Sledování e-mailových zpráv, které vyžadují zpracování

Označení e-mailových zpráv příznakem napomáhá při sledování odpovědí na odeslané zprávy a zpracování přijatých zpráv. V obou případech můžete nastavit připomenutí.

Co chcete udělat?

Označení příznakem jako připomenutí pro příjemce, aby zprávu zpracovali

Označení příznakem jako připomenutí pro vás, abyste zprávu zpracovali

Označení příznakem jako připomenutí pro vás a pro příjemce, že je nutné zprávu zpracovat

Vyhledání odpovědí na zprávy, které jste si označili příznakem

Vypnutí sledování e-mailové konverzace

Označení přijaté zprávy příznakem

Označení příznakem jako připomenutí pro příjemce, aby zprávu zpracovali

Pokud potřebujete na zprávu včasnou odpověď, můžete pro příjemce použít příznak.

Tip :  Použití této funkce vždy pečlivě zvažte. Některým příjemcům nemusí být zasílání připomenutí v aplikaci Outlook příjemné.

 1. Před kliknutím na tlačítko Odeslat klikněte na kartě Zpráva ve skupině Značky na možnost Zpracovat a potom klikněte na možnost Vlastní.

 2. Klikněte na položku Příznak pro příjemce.

 3. Ve skupině Příznak pro příjemce klikněte v seznamu Příznak na příznak.

 4. Ve výchozím nastavení se k úkolu připojí připomenutí. Pokud chcete odeslat příznak bez upozornění, zrušte zaškrtnutí políčka Připomenutí.

  Text příznaku, který se příjemcům zobrazí, je uveden na Informační panel.

  Příznaky a připomenutí se zobrazí v informačním panelu zprávy.

Začátek stránky

Označení příznakem jako připomenutí pro vás, abyste zprávu zpracovali

Pokud je třeba zpracovat zprávu, kterou máte připravenou k odeslání, můžete si pro sebe nastavit připomenutí.

 1. Před kliknutím na tlačítko Odeslat klikněte na kartě Zpráva ve skupině Značky na možnost Zpracovat.

 2. Kliknutím na příznak vyznačte, kdy chcete být na tuto zprávu upozorněni.

  Ve výchozím nastavení jsou pro nastavení příznaků k dispozici následující data zahájení, termíny splnění a připomenutí:

Příznak

Datum zahájení

Termín splnění

Připomenutí

Dnes

Aktuální datum

Aktuální datum

Hodinu před koncem dnešního pracovního dne

Zítra

Aktuální datum plus jeden den

Aktuální datum plus jeden den

Začátek dnešního dne plus jeden pracovní den

Tento týden

Aktuální datum plus dva dny, nikoli však později než poslední pracovní den tohoto týdne

Poslední pracovní den tohoto týdne

Začátek dnešního dne plus dva pracovní dny

Příští týden

První pracovní den příštího týdne

Poslední pracovní den příštího týdne

Začátek prvního pracovního dne příštího týdne

Bez data

Bez data

Bez data

Aktuální datum

Vlastní

Aktuální datum

Aktuální datum

Aktuální datum

Můžete rovněž kliknout na položku Vlastní a vytvořit hodnoty Počáteční datum a Termín splnění, které se neobjevují v seznamu. Dialogové okno zavřete kliknutím na tlačítko OK.

Text příznaku, který se příjemcům zobrazí, je uveden na informačním panelu.

Poznámka :  Chcete-li příznak dále přizpůsobit a určit datum zahájení a termín splnění nebo změnit dobu, kdy se má připomenutí zobrazit, pokračujte kroky uvedenými v části Označení příznakem jako připomenutí pro vás a pro příjemce, že je nutné zprávu zpracovat. Vždy můžete zrušit zaškrtnutí políčka Příznak pro příjemce a přizpůsobit příznaky pouze pro sebe.

Začátek stránky

Označení příznakem jako připomenutí pro vás a pro příjemce, že je nutné zprávu zpracovat

Chcete-li označit novou zprávu příznakem jak pro sebe, tak pro příjemce, postupujte takto:

 1. Na kartě Zpráva ve skupině Značky klikněte na tlačítko Zpracovat.

 2. Klikněte na položku Příznak pro příjemce.

  Pokud chcete příznak odeslat bez připomenutí, zrušte zaškrtnutí políčka Připomenutí.

 3. Zaškrtněte políčko Příznak pro mne, případně i políčko Připomenutí.

 4. Zaškrtnete-li políčko Příznak pro mne, můžete zadat hodnoty do polí Datum zahájení a Termín splnění.

 5. V seznam položek Příznak klikněte na text příznaku, který se má zobrazit. Do pole také můžete zadat vlastní text. Po zadání textu pak stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka :  Text příznaku nebo nastavení data zahájení a termínu splnění nemůžete měnit, pokud používáte e-mailový účet IMAP.

 6. Pokud je zaškrtnuto políčko Připomenutí buď pro Příznak pro mne, nebo pro Příznak pro příjemce, určete čas, kdy má být připomenutí aktivováno.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

  Text příznaku se zobrazí na informačním panelu.

  Informační panel pro zprávu s připomenutími Zpracovat

Začátek stránky

Vyhledání odpovědí na zprávy, které jste si označili příznakem

Po odeslání zprávy s příznakem můžete vyhledat odpovědi.

Poznámka :  Ve výchozím nastavení se odeslané zprávy ukládají do složky Odeslaná pošta. Pokud používáte účet Microsoft Exchange a přesouváte odeslané položky do datového souboru aplikace Outlook (PST), a to buď ručně, nebo pomocí funkce automatické archivace, není tato funkce k dispozici.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Otevřete původní zprávu ve složce Odeslaná pošta.

  • Otevřete odeslanou zprávu s příznakem z panelu úkolů.

  • Otevřete kteroukoli zprávu, která je odpovědí na původní zprávu, klikněte na informační panel a poté klikněte na položku Otevřít původní zprávu s příznakem.

 2. Klikněte na informační panel a potom na položku Najít související zprávy.

  Otevře se dialogové okno Rozšířené hledání a začnou se vyhledávat zprávy, které jsou odpověďmi na zprávu označenou příznakem.

Začátek stránky

Vypnutí sledování e-mailové konverzace

Pokud již zprávu sledovat nechcete, můžete příznak zprávy vymazat.

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Přidali jste příznak ke zprávě, kterou jste ještě neodeslali, ale nyní chcete příznak odebrat    

  1. V konceptu zprávy klikněte na kartě Zpráva ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat.

  2. Klikněte na položku Vymazat příznak.

 • Odeslali jste zprávu, kterou jste pro sebe nebo pro jiné osoby označili příznakem, ale nyní jej chcete odebrat    

  Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Odstraňte zprávu označenou příznakem z panelu úkolů.

   Tím bude zpráva odstraněna i z vašich složek pošty.

  2. Pravým tlačítkem klikněte na zprávu v kterémkoli jejím zobrazení v aplikaci Outlook a pak klikněte na položku Označit jako splněný nebo Vymazat příznak.

   Poznámka :  Příjemci zprávy příznak stále uvidí. Odebrání příznaku má vliv pouze na zobrazení, které vidíte vy.

 • Objeví se připomenutí patřící k příznaku a vy chcete příznak odstranit.    

  1. Když se objeví připomenutí, klikněte na ně pravým tlačítkem a pak klikněte na položku Označit jako splněný nebo Vymazat příznak.

   Chci se dozvědět, čím se liší položky Označit jako splněný a Vymazat příznak.

   Označit jako splněný:     Položka zůstane označená příznakem pro zpracování, bude však zobrazena jako přeškrtnutá. Pokud jsou panel úkolů nebo podokno Úkoly nakonfigurovány tak, aby zobrazovaly všechny úkoly a položky k vyřízení bez ohledu na to, zda jsou či nejsou dokončené, bude se zpráva zobrazovat, dokud ji neodstraníte ze složek pošty.

   Vymazat příznak:     Příznak bude odebrán ze zprávy, přičemž v zobrazeních, jako jsou Panel úkolů a podokno Úkoly, již nebude možné zprávu sledovat.

   Chcete-li uchovávat informace o dokončených položkách, použijte možnost Nastavit příznak Splněno. Jakmile však zprávu odstraníte, bude položka zcela odebrána ze všech zobrazení aplikace Outlook.

 • Přijde vám odpověď na zprávu označenou příznakem a vy chcete příznak odstranit.    

  1. V podokně čtení nebo v otevřené zprávě klikněte na informační panel a potom na položku Otevřít původní zprávu s příznakem.

  2. Na kartě Zpráva ve skupině Sledování klikněte na tlačítko Zpracovat.

  3. Klikněte na položku Vymazat příznak.

Začátek stránky

Označení přijaté zprávy příznakem

Přijatou zprávu si můžete označit příznakem, abyste ji později nezapomněli zpracovat nebo učinit příslušná opatření. Chcete-li přijatou zprávu označit příznakem, proveďte jednu z následujících akcí:

 • V seznamu zpráv klikněte na sloupec příznaku vedle zprávy.

  Pokud výchozí příznak nezměníte, bude datem zahájení i termínem splnění příznaku dnešní den.

 • V seznamu zpráv klikněte pravým tlačítkem na sloupec příznaku vedle zprávy. Vyberte pro úkol termín splnění.

  Například při výběru možnosti Příští týden je datem zahájení příští pondělí a termínem splnění příští pátek. Chcete-li použít datum zahájení a termín splnění, které nejsou v seznamu uvedeny, klikněte na položku Vlastní.

Jakmile kliknete na tlačítko OK, zobrazí se na informačním panelu text příznaku.

Zprávy označené příznakem se objeví na panelu úkolů, ve složce Úkoly a v seznamu denních úkolů v kalendáři.

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující možnosti příznaků.

Příznak

Datum zahájení

Termín splnění

Připomenutí

Dnes

Aktuální datum

Aktuální datum

Hodinu před koncem dnešního pracovního dne

Zítra

Aktuální datum plus jeden den

Aktuální datum plus jeden den

Začátek dnešního dne plus jeden pracovní den

Tento týden

Aktuální datum plus dva dny, nikoli však později než poslední pracovní den tohoto týdne

Poslední pracovní den tohoto týdne

Začátek dnešního dne plus dva pracovní dny

Příští týden

První pracovní den příštího týdne

Poslední pracovní den příštího týdne

Začátek prvního pracovního dne příštího týdne

Bez data

Bez data

Bez data

Aktuální datum

Vlastní

Aktuální datum

Aktuální datum

Aktuální datum

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×