Spolupráce na dokumentu na webu pracovního prostoru dokumentů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Web pracovního prostoru dokumentů pomáhá koordinovat vytváření jednoho nebo více souvisejících dokumentů s dalšími uživateli. Tento web poskytuje nástroje umožňující sdílení a aktualizaci souborů, stejně jako možnost informovat uživatele o stavu těchto souborů. Dokumenty a související materiály  - jako jsou úkoly, cíle a události - mohou být roztroušeny na různých místech. Web pracovního prostoru dokumentů vám v takovém případě může pomoci shromáždit vše potřebné v jednom umístění. Jako člen webu pracovního prostoru dokumentů můžete přidávat a upravovat související úkoly, vytvářet e-mailová oznámení pro sebe i ostatní členy pracovního prostoru, přidávat oznámení a poskytovat odkazy na související informace.

V tomto článku

Úprava dokumentu

Přidání úkolu

Vytvoření e-mailového oznámení pro úkol

Přidání oznámení

Přidání odkazu do seznamu Odkazy

Úprava dokumentu

Používáte-li program, který je kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services, můžete dokument rezervovat a zahájit úpravy přímo z webu pracovního prostoru dokumentů pomocí webového prohlížeče.

 1. Na webu pracovního prostoru dokumentů otevřete knihovnu obsahující dokument, který chcete upravit.

 2. Přejděte na název dokumentu, který chcete upravit, klepněte na zobrazenou šipku a potom klepněte na možnost Rezervovat.

  Ikona dokumentu se změní, což označuje, že dokument byl zarezervován.

 3. Přejděte znovu na název dokumentu, klepněte na zobrazenou šipku a potom klepněte na možnost Upravit v aplikaci název_aplikace. Dokument se otevře v zadané aplikaci.

 4. Po dokončení úprav uložte provedené změny.

 5. Zavřete soubor.

  Tip : V závislosti na používaném programu se může zobrazit zpráva s dotazem, zda chcete dokument vrátit se změnami. Jestliže chcete, aby byl dokument k dispozici ostatním členům pracovního prostoru, vraťte soubor se změnami klepnutím na tlačítko Ano a poté podle pokynů zadejte komentáře k provedeným změnám. Následující kroky můžete přeskočit.

 6. Spusťte webový prohlížeč a přejděte do knihovny obsahující dokument.

 7. Přejděte na název dokumentu, který chcete vrátit se změnami, klepněte na zobrazenou šipku a potom klepněte na možnost Vrátit se změnami.

 8. V části Vrácení dokumentu se změnami zadejte, zda si chcete ponechat dokument rezervovaný poté, co vrátíte se změnami aktuální verzi. Ponecháte-li si dokument rezervovaný, ostatní uživatelé nebudou moci soubor rezervovat a upravovat.

 9. V části Komentáře zadejte libovolné komentáře týkající se změn, které jste provedli v dokumentu.

 10. Klikněte na tlačítko OK.

Tip : Používáte-li program, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, budete možná schopni dokument rezervovat a vracet se změnami pomocí tohoto programu, bez nutnosti použití webového prohlížeče. Další informace naleznete v daném programu.

Začátek stránky

Přidání úkolu

Pomocí seznamu Úkoly na webu pracovního prostoru dokumentů můžete přiřadit pracovní položky sami sobě nebo jiným členům pracovního prostoru. Členové poté mohou snadněji aktualizovat a sdílet stav jim přiřazených úkolů. Pomocí seznamu Úkoly můžete nastavit prioritu a termín splnění úkolů, stav úkolu a procentuální hodnotu dokončení.

 1. Na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentu klepněte v oblasti Úkoly na položku Přidat nový úkol.

 2. Zadejte název úkolu do pole Název.

 3. V seznamu Priorita klepnutím vyberte prioritu odpovídající danému úkolu.

 4. V seznamu Stav, klepnutím vyberte stav úkolu.

 5. Chcete-li přiřadit úkol jiné osobě, proveďte v oblasti Přiřazeno jednu z následujících akcí:

  • Zadejte e-mailovou adresu člověka, kterému chcete úkol přiřadit.

  • Zadejte celé jméno člověka, kterému chcete přiřadit úkol a potom klikněte na tlačítko Kontrola jmen Obrázek tlačítka . Pokud osobu nachází v adresáři, název se změní e-mailovou adresu dané osoby. Pokud osobu v adresáři, nalezena přesná shoda tato zpráva se zobrazí.

  • Klikněte na tlačítko Procházet Obrázek tlačítka vyhledejte a vyberte osobu z adresáře. Až skončíte, klikněte na OK.

 6. V případě potřeby zadejte stručný popis úkolu do pole Popis.

 7. Do pole Počáteční datum zadejte datum zahájení úkolu.

 8. Do pole Termín splnění zadejte datum, kdy úkol musí být dokončen.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření e-mailového oznámení pro úkol

Jestliže byly v seznamu Úkoly vytvořeny úkoly pracovního prostoru, můžete zvolit, zda chcete obdržet e-mailové oznámení upozorňující na změny těchto úkolů.

Poznámka : E-mailové upozornění pro úkoly můžete vytvořit, pouze pokud správce serveru povolil serveru s nainstalovanou službou Windows SharePoint Services odesílání e-mailů.

 1. Na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentu klepněte na položku Úkoly.

  Nezobrazí-li se na domovské stránce seznam Úkoly, klepněte na položku Zobrazit veškerý obsah webu a poté klepněte na položku Úkoly.

 2. V nabídce Akce Obrázek nabídky klikněte na Upozornění.

 3. V oblasti Název výstrahy zadejte název oznámení.

 4. V oblasti Odesílat oznámení na adresu je vaše jméno obsaženo ve výchozím nastavení v poli Uživatelé. Oznámení jiným členům můžete odeslat tak, že přidáte jejich jména oddělená středníkem (;) do pole Uživatelé.

 5. V oblasti Typ změn vyberte změny, na které chcete být upozorněni.

 6. V oblasti Odesílat oznámení pro tyto změny vyberte filtr, pomocí kterého budou vybírány změny podle určitých kritérií.

  Tip : Můžete také zvolit možnost být upozorněni na položky uvedené v určitém zobrazení seznamu Úkoly.

 7. V oblasti Kdy odeslat oznámení zvolte četnost odesílání oznámení.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání oznámení

Pomocí seznamu Oznámení můžete vystavovat důležité zprávy o projektu pro členy týmu, například konečné termíny a změny v dodávkách, úvodní informace pro nové členy týmu a další informace.

 1. Na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentu klepněte na položku Přidat nové oznámení.

 2. Do pole Název zadejte název oznámení.

 3. Do pole Text zadejte celý text oznámení.

 4. Chcete-li, aby po určité době platnost oznámení automaticky vypršela, zadejte požadované datum do pole Konec platnosti.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání odkazu do seznamu Odkazy

Seznam Odkazy můžete využít ke sdílení odkazů, které jsou užitečné pro členy týmu. Tento seznam může poskytovat rychlý a snadný přístup k souvisejícím informacím a zdrojům a k jiným webovým serverům.

 1. Na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentu klepněte na položku Přidat nový odkaz.

 2. V oblasti Adresa URL zadejte adresu webové stránky nebo jiný zdroj, na který chcete vytvořit odkaz, a poté zadejte popis odkazu.

  Poznámka : Text, který zadáte do pole Zadejte popis zobrazuje se jako název propojení v seznamu odkazů. Poznámky k propojení můžete zahrnout do poznámek, ale tyto informace se nezobrazí ve výchozím zobrazení seznamu odkazů, který se zobrazí na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentů.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×