Snížení množství nevyžádané pošty prostřednictvím funkce elektronického poštovního razítka e-mailů aplikace Outlook

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 obsahuje novou funkci zvanou elektronické poštovní razítko e-mailů aplikace Outlook, která pomáhá snížit objem nevyžádané pošty ve složce Doručená pošta. V tomto článku je popsán proces označování a způsob jak, razítka zapnout nebo vypnout.

V tomto článku:

Co je to razítka e-mailu aplikace Outlook?

Jaké druhy zpráv nejsou neoznačují elektronickým poštovním razítkem?

Jak můžu vypnout razítka e-mailu aplikace Outlook?

Obálka bez značky pro nevyžádanou poštu

Co je funkce elektronického poštovního razítka e-mailů aplikace Outlook?

Na rozdíl od obyčejné poštovní zásilky je zasílání e-mailových zpráv zdarma, protože k němu není potřeba poštovního poplatku a doručení velkého množství e-mailových zpráv netrvá dlouho, ani k němu není potřeba příliš vysokého výkonu počítače. Pro odesílatele nevyžádané pošty je proto šíření obtěžující hromadné pošty snadné a nenákladné. Obranou proti tomuto by mohl být určitý druh poštovného vztahujícího se na každou e-mailovou zprávu. Poštovní náklady by se v tomto případě nevyčíslovaly v penězích, ale v množství spotřebovaného výpočetního výkonu počítače. Ačkoli by tento způsob mohl pro jednotlivé uživatele představovat určitou zátěž, pro odesílatele nevyžádané pošty by představoval zátěž značně velkou. V další části této kapitoly je tato funkce blíže popsána:

Odeslání e-mailu:    Před tím, než e-mailová zpráva opustí složku Pošta k odeslání v počítači, aplikace Outlook Office Outlook 2007 označí každou zprávu elektronickým poštovním razítkem. Elektronické poštovní razítko obsahuje jedinečné charakteristické prvky zprávy, včetně seznamu příjemců a času, kdy byla zpráva odeslána. Elektronické poštovní razítko je v důsledku toho platné pouze pro tuto jednu e-mailovou zprávu. Vystavení elektronického razítka trvá v počítači delší dobu než obyčejné odeslání e-mailové zprávy. Doba odesílání e-mailové zprávy se tímto prodlužuje. Prodloužení procesu odeslání e-mailové zprávy opatřené elektronickým poštovním razítkem tedy představuje náklady spojené s vyššími nároky na výpočetní výkon počítače.

Příjem e-mailu:    E-mailová aplikace podporující funkci elektronického poštovního razítka rozezná při příjmu e-mailové zprávy přítomnost razítka. Přítomnost elektronického poštovního razítka naznačuje e-mailové aplikaci příjemce, že zpráva s největší pravděpodobností není nevyžádanou poštou a tato skutečnost se stává součástí analýzy aplikace prováděné filtrem pro nevyžádanou poštu.

Mohou odesílatelé nevyžádané pošty zneužít této funkce? Pro odesílatele nevyžádané pošty je důležité prostředí, ve kterém je umožněno rozesílání velkého množství e-mailových zpráv během krátké doby. Vystavení elektronického poštovního razítka pro každou zprávu a rozeslání zpráv stejnou rychlostí jako bez razítka by vyžadovalo vysokou investici do počítačového vybavení. Proto je pravděpodobnější, že odesílatelé nevyžádané pošty budou odesílat e-mailové zprávy bez elektronického poštovního razítka.

Začátek stránky

Jaké zprávy se neoznačují elektronickým poštovním razítkem?

E-mailové zprávy se posílají bez elektronického poštovního razítka, pokud platí, že:

  • Příjemce zprávy je uveden v seznamu globálních adres Microsoft Exchange organizace odesílatele. Pokud příjemce, například dodavatel, má externí e-mailovou adresu, která se však nachází v seznamu globálních adres organizace, není odchozí zpráva opatřena elektronickým poštovním razítkem.

  • Funkce elektronického poštovního razítka byla vypnuta uživatelem nebo správcem. Podrobné informace o vypnutí funkce elektronického poštovního razítka naleznete v poslední části tohoto článku.

  • Před odesláním zprávy vyhodnotí filtr nevyžádané pošty aplikace Outlook, zda zpráva neobsahuje charakteristické rysy nevyžádané pošty, kvůli kterým by pravděpodobně byla filtrem nevyžádané pošty příjemce takto vyhodnocena. Pokud zpráva tyto charakteristické rysy nemá, aplikace Outlook ji neopatří elektronickým poštovním razítkem, protože je malá pravděpodobnost, že by filtr nevyžádané pošty příjemce tuto zprávu označil jako nevyžádanou poštu.

Začátek stránky

Jak lze funkci elektronického poštovního razítka e-mailů aplikace Outlook zapnout nebo vypnout?

Funkce elektronického poštovního razítka aplikace Outlook je ve výchozím nastavením zapnuta. Vypnout ji můžete následujícím způsobem:

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

  2. Na kartě Předvolby klepněte ve skupinovém rámečku E-mail na tlačítko Nevyžádaná pošta.

  3. Zrušte zaškrtnutí políčka Při odeslání e-mailu označit zprávu elektronickým poštovním razítkem, aby e-mailoví klienti mohli rozlišit běžnou a nevyžádanou poštu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×