Softwarová omezení a limity SharePointu Online

Abyste mohli SharePoint využít naplno, je dobré seznámit se s limity týkajícími se počtu podporovaných uživatelů, kvót úložišť nebo velikostí souborů.

Poznámka : U zkušebních plánů SharePointu a u webů SharePointu Online Preview můžou platit jiné podmínky. Tady se jim nevěnujeme.

SharePoint Online může být součástí plánu Office 365 nebo se dá koupit jako samostatný plán, jako třeba SharePoint Online (Plán 1) nebo SharePoint Online (Plán 2). Různé plány zahrnují různé nabídky služby SharePoint Online.

Poznámka :  V plánech Office 365 se softwarová omezení a limity pro SharePoint Online spravují nezávisle na limitech úložišť poštovních schránek. Limity úložišť poštovních schránek se nastavují a spravují pomocí Exchange Online. Další informace o správě limitů poštovních schránek pomocí Exchange najdete v tématu Typy poštovních schránek a limity úložišť pro příjemce.

Poznámka : Služba SharePoint Online je součástí všech plánů Office 365. Všechny funkce SharePointu ale nejsou ve všech těchto plánech podporované. Další informace o dostupnosti funkcí SharePointu a službě SharePoint Online v Office 365 najdete v tématu Popis služeb SharePointu Online.

Limity pro SharePoint Online v plánech Office 365

V následujících tabulkách jsou shrnuté současné plány SharePointu Online a taky plány SharePoint Online pro Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business a Office 365 Small Business Premium, které už se nedají koupit. Uvádíme ale jejich limity pro zákazníky, kteří je ještě používají.

Tyto nabídky plánů mají společná omezení a limity:

  • Předplatná Microsoft Office 365 Enterprise (E1–E4)

  • Předplatná Microsoft Office 365 Education (E2–E4)

  • Předplatná Microsoft Office 365 Kiosk (K1–K2)

  • Samostatné plány předplatného SharePointu Online (Plán 1 a Plán 2)

Tyto limity popisuje následující tabulka:

FUNKCE

PLÁNY OFFICE 365 ENTERPRISE

(VČETNĚ E1–E4, E2–E4, G1–G4 A SHAREPOINTU ONLINE PLÁN 1 A PLÁN 2)

PLÁNY OFFICE 365 KIOSK (ENTERPRISE)

Úložiště na uživatele (přispívá k celkové základní velikosti úložiště klienta)

0,5 GB na přihlášeného uživatele

Nula (0).

Licencovaní uživatelé typu Kiosk Worker se k základnímu úložišti klienta nepřičítají.

Základní úložiště na klienta

1 TB + 0,5 GB na přihlášeného uživatele + další zakoupené úložiště

Můžete si koupit neomezené množství dalšího úložiště.

10 GB + další zakoupené úložiště

Můžete si koupit neomezené množství dalšího úložiště.

Další úložný prostor (cena za GB za měsíc), žádné povinné minimum

Pokud si chcete koupit úložiště, podívejte se na téma Změna prostoru úložiště pro vaše předplatné.

Pokud si chcete koupit úložiště, podívejte se na téma Změna prostoru úložiště pro vaše předplatné.

Mezní hodnota zobrazení seznamu v knihovnách nebo seznamech webu

Maximálně 5 000 položek na zobrazení (bez indexu) a 12 vyhledávacích sloupců na zobrazení. Další informace najdete v části Správa rozsáhlých seznamů a knihoven v Office 365.

Maximálně 5 000 položek na zobrazení (bez indexu) a 12 vyhledávacích sloupců na zobrazení. Další informace najdete v části Správa rozsáhlých seznamů a knihoven v Office 365.

Termíny v úložišti termínů

200 000

200 000

Limit úložiště kolekce webů

Až 25 TB na kolekci webů

Až 25 TB na kolekci webů

Uživatelé typu Kiosk Worker (plány K1-K2) nemůžou spravovat kolekce webů SharePointu. Pokud chcete spravovat kolekce webů veřejných terminálů, budete potřebovat licenci aspoň pro jednoho uživatele plánu Enterprise.

Počet kolekcí webů na klienta

500 000 kolekcí webů (jiné než osobní weby)

500 000 kolekcí webů

Podřízené weby

Doporučeno až 2 000 podřízených webů na kolekci webů

Doporučeno až 2 000 podřízených webů na kolekci webů

Úložiště souborů skupin Office 365

Úložiště souborů skupin má stejné limity úložiště a ukládaných souborů jako výše uvedený limit úložiště kolekce webů.

Úložiště souborů skupin má stejné limity úložiště a ukládaných souborů jako výše uvedený limit úložiště kolekce webů.

Výchozí úložiště veřejného webu

5 GB

Správce SharePointu může přidělit až 1 TB (limit kolekce webů).

5 GB

Správce SharePointu může přidělit až 1 TB (limit kolekce webů).

Uživatelé typu Kiosk Worker (plány K1-K2) nemůžou spravovat kolekce webů Sharepointu. Pokud chcete spravovat kolekce webů veřejných terminálů, budete potřebovat licenci aspoň pro jednoho uživatele plánu Enterprise.

Limit ukládaných souborů

10 GB na jeden soubor pro nahrávání přetažením. Všechny ostatní způsoby nahrávání mají limit 2 GB.

10 GB na jeden soubor pro nahrávání přetažením. Všechny ostatní způsoby nahrávání mají limit 2 GB.

Omezení velikosti souboru v příloze

250 MB

250 MB

Omezení při synchronizaci

5 000 položek v knihovnách webu, včetně souborů a složek

5 000 položek v knihovnách webu, včetně souborů a složek

Maximální počet uživatelů na klienta

1 až víc než 500 000

Poznámka :  Pokud máte víc než 500 000 uživatelů, proberte podrobné požadavky se zástupcem Microsoftu.

1 až víc než 500 000

Poznámka :  Pokud máte víc než 500 000 uživatelů, proberte podrobné požadavky se zástupcem Microsoftu.

Počet externích pozvaných uživatelů

Neexistuje žádné omezení počtu externích uživatelů, které můžete pozvat do vaší kolekce webů SharePointu Online. Další informace najdete v tématu Správa externích sdílení pro prostředí SharePointu Online.

Neexistuje žádné omezení počtu externích uživatelů, které můžete pozvat do vaší kolekce webů SharePointu Online. Další informace najdete v tématu Správa externích sdílení pro prostředí SharePointu Online.

Důležité :  Je vhodné sledovat Koš a pravidelně ho vyprazdňovat. Obsah v Koši se zahrnuje do kvóty úložiště klienta. Pokud je třeba v Koši na webu 25 GB obsahu, odečte se těchto 25 GB od dostupného úložiště.

Tato tabulka popisuje limity pro SharePoint Online v Office 365 Business Essentials a Office 365 Business Premium.

Poznámka : SharePoint Online se nepodporuje v Office 365 Business.

FUNKCE

POPIS

Úložiště na uživatele (počítá se do celkové základní velikosti úložiště celého prostředí SharePointu nebo klienta)

0,5 GB na přihlášeného uživatele

Základní úložiště na klienta

1 TB + 0,5 GB na přihlášeného uživatele + další zakoupené úložiště

Můžete si koupit neomezené množství dalšího úložiště.

Další úložný prostor (cena za GB za měsíc), žádné povinné minimum

Pokud si chcete koupit úložiště, podívejte se na téma Změna prostoru úložiště pro vaše předplatné.

Důležité :  Pro zkušební verzi předplatného si úložiště dokoupit nemůžete.

Mezní hodnota zobrazení seznamu v knihovnách webu, včetně souborů a složek

Maximálně 5 000 položek na zobrazení (bez indexu) a 12 vyhledávacích sloupců na zobrazení. Další informace najdete v části Správa rozsáhlých seznamů a knihoven v Office 365.

Termíny v úložišti termínů

200 000

Počet kolekcí webů na klienta

500 000 kolekcí webů (jiné než osobní weby)

Podřízené weby

Až 2 000 podřízených webů na kolekci webů

Úložiště osobních webů

Až 1 TB na uživatele hned po zřízení

Úložiště osobních webů se používá u knihovny uživatele služby OneDrive pro firmy a osobního informačního kanálu. Toto množství se počítá samostatně a nepřičítá se k celkovému úložišti přidělenému klientovi ani se od něj neodečítá.

Další informace o službě OneDrive pro firmy najdete dál v tomto článku v části Další informace o limitech OneDrivu pro firmy.

Úložiště skupin Office 365

Úložiště souborů skupin má stejné limity pro ukládání a nahrávání jako dřív popsaný limit úložiště kolekce webů.

Skupiny můžou automaticky spotřebovávat dostupné úložiště ve fondu SharePointu Online ve všech kolekcích webů.

Limit úložiště kolekce webů

Až 25 TB na kolekci webů

Správci SharePointu můžou nastavit limity úložišť pro kolekce webů a weby. Pokud nastavujete kvóty ručně, je minimální přidělené úložiště na jeden web 1 GB.

Limit ukládaných souborů

10 GB na jeden soubor pro nahrávání přetažením. Všechny ostatní způsoby nahrávání mají limit 2 GB.

Omezení velikosti souboru v příloze

250 MB

Omezení při synchronizaci

5 000 položek v knihovnách webu, včetně souborů a složek

Počet uživatelů

Až 300 uživatelů

Počet externích pozvaných uživatelů

Neexistuje žádné omezení počtu externích uživatelů, které můžete pozvat do vaší kolekce webů SharePointu Online. Další informace najdete v tématu Správa externích sdílení pro prostředí SharePointu Online

Důležité : Je vhodné sledovat Koš a pravidelně ho vyprazdňovat. Obsah v Koši se zahrnuje do kvóty úložiště klienta. Pokud je třeba v Koši na webu 5 GB obsahu, odečte se těchto 5 GB od dostupného úložiště.

Začátek stránky

Office 365 Midsize Business

Následující tabulka obsahuje softwarové hranice a omezení pro SharePoint Online v Office 365 Midsize Business.

Tento plán se už nedá koupit. Pokyny k aktualizaci svého plánu na jeden z těchto nových plánů najdete v tématu Přechod na jiný plán nebo předplatné Office 365.

FUNKCE

POPIS

Úložiště na uživatele (přispívá k celkové základní velikosti úložiště klienta)

0,5 GB na přihlášeného uživatele

Základní úložiště na klienta

1 TB + 0,5 GB na přihlášeného uživatele

Máte možnost si zakoupit další úložiště až do velikosti 20 TB.

Další úložiště s platbou za GB za měsíc

Pokud si chcete koupit úložiště, podívejte se na téma Změna prostoru úložiště pro vaše předplatné.

Důležité :  Pro zkušební verzi předplatného si úložiště dokoupit nemůžete.

Limit kvóty kolekce webů

Až 1 TB na kolekci webů

Počet kolekcí webů na klienta

20 kolekcí webů (jiné než osobní weby)

Podřízené weby

Doporučeno až 2 000 podřízených webů na kolekci webů

Úložiště skupin Office 365

Úložiště souborů skupin má stejné limity úložiště a ukládaných souborů jako výše uvedený limit úložiště kolekce webů.

Výchozí úložiště veřejného webu

5 GB

Správce SharePointu může přidělit až 1 TB (limit kolekce webů).

Limit ukládaných souborů

10 GB na jeden soubor pro nahrávání přetažením. Všechny ostatní způsoby nahrávání mají limit 2 GB.

Omezení při synchronizaci

5 000 položek v knihovnách webu, včetně souborů a složek

Počet uživatelů

1–250 uživatelů

Počet externích pozvaných uživatelů

Neexistuje žádné omezení počtu externích uživatelů, které můžete pozvat do vaší kolekce webů SharePointu Online. Další informace najdete v tématu Správa externích sdílení pro prostředí SharePointu Online

Office 365 Small Business a Small Business Premium

SharePoint Online v Office 365 Small Business a Office 365 Small Business Premium má společná omezení a limity. Tyto limity popisuje následující tabulka.

Tento plán se už nedá koupit. Pokyny k aktualizaci svého plánu na jeden z těchto nových plánů najdete v tématu Přechod na jiný plán nebo předplatné Office 365.

FUNKCE

POPIS

Počet kolekcí webů na klienta

Jedna kolekce webů na klienta

Celkové dostupné úložiště klienta

1 TB

Podřízené weby

Až 2 000 podřízených webů na kolekci webů

Úložiště skupin Office 365

Úložiště souborů skupin má stejné limity úložiště a ukládaných souborů jako výše uvedený limit úložiště kolekce webů.

Výchozí úložiště veřejného webu

5 GB. Správce SharePointu může přidělit až 1 TB (limit kolekce webů).

Limit ukládaných souborů

10 GB na jeden soubor pro nahrávání přetažením. Všechny ostatní způsoby nahrávání mají limit 2 GB.

Omezení při synchronizaci

5 000 položek v knihovnách webu, včetně souborů a složek

Počet uživatelů

1–25 uživatelů

Počet externích pozvaných uživatelů

Neexistuje žádné omezení počtu externích uživatelů, které můžete pozvat do vaší kolekce webů SharePointu Online. Další informace najdete v tématu Správa externích sdílení pro prostředí SharePointu Online

Důležité :  Je vhodné sledovat Koš a pravidelně ho vyprazdňovat. Obsah v Koši se zahrnuje do kvóty úložiště klienta. Pokud je třeba v Koši na webu 25 GB obsahu, odečte se těchto 25 GB od dostupného úložiště.

Začátek stránky

Limity existují taky pro prvky webu SharePointu Online. Několik příkladů:

  • Limity pro seznamy a knihovny:    Různé typy sloupců mají různá omezení. Třeba v seznamu můžete mít až 276 sloupců, které obsahují jediný řádek textu.

  • Limity pro stránky:    K jedné stránce wikiwebu nebo webové stránce můžete přidat až 25 webových částí.

  • Limity zabezpečení:    Různé funkce zabezpečení mají různé limity. Třeba jeden uživatel může patřit maximálně do 5000 skupin zabezpečení.

Protože předchozí prvky webu zahrnují velké množství konkrétních prvků, nemůžeme je tu všechny vyjmenovat. Další informace o nich ale najdete v článku TechNetu Softwarová omezení a limity pro SharePoint 2013. V tomto článku se na SharePoint Online vztahují jenom části, které se týkají limitů pro seznamy a knihovny, limitů pro stránky a limitů zabezpečení.

Upozornění :  Informace o jednotlivých funkcích v tomto článku TechNetu nemusí být pro SharePoint Online přesné.

Začátek stránky

Pokud chcete získat informace o tomto:

Přejděte sem :

Omezení připojení Office 365

Další informace o aspektech šířky pásma internetu, portů a protokolů pro plány Office 365 najdete v tématu Porty a protokoly Office 365.

Dostupnost funkcí SharePointu

Další informace o dostupnosti funkcí SharePointu a službách SharePointu Online v Office 365 najdete v tématu Popis služeb SharePointu Online.

Limity hledání SharePointu Online

Další informace o limitech hledání pro SharePoint Online najdete v tématu Limity hledání pro SharePoint Online.

Omezení a limity OneDrivu pro firmy

Další informace o omezeních a limitech při používání pro synchronizaci OneDrivu pro firmy (Groove.exe) najdete v článku Omezení při synchronizaci sharepointových knihoven do počítače pomocí OneDrivu pro firmy.

Další informace o omezeních a limitech při používání pro synchronizaci OneDrivu pro firmy nové generace (OneDrive.exe) najdete v článku Omezení při synchronizaci knihoven OneDrivu pro firmy pomocí OneDrivu pro firmy.

Pokud chcete zjistit, kterého klienta pro synchronizaci OneDrivu pro firmy používáte, přečtěte si téma Kterého klienta pro synchronizaci OneDrivu používám?

Mobilní zařízení

Další informace o spuštění webu SharePointu Online z mobilního zařízení najdete v tématu Práce s weby SharePointu Online prostřednictvím mobilního zařízení.

Typy souborů

Další informace o typech souborů, které se nedají přidat do seznamu, najdete v tématu Typy souborů, které se nedají přidat do seznamu nebo knihovny.

Adresy URL online

Další informace o adresách SharePointu Online najdete v tématu Adresy URL a IP adresy SharePointu Online.

Jazyky webu

Informace o tom, jak nastavit jazyk pro weby, najdete v tématu Změna nastavení jazyka a oblasti.

Plánování a nasazení SharePointu Online

Změna prostoru úložiště

Změna prostoru úložiště u předplatného.

Důležité :  Pro zkušební verzi předplatného si úložiště dokoupit nemůžete.

Poslední aktualizace

Co se změnilo?

8. srpna 2016

Změněné informace o nahrávání souborů: 10 GB na jeden soubor pro nahrávání přetažením. Všechny ostatní způsoby nahrávání mají limit 2 GB.

16. února 2016

Aktualizované informace o nových omezeních.

17. října 2014

Aktualizované informace pro nové skladové jednotky (SKU).

26. srpna 2014

U všech plánů jsme přidali omezení velikosti souboru v příloze.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×