Office
Přihlásit se

Soubory CSV pro migraci poštovních schránek

Pomocí textového souboru s oddělovači (CSV) můžete hromadně migrovat velký počet poštovních schránek uživatelů. Soubor CSV můžete určit v Centru pro správu Exchange nebo u rutiny New-MigrationBatch v prostředí Exchange Management Shell při vytváření dávky migrace. Použití souboru CSV k určení více uživatelů, kteří se mají migrovat v rámci dávky migrace, je podporované v následujících scénářích migrace:

 • Onboarding a offboarding v Office 365   

  • Vzdálená migrace pro onboarding:    V hybridním nasazení Exchange můžete přesunout poštovní schránky z místní organizace Exchange do Office 365. Označuje se to taky jako vzdálená migrace pro onboarding, protože berete poštovní schránky „na palubu“ do Office 365.

  • Vzdálená migrace pro offboarding:    Můžete taky provést vzdálenou migraci pro offboarding – při ní migrujete poštovní schránky Office 365 do místní organizace Exchange.

   Poznámka: Vzdálená migrace pro onboarding i offboarding se spouští z vaší organizace Office 365.

  • Fázovaná migrace Exchange:    Můžete taky migrovat jenom část poštovních schránek z místní organizace Exchange do Office 365. To je další typ migrace pro onboarding. Pomocí fázované migrace Exchange můžete migrovat jenom poštovní schránky Exchange 2003 a Exchange 2007. U poštovních schránek Exchange Server 2010 a Exchange 2013 není fázovaná migrace podporovaná. Před spuštěním fázované migrace musíte pomocí synchronizace adresářů nebo některé jiné metody zřídit uživatele pošty ve vaší organizaci Office 365.

  • Migrace IMAP:    Tento typ migrace pro onboarding migruje data poštovních schránek ze serveru IMAP (včetně Exchange) do Office 365. U migrace IMAP musíte nejdřív zřídit poštovní schránky v Office 365 a až potom můžete migrovat data poštovních schránek.

Poznámka: Přímá migrace Exchange nepodporuje použití souboru CSV, protože všechny místní poštovní schránky uživatelů se do Office 365 migrují v jedné dávce.

Podporované atributy souborů CSV pro hromadné přesuny nebo migrace

První řádek (řádek záhlaví) souboru CSV sloužícího k migraci uživatelů obsahuje názvy atributů (polí), které jsou zadané v následujících řádcích. Jednotlivé názvy atributů jsou oddělené čárkami. Každý řádek pod řádkem záhlaví přestavuje jednotlivého uživatele a obsahuje informace požadované pro migraci. Atributy v každém řádku jednotlivých uživatelů musí být ve stejném pořadí jako názvy atributů v řádku záhlaví. Jednotlivé hodnoty atributů jsou oddělené čárkami. Pokud má být atribut pro určitý záznam prázdný, nezadávejte pro tento atribut nic. Oddělte ale prázdnou hodnotu od dalšího atributu čárkou.

Hodnoty atributů v souboru CSV mají přednost před hodnotou odpovídajícího parametru použitého k vytvoření dávky migrace pomocí Centra pro správu Exchange nebo prostředí Exchange Management Shell. Další informace a příklady najdete v části Hodnoty atributů v souboru CSV mají přednost před hodnotami v dávce migrace.

Tip: Soubor CSV můžete vytvořit v libovolném textovém editoru, ale když použijete aplikaci jako Microsoft Excel, usnadní to import dat a konfiguraci a uspořádání souborů CSV. Soubory CSV uložte jako soubor .csv nebo .txt.

Následující části popisují atributy podporované v řádku záhlaví souboru CSV u jednotlivých typů migrace. Každá část obsahuje tabulku, která uvádí jednotlivé podporované atributy, jestli je atribut povinný, příklad hodnoty používané pro tento atribut a popis.

Poznámka: Termín zdrojové prostředí označuje v následujících částech aktuální umístění poštovní schránky uživatele nebo databáze. Termín cílové prostředí označuje místo, kam se bude poštovní schránka migrovat, nebo databázi, do které se poštovní schránka přesune.

Fázované migrace Exchange

Když chcete migrovat místní poštovní schránky Exchange 2003 a Exchange 2007 do Office 365, musíte pomocí souboru CSV identifikovat skupinu uživatelů pro dávku migrace. Počet poštovních schránek, které můžete migrovat do cloudu pomocí fázované migrace Exchange, není omezený. Soubor CSV pro dávku migrace ale může obsahovat maximálně 2 000 řádků. Pokud potřebujete migrovat víc než 2 000 poštovních schránek, musíte vytvořit další soubory CSV a pak postupně pomocí každého z nich vytvořit novou dávku migrace. Další informace o fázovaných migracích Exchange najdete v článku Co je potřeba vědět o fázované migraci e-mailu do Office 365.

Následující tabulka popisuje podporované atributy souboru CSV pro fázovanou migraci Exchange.

Atribut

Povinný nebo nepovinný

Akceptované hodnoty

Popis

EmailAddress

Povinný

Adresa SMTP pro uživatele

Určuje e-mailovou adresu pro uživatele pošty (nebo poštovní schránku, pokud migraci opakujete) v Office 365, která odpovídá místní poštovní schránce uživatele určené k migraci. Uživatelé pošty se v Office 365 vytvoří při synchronizaci adresářů nebo jiném procesu zřizování. E-mailová adresa uživatele pošty se musí shodovat s vlastností WindowsEmailAddress odpovídající místní poštovní schránky.

Password

Nepovinný

Heslo musí mít minimální délku osm znaků a musí splňovat omezení hesel platná ve vaší organizaci Office 365.

Toto heslo se u uživatelského účtu nastaví, když se odpovídající uživatel pošty v Office 365 během migrace převede na poštovní schránku.

ForceChangePassword

Nepovinný

True nebo False

Určuje, jestli uživatel při prvním přihlášení ke své poštovní schránce Office 365 musí změnit heslo.

Poznámka: Pokud jste ve vaší místní organizaci implementovali řešení jednotného přihlašování nasazením služby Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS 2.0), musíte jako hodnotu tohoto atributu použít False.

Migrace IMAP

Soubor CSV pro dávku migrace IMAP může mít maximálně 50 000 řádků. Lepší ale je migrovat uživatele v několika menších dávkách. Další informace o migracích IMAP najdete v těchto tématech:

Následující tabulka popisuje podporované atributy souboru CSV pro migraci IMAP.

Atribut

Povinný nebo nepovinný

Akceptované hodnoty

Popis

EmailAddress

Povinný

Adresa SMTP pro uživatele

Určuje ID uživatele pro poštovní schránku Office 365 uživatele.

UserName

Povinný

Řetězec, který uživatele identifikuje v systému zasílání zpráv IMAP – ve formátu podporovaném serverem IMAP

Určuje přihlašovací jméno pro účet uživatele v systému zasílání zpráv IMAP (zdrojovém prostředí). Kromě uživatelského jména můžete použít přihlašovací údaje účtu, který má přiřazena potřebná oprávnění pro přístup k poštovním schránkám na serveru IMAP. Další informace najdete v článku Soubory CSV pro dávky migrace IMAP.

Password

Povinný

Řetězec hesla

Určuje heslo pro uživatelský účet určený atributem UserName.

Hodnoty atributů v souboru CSV mají přednost před hodnotami v dávce migrace

Hodnoty atributů v souboru CSV mají přednost před hodnotou odpovídajícího parametru použitého k vytvoření dávky migrace pomocí Centra pro správu Exchange nebo prostředí Exchange Management Shell. Pokud ale chcete, aby se pro uživatele použila hodnota z dávky migrace, nechte v odpovídající buňku v souboru CSV prázdnou. Tímto způsobem můžete kombinovat a přiřazovat hodnoty určitých atributů pro vybrané uživatele v jedné dávce migrace.

V tomto příkladu třeba vytvoříte dávku vzdálené migrace pro onboarding v hybridním nasazení, abyste přesunuli archivní poštovní schránky do Office 365 pomocí následujícího příkazu New-MigrationBatch.

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

Taky ale chcete přesunout primární poštovní schránky pro vybrané uživatele, takže část souboru OnBoarding1.csv pro tuto dávku migrace bude vypadat takto:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

Protože hodnota typu poštovní schránky v souboru CSV má přednost před hodnotou parametru MailboxType v příkazu pro vytvoření dávky, budou se do Office 365 migrovat jenom archivační poštovní schránky uživatelů user1 a user2. Do Office 365 se ale přesunou primární i archivační poštovní schránky uživatelů user3 a user4.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×