Složky výsledků hledání v aplikaci Business Contact Manager

Složka výsledků hledání v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je Virtuální složka, jež poskytuje zobrazení výsledků určitého dotazu, který jste vytvořili pro typ položky, jako jsou například Klient, Obchodní kontakt nebo Příležitost. Složky výsledků hledání umožňují snadné uložení a načtení vybraných vyhledávacích dotazů, které vytvoříte nebo upravíte. Můžete například vytvořit složku výsledků hledání s názvem Zákazníci úrovně 1, která bude obsahovat pouze obchodní kontakty s vynikajícím hodnocením. Nebo můžete přizpůsobit složku Potenciální zákazníci (výchozí složka ve složkách výsledků hledání) tak, aby obsahovala pouze nové Obchodní kontakt, které byly přidány během posledních dvou měsíců, a potom tuto složku přejmenovat na Nové obchodní kontakty.

Chcete-li umožnit rychlé zobrazení obsahu složky výsledků hledání, můžete ji přidat na domovskou stránku aplikace Business Contact Manager. Další informace naleznete v tématu Domovská stránka aplikace Business Contact Manager.

Poznámka : Složky výsledků hledání lze společně s aplikací Microsoft Office Publisher* nebo Microsoft Office Word* využívat k hromadné korespondenci*. Z dat v záznamech vašich klientů a obchodních kontaktů můžete vytvářet dopisy a e-mailové zprávy určené konkrétní osobě a také poštovní štítky a obálky. Další informace o hromadné korespondenci* naleznete v tématu Využití hromadné korespondence k přizpůsobení dokumentů a e-mailových zpráv a k vytvoření štítků a obálek pomocí záznamů aplikace Business Contact Manager.

*Hromadná korespondence vyžaduje aplikaci Publisher nebo Word. Samostatnou verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 lze použít s aplikacemi Publisher a Word verze 2007 nebo 2003.

Vytvoření nové složky výsledků hledání

 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Seznam složek a potom klepnutím otevřete Navigační podokno.

 2. V podokně Seznam složek v části Business Contact Manager klepněte pravým tlačítkem myši na položku Složky výsledků hledání a pak klepněte na položku Nová složka výsledků hledání.

 3. V dialogovém okně Nová složka výsledků hledání proveďte následující akce:

Položka

Akce

Pole Název

Zadejte název složky výsledků hledání.

Pole Položky stejného typu jsou obsažené ve složce hledání:

 • Obchodní kontakty

 • Klienti

 • Příležitosti

 • Obchodní projekt

 • Projektové Úkol

 • Historie obchodního kontaktu

 • Historie klienta

 • Historie příležitosti

 • Historie obchodního projektu

Vyberte jeden z devíti typů položek.

Tlačítko Filtr

Klepnutím na tlačítko Filtr otevřete formulář Filtr.

Ve Formulář Filtr vyberte kritéria, která chcete zahrnout do dotazu. Potřebujete-li pomoc, klepněte ve formuláři na tlačítko Nápověda  Tlačítko Nápověda .

Klepnutím na tlačítko OK nebo Uložit filtr se vrátíte do dialogového okna Nová složka výsledků hledání.

Tlačítko OK

V dialogovém okně Nová složka výsledků hledání klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.

Příkazy v místní nabídce položek Složky výsledků hledání

V seznamu Složky výsledků hledání klepněte pravým tlačítkem myši na vybranou složku a v místní nabídce klepnutím na následující příkazy proveďte následující akce:

Položka

Akce

Otevřít

Otevřete vybranou složku výsledků hledání.

Otevřít v novém okně

Otevřete vybranou složku výsledků hledání v novém okně.

Vytvořit marketingovou kampaň z této složky výsledků hledání

Otevřete formulář Marketingová kampaň a předem vyplníte seznam Příjemci položkami z vybrané složky výsledků hledání.

Poznámka : Tento příkaz se zobrazuje jen u složek výsledků hledání vytvořených pro klienty a obchodní kontakty.

Upravit tuto složku výsledků hledání

Upravte dotaz použitý pro tuto složku.

Odstranit <složku výsledků hledání>

Odstraňte vybranou složku výsledků hledání.

Přejmenovat <složku výsledků hledání>

Přejmenujte vybrané složku výsledků hledání.

Nová složka výsledků hledání

Otevřete dialogové okno Nová složka výsledků hledání, ve kterém lze vytvořit novou složku výsledků hledání.

Přidat k oblíbeným složkám

Přidejte kopii vybrané složky výsledků hledání do skupiny Oblíbené složky v aplikaci Outlook.

Kde?

V nabídce Přejít klepněte na příkaz Pošta a klepnutím otevřete navigační podokno, aby se zobrazil seznam Oblíbené složky.

Vybraná složka výsledků hledání zůstane v seznamu Složky výsledků hledání a kopie bude přidána do seznamu Oblíbené složky v aplikaci Outlook.

Poznámka : Tento příkaz se zobrazuje, jen pokud složka výsledků hledání nebyla přidána do seznamu Oblíbené složky v aplikaci Outlook.

Odebrat z oblíbených složek

Klepnutím odstraňte vybranou složku ze seznamu Oblíbené složky v aplikaci Outlook. Složka zůstane v seznamu Složky výsledků hledání v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Poznámka : Tento příkaz se zobrazí pouze v případě, pokud byla složka výsledků hledání přidána do seznamu Oblíbené složky v aplikaci Outlook.

Poznámka : Při použití Offline databáze nelze složky výsledků hledání přidat, odstranit, přejmenovat ani přizpůsobit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×