnutá, když zaregistrovat s Office 365. Předtím, než zapnutí služby IRM pomocí Centrum pro správu SharePointu globální správce Office 365 potřebuje nejdřív nainstalovat modul služeb Microsoft PowerShell pro správu přístupových práv a připojte se ke službě Správa přístupových práv. Další informace najdete v článku Set up Správa informačních práv (IRM) v Sharepointu Online a Použít Správa přístupových práv k informacím do seznamu nebo knihovny.

Správa profilů uživatelů

Správa uživatelských účtů v Office 365 jenom i synchronizace místního adresáře objektů, pokud informace, které chcete přidat do profilů uživatelů, ale žádné pole pro ni, potom zvažte vytvoření SharePoint OnlineVlastnosti profilu uživatele. Informace najdete v článku Správa profilů uživatelů v Centru pro správu Sharepointu. Mějte na paměti, že tyto vlastnosti jsou specifické pro SharePoint Online a nebudou se tyto informace replikovat do Office 365.

Pokud chcete pomoci vlastníci klasické weby směrovat obsah na určité skupiny lidí, můžete použít cílové skupiny. Informace najdete v článku Správa cílových skupin.

Existují některé funkce, které mohou být nakonfigurované nebo spravuje globálně z centra pro správu SharePoint. Vám usnadní plánování čas a prostředky, je vhodné chcete zjistit, jestli vaše organizace má obchodní potřeba týkající se konkrétních funkcí.

Tento krok vám pomůže určit, kde budete muset zapojit odborníci ve vaší organizaci pomoct partner s správce pedagogy při plánování konfigurace funkcí. Například získat potřebné požadavky pro konfiguraci funkcí jako úložiště termínů, nebo správy záznamů jako organizátor obsahu, budete muset partnera s lidmi ve vaší organizaci, kteří jsou zodpovědný za podnikové taxonomie Správa záznamů nebo správy obsahu.

Potřebujete tyto funkce?

Další informace o jejich nastaveních najdete tady:

Potřebujete pracovat s obchodními daty uloženými v externích aplikacích a chcete, aby mohla tato data integrovat do webů SharePoint Online.

Můžete použít službu Podnikové připojení a připojit se ke zdrojům dat, třeba k databázím SQL Azure nebo webovým službám technologie Microsoft Windows Communication Foundation (WCF).

Chcete vytvořit a používat taxonomie ke klasifikaci a uspořádání informací na webech.

Pomocí nástroje správy úložiště termínů můžete vytvářet, importovat a spravovat hierarchické kolekce centrálně spravovaných termínů (nazývaných sady termínů).

Potřebujete automaticky směrovat obsah do specifických umístění na základě kritérií správy záznamů nebo správy dokumentů.

Potřebujete konfigurovat hledání pro prostředí SharePoint Online.

Chcete uživatelům poskytnout možnost vyhledat a nainstalovat interně vyvinuté obchodní aplikace nebo aplikací jiných výrobců k přizpůsobení a rozšíření webů.

V rámci plánování mají vyhodnotit, zda má vaše organizace potřebám vyžadujících umožňuje přizpůsobit SharePoint Online třetích stran službami či aplikacemi. Vaše organizace může muset migrovat velké množství obsahu nebo velkého počtu uživatelů na web SharePoint Online. Nebo můžete mít obchodních procesů, které vyžadují podporu pro e-mailu s podporou seznamy. Pokud si myslíte, že vaše organizace může využívat třetích stran službami či aplikacemi, přejděte prosím prozkoumejte odborné služby Microsoftu a aplikace dostupné od partnerů v Microsoft Partner Center. Můžete najít odborníky, aby vám pomůže nasadit v cloudu nebo přizpůsobit Microsoft Office 365 potřebám vaší firmě. Je též vhodné umožňuje zkoumat a zkoumat službám třetích stran a řešení na začátku tohoto procesu plánování.

Vraťte se do Služby SharePoint Online Příručka k plánování pro Office 365 pro firmy.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×