Souhrn (pole přiřazení)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datový typ    Ano/Ne nebo výpočtu

Typ položky:    Počítaná

Popis:    Pole Souhrn označuje, zdali informace o přiřazení zdrojů používaných pro aktuální projekt pochází z aktuálně otevřeného projektu nebo z jiného projektu, který využívá stejné zdroje.

Poznámka : V poli Souhrn se zobrazuje souhrn informací o přiřazení zdrojů mezi projekty, pouze pokud je uživatel aplikace Microsoft Office Project Professional 2007 přihlášený k serveru Microsoft Office Project Server 2007.

Nejvhodnější použití:    Používá-li se zobrazení Používání zdrojů, lze přidat pole Souhrn za účelem filtrování informací o přiřazení zdrojů, které pochází z jiných projektů využívajících dané zdroje. Podobně je možné zobrazit pouze informace o přiřazení zdrojů z jiných projektů s cílem určit využívání těchto zdrojů ještě před jejich přiřazením do aktuálního projektu.

Poznámky:    Při otevření projektu lze zadat, zdali se bude souhrn informací o zdrojích používat. V dialogovém okně Přihlásit zaškrtněte políčko Načíst souhrn přiřazení zdrojů.

Poznámky : 

  • Pole souhrn můžete přidat pouze do zobrazení zdrojů.

  • Je vhodné mít na paměti, že pole Souhrn s informacemi o přiřazení je odlišné od stejného pole, které slouží k informacím o úkolech. Verze úkolu v tomto poli se používá v zobrazení Používání úkolů a nezobrazuje informace mezi projekty.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×