Sledování potenciálních prodejních příležitostí v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Záznam příležitosti informacemi o potenciální prodejních objednávek a pomáhají lze lépe sledovat váš rostoucí prodejní vztah se současnou nebo potenciální Zákazník.

Tento článek vysvětluje, jak lze pomocí záznamů příležitostí zaznamenat podrobné informace o produktech nebo službách, o které mají zákazníci zájem.

Co chcete udělat?

Vytvořit záznam příležitosti

Otevřete formulář příležitosti

Vyplňte formulář příležitosti

Přizpůsobení seznamů na formuláři Příležitost

Přizpůsobení fází prodeje a prodejních aktivit

Odstranění fází prodeje a prodejních aktivit

Úpravy záznamu příležitosti

Změna klienta nebo obchodního kontaktu propojeného se záznamem příležitosti

Propojení položek historie komunikace se záznamem příležitosti

Přiřazení příležitosti spolupracovníkovi

Označení příležitosti jako uzavřené

Sledovat úkoly potřebné k uzavření nebo získání příležitosti

Vytvoření záznamu příležitosti

Pro každý záznam příležitosti, které vytvoříte je nutné jej propojit se záznamem Obchodní kontakt nebo Klient. Přidání položky historie komunikace, třeba obchodní poznámky, úkoly, události, zápisy o telefonních hovorech a soubory, se záznamem příležitosti ke sledování zákazníkům. Tyto položky historie se taky přidá do historie propojeného klienta nebo obchodního kontaktu.

Pokud chcete přizpůsobit však započítávány fázi prodeje a aktivity, přečtěte si téma Přizpůsobit fázi prodeje a prodejních aktivit. Pokud chcete přizpůsobit formulář příležitosti přidáním nebo odebráním polí, najdete v článku Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů.

Začátek stránky

Otevření formuláře Příležitost

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. Chcete-li otevřít nový, prázdný formulář Příležitost, klikněte na pásu karet na tlačítko Nová příležitost.

 3. Chcete-li otevřít existující záznam příležitosti, klikněte na něj dvakrát na kartě Příležitosti.

Začátek stránky

Vyplnění formuláře Příležitost

 1. Ve formuláři Příležitost zadejte nebo vyberte informace, které chcete zaznamenat.

  Formulář obsahuje následující stránky:

  Obecné. Tato stránka obsahuje obecné informace o příležitosti, jakož i stav, zdroje a finančních podmínek.

  Informace o příležitosti.

  • Název příležitosti (povinné): Zadejte název příležitosti.

  • Přiřazeno: Klikněte na jméno osoby, která má příležitost sledovat a uzavřít.

   V seznamu přiřazeno obsahuje pouze názvy zaměstnanci, se kterými jste sdílené, nebo udělený přístup do databáze aplikace Business Contact Manager. Další informace o tom, jak přidat názvy a svou databázi sdílet najdete v článku sdílení dat aplikace Business Contact Manager s ostatními uživateli.

  • Typ: Klikněte na typ potenciální prodejní objednávky pro daný záznam.

  Propojený klient nebo obchodní kontakt

  • Odkaz na (povinné). Klikněte na odkaz na tlačítko Vybrat Klient nebo Obchodní kontakt propojíte tuto příležitost. Další informace o možnostech dokončení dialogovým oknem najdete v článku Výběr záznamu aplikace Business Contact Manager pro odkaz.

   Poznámka : Příležitost lze propojit pouze s jedním záznamem typu Klient nebo Obchodní kontakt.

  Informace o prodej.

  • Pravděpodobnost: Zadejte procentuální hodnotu, která představuje pravděpodobnost toho, že se příležitost vyvine v prodej. Procentuální hodnota pravděpodobnosti slouží k výpočtu hodnoty Očekávané výnosy na základě součtu produktů a služeb uvedených v oddílu Produkty a služby.

  • Očekávané výnosy: Tato hodnota se počítá automaticky pomocí procentuální hodnoty pravděpodobnosti a součtu produktů a služeb uvedených v oddílu Produkty a služby.

  • Datum uzavření: Vyberte datum očekávaného prodeje.

  • Platební podmínky: Klikněte na způsob, jakým bude zákazník platit za produkty či služby.

  • Datum ukončení platnosti: Klikněte na datum vypršení platnosti nabídky.

  • Datum doručení: Vyberte datum dodání, které nabízíte zákazníkovi.

  Produkty a služby.

  Přidání Produkty a služby, že úrok zákazníka.

  Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přidání . Pokud chcete přidat nového produktu nebo služby položky, klikněte na Přidat.

   V dialogovém okně Přidat produkt nebo službu zadejte nebo vyberte potřebné údaje. Další informace o vyplňování formuláře Přidat produkt nebo službu naleznete v tématu Správa produktů a služeb v aplikaci Business Contact Manager.

  • Upravit: Chcete-li některou položku změnit, klikněte na ni a potom klikněte na tlačítko Upravit.

  • Odebrat: Chcete-li některou položku ze seznamu odebrat, klikněte na ni a potom klikněte na tlačítko Odebrat.

  Informace o zdroji.

  • Zdroje. Klikněte na zdroj příležitosti, třeba typ Marketingová aktivita, která je výsledkem chybná jméno zákazníka nebo příležitost.

  • Získáno prostřednictvím: Kliknutím vyberte jméno klienta, obchodního kontaktu nebo marketingové aktivity, která přinesla tuto příležitost.

   Název marketingové aktivity slouží ke sledování počet příležitostí, které je výsledkem určité činnosti. Po kliknutí na název marketingové aktivity v tomto poli se přidá Business Contact Manager pro aplikaci Outlook příležitost stránku Sledování marketingové aktivity.

  • Konkurence: Zadejte jména či názvy konkurentů, abyste nezapomněli kontrolovat jejich ceny a mohli nabízet nižší cenu nebo lepší službu.

  Fáze prodeje a prodejní aktivity

  • Fáze prodeje: Vyberte u příležitosti fázi prodeje, abyste mohli sledovat průběh.

   Přizpůsobením tohoto seznamu můžete začlenit informace o fázi prodeje, které jsou jedinečné pro vaši firmu. Klikněte na položku Upravit tento seznam a postupujte podle pokynů v části Přizpůsobení fází prodeje a prodejních aktivit.

   Pokud uživatel vybere fázi prodeje Uzavřeno úspěšně nebo Uzavřeno neúspěšně, záznam se uzamkne podobně jako soubor jen pro čtení. Při výběru fáze prodeje Uzavřeno úspěšně se pravděpodobnost nastaví na 100 %, při výběru fáze prodeje Uzavřeno neúspěšně se pravděpodobnost nastaví na 0 %.

  • Připomenutí: Při zaškrtnutí políčka Připomenutí obdržíte připomenutí této příležitosti od aplikace Outlook. Vyberte datum a čas požadovaného připomenutí.

  Podrobnosti. Tato stránka obsahuje komentáře nebo poznámky o příležitosti

  Komentáře můžete kopírovat z jiných souborů nebo je můžete přímo přidávat do záznamu. Chcete-li zaznamenat datum a čas přidání komentáře, klikněte na tlačítko Přidat časové razítko.

  Historie. Na stránce historie zobrazí všechny položky historie komunikace, které jsou propojené se záznamem příležitosti.

  Můžete vytvořit Podrobnější historii o příležitosti klikněte na tlačítko Nový a potom propojením položku, třeba Obchodní poznámka, Zápis o telefonním hovoru, událost nebo Úkol se záznamem.

 2. Po vyplnění formuláře klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

 3. Do formuláře Příležitost zadejte informace, které chcete zaznamenat.

 4. Po dokončení zadávání informací do formuláře klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  Pokud chcete vytvořit více záznamů příležitostí, klikněte na tlačítko Uložit a nový – tím uložíte změny a otevřete nový formulář příležitosti.

Začátek stránky

Přizpůsobení seznamů na formuláři Příležitost

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook používá počet standardní firmy podmínek, ale můžete vytvořit i vlastní prodejní podmínky, sazby platby a ostatní položky se specifickými informacemi vyhovovaly potřebuje.

Každý upravitelný seznam obsahuje možnost Upravit tento seznam. Při jejím výběru se otevře dialogové okno, ve kterém můžete přidat nebo upravit obchodní názvosloví. Na formuláři Příležitost lze upravit seznamy určené pro následující pole: Typ, Platební podmínky, Zdroj a Fáze prodeje.

Podrobné informace o přizpůsobení seznamů najdete v tématu Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů.

Začátek stránky

Přizpůsobení fází prodeje a prodejních aktivit

V Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete sledovat všechny úkoly, které musíte udělat, pokud chcete převést skutečným zákazníkem potenciálního zákazníka. Výchozí sadu fázi prodeje a aktivity není uvedený na vychází z formuláře a je možné upravit tato data podle vašich potřeb firmy.

Poznámka :  Fáze prodeje a prodejní aktivity může přizpůsobit pouze vlastník databáze.

Jste-li vlastníkem databáze, můžete změnit název a pořadí jakékoli fáze prodeje a aktualizovat název, pořadí nebo dobu trvání prodejních aktivit v libovolné fázi prodeje. Pro prodejní aktivity můžete rovněž nastavit připomenutí.

 1. Pomocí jedné z následujících akcí otevřete dialogové okno Změnit fáze prodeje a prodejní aktivity:

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Přizpůsobit klikněte na Fáze prodeje.

 3. Klikněte na kartu Soubor. Na kartě Business Contact Manager klikněte na tlačítko Přizpůsobit a potom na příkaz Změnit fáze prodeje a prodejní aktivity.

 4. Chcete-li do procesu přidat novou fázi, klikněte na tlačítko Přidat fázi prodeje, zadejte název nové fáze prodeje a klikněte na tlačítko OK. Pomocí tlačítek se šipkami změňte umístění fáze prodeje v seznamu.

 5. Chcete-li do fáze prodeje přidat krok, klikněte na tlačítko Přidat prodejní aktivitu, zadejte název aktivity a klikněte na dobu, jakou bude tato aktivita trvat. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Přidat prodejní aktivitu a pomocí tlačítek se šipkami změňte umístění aktivity v seznamu.

  Úprava dialogového okna prodejní aktivitu v dialogovém okně Upravit fázi prodeje a aktivit prodeje pozadí

 6. Pokud chcete změnit fázi prodeje nebo prodejní aktivitu v seznamu, klikněte na ni a potom klikněte na tlačítko Upravit. V dialogovém okně, které se otevře, aktualizujte údaje a pak klikněte na tlačítko OK.

Fáze prodeje Uzavřeno úspěšně a Uzavřeno neúspěšně nelze upravovat.

 1. Chcete-li seznam přeuspořádat, klikněte na fázi prodeje nebo prodejní aktivitu a pomocí tlačítek se šipkami ji v seznamu přesuňte směrem nahoru nebo dolů. Při přesunutí fáze prodeje budou zároveň přesunuty také všechny její přidružené prodejní aktivity.

 2. Symbol zaškrtnutí určuje, jaká fáze prodeje je výchozí fází pro všechny nové záznamy příležitosti. Chcete-li nastavit jinou výchozí fázi prodeje, klikněte na požadovanou fázi v seznamu a potom klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí. Nastavení výchozí fáze zrušíte kliknutím na danou fázi prodeje a následným kliknutím na tlačítko Vymazat výchozí.

 3. Zaškrtnutím políčka vytvoříte připomenutí pro všechny prodejní aktivity, které mají zadanou dobu trvání. Tato připomenutí se zobrazí na formuláři Příležitost.

Začátek stránky

Odstranění fází prodeje a prodejních aktivit

Fáze prodeje nebo prodejních aktivit odebráním Business Contact Manager pro aplikaci Outlook může ovlivnit informace v aktuálním záznamů příležitostí.

Při odstranění prodejní aktivity bude tato aktivita odebrána ze seznamu a také ze záznamů, které tuto aktivitu obsahovaly. V jakémkoli záznamu příležitosti, který obsahoval odstraněnou aktivitu, nebude aktivita nadále zobrazena, i když byla v záznamu označena jako dokončená.

Při odstranění fáze prodeje bude tato fáze odebrána ze seznamu a ve všech záznamech, ve kterých byla použita, bude vytvořena prázdná položka. Například v záznamu příležitosti, který se nacházel v odstraněné fázi prodeje, se při jeho opětovném otevření zobrazí prázdné pole Fáze prodeje. Při odstranění fáze prodeje ji budete moci nahradit jinou fází prodeje nebo prázdným polem. Pokud ji nahradíte jinou fází prodeje, můžete přidat aktivity z odstraňované fáze do náhradní fáze. V opačném případě budou aktivity odstraněny společně s fází prodeje.

 1. Pomocí jedné z následujících akcí otevřete dialogové okno Změnit fáze prodeje a prodejní aktivity:

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupiněPřizpůsobit klikněte na Fáze prodeje.

 3. Klikněte na kartu Soubor. Na kartě Business Contact Manager klikněte na tlačítko Přizpůsobit a potom na příkaz Změnit fáze prodeje a prodejní aktivity.

 4. Chcete-li odstranit prodejní aktivitu, vyberte tuto aktivitu ze seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit.

 5. Chcete-li odstranit fázi prodeje, vyberte tuto fázi ze seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit. V dialogovém okně Odstranit položku vyberte jinou fázi prodeje, která má nahradit odstraněnou fázi, nebo pole Nahradit ponechejte prázdné.

 6. Při výběru náhradní fáze prodeje můžete zaškrtnout políčko, které umožňuje přesunout všechny prodejní aktivity z odstraněné fáze prodeje do náhradní fáze prodeje. Tyto aktivity budou přidány na začátek seznamu existujících aktivit a pomocí tlačítek se šipkami je můžete přeuspořádat.

Začátek stránky

Úpravy záznamu příležitosti

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. V pracovním prostoru na kartě Příležitosti dvakrát klikněte na záznam, který chcete otevřít.

  Informace záznamu můžete zobrazit nemusíte otvírat pomocí prodejů pracovní prostor. Na některou kartu klikněte na záznam, který vás zajímá. Podrobnosti o tomto záznamu se zobrazují v podokně čtení. Další informace o používání pracovního prostoru prodej najdete v tématu dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager.

 3. V otevřeném záznamu můžete provést libovolnou z následujících akcí:

  • Upravit informace. Dle potřeby zadejte nové informace nebo proveďte příslušné změny. Po provedení změn klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  • Vytisknout záznam.

   Kde je příkaz Tisk?

   Klikněte na kartu Soubor. Potom klikněte na kartu Tisk a vyberte požadované možnosti.

  • Odeslat e-mailovou zprávu propojenému klientovi nebo obchodnímu kontaktu. Ve skupině Komunikace klikněte na tlačítko E-mail.

  • Naplánovat schůzku s klientem nebo obchodním kontaktem. Ve skupině Komunikace klikněte na tlačítko Žádost o schůzku.

  • Zařadit záznam do kategorie. Ve skupině Značky klikněte na tlačítko Zařadit do kategorií a pak klikněte na kategorii, do které chcete tento záznam zařadit. Informace o zařazování záznamů do kategorií naleznete v tématu Použití záznamů v aplikaci Business Contact Manager.

  • Odstranit záznam. Klikněte na tlačítko Odstranit.

Začátek stránky

Změna klienta nebo obchodního kontaktu propojeného se záznamem příležitosti

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. Na kartě Příležitosti dvakrát klikněte na záznam příležitosti, který chcete změnit.

 3. V části Propojený klient nebo obchodní kontakt klikněte na tlačítko Propojit s.

 4. V dialogovém okně Propojení s klientem nebo obchodním kontaktem klikněte v seznamu Typ položky na typ záznamu, například Klienti nebo Všechny typy obchodních kontaktů.

 5. V seznamu klikněte na záznam, který chcete propojit. Pokud chcete záznam vyhledat, zadejte jeho název do pole Hledat.

  Chcete-li přidat nový záznam, klikněte na tlačítko Nový a vyplňte formulář.

 6. Klienta nebo obchodní kontakt přidejte kliknutím na tlačítko Propojit. Kliknutím na tlačítko OK se vraťte k záznamu příležitosti.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Poznámka : Příležitost lze propojit pouze s jedním záznamem typu Klient nebo Obchodní kontakt.

Začátek stránky

Propojení položek historie komunikace se záznamem příležitosti

Všechny typy komunikace související s příležitostí lze snadno propojit s tímto záznamem, aby bylo možné neustále sledovat veškerou komunikaci se zákazníkem. Po telefonátu s klientem nebo obchodním kontaktem, který je propojen se záznamem příležitosti, vytvořte zápis o telefonním hovoru. Po návratu ze schůzky pořiďte zápis ve formě obchodní poznámky nebo v podobě původní žádosti o schůzku aplikace Outlook. Zorganizujte schůzku se zákazníkem a propojte tuto událost se záznamem příležitosti.

Každá položka historie komunikace, kterou vytvoříte v otevřeném záznamu příležitosti, bude automaticky propojena s daným záznamem.

Pokud chcete vytvořit Položka historie komunikace, který se automaticky propojí se záznamem příležitosti, postupujte následujícím způsobem.

 1. Otevřete formulář Příležitost..

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Zobrazit klikněte na Historie.

 3. Klikněte na tlačítko Nový a potom klikněte na jednu z následujících položek:

  • Obchodní poznámka

  • Zápis o telefonním hovoru

  • Úkol

  • Poštovní zpráva

  • Událost

  • Soubor

  Nemůžete sice vytvořit nový soubor, ale můžete v počítači vybrat soubor, který chcete propojit se záznamem příležitosti.

 4. Vyplňte formulář pro nové položky a potom klikněte na Uložit a zavřít nebo Odeslat; podle potřeby.

Chcete-li se záznamem příležitosti propojit existující e-mailovou zprávu nebo událost, postupujte takto: Otevřete příslušnou e-mailovou zprávu nebo událost a na pásu karet klikněte na tlačítko Propojit se záznamem. V seznamu Typ položky klikněte na možnost Příležitosti a potom klikněte na příležitost, se kterou chcete e-mailovou zprávu nebo událost propojit.

Začátek stránky

Přiřazení příležitosti spolupracovníkovi

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ukládá obchodní data v databázi. Záznam příležitosti můžete přiřadit všem uživatelům, se kterými sdílíte databázi.

 1. Otevřete záznam příležitosti, který chcete přiřadit. Můžete také vybrat několik záznamů.

Jak lze vybrat více záznamů?

Jestliže chcete vybrat navzájem sousedící záznamy, stiskněte klávesu SHIFT a klikněte na první a poslední záznam skupiny, které chcete přidat. Pokud chcete vybrat nesousedící záznamy, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé záznamy. Chcete-li vybrat všechny záznamy, klikněte na jeden z nich a stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

 1. Na pásu karet klikněte ve skupině Akce na tlačítko Přiřadit a potom klikněte na jméno osoby, které chcete příležitost přiřadit.

Začátek stránky

Označení příležitosti jako uzavřené

 1. Otevřete záznam příležitosti, kterou chcete označit jako uzavřenou.

 2. Na kartě Příležitosti dvakrát klikněte na záznam příležitosti, kterou chcete uzavřít.

 3. Vyberte ve sloupci Aktivita prodeje, v seznamu Fáze prodejeUzavřeno úspěšně kzavřete příležitost, jejichž výsledkem obchod nebo Uzavřeno neúspěšně zavřete příležitost výsledkem nebylo obchod.

 4. V poli Datum uzavření můžete volitelně vybrat skutečné datum uzavření příležitosti.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  Informace o tom, jak současně seznam několik možností, jak jako uzavřené najdete v tématu současné úpravy záznamů aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Sledování úkolů potřebných k uzavření nebo získání příležitosti

Po vytvoření úkoly, které můžete udělat, abyste uzavřeli obchod, můžete vytvořit Obchodní projekt obsahující odlišné úkoly produktů nebo služeb zadané po získala příležitost. Můžete přiřadit spolupracovníkovi celkové obchodní projekt a přiřadit různé spolupracovníky jednotlivé úlohy v rámci projektu. Záznam obchodního projektu musí být propojené s klientem nebo obchodním kontaktem.

Chcete-li vytvořit obchodní projekt ze záznamu příležitosti, postupujte následovně:

 1. Otevřete záznam příležitosti, který chcete použít.

 2. Na pásu karet klikněte ve skupině Obchodní projekt na tlačítko Vytvořit projekt.

 3. Otevře se dialogové okno Vytvořit obchodní projekt. Klikněte v seznamu na šablonu, kterou chcete použít, nebo na položku Nepoužívat šablonu.

 4. V poli Název projektu použijte výchozí název, což je název vybrané příležitosti, nebo zadejte jiný název obchodního projektu.

 5. V poli Propojit s je zobrazen klient nebo obchodní kontakt, který je propojen s vybranou příležitostí. Chcete-li zvolit jiný záznam klienta nebo obchodního kontaktu, klikněte na tlačítko Propojit s.

 6. Chcete-li, zadejte datum zahájení projektu, a potom klikněte na tlačítko OK.

 7. V okně se záznamem Obchodní projekt, které se otevře, zadejte všechny potřebné informace:

  • Chcete-li k projektu přidat klienty nebo obchodní kontakty, klikněte v oddílu Související klienti a obchodní kontakty na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li přidat úkoly, klikněte v oddílu Informace o úkolech projektu na tlačítko Nový.

Další informace o dokončení obchodních projektů a úkolů projektu formuláře najdete v článku Použití projektových úkolů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×