Správa úloh (událostí) ve frontách serveru Microsoft Office Project

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Při publikování informací o projektu a časového rozvrhu na Microsoft Office Project Server 2007 se zpracovává fronta Project serveru. Můžete změnit, jak se naplánované úlohy (nebo události) ve frontě plánují, zobrazte úlohy ve frontě a restartujte ve frontě určité úlohy.

Fronta Project serveru obsahuje dvě samostatné fronty:

 • Fronta projektu     Používá se pro zprávy projektu, které souvisejí s ukládáním, publikováním, vykazováním a vytvářením krychle. Jeho tabulky a uložené procedury se ukládají do pracovní databáze Office Project Server 2007.

 • Fronta časového rozvrhu     Používá se pro zprávy časového rozvrhu, které souvisejí s ukládáním a odesláním časového rozvrhu. Jeho tabulky a uložené procedury se ukládají do publikované databáze Office Project Server 2007.

Co chcete udělat?

Změna nastavení fronty úloh

Nastavení mřížky fronty úloh

Zrušení nebo opakování úloh ve frontě

Změna nastavení fronty úloh

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na nastavení serveru.

 2. Na stránce nastavení serveru klikněte na nastavení fronty.

 3. V seznamu typ fronty vyberte projekt nebo časový rozvrh , abyste označili frontu, kterou chcete změnit.

  Kliknutím na Uložit na konci tohoto postupu uložíte nastavení vybraného typu fronty. Pokud chcete upravit a uložit nastavení pro jiný typ fronty, musíte tento postup zopakovat.

 4. V části maximální počet vláken procesoru úloh zadejte maximální počet úloh ve frontě, které může server zpracovat najednou.

  Tip: Pokud zadáte hodnotu -1, bude serverem zpracován maximální počet vláken (až 20).

 5. V části interval dotazování (v milisekundách) zadejte počet milisekund, po které má fronta Project serveru čekat, než se dotazuje na nové pracovní databáze.

 6. V části interval opakování dílčí úlohy (v milisekundách) zadejte počet milisekund, po které by měla fronta Project serveru čekat, než zopakuje pokus o provedení původní pokusy nebo pokusu.

 7. V části limit opakování podprocesu zadejte, kolikrát by měl fronta Project serveru pokračovat v cyklickém dotazování databáze v případě, že se původní pokus nebo pokus nezdařil.

 8. V části interval opakování SQL (v milisekundách) zadejte počet milisekund, které mají uplynout mezi každým pokusem o zpracování úlohy.

 9. V části limit opakování SQL zadejte maximální počet výskytů fronty projektového serveru při zpracování úlohy.

 10. Klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Nastavení mřížky fronty úloh

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na nastavení serveru.

 2. Na stránce nastavení serveru klikněte na Spravovat frontu.

 3. V části typ filtru v seznamu typ filtru vyberte typ úlohy, kterou chcete zobrazit v mřížce úloh.

 4. V části projekt/ID skupiny úkolů zadejte identifikační číslo úlohy nebo ID skupiny úloh. Tento oddíl se zobrazí, jenom pokud jste v seznamu typ filtru vybrali možnost ID .

  ID skupin úloh spojují související úlohy. Pokud uživatel například publikuje projekt, tento úkol automaticky obsahuje další přidružené úlohy, které souvisejí s oznámeními, vykazováním a tak dál.

  Tip: Pokud chcete zjistit, který úkol nebo ID skupiny úloh se má použít, zkopírujte ID z mřížky úloh. Než to uděláte, vložte do mřížky úloh sloupce ID úlohy a ID skupiny úloh pomocí tabulky Dostupné sloupce v části sloupce .

 5. V části historie úloh vyberte časové období historických dat a maximální počet úloh, které chcete zobrazit v seznamu úloh.

 6. V části typy úloh vyberte typ informací o úloze, které chcete zobrazit v seznamu úloh.

 7. V části stavy dokončení úlohy vyberte typ informací o stavu úlohy, které chcete zobrazit v seznamu úloh.

 8. V části projekty vyberte v seznamu úlohprojekty, které chcete sledovat.

  Tento oddíl se zobrazí, jenom pokud jste v seznamu typ filtru vybrali možnost Project .

 9. V části sloupce vyberte sloupce, které chcete zobrazit v mřížce úloh.

 10. V části Upřesnit možnosti zadejte, jestli chcete zrušit související podúlohy, když vyberete úlohu, a pak klikněte na Zrušit úlohu.

  • Zrušení úloh ve frontě     Tuto možnost vyberte, pokud chcete zrušit jenom úlohy, které zadávají frontu úloh.

  • Zrušení dalších úloh v korelaci     Tuto možnost vyberte, pokud chcete zrušit vybranou úlohu nebo úlohy a všechny související podúlohy. Tím se minimalizují potenciální problémy se synchronizací úkolu a informace o zdrojích, které mohou být přidruženy k projektu nebo časovému rozvrhu.

 11. V části Mřížka úloh vyberte v seznamu úlohu a pak kliknutím na související úkoly zkontrolujte úlohy, které souvisejí se stejným projektem (Pokud vaše Správce nainstaloval aktualizaci infrastruktury pro servery Microsoft Office). To vám může pomoct zjistit, proč není úloha ve frontě a neběží, protože může být blokována předchozí úlohou se stejným objektem.

  Pokud chcete dílčí filtr souvisejících úkolů odebrat, klikněte na všechny úkoly.

  Poznámky: 

  • Pokud se chcete dozvědět víc o neúspěšné úloze, klikněte na chybovou zprávu hypertextového odkazu ve sloupci Chyba v mřížce úlohy.

  • Členové týmu můžou taky zobrazit úlohy ve frontě. Členové týmu můžou kliknout na osobní nastavení na panelu Snadné spuštění a potom kliknout na Moje úlohy ve frontě. Na stránce Moje úlohy ve frontě uvidí členové týmu jenom vlastní úlohy ve frontě. Členové týmu by také měli být upozorněni, že změny stránek v Microsoft Office Project Web Access se nemusí projevit okamžitě, pokud je ve frontě Project serveru aktuálně hodně úloh. Stisknutím klávesy F5 můžete aktualizovat stránku, dokud neuvidíte jejich změny.

  • Pomocí obslužných rutin událostí můžete také zobrazit stav nebo výkon úloh ve frontě a dalších procesů. Na panelu Snadné spuštění klikněte na nastavení serverua potom klikněte na Konfigurace obslužné rutiny událostí na straně serveru.

Začátek stránky

Zrušení nebo opakování úloh ve frontě

 1. V mřížce úlohvyberte úlohu a klikněte na Zrušit úlohu. Můžete taky kliknout na Opakovat úlohu pro vybranou úlohu, pokud informace o stavu ve sloupci stav úlohy označují problém s zpracováním úlohy.

  Poznámka: Nelze opakovat úlohy, které mají stav neúspěšné a blokující korelace.

 2. Kliknutím na stav aktualizace aktualizujete mřížku úloh tak, aby odrážela provedené změny.

Proč nemůžu v Project Web Accessu dělat nějaké akce?

V závislosti na nastavení oprávnění, která jste použili při přihlašování k Project Web Accessu, nemusí být vidět ani používat některé funkce. Taky to, co vidíte na některých stránkách, se může lišit od toho, co je v aplikaci Project Web Access přizpůsobeno správcem serveru a neupravili jste nápovědu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×