Směrování s ExpressRoute pro Office 365

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Znát správně směrování přenosu Office 365 pomocí Azure ExpressRoute, musíte mít pevně pochopit základní požadavky směrování ExpressRoute a ExpressRoute obvody a směrování domény. Tyto základní informace o použití ExpressRoute, který Office 365 zákazníci budou závislý na rozložení.

Klíčové položek ve výše uvedených článků, které musíte znát patří:

 • Obvody ExpressRoute nejsou namapované na konkrétní fyzické infrastruktury, ale jsou logické připojení, které udělali na jednom místě peering Microsoft a peering poskytovatele vaším jménem.

 • Existuje 1:1 mapování mezi ExpressRoute obvodů a tlačítky s zákazníka.

 • Každý okruh podporují až 3 nezávisle na prozkoumávání relace (Azure veřejné prozkoumávání Azure soukromé prozkoumávání a Microsoft prozkoumávání); Office 365 vyžaduje Microsoft prozkoumávání.

 • Každý okruh má pevné šířky pásma, který je sdílen všechny peering relace.

 • Adresy IPv4 veřejným a veřejné jako čísla, která se použije pro ExpressRoute okruh musí být ověřit jako právě vlastníte, nebo přidělil výhradně vlastník rozsah adres.

 • Obvody ExpressRoute sami záložní globálně a následovat standardní postupy směrování BGP.

V tématu Nejčastější dotazy týkající se stránka pro další informace o službách podporované náklady a podrobnosti o konfiguraci. Článek umístění ExpressRoute informace zobrazit v seznamu poskytovatelů připojení nabízející prozkoumávání podpory společnosti Microsoft. Také nahrané řadu 10 část Azure ExpressRoute pro Office 365 školení na kanál 9 důkladněji vysvětlující koncepty.

Poznámka : Azure ExpressRoute pro Office 365 zatím nefunguje s protokolem IPv6. Protokol IPv6 budete muset vypnout, jinak se bude používat jako výchozí a připojení ExpressRoute se nevyužije.

Infrastruktura, která přijímá provoz zákazníka pro Office 365 aplikace jsou dostupné na Internetu a ExpressRoute nebo na více obvody ExpressRoute. V síti z Office 365 k customer network prochází ExpressRoute internet a ExpressRoute nebudou k dispozici. To představuje možnost směrování asymetričnosti Pokud přenosy v síti zákazníka dává přednost směrování internetových. Asymetrické směruje jsou problém, protože zařízení, která provést inspekci paketů úplná stavu můžete blokovat zpáteční přenos, který následuje jinou cestu než odchozí pakety a za ním.

Pokud počítač zákazníka iniciuje připojení k Office 365 přes internet, koncové body zákazníka spojené s žádostí o musí být veřejně směrovatelné. Platí pro zákazníka, které iniciuje připojení přes ExpressRoute. S množství zákazníků prozkoumávání přímo s Microsoftem s soukromé adresy, kde je možné mezi zákazníci duplikace není možné.

Scénáře, kde bude spouštět komunikace od Office 365 k místní síti jsou následující:

Společnosti Microsoft pro směrování zpátky do sítě pro tyto obousměrné tok musí být sdíleny s Microsoft směruje BGP k místním zařízením.

Připojení k Office 365 přes ExpressRoute okruh, musíte nakonfigurovat peering relace v Microsoft peering směrování domény. Azure veřejných a soukromých prozkoumávání nejsou nutné pro Office 365 ale, existují související s Office 365 služby, které vyžadují Azure veřejné směrování domény. Například Azure RemoteApp a Office 365 management pack jsou nad Microsoft Azure důsledku právě aplikace integrované v Azure, některé koncové body jsou k dispozici Azure veřejné prozkoumávání.

Jiných aplikací, jako je Office 365 Video, je Office 365 aplikace. však Office 365 Video se skládá ze tří různých složek, portálu, služba streamování a síť pro doručování obsahu. Na portálu umístěn v Sharepointu Online, datových proudů životy služby v rámci Azure Media Services a síť pro doručování obsahu je umístěn v rámci Azure CDN. Následující tabulka popisuje tyto součásti.

Součást

Základní aplikace

Směrování domény

Použití

Portál Office 365 Video

SharePoint Online

Prozkoumávání společnosti Microsoft

Konfigurace, nahrát

Služba streamování videa Office 365

Mediální služby Azure

Azure veřejné prozkoumávání

Přenos služby používat v případě, že je k dispozici CDN

Síť pro doručování obsahu Office 365 Video

Azure CDN

Žádný

Primární zdroj stažení/datových proudů videa. Další informace o Office 365 video sítě.

Době, kdy je Azure RemoteApp, Office 365 management pack a Office 365 Video jenom aplikace, které mají pevné závislosti na Azure veřejné směrování doméně, další aplikace požadovat tím v budoucnu. Pokud chcete zjistit, které funkce Office 365 a aplikace jsou dostupné, v nápovědě k Office 365 koncové body článek. Je sloupec pro jednotlivé aplikace uvedené, který označuje, zda funkce je k dispozici pomocí Microsoft prozkoumávání nebo ne.

Každý Office 365 funkcí, které jsou dostupné prostřednictvím Microsoft prozkoumávání, najdete v článku Office 365 koncové body typ aplikace a plně kvalifikovaný název domény. Důvod použití FQDN v tabulkách je umožnit zákazníků, kteří mají spravovat přenosu pomocí PAC soubory nebo jiných konfigurací proxy, naše příručce pro správu Office 365 koncové body například PAC souborů. IP adresy všech aplikací vyžadují abyste se k rozdělení na úrovni aplikace a ne úrovni funkce. Pro všechny aplikace, která je dostupná přes ExpressRoute rozsahy IP adres jsou uvedeny v samostatné tabulky a rozsahy IP adres, které jsou dostupné jenom Internetu a podrobné internet a ExpressRoute.

Tyto IP adresy budou seskupené do BGP komunity značky aby Správa směrování snadnější. Značky komunity používá patří:

Značka řetězec komunity

Zahrnuté aplikace

Exchange

Exchange Online

Exchange Online Protection

Skype pro firmy

Online Skype pro firmy

SharePoint

SharePoint Online

Další služby office 365

Portál a sdílení

Ověřování a identity

Office Online

Většina certifikátu vedená jako oznámení ExpressRoute a internet jsou všechny včetně. V některých případech jste použijeme zástupný znak v plně kvalifikovaný název domény v situaci, kdy jeden nebo více sub certifikátu inzerovány jinak než vyšší úrovni zástupný znak plně kvalifikovaný název domény. Obvykle k tomu dojde, když zástupný znak představuje dlouhém servery, které jsou všechny oznámení ExpressRoute a na Internetu a jsou dílčí kratších seznamů servery nebo mají záznamy CNAME, které jsou pouze oznámení na Internetu nebo naopak. V nápovědě k tabulce chcete porozumět tomu, kde jsou rozdíly.

Tato tabulka obsahuje zástupný certifikátu inzerovaných k Internetu a Azure ExpressRoute vedle sub certifikátu, které jsou oznámení jenom na Internetu.

Plně kvalifikovaný název domény zástupných oznámení ExpressRoute a na Internetu

Plně kvalifikovaný název domény Sub oznámení Internetu

*.microsoftonline.com

click.email.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

*.officeapps.live.com

NexusRules.officeapps.live.com

Nexus.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.live.com

ocsredir.officeapps.live.com

ocws.officeapps.live.com

ocsa.officeapps.live.com

Obvykle PAC soubory jsou určeny síťové požadavky odešlete ExpressRoute inzerovaných koncové body přímo do obvodu a všechny ostatní sítě žádosti o vašeho proxy server. Pokud jste konfigurace souboru PAC takto, vytvořte soubor PAC v následujícím pořadí:

 1. Zahrňte certifikátu sub ze sloupce dvou výše uvedenou tabulku v horní části souboru PAC odesílání přenosy směrem vašeho proxy serveru. Ukázkový soubor PAC k použití v naší článek o správě Office 365 koncové bodyjsme jste vytvořili.

 2. Zahrnout všechny certifikátu označené inzerovaný ExpressRoute v článku pod první část přenos přímé posílání do ExpressRoute okruh.

 3. Zahrnout všechny koncové body sítě nebo pravidla pod tyto dvě položky odesílání přenosy směrem vašeho proxy serveru.

Tato tabulka obsahuje zástupné certifikátu inzerovaných k Internetu pouze vedle sub certifikátu, které jsou inzerovaný Azure ExpressRoute a na Internetu. Souboru PAC nad certifikátu do sloupce dvě v pod tabulkou jsou označeny jako právě oznámení ExpressRoute v poli odkaz odkazuje, což znamená, by být součástí druhé skupině položek v souboru.

Plně kvalifikovaný název domény zástupných oznámení Internetu

Plně kvalifikovaný název domény Sub oznámení ExpressRoute a na Internetu

*.office.com

*.outlook.office.com

home.office.com

portal.office.com

www.office.com

*.office.net

agent.office.net

*.office365.com

outlook.office365.com

smtp.office365.com

*.outlook.com

*.protection.outlook.com

*.mail.protection.outlook.com

*.windows.net

login.windows.net

Pokud chcete směrovat Office 365 používání vašeho výběru potřeba k určení řadou klíčové faktory.

 1. Jakou šířku pásma budou vyžadovat aplikace. Odběr existující použití je pouze spolehlivé metoda při určení to ve vaší organizaci. Pomocí našich kalkulačky pouze ověřit testování.

 2. K čemu výstupní umístění chcete síťová komunikace na opustit síť z. Je třeba naplánovat minimalizovat latence síťové připojení k Office 365, jak to bude mít vliv na výkon. Protože Skypu pro firmy používá v reálném čase hlasová konverzace a video je zejména vnímavých latence špatné sítě.

 3. Pokud chcete nebo jeho část síťová umístění můžete využít ExpressRoute.

 4. Umístění, ve kterých poskytovatele zvolené sítě nabízí ExpressRoute z.

Až určíte, odpovědi na Tyhle otázky, můžete vytvořit ExpressRoute okruh, která vyhovuje šířky pásma a umístění. Plánování pomoc víc sítí odkažte na Office 365 sítě optimalizace Průvodce a Případová studie na jak Microsoft úchyty síťového plánování výkonu.

Příklad 1: Jeden zeměpisné polohy

V tomto příkladu je funkce pro fiktivní společnosti TRI Dal jednoho zeměpisné polohy.

Zaměstnanci firmy Trey Research se můžou připojovat jen k těm službám a webům na internetu, které bezpečnostní oddělení explicitně povolilo na dvojici odchozích proxy serverů, které se nacházejí mezi podnikovou sítí a jejich poskytovatelem internetových služeb.

TRI plány jednotného zasílání zpráv můžete Azure ExpressRoute pro Office 365 a rozpozná, že některé přenosy například přenosy určené pro doručování obsahu, které sítě nebudou moct směrujete přes ExpressRoute pro Office 365 připojení. Protože všechny dopravní už cesty zařízení proxy ve výchozím nastavení, zůstanou tyto požadavky pracovat jako dříve. Po TRI Určuje, že splňují směrování požadavky Azure ExpressRoute, přejděte k vytvoření okruh, nakonfigurujte směrování a propojení nový okruh ExpressRoute virtuální sítě. Jakmile základní konfigurace Azure ExpressRoute na místě, přidá TRI koncové body Office 365 podporovaných ExpressRoute pro Office 365automatického souboru proxy serveru konfigurace (PAC) nebo adresu URL pro směrování přenosu s konkrétní data o zákaznících přes přímé ExpressRoute pro Office 365 připojení.

Jak je vidět v následujícím diagramu, je možné splňují požadavek na směrování Office 365 dat přes internet a podmnožinu přenosy přes ExpressRoute pomocí kombinace směrování a odchozí změny konfigurace proxy TRI.

 1. Soubor konfigurace (PAC) automatické proxy nebo adresu URL slouží ke směrování přenosů na samostatném výstupním bodem internet pro Azure ExpressRoute pro Office 365.

 2. U klientů je nakonfigurovaná výchozí trasa přes proxy server firmy Trey Research.

V tomto scénáři příklad používá TRI zařízení odchozí proxy server. Zákazníci, kteří nepoužívají Azure ExpressRoute pro Office 365 podobně, může být vhodnější použít tento postup ke směrování dat na základě nákladů kontrolu přenosy určené pro koncové body známý vysoká hlasitost.

Nejvyšší hlasitost certifikátu pro Exchange Online, SharePoint Online a Online Skypu pro firmy je následující:

ExpressRoute zákazníka okraj sítě
 • outlook.office365.com

 • outlook.office.com

 • <název-tenanta>.sharepoint.com

 • <název-tenanta>-my.sharepoint.com

 • <název-tenanta>-<app>.sharepoint.com

 • *.Lync.com

Další informace o nasazení a správu nastavení proxy serveru v systému Windows 8 a zajistit, že Office 365 není omezena vašeho proxy server.

Pomocí jednoho okruh ExpressRoute je žádné dostupnost pro TRI. V případě, že nadbytečné dvojice jednání s Tri Media na okraj zařízení, která jsou údržbu připojení ExpressRoute nezdaří, není další okruh ExpressRoute pro přepnutí. Jak při přechodu na Internetu budou vyžadovat opětovné ruční konfigurace a v některých případech nové IP adresy to TRI ponechá v predicament. Pokud chce jednání s Tri Media přidat dostupnost, nejjednodušší řešením je přidat další ExpressRoute obvody.

Poslední scénář směrování přenosu Office 365 přes ExpressRoute se základem i složitější architekturu směrování. Bez ohledu na počet umístění, počet kontinenty Pokud existují těchto umístěních, počet ExpressRoute obvody a tak dále schopnosti některé provoz směrovat na Internetu a přenosy přes ExpressRoute budete vyzváni.

Další otázky, které musíte odpovědět zákazníků s několika místech aplikace různých zeměpisných patří:

 1. Potřebují ExpressRoute okruh v každé umístění? Pokud se ve Skypu pro firmy nebo zákazníka týká latence utajení pro SharePoint Online nebo Exchange Online, ExpressRoute okruh se doporučuje v jednotlivých kontinentu místo, kam má zákazník poboček. Zobrazuje Skype pro firmy kvality a síťové připojení Průvodce médii další podrobnosti.

 2. Pokud ExpressRoute okruh není dostupná v určité oblasti, jak by měl Office 365 určené přenosy směrovány?

 3. Co je upřednostňovaná metoda sjednocení přenosy v případě sítě s mnoha malé umístění?

Každá z těchto představuje jedinečnou výzva, která vyžaduje, abyste vyhodnocení vlastní sítě a také poskytuje společnost Microsoft možnosti.

Aspekt

Součásti sítě pro vyhodnocení

Obvody ve víc než jednoho místa

Náklady, zpoždění a šířky pásma potřeb musí porovnány.

Ke správě směrování s více obvody použijte BGP směrování náklady, PAC soubory a překladu síťových adres.

Směrování z umístění bez ExpressRoute okruh

Přesměrování DNS mohou sloužit k povolení vzdáleného poboček a objevovat odpovídající koncového bodu.

Klienti Office remote musí mít směrování k dispozici, které poskytuje přístup k okruh ExpressRoute.

Malé firemní sloučení

K dispozici využití šířky pásma a data by měly být pečlivě porovnány.

Poznámka : Microsoft bude přednost ExpressRoute přes internet v případě, že je k dispozici bez ohledu na fyzické umístění postupu.

Všechny tyto další skutečnosti musíte vzít v úvahu pro každou jedinečné síť. Tady je příklad.

Příklad 2: Více zeměpisné lokality

V tomto příkladu je funkce pro fiktivní společnosti ABC pojištění Dal více zeměpisné lokality.

ABC pojištění geograficky vzdálené se sídlem z celého světa, která provede Azure ExpressRoute pro Office 365 zachovat většinou provoz Office 365 na přímé připojení. ABC pojištění taky má kanceláří na dvě další kontinenty. Zaměstnanci v office remote kde ExpressRoute není možné bude potřeba směrovat zpět do některé ze dvou primární zařízení použití ExpressRoute připojení.

Principu vodicího je získat přenosy Office 365 určené k Microsoft datacentru co nejdříve. V tomto příkladu ABC pojištění musí se rozhodnout, pokud vzdálené kanceláře by měl směrování přes internet pro přístup k Microsoft datacentra přes jiné připojení co nejdřív nebo pokud vzdálené kanceláře by měl směrování vnitřní síti přejděte na Microsoft datacentra přes připojení ExpressRoute co nejdříve.

Společnosti Microsoft datacentrech sítě a architekturu aplikace se mají provést globálně různorodé komunikaci a služby způsobem nejefektivnější. Požadavků určených pro Office 365, zůstanou v sítích zákazníka delší než potřebné nebude moct využívat výhod tato architektura.

V ABC pojištění na situaci měly postupovat podle toho, aplikace, které mají v úmyslu použít přes ExpressRoute. Pokud jste ve Skypu pro firmy Online zákazníků nebo plánujete využívat ExpressRoute připojení při připojování k externím schůzek ve Skypu pro firmy Online, návrh doporučené ve Skypu pro firmy Online kvality média a příručka připojení k síti je zřízení další okruh ExpressRoute pro třetí umístění. Může to být více drahé z hlediska sociální sítě. směrování je však žádosti o z jednoho kontinentu do jiného než poskytly datacentra Microsoft může způsobit setkat i v případě špatné nebo nelze použít při Skypu pro firmy Online schůzek a komunikace.

Pokud ABC pojištění nepoužívá nebo není plánování můžete využít Skypu pro firmy Online žádným způsobem, směrování Office 365 určené v síti zpátky na kontinentu s připojením k ExpressRoute může být vhodné. V obou případech směrování internetových určené umožnění datových přenosů do Internetu v místní síti se doporučuje umožní využít výhod sítě pro doručování obsahu, které Office 365 využívá.

ExpressRoute více zeměpisná oblast

Když ABC pojištění plánuje jejich strategie více zeměpisná oblast, existuje celá řada co je potřeba zvážit kolem velikost elektrický obvod (zde popsané), počet obvody převzetí a tak dál.

S ExpressRoute na jednom místě s více oblastí pokusíte použít obvod ABC pojištění chce zajistit, že připojení z Office 365 z remote office se odešlou do datacentra Office 365 nejbližší headquarters a umístěním headquarters. K tomuto účelu používá DNS přesměrování omezit počet zaokrouhlit cest a vyhledávání DNS požadováno příslušných připojení s nejblíže k headquarters internet výstupním bodem Office 365 prostředí ABC pojištění. Můžete taky Naučte se přiřadit podmíněné předávání pro název domény.

V tomto scénáři by přenos ze vzdáleného office vyřešit infrastruktury front-end Office 365 v Severní Americe a využít Office 365 připojit k serverům back-end podle architektura Office 365 aplikace. Například Exchange Online chcete ukončit připojení v Severní Americe a těchto front-end serverech by připojit k serveru poštovní schránky back-end místo, kde se nacházejí klienta. V tématu připojení klientů Další informace o jak jednotlivých aplikací navržen případě zákazníků připojení.

Pokud Humongous má hlavní kanceláří ve více kontinenty, je vhodné aspoň jeden okruh podle kontinentu ke snížení latence pro citlivé aplikací, jako je Skype pro firmy. Pokud všechny poboček jsou v jedné kontinentu nebo nepoužívá spolupráce v reálném čase, konsolidované nebo distribuované výstupním bodem je konkrétní rozhodnutí zákazníka, které by závisí na počet uživatelů přiřazených umístění, využití aplikace v každé umístění splníte požadavky na dostupnost a tak dál. Více obvody nebudou k dispozici, směrování BGP zajistí převzetí by měl jednoho okruh k dispozici.

Další informace o ukázkových konfigurací směrování a https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/expressroute-config-samples-nat/.

Výběrové směrování s ExpressRoute můžou být potřeba různých důvodů, třeba testování zavádění ExpressRoute podmnožinu uživatelů. Existují různé nástroje, které zákazníci mohli používat selektivně směrovat Office 365 v síti prostřednictvím ExpressRoute:

 1. Filtrování směrování/oddělení – umožňují BGP směry Office 365 přes ExpressRoute podmnožinu podsítí nebo směrovači. To selektivně přesměrovává segmentu sítě zákazníků nebo pole fyzicky kanceláře. To je běžné časové rozložení zavedení ExpressRoute pro Office 365.

 2. Soubory PAC/adresy URL – přesměrování Office 365 určené provozu v síti pro konkrétní certifikátu směrovat na určitou cestu. To selektivně přesměrovává tak, že klientský počítač určená PAC soubor nasazení.

 3. BGP komunit – filtrování podle značky komunity BGP umožňuje zákazníka k určení aplikace, které Office 365 prochází ExpressRoute a které prochází na Internetu.

Tady je krátké odkaz můžete vrátit: https://aka.ms/erorouting

Příbuzná témata

Síťové připojení k Office365
Azure ExpressRoute pro Office 365
Správa ExpressRoute pro Office 365 připojení
Plánování sítě s ExpressRoute pro Office 365
Provádění ExpressRoute pro Office 365
kvality média a výkonu sítě připojení v Online Skypu pro firmy
Optimalizace sítě pro Online Skype pro firmy
ExpressRoute a QoS ve Skypu pro firmy Online
volání toku pomocí ExpressRoute
pomocí BGP komunit ExpressRoute pro Office 365 scénáře
ladění výkonu Office 365 pomocí směrné plány a výkonu historie
plánu řešení potíží svýkonu pro Office 365
Office 365 URL a rozsahy IP adres
Office 365 sítě a ladění výkonu

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×