Sledování změn ve Wordu 2016 pro Mac

Pokud chcete zobrazit, kdo ve vašem dokumentu co změnil, zapněte sledování změn. Díky tomu si tyto změny můžete prohlédnout a před dokončením dokumentu je přijmout nebo odmítnout.

Zapnutí sledování změn

Na kartě Revize zapněte Sledovat změny.

Zvýrazněné zapnutí funkce sledování změn

Kdykoli někdo tento dokument změní, zobrazením čáry na okraji vám Word ukáže, kde tyto změny jsou. Když přepnete do zobrazení Všechny revize, uvidíte změny v textu a v bublinách.

Zvýraznění revize na okraji

Kdykoli někdo přidá komentář, zobrazí se tento komentář v bublině.

Zvýraznění komentáře na okraji

Zobrazení změn v textu

Word zpravidla zobrazuje změny v bublinách na okraji dokumentu. Pokud chcete změny zobrazit v textu, na kartě Revize klikněte na Možnosti revizí > Bubliny > Zobrazovat všechny revize v textu.

Zvýrazněná možnost Zobrazovat všechny revize v textu

Zamknutí sledování změn v zapnutém stavu

Pokud nechcete, aby někdo jiný sledování změn vypnul, můžete sledování změn zamknout pomocí hesla.

Důležité : Toto heslo si zapamatujte, abyste sledování změn mohli vypnout, až budete připravení k přijetí nebo odmítnutí změn.

Zamknutí sledování změn pomocí hesla
  1. V nabídce Nástroje klikněte na Zamknout dokument.

  2. V oblasti Zámek zaškrtněte políčko Zamknout dokument pro a klikněte na Sledované změny.

    Zvýrazněný oddíl Zámek

  3. Do pole Heslo zadejte heslo a klikněte na OK.

  4. Znovu zadejte toto heslo a klikněte na OK.

Když jsou sledované změny zamknuté, nedá se sledování změn vypnout a změny nemůžete přijmout ani odmítnout.

Odemknutí sledování změn
  1. Sledování změn odemknete tak, že v nabídce Nástroje kliknete na Zamknout dokument.

  2. V oblasti Zámek zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout dokument pro, zadejte heslo a klikněte na OK.

Sledování změn zůstane pořád zapnuté, ale budete moct změny přijmout nebo odmítnout.

Vypnutí sledování změn

Na kartě Revize vypněte Sledovat změny. Word přestane označovat nové změny, ale všechny změny, které už jsou sledované, budou pořád v dokumentu. Pokud chcete, můžete sledované změny a komentáře odebrat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×