Spoluvytváření diagramů a spolupráce na nich

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Na diagramu Visiu může najednou pracovat víc lidí, každý člověk na svém vlastním počítači. Díky spoluvytváření můžou týmy rychle vytvářet mnohastránkové diagramy a při práci si navzájem pomáhat v rozhodnutí, jak by diagram měl vypadat. Změny provedené kýmkoli se hned objeví v kopiích diagramu u každého uživatele.

Každý, kdo chce na diagramu pracovat, musí mít na počítači nainstalovanou edici Visio Professional.

Nastavení diagramu pro spoluvytváření

  1. Vytvořte diagram Visia v sharepointové knihovně nebo spusťte diagram ve Visiu a pak ho nahrajte do úložiště služby OneDrive.

  2. Udělte všem uživatelům, kteří na něm budou pracovat, oprávnění Upravit.

Každý autor otevře diagram se serveru ve Visiu a začne vytvářet, upravovat nebo revidovat. Když se někdo k relaci připojí nebo ji opustí (což v podstatě znamená, že otevře diagram pro úpravy nebo ho zavře), v dolním rohu se objeví oznámení. Na stavovém řádku pořád vidíte, kolik lidí na diagramu pracuje.

Jak se změny zobrazí v diagramu

U obrazců nějak upravených jinou osobou se zobrazí malé ikony. Obrazec s ikonou ukazující, že se obrazec upravuje, pro vás není zamčený – i když někdo třeba mění barvu, můžete zároveň měnit text obrazce. Pokud všichni v týmu spolupracují a pracují na specifických oblastech, málokdy nastane problém, že dva uživatelé upravují stejnou věc zároveň, například mění text ve stejném obrazci. Pokud se to stane, uchová se poslední změna (než ji někdo zase změní).

Pokaždé, když uložíte změny v diagramu, Visio synchronizuje tyto změny zpátky na server. Zároveň Visio zobrazí změny, které provedli jiní uživatelé, ve vaší kopii diagramu. To, že někdo jiný uložil změny na server, poznáte podle ikony, která se objeví. Na aktualizace vás upozorní oznámení na stavovém řádku. Ukládejte často, abyste viděli čerstvé změny, které provedli jiní autoři, a abyste jim zpřístupnili svoje změny.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×