Směrování obsahu pro konkrétní cílové skupiny uživatelů

Směrování obsahu pro konkrétní cílové skupiny uživatelů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Knihovna položek seznamů nebo dokumentů v SharePoint lze směrovat se zobrazily pouze uživatelům, kteří patří do určité skupiny nebo cílové skupiny. Na cílovou skupinu můžete neoznačí pomocí SharePoint skupiny, distribuční seznamy nebo skupiny zabezpečení nebo použití systému pravidla k vytvoření globální cílové skupiny.

Aktualizováno 3 leden 2017 díky zákazníků svůj názor.

Přehled

Pomocí cílové skupiny můžete zobrazit obsah, jako je položek seznamů nebo knihoven, navigační odkazy a další obsah pro určité skupiny lidí. To je užitečná, když potřebujete prezentovat informace, které jsou důležité jenom pro s určitou skupinou lidí. Můžete například přidat obsah do knihovny dokumentů, které jsou pouze viditelné právní oddělení.

Každou položku v SharePoint seznam nebo knihovnu můžete směrovat na specifickým cílovým skupinám. K tomuto účelu použijte webovou část dotaz na obsah. Další typy webových částí a jejich obsahu taky můžete směrovat cílové skupiny.

Kromě toho je možné zacílit navigační odkazy webu do cílových skupin. Zaměření na odkazy usnadňuje uživatelů, protože vidí jenom navigační odkazy, které jsou důležité pro je.

Pokud chcete zjistit cílovou skupinu, můžete použít jednu nebo více z následujících akcí:

 • SharePoint skupiny

 • Distribuční seznamy

 • Skupiny zabezpečení

 • Globální cílové skupiny

  Globální cílové skupiny jsou cílových skupin na základě pravidel, udržované SharePoint správci.

Každý, kdo má v alespoň oprávnění Přispěvatel můžete určit cílovou skupinu, dokud se používá název cílové skupiny. Po kliknutí na Procházet žádný v seznamu Cílových skupin můžete vyhledávat na cílovou skupinu podle jeho jméno, alias nebo popis.

Začátek stránky

Cíl položek seznamů nebo knihoven chcete na cílovou skupinu

Následující postup ukazuje příklad toho, jak ho směrovat všechny položky z konkrétního seznamu kde typu seznamu je do knihovny dokumentů. Webové části dotaz na obsah lze také zobrazit všechny položky z webu a všech jeho podřízených webech a zobrazení položek ze všech webů v kolekci webů. Můžete pak vytvořit dotaz: Pokud chcete zahrnout cílové skupině nastavený u položky weby nebo kolekce webů.

Směrování položek ze seznamu nebo knihovně pro konkrétní uživatele vyžaduje tři kroky:

Krok 1: Povolení směrování obsahu v seznamu nebo knihovny

Pokud povolíte cílové skupině na seznam nebo knihovnu, je možné zacílit jednotlivých položek v seznamu nebo knihovny tak, aby cílové skupiny.

Poznámka: Pokud SharePoint seznam nebo knihovnu už aktivované řešení cílové skupině, zobrazí se sloupci Cílové skupiny.

 1. Klikněte na seznam nebo knihovnu obsahující položku, kterou chcete směrovat.

 2. SharePoint Onlineklikněte na Nastavení a klikněte na Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny dokumentů.

  Nabídka nastavení knihovny s vybraným příkazem nastavení nebo Nabídka nastavení se zvýrazněným nastavení seznamu

  SharePoint 2016, 2013, 2010 a 2007, na panelu nástrojů seznamu nebo knihovny klikněte na Nastavení a potom klikněte na Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny dokumentů.

  Nastavení seznamu na pásu karet nebo Nastavení knihovny SharePoint tlačítek na pásu karet

 3. V části Obecné nastavení klikněte na nastavení směrování na cílovou skupinu.

  Cílové skupině v části Obecné nastavení na stránce Nastavení seznamu nebo knihovny
 4. Zaškrtněte políčko Povolit cílové skupině.

  Zaškrtněte políčko Povolit cílové skupiny zaměřen

Krok 2: Určení cílové skupiny na položky

Po povolení seznam nebo knihovnu obsahu na cílovou skupinu můžete nastavit jednotlivé položky v seznamu nebo knihovně zobrazovat jeden nebo více publiku.

 1. SharePoint Onlineklikněte na vlevo od položky, kterou chcete změnit cílových skupin, klikněte na ikonu Tlačítko se symbolem informací pro otevření podokna podrobností podrobnosti a klikněte na Upravit všechny vlastnosti.

  SharePoint 2016, 2013, 2010 a 2007klikněte na šipku nebo tři tečky (...) vedle názvu položky v seznamu či knihovně a potom klikněte na Vlastnosti nebo Upravit vlastnosti. Některé verze služby SharePoint, budete muset klikněte na další dvojice tři tečky (...).

 2. V seznamu Cílových skupin přidáte jeden nebo více cílové skupiny.

  Vlastnosti dokumentu s cílovou skupinu vyplněná

  Poznámka: Pokud je povoleno schválení obsahu nebo pracovního postupu v seznamu nebo knihovny, položce možná muset absolvovat procesu schvalování.

 3. Klikněte na Uložit.

Krok 3: Zobrazení položky ve webové části Sharepointu 2016, 2013, 2010 a 2007

Chcete-li zobrazit položky seznamu nebo knihovny SharePoint pro konkrétní uživatele, můžete webovou část dotaz na obsah. Webové části dotaz na obsah umožňuje vytvořit dotaz, který můžete filtrovat položek seznamů a knihoven.

Poznámka: Pro SharePoint Online nemusí být viditelné webové části.

Tento příklad ukazuje, jak zobrazit všechny položky z konkrétního seznamu na cílovou skupinu. Typ seznamu je knihovna dokumentů.

 1. Na stránce místo, kam chcete zobrazit položky klikněte na Obrázek tlačítka nebo Nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví a potom klikněte na Upravit stránku.

 2. Pro SharePoint 2010, 2013 a 2016 klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Webovou část

  Vložení webové části

  V SharePoint 2007 klikněte na Přidat webovou část a pak ve skupinovém rámečku výchozí, klikněte na Webovou část dotaz na obsah.

  V části Souhrn obsahu klikněte na Dotaz na obsah.

  Přidání webové části dotaz na obsah

  Poznámka: Pokud dotaz na obsah neexistuje, obraťte se na svého správce SharePoint.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat.

 4. SharePoint 2010, 2013 a 2016 klikněte na dolů šipku Webová část upravit šipku dolů na pravé straně webové části a potom klikněte na Upravit webovou část v nabídce.

  V SharePoint 2007, klikněte na Upravit, nebo klikněte na Upravit sdílenou webovou část otevřete Podokno nástrojů webové části.

  Nabídka webové části vyberte Upravit webovou část
 5. V části dotazu v podokně nástrojů udělejte toto

  Obsahu seznamu vlastností webové části dotaz s třemi popisky
  1. Klikněte na Zobrazit položky z následujícího seznamu a zadejte umístění v seznamu.

   Poznámka: V tomto příkladu jsme zadejte konkrétní seznam. Můžete rozšířit rozsah zahrnout položky v seznamech z více než jeden web kliknutím na některou z dalších možností.

  2. V části požadovaný Typ seznamu zvolte typ použitého seznamu položku patří do skupiny. V tomto příkladu klikněte na Knihovna dokumentů. Pouze položky v seznamu typ, který se rozhodnete se zpracovávají v dotazu.

  3. V části Cílovou postupujte takto:

   Co chcete udělat

   Akce

   Zobrazení položek seznamu na cílovou skupinu, kterou jste zadali v kroku 2: určení cílové skupiny na položky, když aktuální uživatel členem cílové skupiny.

   Zaškrtněte políčko Použít filtrování cílových skupin. Toto je nutný pro dotaz fungovat správně.

   Také zobrazte položky v seznamu, které nemají určena cílová skupina. Tyto položky se zobrazí všem uživatelům.

   Zaškrtněte políčko Zahrnout položky, které nejsou cílené. Toto je nepovinný krok.

   Vykreslení stránky obsahu ve webové části nabídne pouze na aktuální uživatelům, kteří jsou členy cílových skupin, které jste zadali.

Začátek stránky

Určení webové části cílové skupině

SharePoint Webové části můžete směrovat zobrazovat jenom lidé, kteří patří do určité skupiny nebo cílové skupiny. Tímto způsobem můžete vytvořit přizpůsobené stránky pro určité skupiny.

Poznámka: Stejně jako u všech webových částí webovou část dotaz na obsah vytváří seznamu Cílových skupin v části Upřesnit v podokně nástrojů. Toto nastavení určuje, zda je webová část je viditelné pro aktuálního uživatele. V opačném případě žádná další nastavení použít.

Na cílovou skupinu můžete identifikovat pomocí SharePoint skupiny, distribučního seznamu, skupiny zabezpečení nebo globální cílové skupiny.

 1. Na stránce místo, kam chcete zobrazit položky klikněte na Obrázek tlačítka nebo Nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví a potom klikněte na Upravit stránku.

 2. SharePoint 2010, 2013 a 2016 klikněte na dolů šipku Webová část upravit šipku dolů na pravé straně webové části a potom klikněte na Upravit webovou část.

  Nabídka webové části vyberte Upravit webovou část

  V SharePoint 2007, klikněte na Upravit, nebo klikněte na Upravit sdílenou webovou část otevřete Podokno nástrojů webové části.

 3. V části Upřesnit přidáte jeden nebo více názvů cílové skupiny do seznamu Cílových skupin.

  Vlastnosti webové části advanced oddíl se zvýrazněným cílové skupiny

Vykreslení stránky webové části nabídne jenom s lidmi, kteří jsou členy cílových skupin, které jste zadali.

Začátek stránky

Cíl navigační odkaz cílové skupině

Navigační odkaz na serveru SharePoint můžete směrovat tak, aby se zobrazí pouze pro uživatele, kteří patří do určité skupiny nebo cílové skupiny. Musíte mít alespoň oprávnění upravit nastavení navigace webu návrh.

 1. Na stránce místo, kam chcete zobrazit položky klikněte Obrázek tlačítka nebo Nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví , klikněte na Nastavení webu a potom klikněte na Navigace v části Vzhled a chování nebo klikněte na Změnit navigaci.

 2. Na stránce Nastavení navigace webu klikněte v části navigační struktury: úprava a řazení, klikněte na Přidat odkaz.

  V části navigační struktury v dialogovém okně Nastavení navigace, se zvýrazněnou možností přidat odkaz
 3. V dialogovém okně Navigační odkaz zadejte Nadpis a URL odkazu a potom přidat jeden nebo více názvů cílové skupiny do seznamu cílových skupin.

  Vlastnosti navigačního odkazu OK zvýrazněná.

  Pro adresu URL můžete zkopírovat do schránky některou kliknutí pravým tlačítkem myši na odkaz, a potom klikněte na Kopírovat zástupce. Pokud nemáte příslušnou možnost v prohlížeči, přejděte na stránku, kterou chcete vytvořit odkaz a zkopírujte do adresního řádku.

Vykreslení stránky navigační odkaz nabídne jenom s lidmi, kteří jsou členy cílových skupin, které jste zadali.

Domovská obrazovka s cílovou odkaz, webové části a dokumenty
Cílové skupině uvidí tyto další položky: 1. určený jenom dokumenty. 2. cílových informačního kanálu webovou část. 3. cílových odkaz.
Domovská stránka s cílovou skupinu určený jenom položky zobrazené-určené cílové skupiny
-Určené pouze publikum co nebyla určené.

Začátek stránky

Napište nám komentář

Byl tento článek užitečný? Pokud ano, dejte nám o tom prosím na konci této stránky vědět. Pokud užitečný nebyl, řekněte nám, co nebylo jasné nebo co chybělo. Uveďte prosím svou verzi SharePointu, operačního systému a prohlížeče. Na základě vašeho názoru tyto postupy prověříme, doplníme informace a článek aktualizujeme.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×