Sledování důležitých změn pomocí upozornění a technologie RSS

Upozornění a technologie RSS (Really Simple Syndication) jsou dvě služby, pomocí nichž mohou uživatelé stále získávat aktuální informace a být informování o změnách obsahu. Díky upozorněním i technologii RSS nepotřebují členové týmu již tolik vyhledávat nové informace.

Pomocí upozornění a technologie RSS mohou být uživatelé stále informování o změnách webu, ale způsob, jakým jsou uživatelům tyto informace předávány, se u jednotlivých služeb liší. V případě upozornění jsou informace odesílány v podobě e-mailových zpráv (pokud je server nakonfigurován na odesílání odchozích e-mailů). Technologie RSS umožňuje uživatelům přijímat aktualizace (označované jako informační kanály RSS) shromážděné informačními kanály z jiných webů, k jejichž odběru se přihlásí, například z webů s diskusními příspěvky či blogy. Pro čtení nebo shromažďování informačních kanálů RSS existuje několik programů, mezi které patří například aplikace Microsoft Office Outlook 2007 a Windows Internet Explorer 7.

Poznámka : Tento článek odkazuje na ukázkový web SharePoint vytvořený společností Adventure Works, což je fiktivní výrobce jízdních kol a součástek a doplňků k jízdním kolům.

Marketingový tým společnosti Adventure Works používá například upozornění i informační kanály RSS. Upozornění používá daná skupina ke sledování oznámení, která jsou pro ni určena. Prostřednictvím informačních kanálů RSS jsou shromažďovány nové informace, které mohou jednotliví členové načíst pomocí webových prohlížečů.

Použití upozornění

Na serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 se můžete přihlásit k zasílání upozornění na požadované informace do poštovní schránky. Pokud máte oprávnění ke správě seznamu nebo knihovny, můžete také nastavit, aby byla upozornění odesílána ostatním členům týmu.

Díky upozorněním můžete sledovat oznámení, úkoly, kalendáře a další položky seznamu určené pro vás nebo členy vašeho týmu. Jestliže jste například vedoucí projektu a máte oprávnění ke správě seznamů, můžete odeslat upozornění lidem, kterých se změny projektu mohou týkat.

Upozornění

Marketingový tým společnosti Adventure Works například ve svém pracovním prostoru používá seznam Oznámení. Vedoucí nakonfiguruje upozornění tak, aby byl každému členovi týmu odeslán e-mail, pokud dojde k některé z následujících událostí:

  • Změna existujícího oznámení

  • Přidání nového oznámení

  • Odstranění oznámení

Pokud chcete být pomocí upozornění stále informováni, ale nechcete být upozorňováni na každou změnu, můžete nastavit, o kterých změnách chcete být informováni, nebo si můžete upozornění nechat zasílat jednou za den nebo za týden v souhrnné podobě.

Použití informačních kanálů RSS

Technologie RSS umožňuje programům pro čtení kanálů sloučit aktualizace z různých webů v jednom umístění, například na stránce prohlížeče nebo ve složce e-mailu.

Pokud uživatelé navštíví seznam nebo knihovnu dokumentů, mohou kliknutím na tlačítko otevřít stránku, kde se mohou přihlásit k odběru informačního kanálu RSS. Informační kanál RSS obsahuje název a některé další vlastnosti naposledy aktualizovaného dokumentu nebo položky seznamu. Z informačního kanálu RSS mohou uživatelé kliknutím na název položky zobrazit nejnovější informace.

Informační kanál RSS

Jestliže je k dispozici více programů pro čtení informačních kanálů, mohou si uživatelé zvolit, který program bude informační kanály RSS přijímat.

Marketingový tým společnosti Adventure Works například pomocí programů pro čtení kanálů RSS získává informace o aktualizacích kalendářů a knihoven dokumentů.

Poznámka : Chování informačních kanálů RSS se může podle situace lišit. Správci a vlastníci webů mohou pro kolekce webů nebo jednotlivé weby provést vlastní nastavení kanálů RSS a frekvence.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×