Správa kolekcí webů a globálních nastavení v Centru pro správu SharePointu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jako správce SharePoint Online můžete Centrum pro správu SharePointu na:

 • Vytváření a správa kolekcí webů včetně přidělení a sledování úložiště kolekce webů

 • Správa oprávnění a uživatelů a zabezpečení obsahu na webech

 • Správa profilů uživatelů a konfigurace osobních webů

 • Povolení a konfigurace konkrétní SharePoint Online funkcí nebo globálních nastavení

Tady je přehled důležitých informací byste měli zvážit při plánování vytvoření, konfigurace a správy prostředí SharePoint Online.

Otevřete Centrum pro správu

 • Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 • Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 • V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

Kolekce webů je skupina webů, které mají stejného vlastníka a sdílejí nastavení správy, například oprávnění. Při vytvoření kolekce webů se v této kolekci webů automaticky vytvoří web nejvyšší úrovně. Potom můžete vytvořit jeden nebo víc webů, které budou tomuto webu nejvyšší úrovně podřízené.

Hierarchický diagram kolekce webů zobrazující web nejvyšší úrovně a podřízené weby

Funkce a nastavení webů nejvyšší úrovně a podřízených webů je možné řídit na různých úrovních. Díky této hierarchii mohou mít uživatelé hlavní pracovní web pro celý tým a jednotlivé pracovní weby a sdílené weby pro projekty menšího významu. Můžete vytvářet samostatné kolekce webů pro různá oddělení nebo pro externí weby.

Nastavení kolekce webů Centrum pro správu služby SharePoint

Jak se rozhodnete uspořádání kolekcí webů závisí na velikosti a jeho potřebám vaší organizace. Informace o vytváření kolekcí webů najdete v tématu Vytvoření nebo odstranění kolekce webů.

Pokud zjistit pár základních podrobnosti. – například co kolekce webů se použije pro, a které uživatelé musí mít taky přístup k němu – a to vám umožní rozhodovat, jaký druh šablonu chcete použít, jaká velikost úložiště přidělit , a kolik kolekcí webů budete možná bude potřeba vytvořit. Pokud potřebujete zkontrolovat omezení úložiště nebo počet kolekcí webů, které jsou podporovány u vašeho plánu, najdete v článku Limity Online SharePoint.

Co chcete zjistit:

Položte si tuto otázku :

Jaké šablony webu máme použít?

Při vytváření kolekce webů můžete použít šablonu webu. V šabloně webu jsou předem vyplněné seznamy, knihovny, stránky a další prvky nebo funkce podporující různé obchodní potřeby. Šablonu můžete použít tak, jak je, nebo můžete web přizpůsobit, aby vyhovoval vašim potřebám.

Každý web zdědí vlastnosti z vybrané šablony pro vaši kolekci webů. V kolekci webů můžete použít víc šablon webu.

 • Jaký typ obsahu se bude na webech uchovávat?

 • Bude web sloužit k nějakému speciálnímu účelu?

 • Jakým způsobem potřebují lidé s obsahem pracovat?

Kolik kolekcí webů potřebujeme?

Na toto rozhodnutí mají vliv obchodní potřeby a celkové limity úložiště.

Některé typy webů, třeba veřejný web, katalog aplikací, centrum vyhledávání nebo hostitel osobních webů, existují jako samostatné kolekce webů. Některé z nich se můžou automaticky vytvořit při zaregistrování do Office 365. Pokud má vaše organizace další specializované účely, budete možná potřebovat další kolekce webů. U některých skupin je například potřeba omezit přístup k jejich obsahu.

Poznámka : Informace o veřejném webu SharePointu Online v tomto článku platí jenom v případě, že si vaše organizace koupila Office 365 před 9. březnem 2015. Zákazníci, kteří tuto funkci aktuálně používají, k ní budou mít přístup minimálně dva roky po datu přechodu, kterým je 9. březen 2015. Noví zákazníci, kteří si Office 365 předplatili po datu přechodu, k této funkci přístup nemají. Do budoucna mají zákazníci Office 365 přístup ke špičkovým nabídkám třetích stran. Ty jim umožní zřídit si veřejný web, který bude poskytovat kompletní online řešení a možnost se prezentovat. Další informace o této změně najdete v článku Informace o změnách funkce veřejného webu SharePointu Online v Office 365.

 • Jsou v organizaci oddělení nebo skupiny, které potřebují udržovat samostatná data?

 • Budete potřebovat různé kolekce webů pro speciální účely?

 • Plánujete použití aplikací pro SharePoint (pokud ano, budete chtít vytvořit web katalogu aplikací)?

Jakou velikost úložiště potřebujeme pro každou kolekci webů?

Pokud vaše organizace nákup služeb SharePoint Online, je přidělené fondu úložiště zadaný počet uživatelských licencí, které ho koupili a typ plán Office 365, který ho koupit. Celkovou kapacitu úložiště je ve fondu, takže můžete zjistit, jaká velikost úložiště přidělit jednotlivým kolekcím webů (minimální 50 MB).

Pokud přiřadíte úložiště nové kolekci webů, budete moct vidět celkovou velikost úložiště přiděleného vaší organizaci a jak velkou část z celkového úložiště organizace zbývá přidělit novým kolekcím webů. Velikost úložiště pro kolekci webů můžete po jejím nastavení kdykoli změnit, pokud to bude nutné. Můžete sledovat, jak velkou část úložiště používá každá kolekce webů. Pokud se některá kolekce webů bude blížit svému limitu přiděleného úložného prostoru, můžete na to být automaticky upozorněni.

Pokud zjistíte, že organizaci dochází zbývající úložný prostor, máte tři možnosti:

 • Snižte množství obsahu na webech služby SharePoint Online.

 • Odstraňte jeden nebo více kolekcí webů.

 • Zakoupit od společnosti Microsoft nebo vašeho partnera další úložiště.

Velikost použitého prostoru je třeba sledovat a spolu se správci kolekcí webů a vlastníky webů stanovit pokyny a zásady ohledně omezení velikostí souborů, které mají v organizaci platit.

Další informace najdete v tématu Správa limitů úložiště kolekce webů.

 • Kolik kolekcí webů budete celkově potřebovat?

 • Jak velké úložiště je součástí vašeho předplatného?

 • Mají některé kolekce webů větší požadavky na úložiště než jiné s ohledem na typ nebo objem jejich obsahu?

 • Umožní uživatelům webu vytvářet své vlastní týmové weby v rámci určité kolekci webů? Další informace o povolení vytváření webů najdete v tématu Povolení uživatelům vytvářet vlastní týmové weby.

Potřebujeme podporu více jazyků?

Sada MUI (Multilingual User Interface) umožňuje uživatelům zobrazit weby nebo webové stránky v jiném jazyce, než je jazyk nastavený ve výchozím nastavení webu nebo kolekce webů. Sada MUI není překladatelským nástrojem. Jenom změní jazyk zobrazení určitých výchozích prvků rozhraní.

MUI změní uživatelské rozhraní jen pro jednotlivé uživatele. Nemá vliv na způsob zobrazení pro jiné uživatele. Jakýkoli obsah webu, který byl vytvořený ve výchozím jazyce webu, se bude dál zobrazovat v tomto výchozím jazyce.

Ve výchozím nastavení je povolena MUI. Ale pokud MUI má být použita v kolekci webů, pak taky musí povolit správce kolekce webů. Se a vaše vlastníci webů musíte rozhodnout předem jaké výchozí jazyk pro kolekce webů a webů, protože po není zadán jazyk nelze změnit.

Po vytvoření kolekce webů je důležité si ověřte správnost národní prostředí a místní nastavení na webu. Třeba při vytváření francouzsky webů národní prostředí bude vždy nastavit Francie i v případě, že se nacházíte v Kanadě. Proto bez ohledu na to, jaký jazyk zvolíte je též vhodné ověřit místní a nastavení národního prostředí správnost ve své lokalitě.

Další informace o vícejazyčných webech najdete v článku Úvod k vícejazyčným funkcím.

 • Je potřeba vytvořit některé kolekce webů v konkrétních jazycích?

Zásady správného řízení jsou sadou zásad, rolí, odpovědností a procesů řídících způsoby, kterými vaše organizace spolupracuje, aby dosáhla obchodních cílů. K dosažení těchto cílů slouží vámi poskytované služby a správa duševního vlastnictví vytvářeného vašimi zaměstnanci. Při plánování kolekcí webů byste měli vytvořit i plán zásad jejich správného řízení.

Při úvahách o strukturalizaci a zásadách správného řízení kolekcí webů si odpovězte na následující otázky.

Pokud chcete dosáhnout:

Položte si tuto otázku:

Efektivní kolekce webů tvořená skupinami jednotlivců a týmů majících společné cíle

Zvýší struktura kolekcí webů efektivitu organizace?

Zabezpečený web, který je otevřen uživatelům potřebujícím informace, ale ve kterém je přístup k informacím blokován neoprávněným uživatelům

Umožní struktura, aby informační architektura splňovala zákonné požadavky, požadavky ochrany osobních údajů a cíle zabezpečení?

Model oprávnění dovolující přístup pro čtení, přístup pro zápis nebo obojí

Jaký typ přístupu budou uživatelé potřebovat mít k obsahu?

Povolení externích uživatelů na jenom těch kolekcí webů, které potřebný. Další informace o který umožňuje externím uživatelům přístup k vašim webům najdete v tématu sdílení webů nebo dokumentů s lidmi mimo vaši organizaci.

Potřebují mít přístup i uživatelé mimo společnost?

Úspěšný plán pro dobře udržované weby

Komu bude povoleno vytvářet a spravovat weby v kolekci webů?

Určení konkrétních akcí a aplikací například řešení s izolovaným prostorem (sandbox)

Jaké funkce budou povoleny uživatelům?

Kolekce webů, jejichž obsah je užitečný pro uživatele sdílející web

Bude obsah nacházející se ve výsledcích hledání relevantní pro uživatele sdílející kolekci webů?

Řešení, které se snadno spravuje a upgraduje

Jaký rozsah vlastních úprav dovolíte?

Jako správce Sharepointu můžete taky budou moct obnovit odstraněné kolekce webů. Odpadkový koš můžete obnovit odstraněné kolekce webů, dokud nebyli v koši déle než 90 dní. Po 90 dnů v odpadkovém koši kolekce webů automaticky trvale odstraněna. Získáte odpadkový koš čas a ujistěte se, že v kolekci webů neobsahuje dat potřebuje vaše organizace. Další informace najdete v tématu Obnovení odstraněné kolekce webů.

Správa oprávnění a zabezpečení obsahu

Důležitá poznámka po nastavení a nasazení kolekce webů oprávnění a zabezpečení. Správa základním uživatelů a zabezpečení obsahu a data, musí považovat za pro úspěšné Web.

Správa služby SharePoint Online existují tři role pro:

 • Globální správce:    Správce portálu Office 365. Může spravovat licence služeb, uživatele a skupiny, domény a odebírané služby. V Office 365 je globální správce taky správcem SharePointu Online.

 • Správce SharePointu:    Globální správce, jehož primárním úkolem je spravovat prostředí SharePointu Online pomocí Centra pro správu SharePointu. Může vytvářet a spravovat kolekce webů, jmenovat správce kolekcí webů, určovat nastavení klientů a konfigurovat službu Podnikové připojení a Zabezpečení úložiště, službu InfoPath Forms Services, správu záznamů, vyhledávání a profily uživatelů.

 • Správce kolekce webů    Uživatelé s oprávněními správce pro správu kolekce webů. Kolekce webů může mít několik správci, ale pouze jeden primární správce. Správce SharePoint Online měli přiřadit oprávnění primárním správcem kolekce webů při vytváření kolekce webů a můžete přidat další správci kolekce webů později.

Při vytváření kolekce webů v SharePoint Online, globální správce nebo správce Sharepointu označí správce kolekce webů primární Je dobré chránit určit jeden nebo více správci kolekcí webů jako zálohy, stejně, jako je vhodné mít sekundární globální správce v Office 365 k dispozici.

Další informace najdete v tématu Správa správců kolekce webů.

SharePoint Online umožňuje uživatelům webu pozvání externích uživatelů (to znamená uživatelům, kteří nemají licence k předplatnému Office 365) k zobrazení nebo úprava obsahu na webech. Pokud vás zajímá, o tom, jaké druhy uživatelé jsou kvalifikovaný externích uživatelů a co práva externí uživatel obsahuje, přečtěte si téma Správa externích sdílení pro prostředí Sharepointu Online. Externí sdílení je funkce výkonné spolupráce podporující podle potřeb organizace ke spolupráci s externími dodavateli, zákazníci nebo klienty. Však je důležité Správa externího sdílení pečlivě zajistit, že veškerý obsah, který nechcete, aby sdílené ochrany.

Jsou tři způsoby, jak můžou uživatelé sdílet obsah webů s uživateli mimo vaši organizaci:

 • Můžou sdílet celý web pozváním externích uživatelů pro přihlášení k vašemu webu pomocí účtu Microsoft nebo na pracovní nebo školní účet.

 • Můžou sdílet jednotlivé dokumenty pozváním externích uživatelů pro přihlášení k vašemu webu pomocí účtu Microsoft nebo na pracovní nebo školní účet.

 • Můžou uživatelům poslat odkaz pro hosty, který jim umožní anonymní prohlížení jednotlivých dokumentů na vašem webu.

Externí sdílení aktivované ve výchozím nastavení prostředí SharePoint Online (klient) a kolekcí webů v nich. Můžete chtít tuto možnost vypnete globálně před lidé začít používat weby nebo dokud znáte přesně tak, jak chcete použít funkci. Můžete se rozhodnout, jestli že chcete povolit externí sdílení pro jednotlivé kolekce webů, zatímco ponechejte vypnou a zůstanou vypnuté v kolekci webů, které se uloží obsah, který se rozlišují malá písmena ve vašem podniku. Byste měli žádný jazyk pozornost kde povolení externího sdílení a úroveň externí sdílení povolíte.

V Centru pro správu SharePointu můžete externí sdílení nakonfigurovat na dvou úrovních:

 1. Můžete externí sdílení můžete zapnout nebo vypnout globálně pro celé SharePoint Online prostředí (nebo klienta).    Kromě toho Pokud zapnete externí sdílení, můžete použít pokud chcete povolit sdílení jenom pro ověřené uživatele nebo pokud chcete povolit uživatelům sdílení obsahu s ověřenými uživateli a anonymní uživatelé prostřednictvím odkazy pro hosty.

 2. Můžete externí sdílení můžete zapnout nebo vypnout pro jednotlivé kolekce webů.    To vám nabízí možnost zabezpečovat obsah na zadané kolekce webů, které nechcete sdílet. Můžete taky určit, které úrovně sdílení, kterou chcete povolit v kolekci webů (sdílení s ověřenými uživateli nebo se sdílením s ověřenými uživateli a anonymní uživatelé prostřednictvím odkazy pro hosty).

Další informace o povolení a správu externího sdílení najdete v tématu Správa externího sdílení pro prostředí Sharepointu online. Informace o tom, jak můžou uživatelé sdílet obsah najdete v tématu sdílení webů nebo dokumentů s lidmi mimo vaši organizaci.

SharePoint Online Technologie IRM používá Microsoft Azure Active Directory správy přístupových práv (RMS), technologie ochrany informací v Office 365. Informace o přístupových práv ochrany IRM (Správa) lze použít souborů v seznamy a knihovny SharePoint. Další informace najdete v tématu Co je Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Pokud je technologie IRM povolená pro seznam nebo knihovnu, jsou soubory zašifrované, takže je můžou zobrazit a provádět s nimi konkrétní akce jenom autorizovaní lidé. Každý soubor se spravovanými přístupovými právy obsahuje i licenci pro publikování omezující práci se souborem pro uživatele, kteří soubor zobrazí. Mezi obvyklá omezení patří označení souboru pouze pro čtení, zakázání kopírování textu, zabránění uživatelům v uložení místní kopie a tisku souboru. Klientské programy, které můžou číst typy souborů podporované technologií IRM, používají licenci pro publikování v souboru se spravovanými přístupovými právy k vynucení těchto omezení. Tímto způsobem se zachová ochrana souboru se spravovanými přístupovými právy i po jeho stažení.

Ve výchozím nastavení technologie IRM je vypnutá, když zaregistrovat s Office 365. Předtím, než zapnutí služby IRM pomocí Centrum pro správu SharePointu globální správce Office 365 potřebuje nejdřív nainstalovat modul Windows PowerShell pro správu přístupových práv a připojte se ke službě Správa přístupových práv. Další informace najdete v článku Set up Správa informačních práv (IRM) v Sharepointu Online a Použít Správa přístupových práv k informacím do seznamu nebo knihovny.

Povolení osobních webů a sociálních funkcí

Profil je sada vlastností, které popisuje uživatel serveru SharePoint. Funkce, jako jsou osobní weby a hledání osob se k zajištění bohaté a přizpůsobených prostředí pro uživatele ve vaší organizaci používají profily uživatelů. Protože tolik sociálních funkcí přes v profilech uživatelů, konfiguraci profily přejde ruky v ruky se nastavení sociálních funkcí.

Pokud se vytváří uživatelský účet v Office 365, může správce ručně zadat podrobnosti uživatele, včetně názvu pozice, oddělení, telefonních čísel a dalších vlastností, které se zobrazují v globálním adresáři Office 365. Správce může taky použít nástroj pro synchronizaci adresáře služeb Microsoft Online Services a replikovat uživatelské účty služby Active Directory (a další objekty služby Active Directory) do Office 365. Tyto informace se zobrazí v profilu uživatele SharePointu Online.

Jestli jste ručně zadané informace o profilech uživatelů do adresářové služby Office 365 nebo nesynchronizuje s služby Active Directory, pokud existuje informace, které chcete přidat do profilů uživatelů, ale nejsou žádná pole pro ho a pak můžete zvažte vytvoření služby SharePoint Online Vlastnosti profilu uživatele. Můžete taky definování zásad pro chování těchto vlastností.

Další vlastnosti profilu uživatele můžou vylepšit sociální funkce SharePointu vaší organizace, třeba vyhledávání osob a doporučení. Můžete třeba chtít vytvořit vlastnost profilu uživatele pro aktuální projekty, na kterých zaměstnanec pracuje, což ostatním uživatelům umožní najít odborníky na danou problematiku.

Mějte na paměti, že tyto vlastnosti jsou specifické pro SharePoint Online a nebudou se tyto informace replikovat do Office 365. To znamená, že služby Office 365 ATP Exchange Online Skypu pro firmy, nebudou si tuto informaci prohlédnout vzhledem k tomu, že se nepřidá globálního seznamu adres.

Při plánování profilů uživatelů můžete začít vyhodnocením potřeb spolupráce vaší organizace zvážením odpovědí na následující otázky. Pokud chcete omezit rozsah plánování, zaměřte se na přidávání vlastností, které v každé kolekci webů umožňují klíčové potřeby společnosti nebo scénáře. Pokud příslušná vlastnost neřeší konkrétní scénáře, počkejte na identifikaci potřeby v průběhu pravidelných operací. Neplánujte přidání vlastnosti jen proto, že si myslíte, že byste ji mohli v budoucnu potřebovat. Je možné, že nebude nutné přidávat vůbec žádné vlastnosti.

Co chcete zjistit:

Položte si tuto otázku:

Vlastnosti, které budete používat profilů uživatelů základní? Vlastnosti jsou důležité při hledání uživatelé, vytvoření cílových skupin používat při zacílení obsahu a vytvoření vztahů mezi uživateli a pracovní skupiny.

Odpovídají výchozí vlastnosti profilu uživatele vašim potřebám?

Jak budou uživatelé tyto informace vyplní a kdo bude moct vidět?

Pokud vytvoříte nové vlastnosti, jaké zásady pro ně budou platit?

Budete potřebovat konzistentní taxonomie pomůže vyhledávací služba SharePoint odpovídají a najít uživatele? Například Řekněme, že vytvoříte vlastnost profilu, s názvem "Zeptejte se mě". V této vlastnosti chcete spravovat, co může uživatel zadá do tohoto pole. Pokud necháte je zadání vlastní hodnoty budou ho napsat jinak než jak někoho by ho vyhledat. V takovém případě můžete vytvořit sadu termínů, která určuje, jaké možnosti může uživatel vybírat na tyto informace vyplní.

Potřebujete vytvořit sadu termínů, abyste uživatelům poskytli sadu možností pro vyplnění nové vlastnosti profilu?

Další informace o sadách termínů najdete v článku Úvod k spravovaných metadat.

Poznámky : 

 • Během synchronizační nástroj Directory (DirSync) umožňuje služby Active Directory profily poštovním a synchronizaci s centry osobního webu, služby Active Directory informace jsou uvedeny pouze v jednom směru – z místního nasazení služby Active Directory pro SharePoint Online. Zajistíte tím, že informace o uživatelích ve službě SharePoint Online odráží aktuální a přesné stav uživatelských dat ve službě Active Directory. Další informace o adresářové služby Office 365 přečtěte si Nastavení synchronizace adresářů pro Office 365 a Nasazení synchronizace adresářů Office 365 (DirSync) v Microsoft Azure.

 • Pokud ze služby Active Directory synchronizujete profily uživatelů, můžete synchronizovat i skupiny Active Directory. Díky synchronizaci skupin bude SharePoint Online obsahovat informace o tom, kdo z uživatelů je v jaké skupině.

 • Pokud správce služby Active Directory vytvořil vlastní atributy ve službě Active Directory, nenamapují se tyto informace do výchozích vlastností Office 365 a nebudou se synchronizovat.

Další informace o správě profilů uživatelů najdete v článku Správa profilů uživatelů v Sharepointu Online.

Cílové skupiny Sharepointu umožňují zobrazení obsahu uživatelům podle jejich nebo úkolu. Cílové skupiny lze definovat pomocí jedné nebo kombinaci položek: členství v distribučním seznamu, skupiny zabezpečení systému Windows, Sharepointové skupiny; organizační role; nebo veřejné vlastnosti v uživatele profily je možné zacílit obsahu na cílové skupiny pro navigačních odkazů, položky seznamů, položek knihovny a webové části.

Před vytvořením cílových skupin pro zacílení obsahu byste měli společně se správci kolekcí webů a vlastníky webů zjistit, jaké prvky webu chtějí použít na svých webech. Zlepší to vaši představu o způsobu interakce mezi uživateli a různými weby a přesněji určíte, jak chcete zacílení obsahu použít.

Po definování cílové skupiny mohou sloužit k směrovat obsah mnoha způsoby. Pro aplikace sady Microsoft Office 2016, můžete například definovat odkazy, které zobrazí na stránce Uložit jako > SharePoint poslední složky a nastavte cílových skupin, které můžete zobrazit jednotlivé odkazy. Na osobních webech (dříve označované jako osobní weby) můžete nastavit cílových skupin pro web navigační odkazy, které se zobrazí na horním panelu odkazů. V prostředí, ve kterém jsou nakonfigurovány cílových skupin můžete použít pro správce webu webové části pro zacílit obsah podle cílové skupiny.

Plánování cílových skupin by mělo spočívat v nalezení nejmenší možné množiny klíčových cílových skupin na základě potřeb.

SharePoint Online cílových skupin se liší od Sharepointová oprávnění. Pokud chcete zakázat osoby přístup k určitému webu, knihovnu dokumentů nebo dokumentu, můžete to udělat pomocí konfigurace oprávnění. Další informace o plánování pro tento najdete v článku plánování strategie oprávnění.

Další informace o správě cílových skupin najdete v článku Správa cílových skupin profilů uživatelů v Sharepointu Online.

Osobní weby jsou osobní weby, které jsou zdrojem bohatou sadu funkcí sociálních sítí a spoluprá každému členu vaší organizace. Kromě toho osobních webů zadejte uživatele Office 365 centrální umístění, kde mohou ukládat, sdílet a sledovat informace, které budou starat o. Uživatelé přístup k své osobní weby po kliknutí na webech v horní části webu Sharepointu Online. Kliknutí na informační kanál nebo OneDrive bude trvat uživatele do jiných umístění osobního webu po vytvoření kolekci webů osobní web. Také pokud kliknete na uživatelské jméno v pravém horním rohu stránky a klikněte na O mně, to vás spojí s stránce osobní web, který popisuje aktivity vlastníka osobního webu.

Jako správce SharePointu Online můžete přizpůsobit obsah osobního webu pro každého uživatele v jakékoli organizaci a povolit zásady ochrany osobních informací.

Osobní weby mají ve výchozím nastavení tři primární součásti:

 • Můj informační kanál je výchozí cílovou stránku. Na této stránce zobrazuje informační kanál poslední činností spojených zadaný spolupracovníků uživatele a zájmy. Uživatelé mohou přizpůsobit dostat tak, že následující spolupracovníky určující zájmy, a konfigurace typ činností, které chtějí sledovat.

 • Moje OneDrive pro firmy obsah je stránka webových částí zobrazující obsah, který uživatel uložil na svém osobním webu.

 • Osobní weby je stránka odkazů na weby, které uživatelé sleduje a odkazů na navrhované weby.

 • Stránky profilu uživatele O mně zobrazí ostatním uživatelům v organizaci, kde můžou uživatelé sdílet své znalosti, profilové obrázky a tak dál. I když Můj informační kanál a stránkách OneDrive pro firmy obsahu jsou k dispozici pouze pro uživatele, je na stránce Můj profil, které tento uživatel a jinými lidmi v organizaci zobrazují při přístupu k osobním webu uživatele.

Aby bylo plánování osobních webů, měli SharePoint Online správce zjistit, vyžadují kvóty osobních webů. Správce SharePoint Online můžete také zadat důležité informace o konfiguraci, třeba důvěryhodná umístění hostitelů, upřednostňované Centrum vyhledávání, jaké účty nebo skupiny se mají oprávnění ke čtení osobních webů a jiné osobní údaje a nastavení zabezpečení, které se nachází v Centrum pro správu Sharepointu, klikněte v části Profily uživatelů. Správce SharePoint Online také k ovládání vlastností profilu uživatele, které zobrazují na stránkách profilu uživatele osobního webu.

Správci kolekce webů nebo vlastníci webů můžete zjistit, zda funkci Informační kanál webu k dispozici na týmových webech, bude zapnuta pro web. Zapnutí této funkce vytvoří individuální informačního kanálu a Microfeed, který může číst na webu nebo sledované z osobního webu.

Následující tabulka obsahuje pokyny k oprávněním sociálních funkcí:

Oprávnění

Pokyny

Vytvořit osobní web

Ve výchozím nastavení můžou všichni ověření uživatelé vytvořit osobní web. Ujistěte se, jestli chcete, aby pro organizaci platilo výchozí nastavení. Další možností je pomocí jedné nebo víc skupin zabezpečení udělit oprávnění Vytvořit osobní web podmnožině uživatelů v organizaci.

Používat sociální funkce

Ve výchozím nastavení můžete přidat všechny ověřené uživatele hodnocení a sociální značky k dokumentům u jiných položek SharePoint Online a u jiných položek, třeba externí webových stránek a příspěvků na blogu. Uživatele můžete nechat improvizované poznámky na stránkách profilu webu osobního webu nebo na libovolnou stránku SharePoint Online. Můžete taky můžete použít jednu nebo více skupin zabezpečení oprávnění používat sociální funkce na podmnožinu uživatelů v organizaci.

Použít osobní funkce

Ve výchozím nastavení mohou všichni ověření uživatelé upravovat své profily, přidávat nebo upravovat kolegy a přidávat nebo upravovat členství. Další možností je pomocí jedné či více skupin zabezpečení udělit oprávnění Použít osobní funkce podmnožině uživatelů v organizaci.

Zvláštní pozornost

Zvláštní pozornost vyžadují tyto funkce osobních webů:

 • Informační kanál    Ve výchozím nastavení funkce Newsfeed zapnutá, který umožňuje uživatelům web ke sledování aktivity spolupracovníkovi na stránku informačního kanálu své osobní weby. Uživatelé mohou jenom zobrazit aktivity v informačním kanálu, ke které mají oprávnění. Při plánování osobních webů, by měl zvažte důsledky ochrany osobních údajů této funkce a omezení rizik řešení svým požadavkům.

 • Nástroj značek a poznámek:    Nástroj značky a poznámky v lze zapnout nebo vypnout Centrum pro správu SharePointu pomocí nastavením oprávnění používat značky a poznámky. Toto nastavení se použije pro všechny uživatele, kteří mají oprávnění používat značky a poznámky.

Další informace o správě osobní weby najdete v článku Správa osobních webů nastavení pro SharePoint Online.

Existují některé funkce, které mohou být nakonfigurované nebo spravuje globálně z centra pro správu služby SharePoint. Vám usnadní plánování čas a prostředky, je vhodné chcete zjistit, jestli vaše organizace má obchodní potřeba týkající se konkrétních funkcí.

Tento krok vám pomůže určit, kde budete muset zapojit odborníci ve vaší organizaci pomoct partner s správce pedagogy při plánování konfigurace funkcí. Například získat potřebné požadavky pro konfiguraci funkcí jako úložiště termínů, nebo správy záznamů jako organizátor obsahu, budete muset partnera s lidmi ve vaší organizaci, kteří jsou zodpovědný za podnikové taxonomie Správa záznamů nebo správy obsahu.

Potřebujete tyto funkce?

Další informace o jejich nastaveních najdete tady:

Návrháři webu chtějí mít možnost vytvářet a publikovat formuláře s podporou prohlížeče, které můžou uživatelé vyplnit.

Služby InfoPath Forms Services umožňuje formulářů vykreslování v prohlížeči. Je k dispozici pro E3 a E4 Office 365 plány jednotného zasílání zpráv. InfoPath Forms Services podporuje SharePoint Server 2016.

Budete muset pracovat s obchodními daty uloženými v externích aplikacích a budete chtít tato data integrovat do webů SharePointu Online.

Můžete použít službu Podnikové připojení a připojit se ke zdrojům dat, třeba k databázím SQL Azure nebo webovým službám technologie Microsoft Windows Communication Foundation (WCF).

Chcete vytvořit a používat taxonomie ke klasifikaci a uspořádání informací na webech.

Pomocí nástroje správy úložiště termínů můžete vytvářet, importovat a spravovat hierarchické kolekce centrálně spravovaných termínů (nazývaných sady termínů).

Potřebujete automaticky směrovat obsah do specifických umístění na základě kritérií správy záznamů nebo správy dokumentů.

Potřebujete konfigurovat hledání pro prostředí SharePoint Online.

Chcete uživatelům poskytnout možnost vyhledat a nainstalovat interně vyvinuté obchodní aplikace nebo aplikace jiných dodavatelů k přizpůsobení a rozšíření webů.

Chcete vytvořit Centrum eDiscovery pro správu obsahu, který může být součástí žádostí eDiscovery ve vyšetřování, auditech a soudních případech.

Centrum eDiscovery je kolekce webů a musíte ho vytvořit v Centru pro správu SharePointu. Šablona Centrum eDiscovery je umístěná na kartě Organizace dialogu nové kolekce webů. Každý nový případ bude další web v kolekci webů Centrum eDiscovery.

V rámci plánování mají vyhodnotit, zda má vaše organizace potřebám vyžadujících umožňuje přizpůsobit SharePoint Online třetích stran službami či aplikacemi. Vaše organizace může muset migrovat velké množství obsahu nebo velkého počtu uživatelů na web SharePoint Online. Nebo můžete mít obchodních procesů, které vyžadují podporu pro e-mailu s podporou seznamy. Pokud si myslíte, že vaše organizace může využívat třetích stran službami či aplikacemi, přejděte prosím prozkoumejte odborné služby Microsoftu a aplikace dostupné od partnerů v Microsoft Partner Center. Můžete najít odborníky, aby vám pomůže nasadit v cloudu nebo přizpůsobit Microsoft Office 365 potřebám vaší firmě. Je též vhodné umožňuje zkoumat a zkoumat službám třetích stran a řešení na začátku tohoto procesu plánování.

Vraťte se do Služby SharePoint Online Příručka k plánování pro Office 365 pro firmy.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×