Sledování komunikace mezi propojeným výkresem a databází

Automaticky rozmístit obrazce na stránce

Uspořádá obrazce na stránce do řádků a sloupců. Jeden obrazec představuje jeden záznam databáze.

Zrušte zaškrtnutí políčka, jestliže tabulka databáze obsahuje pole, která jste propojili s buňkami PinX a PinY v oddíle Shape Transform (Transformace obrazce) tabulky ShapeSheet. Tyto obrazce se na místech PinX a PinY vynechají.

Automaticky nastavit měřítko u stránky výkresu

Po zaškrtnutí nastaví průvodce velikost stránky, která přesně pojme rozmístěné obrazce. Jestliže tuto možnost nezvolíte, mohou být obrazce umístěny mimo hranice stránky. Tato volba je dostupná pouze při zaškrtnutém políčku Automaticky rozmístit obrazce na stránce.

Spustit sledování výkresu při otevření dokumentu

Po zaškrtnutí se při každém otevření propojeného výkresu, který vytváříte, spustí funkce průvodce Sledování výkresu. Funkce Sledování výkresu usnadňuje rozmístění obrazců, nastavení měřítka stránek, synchronizaci výkresu a databáze a odstranění obrazce společně se záznamem, se kterým je propojen. Je-li funkce Sledování výkresu aktivní, promítnou se změny obrazců ve výkresu i do záznamů v databázi.

Přidat na stránku akci pravého tlačítka myši pro spuštění sledování

Přidá do místní nabídky stránky příkaz Spustit sledování.

Přístup k tabulce databáze v režimu pro čtení i zápis

Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, chcete-li zabránit tomu, aby změny obrazců ovlivnily databázi.

Automaticky aktualizovat stránku na základě obecného nastavení

Po zaškrtnutí budou obrazce obnoveny v intervalu nastaveném v dialogovém okně Nastavení databáze.

Chcete-li nastavit interval obnovení, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Doplňky, na příkaz Visio Extra a klepněte na příkaz Nastavení databáze.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×