Sledování akcí v deníku

V Deníku jde zaznamenávat interakce, třeba kdy se nějaká událost uskutečnila a kolik času na ni bylo třeba. Pomocí položky v Deníku si jde poznamenat telefonní hovor nebo dopis, který jste odeslali nebo obdrželi poštou. Deník se často používá pro sledování fakturovaných hodin.

 1. Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Tři tečky na navigačním panelu a klikněte na Složky.

  Navigační panel se zvýrazněnými třemi tečkami

  Klávesová zkratka:    Chcete-li otevřít seznam složek v podokno složek, stiskněte kombinaci kláves CTRL+8.

 2. V části Podokno složek klikněte na složku Deník.

 3. Klikněte na kartu Domů.

 4. Ve skupině Nový klikněte na tlačítko Položka deníku.

 5. Do pole Předmět zadejte popis.

 6. V rozevíracím poli Typ položky klikněte na typ Položka deníku, který chcete zaznamenat.

 7. Vyberte další požadované možnosti.

Poznámka :  Předchozí verze aplikace Outlook obsahovaly funkci automatického deníku, která zajišťovala sledování dokumentů otevíraných v jiných aplikacích Microsoft Office a Windows. Tato funkce není dostupná v aplikaci Outlook 2013 nebo Outlook 2016.

Automatická změna počátečního a koncového času u všech položek

 1. V deníku klikněte v zobrazení časové osy na kartu Zobrazení.

 2. Ve skupině Aktuální zobrazení klikněte na tlačítko Nastavení zobrazení a potom na tlačítko Sloupce.

 3. V rozevíracím seznamu Dostupná pole vybrat z klikněte na požadovanou sadu polí. Obvykle to bývají sady Často používaná pole nebo Všechna pole deníku.

 4. V seznamu Dostupná pole data a času klikněte na pole obsahující časový údaj, který chcete použít jako počáteční datum položky, a potom klikněte na tlačítko Začátek.

 5. V seznamu Dostupná pole data a času klikněte na pole obsahující časový údaj, který chcete použít jako koncové datum položky, a klikněte na tlačítko Konec.

Tip : V zobrazení Časová osa je znázorněno, kdy byly jednotlivé položky a dokumenty vytvořeny, uloženy, odeslány, přijaty, otevřeny nebo změněny. Při změně polí času použitých k zobrazení položek na časové ose se může změnit umístění a trvání položek na ose.

Změna počátečního a koncového času u položky deníku

 1. Otevřete položku deníku.

 2. Zadejte nový počáteční a koncový stav. Chcete-li změnit koncový čas, změňte hodnotu v poli Trvání.

Poznámka : Změna časů přiřazených k položce deníku nezmění počáteční čas dané položky, dokumentu nebo kontaktu, na které tento záznam odkazuje.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×