Spoluvytváření diagramů a spolupráce na nich

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Na diagramu Visiu může najednou pracovat víc lidí, každý člověk na svém vlastním počítači. Díky spoluvytváření můžou týmy rychle vytvářet mnohastránkové diagramy a při práci si navzájem pomáhat v rozhodnutí, jak by diagram měl vypadat. Změny provedené kýmkoli se hned objeví v kopiích diagramu u každého uživatele.

Každý, kdo chce na diagramu pracovat, musí mít na počítači nainstalovanou edici Visio Professional.

Nastavení diagramu pro spoluvytváření

  1. Vytvořte diagram Visia v sharepointové knihovně nebo spusťte diagram ve Visiu a pak ho nahrajte do úložiště služby OneDrive.

  2. Udělte všem uživatelům, kteří na něm budou pracovat, oprávnění Upravit.

Každý autor otevře diagram se serveru ve Visiu a začne vytvářet, upravovat nebo revidovat. Když se někdo k relaci připojí nebo ji opustí (což v podstatě znamená, že otevře diagram pro úpravy nebo ho zavře), v dolním rohu se objeví oznámení. Na stavovém řádku pořád vidíte, kolik lidí na diagramu pracuje.

Jak se změny zobrazí v diagramu

U obrazců nějak upravených jinou osobou se zobrazí malé ikony. Obrazec s ikonou ukazující, že se obrazec upravuje, pro vás není zamčený – i když někdo třeba mění barvu, můžete zároveň měnit text obrazce. Pokud všichni v týmu spolupracují a pracují na specifických oblastech, málokdy nastane problém, že dva uživatelé upravují stejnou věc zároveň, například mění text ve stejném obrazci. Pokud se to stane, uchová se poslední změna (než ji někdo zase změní).

Pokaždé, když uložíte změny v diagramu, Visio synchronizuje tyto změny zpátky na server. Zároveň Visio zobrazí změny, které provedli jiní uživatelé, ve vaší kopii diagramu. To, že někdo jiný uložil změny na server, poznáte podle ikony, která se objeví. Na aktualizace vás upozorní oznámení na stavovém řádku. Ukládejte často, abyste viděli čerstvé změny, které provedli jiní autoři, a abyste jim zpřístupnili svoje změny.

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Visio Professional 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk