Skrytí sloupců v okně Externí data a v propojených obrazcích

Okno Externí data se zobrazí, použijete-li příkaz Link Data to Shapes(Propojit data s obrazci) v nabídce Data pro import dat do výkresu.

Skrytí sloupce v okně Externí data rovněž způsobí skrytí dat v propojených obrazcích. Skryjete-li například sloupec Salary (Plat), všechny zmínky o platu v obrazcích propojených s těmito daty budou rovněž skryty.

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na nadpis v okně Externí data a klepněte na položku Column Settings(Nastavení sloupce).

  2. V dialogovém okně Column Settings(Nastavení sloupce) zrušte zaškrtnutí políčka sloupce, který chcete skrýt.

Chcete-li sloupec opět zobrazit v okně Externí data a v propojených obrazcích, zaškrtněte políčko.

Další informace o práci s importovanými daty naleznete v tématu Import dat z aplikace Excel, serveru SQL, serveru SharePoint a jiných externích zdrojů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×