Směrování obsahu pro konkrétní cílové skupiny uživatelů

Položky seznamu nebo Knihovna ve službě Microsoft Office SharePoint Server 2007 lze směrovat tak, aby se zobrazoval pouze uživatelům, kteří jsou členy určité cílové skupiny. Cílovou skupinu lze identifikovat pomocí Skupina služby SharePoint, distribučních seznamů nebo skupin ochrany osobních údajů, případně vytvořením globální cílové skupiny pomocí systému založeného na pravidlech.

V tomto článku:

Přehled

Směrování položek seznamu nebo knihovny cílové skupině

Směrování navigačního odkazu cílové skupině

Směrování webové části cílové skupině

Přehled

Prostřednictvím cílových skupin uživatelů lze zobrazit obsah, například položky seznamů nebo knihoven, navigační odkazy a celé Webová část, pro určité skupiny osob. Tuto funkci lze využít v případě, kdy je třeba prezentovat informace týkající se pouze určité skupiny uživatelů. Na portál právního oddělení můžete například přidat webovou část obsahující seznam právních smluv, která bude viditelná pouze pro uživatele z daného oddělení.

Každou položku v seznamu nebo knihovně služby SharePoint lze směrovat pro konkrétní cílové skupiny uživatelů. To lze provést pomocí webové části Dotaz na obsah. Směrovat pro cílové skupiny lze však také obsah ostatních typů webových částí.

Navíc lze pro cílové skupiny směrovat navigační odkazy na weby. Směrováním odkazů lze usnadnit práci uživatelů, protože každému uživateli se zobrazí pouze navigační odkazy, které se jej týkají.

Cílovou skupinu lze identifikovat pomocí některé z následujících možností:

 • skupiny služby SharePoint,

 • distribuční seznamy,

 • skupiny ochrany osobních údajů,

 • globální cílové skupiny.

  Globální cílové skupiny jsou cílové skupiny založené na pravidlech spravované správci služby SharePoint.

Cílovou skupinu mohou určit uživatelé, kteří mají Oprávnění alespoň na úrovni Přispěvatel, pokud je název cílové skupiny znám. Cílové skupiny lze hledat pomocí názvu, popisu nebo klepnutím na možnost Procházet žádný v seznamu Cílové skupiny.

Začátek stránky

Směrování položek seznamu nebo knihovny cílové skupině

Následující postup obsahuje příklad směrování všech položek v určitém seznamu, přičemž typem seznamu je knihovna dokumentů. Pomocí webové části Dotaz na obsah lze zobrazit všechny položky z webu a z jeho podřízených webů nebo zobrazit položky ze všech webů v kolekci webů. Pak lze sestavit dotaz, v němž bude zahrnuto směrování obsahu cílové skupině nastavené pro položky na webech nebo v kolekci webů. Dotazy lze pomocí webové části Dotaz na obsah sestavit mnoha způsoby. Odkazy na další informace o dalších nastaveních ve webové části Dotaz na obsah najdete v části Viz také.

Při směrování položek ze seznamu nebo knihovny pro určitou cílovou skupinu je třeba provést tři kroky:

Krok 1: Povolení směrování obsahu v seznamu nebo v knihovně

Pokud v seznamu či knihovně povolíte směrování obsahu, můžete cílové skupině směrovat každou položku seznamu nebo knihovny.

Poznámka : Pokud je již v seznamu nebo v knihovně služby SharePoint povoleno směrování obsahu, zobrazí se sloupec Cílové skupiny.

 1. Klepněte na seznam nebo knihovnu obsahující položku, kterou chcete směrovat.

 2. Na panelu nástrojů seznamu klepněte na možnost Nastavení a pak klepněte na možnost Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny dokumentů.

 3. V části Obecné nastavení klepněte na odkaz Nastavení směrování na cílovou skupinu.

 4. Zaškrtněte políčko Povolit směrování na cílovou skupinu.

Krok 2: Určení cílové skupiny v položkách

Po povolení směrování na cílovou skupinu v seznamu či knihovně můžete nastavit jednotlivé položky seznamu či knihovny tak, aby se zobrazily jedné nebo několika cílovým skupinám.

 1. Klepněte na šipku vedle názvu položky v seznamu či knihovně a pak klepněte na možnost Upravit vlastnosti.

 2. V seznamu Cílové skupiny přidejte jednu nebo více cílových skupin.

  Poznámka : Pokud je v seznamu či knihovně povoleno schvalování obsahu nebo pracovní postup, bude položka pravděpodobně muset projít schvalovacím procesem.

Krok 3: Zobrazení položky ve webové části

Chcete-li zobrazit položku seznamu nebo knihovny pro určitou cílovou skupinu, můžete použít webovou část Dotaz na obsah. Pomocí této webové části je možné sestavit dotaz pro filtrování položek seznamů a knihoven.

V tomto příkladu je uveden postup při zobrazení všech položek určitého seznamu pro cílovou skupinu. Typem seznamu je knihovna dokumentů.

Odkazy na další informace o dalších nastaveních ve webové části Dotaz na obsah najdete v části Viz také.

 1. Na stránce, na níž chcete položku zobrazit, klepněte v nabídce Obrázek tlačítka na příkaz Upravit stránku.

 2. Klepněte na možnost Přidat webovou část a pak v části Výchozí klepněte na možnost Webová část Dotaz na obsah.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat.

 4. Klepněte na možnost Upravit a pak klepnutím na možnost Upravit sdílenou webovou část otevřete Podokno nástrojů pro webovou část.

 5. V podokně nástrojů klepněte v části Dotaz na možnost Zobrazit položky z následujícího seznamu a pak zadejte umístění seznamu.

  Poznámka : V tomto příkladu je určen konkrétní seznam. Klepnutím na některé další možnosti lze rozšířit obor a zahrnout položky v seznamech na více webech.

 6. V poli Typ seznamu zvolte typ seznamu, do kterého položka patří. V tomto příkladě klepněte na možnost Knihovna dokumentů. Dotazem budou zpracovány pouze položky ve zvoleném typu seznamu.

  Poznámka : Toto nastavení je povinné.

 7. V části Směrování na cílovou skupinu postupujte následujícím způsobem.

Krok

Akce

Zobrazení položek seznamu pro cílovou skupinu určenou v kroku 2: Určení cílové skupiny v položkách, je-li aktuální uživatel členem cílové skupiny.

Zaškrtněte políčko Použít filtrování cílových skupin. To je vyžadovaným předpokladem správné funkce dotazu.

Zobrazení také položek seznamu, pro které není určena cílová skupina. Tyto položky budou zobrazeny pro všechny uživatele.

Zaškrtněte políčko Zahrnout položky, které nejsou cílené. Zadání údajů do tohoto pole je nepovinné.

Po vykreslení stránky se obsah webové části zobrazí pouze aktuálním uživatelům, kteří jsou členy určených cílových skupin.

Poznámka : Podobně jako ostatní webové části obsahuje webová část Dotaz na obsah seznam Cílové skupiny v části Upřesnit podokna nástrojů. Toto nastavení určuje, zda je webová část viditelná pro aktuálního uživatele. Pokud viditelná není, jsou použita ostatní nastavení.

Začátek stránky

Směrování navigačního odkazu cílové skupině

Navigační odkaz na serveru se službou Microsoft Office SharePoint Server 2007 je možné směrovat tak, aby se zobrazil pouze pro uživatele, kteří jsou členy určité cílové skupiny. K provedení změn nastavení navigace webu jsou třeba oprávnění alespoň na úrovni Návrh.

 1. Na webové stránce obsahující navigaci webu klepněte v nabídce Obrázek tlačítka na příkaz Nastavení webu a pak klepněte na možnost Změnit navigaci.

 2. Na stránce Nastavení navigace webu klepněte na možnost žádný .

 3. V dialogovém okně Navigační odkaz zadejte název a adresu URL odkazu a pak přidejte jeden nebo několik názvů cílových skupin do seznamu Cílové skupiny.

Po vykreslení stránky se navigační odkaz zobrazí pouze uživatelům, kteří jsou členy určených cílových skupin.

Začátek stránky

Směrování webové části cílové skupině

Webové části služby Microsoft Office SharePoint Server 2007 lze nastavit tak, aby se zobrazily pouze uživatelům, kteří jsou členy určité cílové skupiny.

Cílová skupina může být identifikována jako skupina služby SharePoint, distribuční seznam, skupina zabezpečení nebo globální cílová skupina.

 1. Na webové stránce obsahující webovou část klepněte v nabídce Obrázek tlačítka na příkaz Upravit stránku.

 2. Ve webové části klepněte na nabídku webové části Nabídka Webová část a pak klepněte na příkaz Upravit sdílenou webovou část.

 3. V části Upřesnit přidejte do pole Cílové skupiny jeden nebo více názvů cílových skupin.

Po vykreslení stránky se webová část zobrazí pouze uživatelům, kteří jsou členy určených cílových skupin.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×