Souhrn nástrojů kreslení ve skicáku

Nástroje kreslení ve skicáku jsou popsány v následující tabulce.

Nástroj

Akce

Nástroj Výběr

Slouží k výběru nebo zrušení výběru jednoho či více nakreslených objektů.

Nástroj Od ruky

Slouží ke kreslení od ruky, jako byste kreslili tužkou na papíře.

Nástroj Čára

Nakreslí rovné čáry. Kromě vodorovných a svislých čar jsou všechny čáry mírně zubaté.

Nástroj Obdélník

Nakreslí obdélník.

Nástroj Zaoblený obdélník

Nakreslí obdélník se zaoblenými rohy.

Nástroj Elipsa

Nakreslí elipsu.

Nástroj Mnohoúhelník

Nakreslí mnohoúhelník. Mnohoúhelník může být jakkoli složitý. Koncový bod poslední čáry však musí být spojený s počátečním bodem první čáry, aby byl mnohoúhelník uzavřený (mnohoúhelník tedy nelze dokončit s volnými koncovými body). Pokud zvolíte barvu výplně, bude tato barva v mnohoúhelníku použita, jakmile spojíte počáteční a koncový bod.

Nástroj Text

Nakreslí textové pole a otevře okno Skicák, ve kterém můžete text zadávat, upravovat a formátovat.

Nástroje Barva čáry

Nastaví barvu čáry u vybraného nakresleného objektu a pro následně nakreslené objekty. Možnost Výchozí slouží k nastavení výchozí barvy systému, což je obvykle černá.

Nástroje Barva výplně

Nastaví barvu výplně pro vybraný obdélník, obdélník se zaoblenými rohy, elipsu, mnohoúhelník a pro jakýkoli další nakreslený obrazec. Možnost Výchozí slouží k nastavení výchozí barvy systému, což je obvykle černá.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×