Sledování změn v sdílený sešit

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Důležité : Tento článek vysvětluje starší metoda sledování změn pomocí "Sdílený sešit." Funkce sdílený sešit obsahuje mnoho omezení a nahradily spoluvytváření. Spoluvytváření nenabízí možnost sledování změn. Ale pokud vy i další uživatelé byl otevřen ve stejnou dobu, uvidíte výběry a změny okamžitě. Pokud je soubor uložený v cloudu, je také možné zobrazit dřívější verze, uvidíte změny jednotlivých osob. Další informace o spoluvytváření.

 1. Ujistěte se, že chcete tímto způsobem než budete pokračovat. Sdílené sešity máte omezení, a proto doporučujeme spoluvytváření, který nahrazuje sdílení sešitu.

 2. Klikněte na Revize > sdílet sešit.

  Všimněte si, že v novějších verzích aplikace Excel, na tlačítko sdílet sešit obsahuje skryté. Tady se dozvíte, jak je zobrazit.

 3. V dialogovém okně Sdílený sešit zaškrtněte na kartě Úpravy políčko Povolit úpravy více uživatelům najednou.

 4. Klikněte na kartu Upřesnit.

 5. V části Sledování změn klikněte na zachovat historii změn po dobu a do číselníku dnů zadejte počet dní historie změn, které chcete zachovat. Ve výchozím nastavení Excel zachová historii změn 30 dní a starší než tento počet dní historie změn trvale smaže. Chcete-li zachovat historii změn po dobu delší než 30 dní, zadejte číslo, které je vyšší než 30.

 6. Klikněte na tlačítko OK a pokud se zobrazí výzva k uložení sešitu, uložte jej kliknutím na tlačítko OK.

 1. Klikněte na Revize > Sledování změn a potom klikněte na Přijmout či zamítnout změny.

  Všimněte si, že v novějších verzích aplikace Excel, na tlačítko Sledování změn obsahuje skryté. Tady se dozvíte, jak je zobrazit.

 2. Pokud budete vyzváni k uložení sešitu, klikněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Vybrat změny k přijmutí či zamítnutí proveďte následující kroky:

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny provedené po určitém datu, zaškrtněte políčko Kdy, klikněte v seznamu Kdy na položku Od data a zadejte počáteční datum, od kterého chcete kontrolovat změny.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny provedené určitým uživatelem, zaškrtněte políčko Kdo a v seznamu Kdo klikněte na uživatele, jehož změny chcete kontrolovat.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny provedené všemi uživateli, zrušte zaškrtnutí políčka Kdo.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny provedené v určité oblasti, zaškrtněte políčko Kde a zadejte odkaz na buňky dané oblasti listu.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny v celém sešitu, zrušte zaškrtnutí políčka Kde.

 4. Klikněte na tlačítko OK a prostudujte si informace o každé změně v dialogovém okně Přijmout či zamítnout změny.

 5. Jednotlivé změny přijměte nebo zamítněte kliknutím na tlačítko Přijmout nebo Zamítnout.

 6. Pokud budete vyzváni k výběru hodnoty pro buňku, klikněte na požadovanou hodnotu a potom na tlačítko Přijmout.

Poznámky    

 • Před tím, než postoupíte k další změně, musíte změnu přijmout, nebo zamítnout.

 • Všechny zbývající změny můžete přijmout nebo zamítnout současně kliknutím na tlačítko Přijmout vše nebo Zamítnout vše.

 1. Klikněte na Revize > Sledování změn a potom na Zvýraznit změny.

  Všimněte si, že v novějších verzích aplikace Excel, na tlačítko Sledování změn obsahuje skryté. Tady se dozvíte, jak je zobrazit.

 2. K výběru změn, které chcete zobrazit, použijte následující postup:

  • Chcete-li zobrazit všechny změny, které byly sledovány, zaškrtněte políčko Kdy, klikněte v seznamu Kdy na položku Vše a zrušte zaškrtnutí políček Kdo a Kde.

  • Chcete-li zobrazit změny provedené po určitém datu, zaškrtněte políčko Kdy, klikněte v seznamu Kdy na položku Od data a zadejte počáteční datum, od kterého chcete zobrazit změny.

  • Chcete-li zobrazit změny provedené určitým uživatelem, zaškrtněte políčko Kdo a v seznamu Kdo klikněte na uživatele, jehož změny chcete zobrazit.

  • Chcete-li zobrazit změny v určité oblasti buněk, zaškrtněte políčko Kde a zadejte odkaz na buňky dané oblasti listu.

 3. K určení způsobu zobrazení změn použijte následující postup:

  • Chcete-li zvýraznit změny na listu, zaškrtněte políčko Zvýraznit změny na obrazovce.

  • Chcete-li vytvořit seznam změn na zvláštním listu, zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu, čímž zobrazíte list historie.

   Poznámka:    Toto zaškrtávací políčko je k dispozici až po zapnutí sledování změn a uložení souboru s alespoň jednou sledovanou změnou.

Vypnutím sledování změn odstraníte historii změn. Pokud chcete zachovat kopii těchto informací, vytiskněte list historie nebo jej zkopírujte do jiného sešitu s použitím následujícího postupu:

 1. Klikněte na Revize > sledovat změny > Zvýraznit změny.

  Všimněte si, že v novějších verzích aplikace Excel, na tlačítko Sledování změn obsahuje skryté. Tady se dozvíte, jak je zobrazit.

 2. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změny zaškrtněte políčko Kdy a potom v seznamu Kdy klikněte na položku Vše.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček KdoKde.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

 6. Teď můžete vytisknout nebo historii zkopírovat do jiného sešitu.

Při zvýrazňování změn při práci aplikace Excel označí všechny revize (například změny, vložení a odstranění) zvýrazňující barvou.

 1. Klikněte na Revize > Sledování změn a potom na Zvýraznit změny.

  Všimněte si, že v novějších verzích aplikace Excel, na tlačítko Sledování změn obsahuje skryté. Tady se dozvíte, jak je zobrazit.

 2. V dialogovém okně Zvýraznit změny zaškrtněte políčko sledovat změny během úprav. Toto zaškrtávací políčko povoluje sdílení sešitu a zvýraznění provedených změn, které provedete vy nebo jiní uživatelé.

 3. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změny zaškrtněte políčko Kdy a potom v seznamu Kdy klikněte na požadovanou možnost.

 4. Chcete-li určit uživatele, jejichž změny chcete zvýraznit, zaškrtněte políčko Kdo a potom v seznamu Kdo klikněte na požadovanou možnost.

 5. Chcete-li určit oblast listu, ve které chcete změny zvýraznit, zaškrtněte políčko Kde a potom do pole Kde zadejte odkaz na buňky dané oblasti listu.

 6. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Zvýraznit změny na obrazovce.

 7. Klikněte na OK. Pokud budete vyzváni, uložte sešit.

 8. Na listu proveďte požadované změny. Upozorňujeme, že některé změny, například formátování, nejsou sledovány a proto nejsou označeny zvýrazňující barvou.

Pokud již nechcete změny zvýrazňovat, můžete zvýrazňování změn vypnout.

 1. Klikněte na Revize > Sledování změn a potom na Zvýraznit změny.

  Všimněte si, že v novějších verzích aplikace Excel, na tlačítko Sledování změn obsahuje skryté. Tady se dozvíte, jak je zobrazit.

 2. V dialogovém okně Zvýraznit změny zrušte zaškrtnutí políčka Sledovat změny během úprav.

 1. Klikněte na Revize > sledovat změny > Zvýraznit změny.

  Všimněte si, že v novějších verzích aplikace Excel, na tlačítko Sledování změn obsahuje skryté. Tady se dozvíte, jak je zobrazit.

 2. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změny zaškrtněte políčko Kdy a potom v seznamu Kdy klikněte na položku Vše.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček KdoKde.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. V listu historie kliknutím na šipky filtru u popisků sloupců vyhledejte požadované informace.

Poznámka:    Uložením sešitu se list Historie skryje. Chcete-li list Historie po uložení znovu zobrazit, zaškrtněte v dialogovém okně Zvýraznit změny políčko Zobrazit změny na novém listu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×