Spojnice trendů v grafech

Spojnice trendů se používají ke grafickému zobrazení trendů dat a k analýze předpovědí. Tyto analýzy se rovněž nazývají Regresní analýza. Pomocí regresních analýz můžete zobrazit trend protažením spojnice trendu za aktuální data a vytvořit předpovědi budoucích hodnot. Následující graf například pomocí jednoduché lineární spojnice trendu vytvářející předpověď ze čtyř čtvrtletí jednoznačně zobrazuje trend stoupajících výnosů.

chart with linear trendline

Klouzavý průměr: Můžete také vytvořit Klouzavý průměr, který vyhladí kolísání dat a zobrazí model nebo trend zřetelněji.

Typy grafů, ve kterých lze vytvářet spojnice trendů: Spojnice trendů můžete přidat do Datová řada u neskládaných dvojrozměrných plošných, pruhových, sloupcových, spojnicových, burzovních, XY bodových a bublinových grafů. Spojnice trendů nemůžete přidávat k datovým řadám u prostorových, skládaných, paprskových, výsečových, plošných ani prstencových grafů. Změníte-li graf nebo datovou řadu tak, že již spojnici trendu nepodporuje, například změníte-li typ grafu na prostorový graf, spojnice trendu zmizí.

Další informace

Výběr nejvhodnější spojnice trendu

Rovnice pro výpočet spojnic trendu

Přidání spojnice trendu do datové řady

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×