Spojování obrazců pomocí funkce automatického spojení nebo nástroje Spojnice

Pomocí funkce automatického spojení můžete rychle přidávat spojené obrazce do diagramu bez nutnosti návratu do okna Obrazce pro získání každého obrazce. Každý vybraný obrazec je přidán s konzistentními rovnoměrně zarovnanými mezerami.

Podržíte-li ukazatel myši nad šipkou funkce automatického spojení obrazce, zobrazí se vedle něj minipanel nástrojů.

Panel nástrojů a šipky Automatického spojení ve Visiu

Tento panel nástrojů obsahuje první čtyři položky z oblasti Rychlé obrazce aktivního vzorníku (nebo první čtyři položky ze skupiny obsahující vybraný obrazec, je-li aktivní vzorník Rychlé obrazce) s výjimkou jednorozměrných obrazců. Kliknutím na obrazec v minipanelu nástrojů jej přidáte na stránku.

Jsou-li již obrazce, které chcete spojit, na stránce, můžete přetáhnout spojnici ze šipky funkce automatického spojení jednoho obrazce do druhého.

Co chcete udělat?

Automatické přidání spojených obrazců na stránku

Spojení obrazců, které jsou již na stránce

Zapnutí či vypnutí funkce automatického spojení

Automatické přidání spojených obrazců na stránku

 1. Nejsou-li na stránce žádné obrazce, přetáhněte na ni počáteční obrazec z okna Obrazce.

 2. Podržte ukazatel myši nad počátečním obrazcem, dokud se kolem něj nezobrazí modré šipky pro automatické připojení.

 3. Podržte ukazatel myši nad šipkou v tom směru, kam chcete přidat obrazec.

  Zobrazí se minipanel nástrojů obsahující první čtyři rychlé obrazce, které jsou momentálně ve vzorníku Rychlé obrazce. Na stránce se zobrazí dynamický náhled obrazce vybraného ve vzorníku.

 4. Posunutím ukazatele na jednotlivé obrazce na miniaturním panelu nástrojů zobrazíte dynamický náhled každého obrazce na stránce.

 5. Klikněte na obrazec, který chcete přidat.

Požadujete-li jiný obrazec, odstraňte ukazatel myši ze šipky funkce automatického spojení a náhledy zmizí. Poté můžete přetáhnout požadovaný obrazec z okna Obrazce.

Rychlé úkoly

Úkol

Akce

Změna rychlých obrazců vzorníku

Otevřete vzorník a přetáhněte rychlé obrazce do požadovaného pořadí. Obrazce lze přetahovat do oblasti Rychlé obrazce i mimo ni.

Změna obrazců zobrazených v miniaturním panelu nástrojů

Ve vzorníku Rychlé obrazce vyberte obrazec ve skupině rychlých obrazců, který se má zobrazit na miniaturním panelu nástrojů. Tato skupina s vybranými obrazci se zobrazí na panelu nástrojů.

Dále můžete přetáhnout vzorník s obrazci, které chcete zobrazit jako první, přímo pod záhlaví Rychlé obrazce. Pořadí dalších vzorníků můžete změnit jejich přetažením v okně Obrazce nahoru nebo dolů. Ve vzorníku Rychlé obrazce budou zobrazeny ve stejném pořadí.

Začátek stránky

Spojení obrazců, které jsou již na stránce

Spojení obrazců pomocí funkce automatického spojení

 1. Podržte ukazatel myši na obrazci, dokud se kolem něj nezobrazí modré šipky pro automatické spojení.

 2. Klikněte na šipku pro automatické spojení, přetáhněte ji na jiný obrazec a umístěte koncový bod spojnice na střed obrazce dynamického spojení nebo na určitý spojovací bod bodového spojení.

  Dynamický náhled obrazce se zobrazí, podržíte-li ukazatel myši na modré šipce, přičemž však můžete obrazec ignorovat. Po přesunutí ukazatele myši náhled zmizí.

Spojení obrazců pomocí nástroje Spojnice

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupinovém rámečku Nástroje na položku Spojnice.

 2. Klikněte na obrazec a přetáhněte spojnici na jiný obrazec.

Chcete-li ponechat spojnici připevněnou k určitému bodu na obrazci, přetáhněte ukazatel myši ze spojovacího bodu na prvním obrazci do spojovacího bodu na druhém obrazci. Koncové body spojnice zčervenají, jakmile jsou obrazce propojeny. Jedná se o tzv. bodové spojení.

Chcete-li při přesouvání obrazce umožnit pohyb spojnice kolem obrazce, umístěte nástroj Spojnice na střed prvního obrazce tak, aby se kolem obrazce zobrazil červený rámeček. Podržte tlačítko myši stisknuté a přetáhněte ukazatel myši na střed druhého obrazce. Jakmile se kolem druhého obrazce zobrazí červený rámeček, tlačítko myši uvolněte. Jedná se o tzv. dynamické spojení.

Rychlé úkoly

Úkol

Akce

Změna typu spojnice na pravoúhlý, přímý a zakřivený

Klikněte pravým tlačítkem myši na spojnici a poté v místní nabídce klikněte na typ spojnice.

Zarovnání obrazců a sjednocení jejich mezer tak, aby byly spojnice čisté

Vyberte všechny obrazce, které chcete vyrovnat, a poté klikněte na kartě Domů na položku Automatické zarovnání a mezery. Více obrazců můžete vybrat stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na všechny požadované obrazce nebo pomocí některé z možností Vybrat.

Změna spojení z dynamického na bodové nebo naopak

Vyberte spojnici a přetáhněte její koncový bod mimo obrazec. Poté umístěte konektor na určitý bod bodového spojení nebo na střed obrazce dynamického spojení.

Začátek stránky

Zapnutí či vypnutí funkce automatického spojení

Funkci automatického spojení je možné zapnout nebo vypnout ve všech výkresech aplikace Visio, nebo pouze v aktivním výkresu.

Zapnutí či vypnutí funkce automatického spojení v aktivním diagramu

 • Na kartě Zobrazení zaškrtněte ve skupinovém rámečku Vizuální pomůcky políčko Automaticky připojit.

Není-li zaškrtávací políčko Automaticky připojit dostupné, zkontrolujte pomocí následujícího postupu, zda nebyla funkce automatického spojení vypnuta pro všechny diagramy.

Zapnutí či vypnutí funkce automatického spojení ve všech diagramech

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Na kartě Visio klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na kategorii Upřesnit.

 4. Ve skupinovém rámečku Možnosti úprav zaškrtnutím políčka Povolit automatické spojení zapnete funkci automatického spojení. Chcete-li funkci automatického spojení vypnout, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×