Spirografy v PowerPointu

Autor: Geetesh Bajaj

Zjistěte, jak můžete využít nové podokno úloh Výběr a viditelnost k vytváření spirografů. To jsou cyklické obrazce zakřivené pomocí matematických pravidel a vypadají třeba takto:

Spirograf

Spirograf se dá vytvořit v jakékoli verzi PowerPointu, v aplikaci PowerPoint 2007 je to ale mnohem jednodušší a rychlejší. Usnadňuje to totiž nové podokno úloh Výběr a viditelnost a nemodální dialogová okna.

Spirografy na těchto snímcích byly celé vytvořeny v PowerPointu:

Spirografy v PowerPointu Spirograf

V tomto kurzu vám ukážu, jak vytvoříte jednoduchý kulatý spirograf. Hotové spirografy si můžete stáhnout zde.

 1. Spusťte PowerPoint – podle výchozího nastavení se může rovnou otevřít s novým snímkem. V opačném případě vložte nový snímek do jakékoli nové nebo existující prezentace (můžete k tomu použít klávesovou zkratku: CTRL+M).

 2. V novém snímku použijte rozložení Prázdný. Na pásu karet vyberte kartu Domů a kliknutím na možnost Rozložení vyvolejte Galerii rozložení, jak je vidět na obrázku 1. Potom vyberte možnost rozložení Prázdný. Rozložení snímku Prázdný neobsahuje žádný text ani zástupné symboly obsahu a k tvorbě spirografu se tak hodí nejlépe.

  Spirografy v PowerPointu

  Obrázek 1: Galerie rozložení snímků

 3. Na kartě Domů na pásu karet vyberte možnost Ovál v galerii Obrazce a přetažením vytvořte obrazec, který bude spíše delší a užší. Je to vidět na obrázku 2.

  Spirografy v PowerPointu

  Obrázek 2: Ovál

 4. Prvky spirografu obvykle nemají výplň, pouze obrys. Takový prvek proto vytvoříme i zde. Vyberte tedy nakreslený ovál a potom kartu Nástroje kreslení | Formát na pásu karet. Kliknutím na možnost Výplň obrazce vyvolejte malou galerii, která je vidět na obrázku 3. Zvolte možnost Bez výplně.

  Spirografy v PowerPointu

  Obrázek 3: Výplň

 5. Osmkrát za sebou stiskněte kombinaci CTRL+D. Získáte tak devět oválů (jeden původní a osm kopií), jak je vidět na obrázku 4.

  Spirografy v PowerPointu

  Obrázek 4: Zkopírované ovály

 6. Pomocí kombinace kláves CTRL+A vyberte všechny ovály. Potom aktivujte kartu Nástroje kreslení | Formát na pásu karet, kliknutím na možnost Zarovnat vyvolejte galerii zarovnání a vyberte možnosti Zarovnat doleva a Zarovnat nahoru (viz obrázek 5).

  Spirografy v PowerPointu

  Obrázek 5: Zarovnání doleva a nahoru

 7. Na první pohled teď máte jeden nepříliš zajímavý ovál, tak jako na obrázku 6. Nelekejte se ale, všechny obrazce jsou pořád na snímku, jenom se teď překrývají. V tomto okamžiku jen klikněte do prázdné oblasti snímku a zrušte tak výběr.

  Překrývající se ovály

  Obrázek 6: Překrývající se ovály

 8. Teď použijeme novou funkci aplikace PowerPoint 2007: podokno úloh Výběr a viditelnost. Na kartě Domů na pásu karet zvolte Vybrat, Podokno výběru, jak je vidět na obrázku 7.

  Podokno výběru

  Obrázek 7: Vybrat

 9. Zobrazíte tak podokno úloh Výběr a viditelnost , jak je vidět na obrázku 8.

  Podokno úloh Výběr a viditelnost

  Obrázek 8: Podokno úloh Výběr a viditelnost můžete ukotvit, nebo přesouvat jako plovoucí okno.

 10. Začněte pracovat s překrývajícími se ovály zdola nahoru. Nejníže položený ovál ponechte tak, jak je, a vyberte ovál přímo nad ním. Tím vyberete tento ovál také na snímku. Nyní na pásu karet vyberte kartu Nástroje kreslení | Formát a klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna ve skupině Velikost (poslední možnost vpravo). Zobrazíte tak dialogové okno Velikost a umístění.

 11. V tomto okně vyberte kartu Velikost a do pole Otočení zadejte hodnotu 10. Nezavírejte toto dialogové okno tlačítkem Zavřít a místo toho stiskněte klávesu tabulátoru, aby se o kousek posunulo a nepřekrývalo ovály naskládané na sobě. Otočený ovál si zároveň můžete prohlédnout v náhledu, jak znázorňuje obrázek 9. Vzhledem k tomu, že dialogové okno Velikost a umístění je nemodální, můžete jej stále ponechat otevřené a pracovat na dalších úkolech, třeba na výběru dalších obrazců na snímku.

  Velikost a umístění

  Obrázek 9: Velikost a umístění

 12. Nyní vyberte třetí ovál odzdola a do pole Otočení v dialogovém okně Velikost a umístění zadejte hodnotu 20.

 13. Obdobně postupujte s dalšími ovály v podokně úloh Výběr a viditelnost, ve směru zdola nahoru. Pokaždé přidejte hodnotu Otočení vyšší o 10, takže hodnota Otočení nejvýše položeného oválu bude 80. Získáte podobný výsledek jako na obrázku 10.

  Otočené ovály

  Obrázek 10: Otočené ovály

 14. Pomocí kombinace kláves CTRL+A vyberte všechny ovály na snímku. Opatrně klikněte pravým tlačítkem myši tak, abyste neúmyslně nepřesunuli žádný obrazec, a zvolte Skupina | Seskupit, jak je vidět na obrázku 11.

  Seskupené ovály

  Obrázek 11: Seskupené ovály

 15. Ovály ponechejte vybrané a stiskněte kombinaci kláves CTRL+D. Tím duplikujete celou skupinu. Znovu stiskněte kombinaci kláves CTRL+A a vyberte tak obě skupiny a zarovnejte je doleva a nahoru, jak je popsáno výše v kroku 6 (viz obrázek 5).

 16. Kliknutím do prázdné oblasti snímku zrušte výběr skupin a potom vyberte v podokně úloh Výběr a viditelnost horní skupinu a znovu otevřete dialogové okno Velikost a umístění a zadejte hodnotu Otočení 90. Získáte tak úplný spirograf, jak je vidět na obrázku 12.

  Dokončený spirograf

  Obrázek 12: Dokončený spirograf

 17. Pokud potřebujete jednotlivé obrazce oválů v rámci spirografu animovat nebo změnit barvu jejich obrysu, je vhodné v této chvíli zrušit seskupení spirografu. Uděláte to tak, že pomocí kombinace kláves CTRL+A vyberete všechny obrazce a potom opatrně kliknete pravým tlačítkem myši tak, abyste nic omylem nepřesunuli. Vyberte Skupina | Oddělit. Získáte tak stav jako na obrázku 13.

  Neseskupený spirograf

  Obrázek 13: Neseskupený spirograf

Tip : Pokud chcete vytvořit spirograf s hustšími křivkami, můžete otočení posouvat po 5 stupních.

Tip : Ovály můžete ve spirografu nahradit jinými obrazci. Pokud to chcete vyzkoušet, nezapomeňte skupinu obrazců oddělit, jak popisuje krok 17. Potom kombinací kláves CTRL+A vyberte všechny obrazce, na pásu karet vyberte kartu Nástroje kreslení | Formát a ve skupině Vložit obrazců volbou Upravit obrazec | Změnit obrazec vyvolejte galerii obrazců. Vyberte libovolný obrazec, který vypadá nahoře i dole stejně, a experimentujte. Určitě se vám podaří tak fantastické spirografy, až lidé nebudou chtít uvěřit, že jste je vytvořili v PowerPointu!

Na obrázcích 14 a 15 je ještě několik variací:

Spirograf se změněným obrazcem

Obrázek 14: Spirograf se změněným obrazcem

Další variace spirografu

Obrázek 15: Další varianta spirografu

Poznámka : Spirograph je registrovaná ochranná známka společnosti Hasbro, Inc., pro hračku na geometrické kreslení, na rozdíl od mnoha dalších ochranných známek ale vstoupila i do běžného jazyka jako označení stylu kresby.

Související odkaz: Ptáte se, proč nemůžete určitým objektem přesně překrýt původní objekt v PowerPointu? Tady je článek, který vám to objasní.

Geetesh Bajaj (fotografie)

Geetesh Bajaj pochází z indického Hyderabadu a od doby, kdy vytvořil svou první powerpointovou prezentaci, už uplynulo přes deset let. Od té doby s PowerPointem pracuje pořád. Geetesh zastává názor, že každá prezentace je součtem svých prvků. Každá součást prezentace se dá rozebrat až na jednotlivé prvky. Skutečná síla PowerPointu pak spočívá v tom, že tvoří pojivo pro tyto prvky. Geetesh pravidelně přispívá do časopisů a na weby a je autorem dalších dvou knih o PowerPointu. Je taky Microsoft PowerPoint MVP (Most Valuable Professional) a pravidelně se účastní diskusních skupin Microsoftu zaměřených na PowerPoint. Geeteshův vlastní web Indezine.com obsahuje tisíce stránek o používání PowerPointu. Najdete tu i blog, elektronický časopis, recenze produktů, bezplatné šablony a rozhovory.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×