Správa externích sdílení pro prostředí SharePointu Online

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud vaše organizace dělá práci, při které se musí sdílet dokumenty nebo přímo spolupracovat s dodavateli, klienty nebo zákazníky, doporučujeme pro sdílení obsahu s lidmi, kteří nejsou z vaší organizace a nemají licence pro vaše předplatné Microsoft Office 365, používat funkce pro externí sdílení SharePointu Online. Možná ale budete chtít využití externího sdílení ve vaší organizaci omezit. Tady se dozvíte, jak na to.

Poznámka : Zajistit, aby sdílení zásad následuje (třeba když externí sdílení s deaktivovaným nebo omezení), zásady Vyhodnocená každá její položka v obou době původní sdílené složky, i když se uživatelé pokusí o přístup k prostředku.

Mezi funkce externího sdílení patří:

 • Možnost zapnout nebo vypnout externí sdílení globálně pro celé prostředí SharePointu Online (neboli tenanta).    Pokud se externí sdílení vypne na úrovni celého prostředí SharePointu, znamená to, že žádné dokumenty, weby ani kolekce webů nepůjdou externě sdílet.

 • Možnost zapnout nebo vypnout externí sdílení pro jednotlivé kolekce webů.    Tím získáte možnost zabezpečit obsah na určitých kolekcích webů, které nechcete sdílet.

 • Možnost sdílet weby a dokumenty s ověřenými uživateli.    Ověření uživatelé jsou ti, kteří jsou pozvaní, aby se přihlásili pomocí svého účtu Microsoft nebo pracovního či školního účtu.

 • Možnost sdílet dokumenty s hosty.    Hosté (to znamená anonymní uživatelé) nemusí mít účet Microsoft ani pracovní nebo školní účet, aby měli přístup k vašim dokumentům. Mají k nim přístup prostřednictvím odkazů pro hosty, které jim dáte vy nebo vaši zaměstnanci.

Externí uživatel je někoho mimo vaši organizaci, kteří mají přístup k weby Sharepointu Online a dokumenty, ale není licence předplatného Sharepointu Online nebo Microsoft Office 365. Externí uživatelé nejsou zaměstnanci, dodavatelé nebo agentům na místě pro vy nebo vaše afilace.

Poznámka : Pokud má vaše organizace samostatné klientů Office 365, můžete použít licencovaným uživatelem z jednoho klienta externí sdílení s licencovaným uživatelem z na jiném klientovi.

Externí uživatelé získávají práva na používání jako zákazník SharePointu Online, který je zve ke spolupráci. To znamená, že když si organizace koupí plán E3 Enterprise a vytvoří web, který používá podnikové funkce, bude mít externí uživatel práva na používání a zobrazování podnikových funkcí v rámci kolekce webů, na kterou je pozvaný. I když můžou být externí uživatelé pozvaní jako členové rozšiřující projektový tým, kteří na webu dělají celou řadu akcí, nebudou mít stejné možnosti jako řádný, platící licencovaný člen v rámci organizace. Omezení jsou popsaná v následující tabulce.

Externí uživatelé můžou...

Externí uživatelé nemůžou...

Používat Office Online pro prohlížení a úpravy dokumentů. Pokud je součástí vašeho plánu Office Pro Plus, nebudou mít licence pro instalaci desktopové verze Office na svých vlastních počítačích.

Vytvářet vlastní weby (kterým se dřív říkalo osobní weby), upravovat si profil, měnit si fotku ani zobrazovat agregované úkoly. Externí uživatelé nedostanou vlastní knihovnu dokumentů na OneDrivu pro firmy.

Dělat na webu úkoly v souladu s úrovní oprávnění, kterou mají přiřazenou. Když třeba přidáte externího uživatele do skupiny Členové, bude mít oprávnění pro úpravy a bude moct přidávat, upravovat a odstraňovat seznamy a taky prohlížet, přidávat, aktualizovat a odstraňovat položky seznamu a dokumenty.

Dělat správce kolekce webů (kromě scénářů, kdy jste si najali partnera, který vám pomůže Office 365 spravovat). Můžete pověřit externího uživatele jako návrháře vašeho veřejného webu.

Poznámka : Informace o veřejném webu SharePointu Online v tomto článku platí jenom v případě, že si vaše organizace koupila Office 365 před 9. březnem 2015. Zákazníci, kteří tuto funkci aktuálně používají, k ní budou mít přístup minimálně dva roky po datu přechodu, kterým je 9. březen 2015. Noví zákazníci, kteří si Office 365 předplatili po datu přechodu, k této funkci přístup nemají. Do budoucna mají zákazníci Office 365 přístup ke špičkovým nabídkám třetích stran. Ty jim umožní zřídit si veřejný web, který bude poskytovat kompletní online řešení a možnost se prezentovat. Další informace o této změně najdete v článku Informace o změnách funkce veřejného webu SharePointu Online v Office 365.

Uvidí jiné typy obsahu na webech. Můžou třeba přecházet na jiné podřízené weby v rámci kolekce webů, na které byli pozvaní. Budou třeba taky mít povolení prohlížet informační kanály webu.

Zobrazovat informační kanály celé společnosti

Přidat úložiště do celkového fondu úložiště klienta

Získat přístup k centru vyhledávání a spouštět vyhledávání všech položek. Příklady dalších funkcí, které nemusí být dostupné: Pokročilé zpracování obsahu, průběžné procházení a zpřesnění hledání

Získat přístup k poštovním schránkám webu

Získat přístup k funkcím PowerBI, například Power View, Power Pivot, Rychlé prozkoumání nebo průřez na časové ose. Pro tyto funkce se potřebuje další licence, kterou externí uživatelé nedědí.

Používat eDiscovery. K tomu se potřebuje licence pro Exchange Online.

Otevírat stažené dokumenty, které jsou chráněné pomocí Správy přístupových práv k informacím (IRM).

Další funkce, které nemusí být k dispozici pro externí uživatele:

 • Funkce Excel Services, včetně funkcí počítané míry a počítané členy, oddělené kontingenční tabulky a kontingenční grafy, seznam polí a podpora pro pole, vylepšení filtru, filtry hledání.

 • Knihovny datového připojení SharePointu Online

 • Visio Services

Externí sdílení je standardně zapnuté pro celé prostředí SharePointu Online (někdy se mu taky říká klient) i pro kolekce webů, které v něm jsou. Můžete se taky rozhodnout, že ho globálně vypnete, než uživatelé začnou weby používat nebo dokud si nepromyslíte, jak přesně chcete tuto funkci využívat.

Při povolování externího sdílení máte spoustu možností, které můžete flexibilně používat, takže doporučujeme si je všechny podrobně projít. Můžete například povolit sdílení napříč klientem, které umožňuje sdílení pro všechny uživatele. Můžete sdílení omezit na určité kolekce webů, aby jenom správci kolekcí webů a správci webů z těchto kolekcí mohli zvát externí uživatele. Můžete taky sdílet weby a dokumenty omezit jenom na vybranou skupinu uživatelů.

Až budete zvažovat, jestli a jak chcete externě sdílet obsah, odpovězte si na následující otázky:

 • Komu chcete udělit přístup k obsahu na vašem týmovém webu a všech podřízených webech a co budete chtít, aby mohli dělat?

 • Komu ve vaší organizaci chcete udělit oprávnění k externímu sdílení obsahu?

 • Existuje nějaký obsah, u kterého chcete mít jistotu, že si ho nikdy nebudou moct prohlížet uživatelé mimo vaší organizaci?

Odpovědi na tyhle otázky vám usnadní plánování strategie pro sdílení obsahu.

Zkuste toto:

Pokud potřebujete:

Sdílejte web.

Pokud chcete sdílet web, ale chcete taky zabránit externím uživatelům v přístupu k určitému internímu obsahu ve vaší organizaci, popřemýšlejte, jestli nebude dobré si vytvořit podřízený web s jedinečnými oprávněními, která budete používat výhradně pro účely externího sdílení. Podobně platí, že pokud chcete sdílet podřízený web, který jste vytvořili ve svém umístění v službě OneDrive pro firmy, je užitečné zajistit, aby měl taky jedinečná oprávnění, abyste uživatelům nechtěně nepřidělili oprávnění k dalším webům nebo obsahu na svém webu služby OneDrive pro firmy.

SharePoint používá model dědičnosti oprávnění, v rámci kterého nové weby automaticky dědí oprávnění od svých nadřazených webů. Přiřazením jedinečných oprávnění podřízeným webům „rozpojíte“ řetězec dědičnosti. Další informace o dědičnosti oprávnění najdete v tématu Co je dědičnost oprávnění?

Poskytnout někomu mimo vaši organizaci trvalý přístup k informacím a obsahu na nějakém webu. Tento člověk potřebuje mít stejné možnosti jako plnoprávný uživatel webu, aby mohl vytvářet, upravovat a prohlížet jeho obsah.

Sdílejte dokument a vyžadujte přihlášení.

Poskytnout jednomu nebo několika uživatelům mimo vaši organizaci zabezpečený přístup k určitému dokumentu, aby si ho mohli prohlédnout nebo na něm spolupracovat, ale tihle lidé nepotřebují mít trvalý přístup k jinému obsahu na vašem interním webu.

Sdílet dokument, ale nevyžadovat při tom přihlášení.

Sdílet s uživateli mimo vaši organizaci dokument, který není citlivé ani důvěrné povahy, aby si ho mohli prohlížet nebo ho i upravovat (třeba do něj napsat svůj názor nebo jiné požadované informace). Tihle uživatelé nepotřebují mít trvalý přístup k obsahu na vašem interním webu.

Poznámka: Pokud sdílíte dokumenty pomocí anonymních odkazů pro hosty, pak můžou příjemci pozvánek tyto odkazy sdílet s ostatními a ti je můžou použít k prohlížení obsahu.

Měli byste zahrnout plánování pro externí sdílení jako součást celkového plánování oprávnění pro SharePoint Online. Obecně se doporučuje používat „princip nejnižšího oprávnění“ a udělovat externím uživatelům k vašemu prostředí minimální a omezený přístup. Můžete chtít dokonce i vytvořit speciální skupinu oprávnění, do které jsou uživatelé přidělení, když dostávají pozvánky. Měli byste taky zvážit rozdělení obsahu na segmenty úrovněmi oprávnění, aby byl citlivý obsah umístěný centrálně a byl důkladně zabezpečený. Pokud očekáváte, že bude potřeba, aby se k vašemu webu nepřetržitě přihlašovali externí uživatelé a dělali na něm nějaké úkoly, doporučujeme vytvořit kolekci webů, která bude určená pro účely externího sdílení. Tímto způsobem můžete externím uživatelům umožnit přístup k určitému obsahu, aniž byste jim zpřístupnili celé prostředí.

Další informace o plánování oprávnění najdete v článku Plánování strategie oprávnění.

Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí externího sdílení pro jednotlivé kolekce webů

Abyste mohli konfigurovat externí sdílení pro jednotlivé kolekce webů, musíte být správce SharePointu Online. Správci kolekce webů nemají povolení měnit konfigurace externího sdílení.

 1. V Centru pro správu SharePointu klikněte na kolekce webů.

 2. Zaškrtněte políčko vedle těch kolekcí webů, pro které chcete zapnout nebo vypnout nastavení sdílení.

 3. Na pásu karet klikněte na Sdílení.

  pás karet z centra pro správu SharePointu Online se zvýrazněným tlačítkem Sdílení

 4. Udělejte některou z těchto věcí:

  Možnosti pro sdílení s externími uživateli

Pokud požadujete:

Vyberte tuto možnost:

Dostanete tento výsledek:

Zabránit všem uživatelům na všech webech ve sdílení webů nebo ve sdílení obsahu na webech s externími uživateli.

Nepovolit sdílení mimo organizaci

 • Uživatelé nebudou moct sdílet weby nebo obsah v této kolekci webů s uživateli, kteří nemají licence k vašemu předplatnému Office 365.

 • Pokud bylo někdy pro tuto kolekci webů zapnuté sdílení, všichni externí uživatelé, kteří byli pozvaní, aby se přihlásili a prohlíželi si obsah na webech v této kolekci webů, budou trvale odstranění.

 • Pokud plánujete, že externí sdílení pro tuto kolekci webů znova zapnete, bude potřeba tyto externí uživatele znovu pozvat.

Umožněte sdílení jenom pro externí uživatele, se kterými už sdílíte.

Povolit sdílení jenom s externími uživateli, kteří už existují v adresáři vaší organizace

 • Uživatelé nebudou moct sdílet weby nebo obsah v této kolekci webů s externími uživateli, kteří zatím nejsou uvedení v adresáři vaší organizace.

Požadovat po externích uživatelích, kteří obdrželi pozvánku k prohlížení webů nebo obsahu, aby se před používáním obsahu přihlásili s účtem Microsoft.

Povolit externí uživatele, kteří přijmou pozvánky ke sdílení a přihlásí se jako ověření uživatelé

 • Vlastníci webu nebo ostatní uživatelé s oprávněním pro úplné řízení můžou sdílet weby s externími uživateli.

 • Vlastníci webů nebo další uživatelé s oprávněními pro úplné řízení na webu mohou sdílet dokumenty s externími uživateli tím, že budou vyžadovat přihlášení.

 • Všichni externí uživatelé se budou muset před prohlížením obsahu přihlásit.

 • Pozvánky k prohlížení obsahu jde uplatnit jenom jednou. Po přijetí pozvánky ji nejde sdílet nebo využívat ostatními k získání přístupu.

Povolit uživatelům webu sdílet weby s lidmi, kteří se přihlásí jako ověření uživatelé, ale taky uživatelům webu umožnit sdílení dokumentů prostřednictvím anonymních odkazů pro hosty, které nevyžadují přihlášení pozvaných příjemců.

Povolit jak externí uživatele, kteří přijali pozvánky ke sdílení, tak odkazy hostů

 • Vlastníci webu nebo ostatní uživatelé s oprávněními pro úplné řízení můžou sdílet weby s externími uživateli.

 • Všichni externí uživatelé se budou muset před prohlížením obsahu na sdíleném webu přihlásit.

 • Vlastníci webu nebo ostatní uživatelé s oprávněními pro plné řízení můžou taky sdílet dokumenty externě, určovat, jestli se má požadovat přihlášení, nebo můžou pro dokumenty posílat anonymní odkazy pro hosty.

 • Když uživatelé sdílí dokument, můžou externím uživatelům přidělit oprávnění k prohlížení nebo úpravám dokumentu.

 • Externí uživatelé, kteří obdrží anonymní odkazy pro hosty, můžou obsah prohlížet nebo upravovat bez přihlášení.

 • Anonymní odkazy pro hosty jde případně přeposílat nebo sdílet s ostatními uživateli, kteří pak taky můžou prohlížet nebo upravovat obsah bez přihlášení.

Poznámky : 

 • Když je zapnuté externí sdílení pro celé prostředí SharePointu Online, nebudete moct ho pro určité kolekce webů zapnout.

 • Nastavení externího sdílení pro jednotlivé kolekce webů nemůžou být míň restriktivní než cokoliv, co je povolené pro celé prostředí SharePointu Online, ale zato můžou být víc restriktivní. Pokud je třeba zapnuté externí sdílení pro celé prostředí SharePointu Online, ale je omezené na přístup jenom pro ověřené uživatele, potom to bude jediný druh externího sdílení, který můžete povolit v určité kolekci webů. Pokud je pro celé prostředí SharePointu Online povolené externí sdílení prostřednictvím přihlášení i anonymních odkazů pro hosty, můžete se rozhodnout, že externí sdílení úplně vypnete pro určitou kolekci webů nebo můžete externí sdílení omezit na ověřené uživatele (bez odkazů pro hosty).

 • Pokud je v Centru pro správu SharePointu Online externí sdílení vypnuté globálně, veškeré už rozeslané odkazy přestanou fungovat. Když tuto funkci později zase aktivujete, začnou tyto odkazy fungovat. Když chcete odvolat přístup k určitému dokumentu, je taky možné deaktivovat jednotlivé odkazy, které jste už rozeslali.

 • Pokud změníte nastavení externího sdílení pro kolekci webů Můj web, použijou se tyto změny taky na existující nebo nově vytvořené osobní weby.

 • Obsah webu můžete sdílet se skupinou Office 365, která má mezi svými členy hosty a jejíž nastavení brání těmto členům přistupovat k prostředkům skupiny. I když v takovém případě zapnete externí sdílení pro kolekci webů, hosté skupiny pravděpodobně nebudou mít k obsahu webu přístup. Pokud chcete povolit nebo zakázat přístup členů hostů skupiny Office 365, přečtěte si článek Povolení přístupu pro hosty ke skupinám Office 365 pro externí uživatele.

Začátek stránky

Správa externího sdílení pro kolekce skupinových webů Office 365

Všechny kolekce sharepointových webů, které jsou součástí skupiny Office 365, mají sdílení nastavené standardně na Povolit sdílení jenom s externími uživateli, kteří už existují v adresáři vaší organizace. Toto nastavení můžete změnit pomocí rutiny Set-SPOSite prostředí Windows PowerShell.

Příklad:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability -ExternalUserSharingOnly 

Tento příklad ukazuje, jak aktualizovat možnost externího sdílení kolekce webů https://contoso.sharepoint.com/sites/site1, aby se povolilo sdílení s ověřenými externími uživateli. Tato rutina se provede okamžitě.

Stávající nastavení sdílení můžete zobrazit pomocí rutiny Get-SPOSite prostředí Windows PowerShell.

Příklad:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Podrobné informace o těchto rutinách a jejich parametrech ve Windows PowerShellu najdete v článcích Set-SPOSite a Get-SPOSite.

Zapnutí nebo vypnutí externího sdílení pro prostředí SharePointu Online (klient)

Abyste mohli konfigurovat externí sdílení, musíte být správce SharePointu Online.

 1. V Centru pro správu SharePointu klikněte na Sdílení.

 2. Vyberte jednu z těchto možností:

  Možnosti sdílení mimo organizaci

Pokud požadujete:

Vyberte tuto možnost:

Dostanete tento výsledek:

Zabránit všem uživatelům na všech webech ve sdílení webů nebo ve sdílení obsahu na webech s externími uživateli.

Nepovolit sdílení mimo organizaci

 • Uživatelé nebudou moct sdílet weby nebo obsah v této kolekci webů s uživateli, kteří nemají licence k vašemu předplatnému Office 365.

 • Pokud bylo někdy pro tuto kolekci webů zapnuté sdílení, všichni externí uživatelé, kteří byli pozvaní, aby se přihlásili a prohlíželi si obsah na webech v této kolekci webů, budou trvale odstranění.

 • Pokud plánujete, že externí sdílení pro tuto kolekci webů znova zapnete, bude potřeba tyto externí uživatele znovu pozvat.

Umožněte sdílení jenom pro externí uživatele, se kterými už sdílíte.

Povolit sdílení jenom s externími uživateli, kteří už existují v adresáři vaší organizace

 • Uživatelé nebudou moct sdílet weby nebo obsah v této kolekci webů s externími uživateli, kteří zatím nejsou uvedení v adresáři vaší organizace.

Požadovat po externích uživatelích, kteří obdrželi pozvánku k prohlížení webů nebo obsahu, aby se před používáním obsahu přihlásili s účtem Microsoft.

Povolit uživatelům pozvat ověřené externí uživatele a sdílet s nimi obsah

 • Vlastníci webu nebo ostatní uživatelé s oprávněním pro úplné řízení můžou sdílet weby s externími uživateli.

 • Vlastníci webů nebo další uživatelé s oprávněními pro úplné řízení na webu mohou sdílet dokumenty s externími uživateli tím, že budou vyžadovat přihlášení.

 • Všichni externí uživatelé se budou muset před prohlížením obsahu přihlásit.

 • Pozvánky k prohlížení obsahu jde uplatnit jenom jednou. Po přijetí pozvánky ji nejde sdílet nebo využívat ostatními k získání přístupu.

Povolit uživatelům webu sdílet weby s lidmi, kteří se přihlásí jako ověření uživatelé, ale taky uživatelům webu umožnit sdílení dokumentů prostřednictvím anonymních odkazů pro hosty, které nevyžadují přihlášení pozvaných příjemců.

Povolit sdílení s ověřenými externími uživateli a používání odkazů pro anonymní přístup. Volitelně můžete nastavit odkazy tak, aby jejich platnost za konkrétní počet dnů vypršela.

 • Vlastníci webu nebo ostatní uživatelé s oprávněními pro úplné řízení můžou sdílet weby s externími uživateli.

 • Všichni externí uživatelé se budou muset před prohlížením obsahu na sdíleném webu přihlásit.

 • Vlastníci webu nebo ostatní uživatelé s oprávněními pro plné řízení můžou taky sdílet dokumenty externě, určovat, jestli se má požadovat přihlášení, nebo můžou pro dokumenty posílat anonymní odkazy pro hosty.

 • Když uživatelé sdílí dokument, můžou externím uživatelům přidělit oprávnění k prohlížení nebo úpravám dokumentu.

 • Externí uživatelé, kteří obdrží anonymní odkazy pro hosty, můžou obsah prohlížet nebo upravovat bez přihlášení.

 • Anonymní odkazy pro hosty jde případně přeposílat nebo sdílet s ostatními uživateli, kteří pak taky můžou prohlížet nebo upravovat obsah bez přihlášení.

Nastavení výchozího typu odkazu

Pokud chcete lépe spravovat typ odkazů sdílených uživateli, můžete nastavit výchozí typ odkazu, který se zobrazí, když uživatelé vyberou možnost Získat odkaz pro sdílení dokumentů a složek.

Dialogové okno výchozího typu odkazu

Nejméně restriktivní typy odkazů jsou samozřejmě odkazy pro anonymní přístup, které jsou přístupné komukoli. Interní odkazy jsou přístupné jenom uživatelům v rámci vaší organizace a přímé odkazy jsou přístupné jenom uživatelům, kteří už mají oprávnění k přístupu k dokumentu nebo složce. Další informace najdete v tématu Změna výchozího typu odkazu, když uživatelé dostávají odkazy pro sdílení.

Další nastavení při povoleném sdílení

Pokud se rozhodnete povolit uživatelům sdílení mimo vaši organizaci, můžete použít několik dalších způsobů, jak sdílení povolit nebo omezit.

Omezení externího sdílení pomocí domén: Můžete povolit nebo omezit přístup k určitým doménám. Další informace najdete v tématu Omezené sdílení domén v Office 365 SharePointu Online a OneDrivu pro firmy.

Znemožnit externím uživatelům sdílení souborů, složek a webů, které nevlastní: Externí uživatelé nemůžou s nikým jiným sdílet nic, co nevlastní.

Externí uživatelé musí pozvánky ke sdílení přijmout prostřednictvím toho účtu, na který se pozvánky poslaly: Externí uživatelé nemůžou k získání přístupu použít jiný účet než ten, kterému se poslala pozvánka ke sdílení.

Poznámky : 

 • Pokud vypnete externí sdílení pro celé svoje prostředí a později ho zase zapnete, externí uživatelé, kteří měli dříve přístup k obsahu nebo dokumentům na webech, k nim zase získají přístup. Pokud víte, že bylo externí sdílení dříve zapnuté a používalo se pro konkrétní kolekce webů, a vy nechcete, aby k nim při opětovném globálním zapnutí externího sdílení mohli externí uživatelé zase získat přístup, doporučujeme, abyste nejdříve vypnuli externí sdílení pro tyto konkrétní kolekce webů.

 • Když vypnete externí sdílení na úrovni kolekce webů, veškerá oprávnění externích uživatelů pro tuto kolekci webů se trvale odstraní.

 • Když vypnete externí sdílení na úrovni kolekce webů, zakážou se odkazy pro hosty, ale pokud se externí sdílení zase někdy zapne, můžou znova začít fungovat. Pokud chcete trvale odvolat přístup ke konkrétním dokumentům, musíte zakázat anonymní odkazy pro hosty.

 • Když zakážete externí přístup nebo omezíte externí přístup na víc restriktivní formu, ztratí externí uživatelé obvykle přístup do jedné hodiny od změny.

 • Když zakážete externí přístup, zablokuje se i přístup k prostředkům pro členy hosty skupin Office 365.

Začátek stránky

Prohlížení nastavení externího sdílení pro kolekce webů

Pokud chcete rychle zobrazit nastavení externího sdílení pro skupinu kolekcí webů:

 1. V Centru pro správu SharePointu klikněte na kolekce webů.

 2. Zaškrtněte políčka vedle těch kolekcí webů, pro které chcete zkontrolovat nastavení sdílení.

 3. Na pásu karet klikněte na Sdílení.

 4. V dolní části dialogového okna procházejte seznam adres URL a podívejte se na nastavení sdílení pro jednotlivé kolekce webů.

  Sdílený seznam adres URL

Poznámky : 

 • Pokud chcete zobrazit nastavení externího sdílení pro kolekce skupinových webů, přečtěte si část Správa externího sdílení pro kolekce skupinových webů Office 365.

 • Pokud chcete zobrazit seznam všech těchto webů, do kterého má externí uživatel přístup nebo seznam všech dokumentů, které byly sdílené externě, můžete použít funkci hledání v Office 365 zabezpečení a dodržování předpisů zarovnat na střed. Použijte vlastnost ViewableByExternalUsers vyhledávacího dotazu. Další informace najdete v tématu hledání obsahu webu sdílet s externími uživateli. Všimněte si, že zabezpečení a dodržování předpisů zarovnat na střed zatím není k dispozici v Office 365 provozovaný společností 21Vianet v Číně.

Určení, jak se dají přijímat pozvánky k externímu sdílení, pomocí Windows PowerShellu

K zapnutí nebo vypnutí externího sdílení můžete použít Windows PowerShell. Pomocí spravovaného prostředí SharePoint Online můžou teď správci vynutit nové způsoby určování toho, jak externí uživatelé pozvánky přijímají. Pokud je tato možnost povolená, parametr RequireAcceptingAccountMatchInvitedAccount vyžaduje, aby externí uživatelé přijímali pozvánky pomocí e-mailového účtu, na který pozvánku dostali.

 • Pokud tento parametr není nastavený nebo je nastavený na hodnotu null:   

  Když uživatel něco nasdílí externímu uživateli, zadá e-mailovou adresu (například jakub@contoso.com) a e-mail se pošle Jakubovi na adresu jakub@contoso.com. Když se pokusí pozvánku přijmout (kliknutím na odkaz v e-mailu), může se přihlásit s jakýmkoliv účtem. Může například použít adresu jakub@contoso.com, jakub@live.com nebo třeba taky kuba@contoso.com. E-mail s pozvánkou ke sdílení může kdokoliv přijmout a předat dál. Tento systém zajišťuje, že pozvánku můžou přijmout i externí uživatelé, kteří používají e-mailové aliasy nebo nemají účet Microsoft ani účet organizace.

 • Pokud je tento parametr nastavený na hodnotu true:   

  Parametr RequireAcceptingAccountMatchInvitedAccount zajišťuje, že uživatel, který pozvánku dostane, ji taky může přijmout. Pokud se pozvánka odešle na adresu jakub@contoso.com, může ji přijmout jenom uživatel, který se může přihlásit k účtu jakub@contoso.com. U jakéhokoliv jiného e-mailového účtu se zobrazí chybová stránka, která uživateli řekne, že musí použít správný účet.

Důležité je vědět, že to neplatí pro pozvánky, které už byly ve službě SharePoint Online přijaté dřív a že to má vliv jenom na pozvánky k externímu sdílení, které jsou generované po nastavení tohoto parametru. Nebude to mít vliv ani na externí uživatele, kteří už pozvánku přijali. Budou se moct přihlašovat a používat systém obvyklým způsobem. Tato funkce se nedá používat u e-mailových aliasů.

Podrobné informace o rutinách a parametrech v Windows PowerShell najdete v článku Set-SPOTenant.

Další informace

Nastavení správy pro externí sdílení se liší podle předplatného plánu Office 365, který se ve vaší organizaci používá.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×