Spouštěcí panel SharePointu Workspace 2010

Spouštěcí panel se otevře při prvním spuštění SharePointu Workspace, pokud nezměníte možnosti spouštění.

V tomto článku:

Otevření a uspořádání spouštěcího panelu

Panel Pracovní prostory

Řazení pracovních prostorů

Panel Kontakty

Řazení kontaktů

Uspořádání kontaktů do složek

Otevření a uspořádání spouštěcího panelu

Spouštěcí panel otevřete tak, že v oznamovací oblasti Windows poklikáte na ikonu SharePointu Workspace nebo na tuto ikonu kliknete a pak kliknete na spouštěcí panel.

Spouštěcí panel obsahuje dva panely – jeden pro vytváření a správu pracovních prostorů a druhý pro správu kontaktů.

Pokud chcete rozložení spouštěcího panelu s panely na kartách (výchozí rozložení) přepnout na rozložení s rozdělenými panely, klikněte na kartu Zobrazení a potom klikněte na Rozdělené zobrazení.

Začátek stránky

Panel Pracovní prostory

Panel Pracovní prostory zobrazuje seznam pracovních prostorů. Z panelu Pracovní prostory můžete začít něco dělat takto:

 • Poklikáním pracovní prostor otevřete. Pracovní prostor se otevře v prohlížeči, který odpovídá typu pracovního prostoru. Třeba pracovní prostory typu SharePoint a Groove se otevřou v Průzkumníku pracovních prostorů, sdílené složky se otevřou ve zvláštním rozložení v Průzkumníku Windows.

 • Kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolný pracovní prostor zobrazíte příkazy nabídky pro správu pracovního prostoru. Můžete třeba otevřít vlastnosti pracovního prostoru, přejmenovat, pozastavit nebo odstranit pracovní prostor, uložit pracovní prostor jako archiv nebo šablonu nebo pozvat nové členy (jenom u partnerských pracovních prostorů a sdílených složek).

 • Nový pracovní prostor vytvoříte tak, že na kartě Domů kliknete na Nový a pak kliknete na požadovaný typ pracovního prostoru.

Řazení pracovních prostorů

Prostory můžete řadit různými způsoby. Na kartě Zobrazení klikněte na rozevírací nabídku Pracovní prostory a vyberte některou možnost.

 • Složky: Seřadí pracovní prostory podle složek.

 • Abecedně: Seřadí pracovní prostory abecedně.

 • Stav: Seřadí pracovní prostory podle stavu:

  • Nové: Pracovní prostory vytvořené během posledních 7 dní jsou zařazeny mezi Nové.

  • Aktivní: Pracovní prostory aplikace Groove, které máte vy nebo jiní členové momentálně otevřené pro čtení nebo aktualizaci. Pracovní prostory SharePointu nejsou zařazené mezi Aktivní, protože neobsahují jiné členy než vás.

  • Nepřečteno: Pracovní prostory obsahující nové nebo aktualizované informace.

  • Přečteno: Pracovní prostory, které v současné době neobsahují žádný nepřečtený obsah.

  • Nikoli v tomto počítači: Pracovní prostory, které máte v jiných počítačích. Data pracovního prostoru si můžete stáhnout z jiného počítače, který obsahuje váš účet, nebo od jiného člena pracovního prostoru.

 • Typ: Seřadí pracovní prostory podle typu, třeba SharePoint Workspace, Pracovní prostor aplikace Groove nebo Sdílená složka.

 • Doba trvání nepřečteného obsahu: Tuto možnost vyberte, když chcete pracovní prostory zobrazit seřazené podle jejich relativní aktivity. Můžete třeba zjistit, které pracovní prostory obdržely nové nebo aktualizované informace Dnes, Včera, Posledních sedm dnů nebo Posledních třicet dnů. Pracovní prostory, které nebyly aktualizované déle než třicet dní, jsou zařazené mezi Starší. Pracovní prostory vytvořené během posledních 7 dní jsou zařazené mezi Nové.

  V jednotlivých kategoriích jsou pracovní prostory seřazené od naposledy přečtených.

  Pracovní prostory můžou být řazené do těchto dalších kategorií:

 • Stahování: Pracovní prostory, které se momentálně stahují z jiného počítače nebo od jiného člena pracovního prostoru.

 • Pozastaveno členství: Pracovní prostory, ve kterých bylo pozastavené vaše členství.

 • Pozastavena komunikace: Pracovní prostory, ve kterých je momentálně pozastavená komunikace.

Začátek stránky

Panel Kontakty

Panel Kontakty zobrazuje seznam všech lidí, které jste přidali do svého seznamu osob. Z panelu kontaktů můžete začít něco dělat takto:

 • Poklikáním na kontakt zahájíte činnosti zasílání zpráv v Microsoft Communicatoru.

  Pokud nejste k Office Communicatoru přihlášeni, poklikáním na kontakty nebo členy se otevře okno Odeslat zprávu.

 • Kliknutím na kontakt pravým tlačítkem myši zobrazíte nabídku možných činností.

  Kontaktu můžete třeba poslat zprávu nebo pozvánku do pracovního prostoru, kontakt můžete odstranit, můžete ho exportovat nebo mu můžete poslat e-mailem svoje kontaktní informace.

 • Když kontakt přetáhnete do pracovního prostoru na panelu Pracovní prostory, otevře se pozvánka do pracovního prostoru adresovaná tomuto kontaktu.

  Tip :  Kontakty můžete do pracovních prostorů přetahovat, i když není spouštěcí panel nastavený na rozdělené zobrazení. Přetáhněte kontakt na kartu Pracovní prostory, aby se zobrazil panel Pracovní prostory, a pak vyberte pracovní prostor.

 • Když na kartě Domů kliknete na Přidat kontakt, můžete prohledávat adresáře a přidávat do svého seznamu nové kontakty.

Řazení kontaktů

Kontakty můžete řadit různými způsoby. Na kartě Zobrazení klikněte na rozevírací nabídku Kontakty a vyberte některou možnost.

 • Složky: Seřadí kontakty podle složek.

 • Abecedně: Seřadí kontakty abecedně.

 • Stav: Seřadí kontakty podle jejich aktuálního stavu. Můžete vidět tyto kategorie stavů:

  • Aktivní: Kontakty, které jsou momentálně online a něco dělají v některém z vašich pracovních prostorů.

   Pokud chcete do pracovního prostoru okamžitě přejít, klikněte pravým tlačítkem na kontakt a pak klikněte na Přejít k aktivnímu pracovnímu prostoru. Pokud je vybraný člen aktivní v několika pracovních prostorech, otevře se okno Vybrat pracovní prostor a zobrazí se seznam prostorů.

  • Online: Kontakty, které jsou momentálně online.

  • Offline: Kontakty, které jsou momentálně offline. Tyto kontakty můžou být v Communicatoru i tak dostupné.

 • Stav ověření: Seřadí členy podle jejich stavu ověření.

Uspořádání kontaktů do složek

Kontakty můžete uspořádat do složek. Po výběru možnosti zobrazení složek uvidíte kategorie.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte na rozevírací nabídku Kontakty a potom klikněte na Složky.

 2. V seznamu Kontakty klikněte na místo, kam chcete umístit novou složku.

  Složky se vytvářejí na stejné úrovni, jako je vybraná složka (pokud je). Když třeba vyberete kontakt, který je v nějaké složce, vytvoří se nová složka jako hierarchicky podřízená složka této složky.

 3. Na kartě Zobrazení klikněte na Nová složka.

 4. Text Nová složka nahraďte názvem, který bude výstižně popisovat kontakty umísťované do této složky.

 5. Přetáhněte kontakty do nové složky nebo do ní přidejte nové kontakty.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×