Sledování a zobrazení informací o verzi položek seznamu

Informace o změnách provedených u jednotlivých položek seznamu lze uložit. Kromě informací o tom, kdy a kdo změnu provedl, pak můžete rovněž zjistit, jaké změny byly u jednotlivých položek provedeny.

Povolení sledování verze u položek seznamu

  1. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Nastavení seznamu.

  2. V části Obecné nastavení klepněte na položku Nastavení správy verzí.

  3. V části Historie verzí položky klepněte na možnost Ano. Tím se při každé úpravě položky vytvoří nová verze.

  4. Chcete-li omezit počet zachovaných verzí, zaškrtněte políčko Zachovat následující počet verzí a zadejte maximální počet verzí, které mají být zachovány.

  5. Klepněte na tlačítko OK.

Zobrazení verzí položky seznamu

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví řádku nebo na libovolnou buňku v řádku odpovídajícímu položce, jejíž informace o verzi chcete zjistit.

  2. Přejděte na příkaz Položka a klepněte na příkaz Verze.

    Zobrazí se informace o verzi.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×