Sledování aktualizací webu SharePoint

Pomocí aplikace Microsoft Office Outlook 2007 lze sledovat aktualizace a spravovat oznámení z webu SharePoint.

Poznámka : Funkce popsané v tomto článku fungují na webech služby SharePoint, na kterých je spuštěna služba Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007. Pokud nevíte jistě, které verze produktů a technologií Microsoft SharePoint se provozují na serveru, zeptejte se správce serveru.

V tomto článku:

Základní informace

Příjem informačních kanálů RSS z knihovny nebo seznamu SharePoint

Vytvoření oznámení pro knihovnu nebo seznam SharePoint

Zrušení informačního kanálu RSS z knihovny nebo seznamu SharePoint

Zrušení oznámení pro knihovnu nebo seznam SharePoint

Základní informace

Pokud se seznamy a knihovny na webu SharePoint mění, může být obtížné změny sledovat. Můžete například chtít vědět o tom, když budou do seznamu problémů přidány nové problémy, abyste je mohli sledovat, nebo můžete chtít vědět o tom, že do knihovny SharePoint byly přidány nové soubory.

Existují dva klíčové způsoby, jak přijímat oznámení o aktualizacích webu SharePoint v aplikaci Office Outlook 2007:

 • Technologie RSS     Můžete se přihlásit k odběru aktualizací knihovny nebo seznamu SharePoint pomocí technologie RSS (Really Simple Syndication). RSS je technologie, kterou využívají vydavatelé obsahu k pravidelné distribuci informací ve standardním formátu čtenářům obsahu RSS. Aplikaci Outlook můžete používat jako nástroj pro čtení obsahu RSS a pravidelný příjem obsahu RSS z různých zdrojů do poštovní schránky. Pokud vám byl již obsah z informačních kanálů RSS do aplikace Outlook doručen, bude se obsah z vašich informačních kanálů RSS z webů SharePoint stále zobrazovat ve stejném umístění.

 • Oznámení     Podle potřeby můžete nastavit, aby vám bylo v případě změny položek doručeno oznámení. Oznámení jsou odesílána v podobě zpráv do složky Doručená pošta při změně obsahu na webu SharePoint. Můžete zadat podmínky pro příjem oznámení, například pokud dojde k jakékoli změně nebo při vytvoření nové položky. Můžete také zvolit, zda vám mají být oznámení zasílána okamžitě nebo zda si je chcete nechat zaslat jednou za den nebo za týden v souhrnné podobě.

Pokud vám jsou již oznámení zasílána a změní se vaše potřeby, můžete informační kanály RSS a oznámení zrušit. Jestliže například patříte do skupiny SharePoint, která archivuje své e-mailové diskuse v diskusní vývěsce, a zjistíte, že je vám již tento obsah doručován e-mailem, můžete oznámení zrušit.

Začátek stránky

Příjem informačních kanálů RSS z knihovny nebo seznamu SharePoint

 1. Ve webovém prohlížeči otevřete seznam nebo knihovnu na webu SharePoint.

  Pokud nemůžete seznam nebo knihovnu najít, klepněte na možnost Zobrazit veškerý obsah webu a klepněte na název seznamu nebo knihovny.

 2. V nabídce Akce Obrázek nabídky klepněte na příkaz Zobrazit informační kanál RSS.

  Zobrazí se webová stránka se souhrnem položek v seznamu nebo knihovně.

 3. Na webové stránce klepněte na odkaz přihlásit k odběru tohoto informačního kanálu RSS.

 4. Po zobrazení zprávy s dotazem, zda se chcete přihlásit k odběru informačního kanálu RSS, klepněte na tlačítko Ano.

  Informační kanál RSS seznamu nebo knihovny se zobrazí ve složce Informační kanály RSS.

  Kanály RSS v aplikaci Outlook

 5. V části Informační kanály RSS vyberte složku pro knihovnu nebo seznam SharePoint.

  Pokud máte zobrazené podokno čtení, obsah se zobrazí v něm, kde je možnost čtení a interakce s ním.

 6. Chcete-li otevřít informační kanál RSS pro položku seznamu nebo soubor, poklepejte na něj.

 7. Některé položky informačních kanálů RSS jsou souhrny pro celý soubor nebo položku seznamu SharePoint. Chcete-li zobrazit celý soubor nebo položku seznamu, klepněte na odkaz Zobrazit článek.

Začátek stránky

Vytvoření oznámení pro knihovnu nebo seznam SharePoint

Podle potřeby lze nastavit oznámení, pomocí který budete webem SharePoint upozorněni v případě, že dojde ke změně položek seznamu nebo knihovny. Oznámení lze vytvořit v aplikaci Outlook 2007 nebo na webu SharePoint. Abyste mohli upozornění vytvořit, je nutné, abyste byli připojeni k serveru, na kterém je spuštěn web SharePoint, a abyste měli oprávnění k vytváření oznámení pro konkrétní seznam nebo knihovnu. V následujícím postupu je popsáno, jak vytvořit oznámení pomocí aplikace Office Outlook 2007.

Poznámka : Správce služby SharePoint může změnit, omezit nebo zakázat oznámení pro celý web. Další informace získáte od správce vašeho webu služby SharePoint.

 1. V navigačním podokně v aplikaci Outlook ověřte, zda je vybrána možnost Pošta.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Pravidla a oznámení.

 3. Klepněte na kartu Správa oznámení.

 4. Klepněte na možnost Nové oznámení.

 5. V dialogovém okně Nové oznámení vyberte zdroj oznámení, které chcete vytvořit. Pokud není zobrazen web SharePoint, pro který chcete oznámení vytvořit, zadejte adresu pro web do pole Adresa webu.

 6. Klepněte na tlačítko Otevřít.

  Web SharePoint se otevře na stránce Nové oznámení.

 7. Klepněte na seznam nebo knihovnu, pro které chcete oznámení vytvořit.

 8. Klepněte na tlačítko Další.

 9. V části Název výstrahy zadejte název oznámení. Ten se používá v poli Předmět e-mailového oznámení.

 10. V části pro Odeslat oznámení zadejte jména osob, kterým chcete oznámení odeslat, nebo klepněte na tlačítko adresáře Obrázek tlačítka , pomocí kterého lze jména vybrat. Chcete-li oznámení odeslat sami sobě, zadejte svou e-mailovou adresu.

  V závislosti na nastavení a vašich oprávněních na webu se již může vaše e-mailová adresa zobrazit a je možné, že nebudete schopni přidávat oznámení pro další osoby.

 11. Zvolte požadované nastavení, například zda máte být upozorněni při jakékoli změně nebo pouze v případě, že dojde ke změně položky, kterou jste vytvořili, a jak často máte být upozorňováni.

 12. Klepněte na tlačítko OK.

 13. Chcete-li vytvořit další oznámení, klepněte na možnost Přidat oznámení v části Oznámení na tomto webu.

Tip : Můžete také nastavit oznámení pro konkrétní položku nebo soubor v seznamu nebo knihovně z webu SharePoint. V seznamu nebo knihovně na webu SharePoint přejděte na položku nebo soubor, klepněte na zobrazenou šipku a potom klepněte na možnost Upozornit.

Začátek stránky

Zrušení informačního kanálu RSS z knihovny nebo seznamu SharePoint

Postup pro zrušení informačního kanálu RSS přijímaného z knihovny nebo ze seznamu SharePoint je podobný postupu pro zrušení jakéhokoli jiného informačního kanálu RSS.

 1. V podokně Pošta v navigačním podokně rozbalte klepnutím složku Informační kanály RSS.

 2. Vyberte informační kanál RSS, který chcete zrušit.

 3. Stiskněte klávesu DELETE.

 4. Po zobrazení žádosti o potvrzení odstranění klikněte na tlačítko Ano.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete informační kanál RSS zachovat, ale odstranit stažené položky, otevřete složku pro informační kanál RSS, vyberte položky, které mají být odstraněny, a stiskněte klávesu DELETE.

  • Můžete také zrušit informační kanály RSS bez odstranění stažených položek. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu a klepněte na kartu Informační kanály RSS. Vyberte seznam nebo knihovnu, jejichž odběr chcete zrušit, a potom klepněte na možnost Odebrat.

  • Pokud budete chtít informační kanál RSS odstranit v průběhu jeho synchronizace, zobrazí se zpráva, že je nutné s odstraňováním počkat, než bude synchronizace dokončena.

Začátek stránky

Zrušení oznámení pro knihovnu nebo seznam SharePoint

Oznámení lze spravovat z aplikace Outlook 2007 nebo z webu SharePoint. Chcete-li oznámení pro seznam nebo knihovnu zrušit, musíte mít oprávnění k úpravám oznámení pro daný seznam či knihovnu. V následujícím postupu je popsáno, jak zrušit oznámení pomocí aplikace Outlook 2007.

Poznámka : Správce služby SharePoint může změnit, omezit nebo zakázat oznámení pro celý web. Další informace získáte od správce vašeho webu služby SharePoint.

 1. V navigačním podokně v aplikaci Outlook ověřte, zda je vybrána možnost Pošta.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Pravidla a oznámení.

 3. Klepněte na kartu Správa oznámení.

 4. Vyberte oznámení, které chcete zrušit.

 5. Klepněte na tlačítko Odstranit.

 6. Pokud se zobrazí výzva k potvrzení odstranění, klepněte na tlačítko Ano.

Poznámka : Jestliže se oznámení, které chcete zrušit, nezobrazí v dialogovém okně Pravidla a oznámení, pravděpodobně bude možné oznámení zrušit z webu SharePoint. Chcete-li zobrazit a spravovat oznámení na webu SharePoint, klepněte na nabídku Vítejte vaše jméno, klepněte na příkaz Nastavení a potom klepněte na možnost Oznámení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×