Správa, kdo může vytvářet skupin Office 365

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Přispěvatelům: Diane Faigel
Naposledy aktualizováno 30 srpen, 2017

Protože je to snadné uživatelům vytvářet skupin Office 365, nejsou inundated s žádostí o vytvoření jménem ostatní. V závislosti na vaší firmě ale můžete určit, kdo bude možnost vytvářet skupiny. Proč to udělat?

Tento článek uvádí postup vypněte možnost vytvářet skupiny služby Office 365, které používání skupin: aplikace Outlook, plánování, Sharepointu, Yammeru a Teams společnosti Microsoft. Pouze uživatelé, kteří jsou ve skupině zabezpečení, které vytvoříte budou moct vytvářet skupin Office 365 v těchto aplikacích.

Pokud chcete určit, kdo vytvoří skupin Office 365, používáte Windows PowerShell, který vypadá jako mnohem psát příkazy příkazového řádku C:\ v původním DOS prostředí. Pokud jste prostředí PowerShell nepoužívali, tento úkol je skvělý Úvod k s ním pracovat. Nemůžeme vás provede jednotlivými co musíte udělat, podrobné.

Co je potřeba vědět, než začnete

 • Kdo může vytvářet skupin Office 365 změnit pouze příkazy Powershellu v tomto článku. Neovlivní zbytek prostředí Office 365.

 • Postup v tomto článku jenom jednou použít ve vaší organizaci, k jedné skupiny zabezpečení. Pokud se pokusíte použít znovu pro jiné skupiny zabezpečení, se zobrazí chyba, která vypadá takto:

  A conflicting object with one or more of the specified property values is present in the directory.
 • Kroky v tomto článku si zabránit, aby členové následující role vytváření Skupiny Office 365 v Centrum pro správu Office 365. Můžete však je vytvářet Skupiny Office 365 v aplikacích nebrání.

  • Globální správci Office 365

  • Správce poštovní schránky

  • Podpora Tier1 partnera

  • Podpora Tier2 partnera

  • Adresář autory

  Pokud jste členem jednu z těchto rolích, můžete vytvořit Skupiny Office 365 pro uživatele s omezeným přístupem a potom uživateli přidělit jako vlastník skupiny.

 • Je důležité používat skupiny zabezpečení – jak je popsáno v části Krok 1 v tomto článku - omezení kdo může vytvářet skupiny Office 365. Není pokusíte použít skupiny Office 365 pro tuto. Pokud se pokusíte použít skupiny Office 365, členové nebude možné vytvoření skupiny ze služby SharePoint, protože hledá skupiny zabezpečení.

 • Nastavení Set-MSOLCompanySettings -UsersPermissionToCreateGroupsEnabled $True pouze vám umožní oprávnění uživatelům vytvářet skupiny zabezpečení, ne skupin Office 365. Další informace o tuto rutinu najdete v článku Set-Msolcompanysettings.

 • Řekněme, že kroků v tomto článku a některým lidem umožnit vytvořit Skupiny Office 365. Ale z nějakého důvodu nejde! Zkontrolujte, zda nejsou blokovány prostřednictvím jejich zásady poštovní schránky OWA.

Instalace modulu Azure Active Directory pro Windows PowerShell ve verzi Preview

DŮLEŽITÉ: Postupy uvedené v tomto článku vyžadují verzi PREVIEW prostředí Modul Azure Active Directory pro Windows PowerShell, konkrétně modul AzureADPreview, verze 2.0.0.137 or later..

Jako osvědčený postup doporučujeme vždy udržovat aktualizovaný stav: před spuštěním příkazů prostředí PowerShellu odinstalovat starou verzi AzureADPreview a získat tu nejnovější.

 1. Otevřete Windows PowerShell jako správce:

  1. Na vyhledávacím panelu napište Windows PowerShell.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na Windows PowerShell a vyberte Spustit jako správce.

   Otevřete PowerShell s oprávněními Spustit jako správce.

  Otevře se okno Windows PowerShell. Text C:\Windows\system32 znamená, že jste ho otevřeli jako správce.

  Jak vypadá PowerShell, když ho poprvé otevřete.

 2. K odinstalaci předchozí verze AzureADPreview spusťte tento příkaz:

  Uninstall-Module AzureADPreview
 3. K instalaci nejnovější verze AzureADPreview spusťte tento příkaz:

  Install-Module AzureADPreview

  Do zprávy o nedůvěryhodném úložišti zadejte Y. Instalace nového modulu bude trvat zhruba minutu.

Krok 1: Vytvoření skupiny zabezpečení pro uživatele, kteří potřebují vytvořit Skupiny Office 365

Jedinou skupinu zabezpečení ve vaší organizaci můžete slouží k určení, kdo je moct vytvářet Skupiny Office 365. Ale, můžete to udělat vnořit jiné skupiny zabezpečení jako členové této skupiny. Například skupinu nazvanou povolit vytváření skupin je skupina určené zabezpečení a skupiny s názvem Microsoft Planner uživatelům a Exchange Online jsou členy této skupiny.

 1. V Centrum pro správu Office 365 umožňuje vytvořte skupinu typ skupiny zabezpečení. Nezapomeňte název skupiny. Je potřeba ho později.

  Vytvoření skupiny zabezpečení v Centru pro správu.

 2. Přidání osob nebo jiných skupin zabezpečení, kterým chcete mít možnost vytvářet Skupiny Office 365 skupin ve vaší org.

Podrobné pokyny najdete v tématu Vytvoření, úprava nebo odstranění skupiny zabezpečení v Centru pro správu Office 365.

Krok 2: Spuštění Powershellu příkazy

Nejběžnější chyb nejsou problémy modul Náhled a překlepy. Místo psaní jednotlivé příkazy, zkopírujte a vložte příkazy a příklady v tomto článku. Můžete použít vlevo a vpravo se šipkami pohyb v příkazu před spustit a nahoru a dolů kláves se šipkami přejděte zpět v rámci předchozí příkazy. Pokud uděláte chybu, zobrazí se spoustu červeným písmem, že došlo k chybě. Jenom zadejte příkaz znovu. Pokud mrtvém bodě, zavolejte!

Tento postup byly poslední testováno a jejich ověření na 23 6 2017.

 1. Pokud jste to ještě neudělali, otevřete si na počítači okno Windows PowerShell (je jedno, jestli je to normální okno Windows PowerShell, nebo okno otevřené s možností Spustit jako správce).

 2. Spusťte následující příkazy. Po každém příkazu stiskněte klávesu Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Na obrazovce pro přihlášení k účtu, která se otevře, zadejte účet a heslo správce Office 365 pro připojení ke službě a klikněte na Přihlásit se.

  Zadejte svoje přihlašovací údaje pro Office 365.
 3. Najděte název skupiny zabezpečení z kroku 1 pomocí následující syntaxe:

  Get-AzureADGroup -SearchString "<Name of your security group>"

  Například název mé skupiny AllowedtoCreateGroups. Takže byste měli spuštění:

  Get-AzureADGroup -SearchString "AllowedtoCreateGroups"

  Zobrazí se vlastnosti mé AllowedtoCreateGroups skupiny zabezpečení.

  Informace o skupinách pomocí prostředí PowerShell Azure AD

  Uvidíte ObjectID vlastnost mé skupiny AllowedtoCreateGroups hodnotu afc88... , které nepotřebujete zapisovat ObjectID skupiny zabezpečení, že budete muset poznáte později.

 4. Spusťte tento příkaz:

  $Template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | where {$_.DisplayName -eq 'Group.Unified'}
 5. Spusťte tento příkaz:

  $Setting = $Template.CreateDirectorySetting()
 6. Spusťte tento příkaz:

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $Setting

  Po úspěšném rutinu vrátí ID nový objekt nastavení.

 7. Spusťte tento příkaz:

  $Setting = Get-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id
 8. Spusťte tento příkaz:

  $Setting["EnableGroupCreation"] = $False
 9. Pomocí následující syntaxe:

  $Setting["GroupCreationAllowedGroupId"] = (Get-AzureADGroup -SearchString "<Name of your security group>").objectid

  Například můžu s názvem Moje AllowedtoCreateGroups, takže byste měli spusťte tento příkaz:

  $Setting["GroupCreationAllowedGroupId"] = (Get-AzureADGroup -SearchString "AllowedtoCreateGroups").objectid
 10. Spusťte tento příkaz:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id -DirectorySetting $Setting
 11. Ověření skupiny zabezpečení může vytvářet skupiny a všechny ostatní ve vaší organizaci nelze, spusťte tento příkaz:

  (Get-AzureADDirectorySetting).Values

  Výsledek by měl vypadat takto (ale hodnotou ID skupiny zabezpečení – to je místo, kam potřebujete moct detekuje):

  To je nastavení bude vypadat takto až budete hotovi.

Krok 3: Ověření, že to funguje

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí uživatelského účtu někoho, kdo není si měli možnost vytvářet skupiny. To znamená že není členem skupiny zabezpečení, který jste vytvořili.

 2. Zvolte dlaždici plánování.

 3. V plánování v zvolte Nový plán k vytvoření plánu.

  V plánování zvolte nový plán.

 4. Dostanete zprávu, že nelze vytvořit plán:

  Zpráva, že nelze vytvořit plán.

Co mám dělat, když to nefunguje?

Zkontrolujte, zda nejsou blokovány prostřednictvím jejich zásady poštovní schránky OWA.

Pokud tento problém nevyřeší , zavolejte nápovědu.

Odebrání omezení kdo může vytvářet skupiny

Řekněme, že po delší dobu, kterou chcete odebrat omezení umístění na, kdo může vytvářet skupiny. Spusťte tento příkaz:

$SettingId = Get-AzureADDirectorySetting -All $True | where-object {$_.DisplayName -eq "Group.Unified"}
Remove-AzureADDirectorySetting –Id $SettingId.Id

Další informace o správě skupin

Všichni uživatelé Office 365 můžete vytvořit Skupiny Office 365 ve výchozím nastavení:

 • Uživatelé můžete vytvářet až 250 Skupiny Office 365 každý.

 • Správci Office 365 nemá žádná omezení počtu Skupiny Office 365, jako by vytvářeli.

 • Výchozí maximální počet Skupiny Office 365 Office 365 organizace může mít právě 500 000, ale lze zvětšit tak, že žádosti. Další informace o limitech skupin Office 365 najdete v nápovědě k Skupin Office 365 – správce.

Několik Office 365 služby vyžadují možnost vytvořit Skupiny Office 365 určitých funkcí. Příklad skupiny automaticky se vytvoří při vytvoření plánu pomocí Microsoft Planner. To znamená, že uživatelé mohou omylem vytvoříte hodně skupin při experimentování s vytvářením plány.

Můžete má užší prvek vytvoření skupiny Office 365 a raději, že všichni účastníci - je, že se mohou pouze uživatelé služeb Office 365, které vyžadují vytváření skupin Office 365 byla vytvořená na vytvořit.

Poznámka : Všimněte si, že když máte možnost určující, kteří uživatelé můžete vytvářet Skupiny Office 365 ovládací prvek, ji nemá vliv na možnost všechny licencované uživatele účast ve skupině činnostmi, jako jsou vytváření úkolů v Plánovač nebo reagovat na konverzace v Outlooku.

Pokud bylo dřív vytvořili nastavení objektu skupiny a potřebujete změnit hodnoty pro nastavení (například zadat jinou skupinu), můžete pomocí následujícího postupu.

 1. Otevřete okno Windows PowerShell ve vašem počítači a spusťte tento příkaz:

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Na obrazovce pro přihlášení k účtu, která se otevře, zadejte svoje přihlašovací údaje pro připojení ke službě a klikněte na Přihlásit se.

  Zadejte svoje přihlašovací údaje pro Office 365.
 2. Po připojení ke službě Office 365, musíte nejdřív odkaz nastavení skupiny objekt, který obsahuje nastavení. K tomuto účelu musíte objektu pro něj. Pokud si nejste jisti objektu, můžete vyhledávat jeho zadáním následující rutinu:

  Get-AzureADDirectorySetting

  Zobrazí se aktuální nastavení objektu skupiny, včetně jeho objektu.

  Příklad hodnoty, které se může zobrazit Vyhledání skupiny nastavení objektu
 3. Po nalezení objektu objektu skupiny nastavení, můžete ho vyberte skupinu nastavení, která obsahuje nastavení. Zadejte a zadejte následující rutinu:

  $setting=Get-AzureADDirectorySetting -Id <ObjectId>

  Například pomocí objektu na obrázku výše

  $setting=Get-AzureADDirectorySetting -id d634c419-bde2-4ebb-880e-a1dc4a1904cb

  Se vrátíte do příkazového řádku v modul Windows Azure Active Directory.

 4. Po výběru nastavení objektu skupiny, měli byste zkontrolovat aktuální hodnoty konfigurace zadáním následujících akcí:

  $setting.values
  Snímek obrazovky seznamu aktuální hodnoty konfigurace

  Zobrazí nastavení hodnoty pro nastavení objektu skupiny a se vrátíte do příkazového řádku v modul Windows Azure Active Directory. Poznámka: v předchozím příkladu, že EnableGroupCreation je nastavený na hodnotu "False" a že GroupCreationAllowedGroupId aktuálně označuje skupinu.

 5. Nyní můžete provést konkrétní změny hodnoty nastavení skupiny. Jako příklad můžete použít následující rutinu, pokud chcete, aby ukazovaly na jinou skupinu, do které umožňuje vytváření skupin:

  $settings["GroupCreationAllowedGroupId"] = "<object ID for the new group>"

  Například Změníme z AllowedtoCreateGroups skupinu, kterou jsme dříve nastavená na jinou skupinu, kterou jsme měli vytvořili s identifikátor objektu 3054dce3-37e6-437a-a817-2363272cac1c:

  $settings["GroupCreationAllowedGroupId"] = "3054dce3-37e6-437a-a817-2363272cac1c"

  Po konfiguraci nastavení se vrátíte do příkazového řádku v modul Windows Azure Active Directory.

 6. Po konfiguraci nové nastavení, můžete použít nastavení přímo k objektu skupiny nastavení zadáním následujících akcí:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id <object ID for the new group> -DirectorySetting $Setting

  Příklad použití objektu nastavení objektu skupiny jsme upravujete:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id d634c419-bde2-4ebb-880e-a1dc4a1904cb -DirectorySetting $Setting

  Se vrátíte do příkazového řádku v modul Windows Azure Active Directory.

 7. Můžete ověřit, že jste nastavení skupiny jsme aktualizovali spuštěním rutiny $settings.values a ověření hodnoty.

  Nastavení objektu skupiny se měnícího hodnoty

  Všimněte si, že nastavení GroupCreationAllowedGroupId změnil do nové skupiny.

Související články

Začínáme s Office 365 Powershellu
Konfigurace nastavení pro Office 365 skupiny v Azure AD
příspěvek blogu: rutiny Azure Active Directory pro konfiguraci nastavení skupiny Azure Active Directory Rutiny pro správu – MSDN

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×