Sledování výkresu databáze

Funkce Sledování výkresu usnadňuje rozmístění obrazců, nastavení měřítka stránek, synchronizaci výkresu a databáze a odstranění obrazce společně se záznamem, se kterým je propojen. Je-li funkce Sledování výkresu aktivní, promítnou se změny obrazců ve výkresu i do záznamů v databázi.

Sledované stránky výkresu

Obsahuje seznam otevřených propojených stránek výkresu. Funkce Sledování výkresu může sledovat databázová propojení několika stránek současně.

Automaticky rozmístit obrazce na stránce

Zaškrtněte toto políčko, jestliže chcete na stránce, kterou jste vybrali v seznamu Sledované stránky výkresu, uspořádat obrazce do řádků a sloupců.

Zrušte zaškrtnutí políčka, jestliže tabulka databáze obsahuje pole, která jste propojili s buňkami PinX a PinY v oddíle Shape Transform (Transformace obrazce) ShapeSheet. Tyto obrazce budou umístěny na pozice PinX a PinY.

Automaticky nastavit měřítko stránky výkresu

Po zaškrtnutí nastaví průvodce velikost stránky, která přesně pojme rozmístěné obrazce.

Aktualizovat

Po klepnutí se výkres aktualizuje, aby odpovídal databázi, se kterou je propojen.

Při změně obrazce porovná funkce Sledování výkresu hodnoty buňky Mirror s hodnotami záznamu databáze. Jestliže byly hodnoty záznamu databáze upraveny, zobrazí funkce Sledování výkresu dotaz, zda má zahodit změny obrazce a vrátit jej na hodnoty v databázi, nebo zda má záznam databáze aktualizovat na základě hodnot z obrazce.

Odebrat

Klepnutím odeberete vybraný výkres ze seznamu Sledované stránky výkresu.

Zavřít

Klepnutím ukončíte funkci Sledování výkresu. Chcete-li znovu spustit funkci Sledování výkresu a spustit Průvodce databází, klepněte na přepínač Vytvořit propojený výkres nebo upravit existující.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×