Skrytí ovládacího prvku na základě hodnot ve formuláři

V aplikaci Microsoft Office InfoPath můžete pomocí podmíněného formátování určit různé možnosti formátování pro ovládací prvek, který je založený na podmínkách, jež ve formuláři platí. Pokud platí zadané podmínky, když uživatel vyplňuje formulář založený na šabloně formuláře, je použito podmíněné formátování.

V tomto článku je vysvětleno použití podmíněného formátování ke skrytí ovládacího prvku podle hodnoty jiného ovládacího prvku v šabloně formuláře. Můžete například přidat podmíněné formátování, které zaručí, že textové pole pole pro číslo řidičského průkazu bude skryté, dokud uživatel nezadá do jiného ovládacího prvku ve formuláři odpovídající věk.

V tomto článku:

Než začnete

Aspekty kompatibility

Skrytí ovládacího prvku na základě hodnot ve formuláři

Než začnete

Předpokladem dokončení tohoto postupu je, aby v šabloně formuláře byly alespoň dva ovládací prvky – jeden, který chcete skrýt, a druhý, jehož hodnota bude určovat stav prvního ovládacího prvku.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility

Při návrhu šablony formuláře v aplikaci InfoPath můžete zvolit konkrétní režim kompatibility a navrhnout tak šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem. Po publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na serveru se spuštěnou službou InfoPath Forms Services a povolení prohlížeče je možné prohlížet formuláře založené na této šabloně formuláře ve webovém prohlížeči. Při návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem nejsou v podokně úloh Ovládací prvky k dispozici některé ovládací prvky, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Seznam ovládacích prvků, které lze skrýt pomocí podmíněného formátování

V následující tabulce jsou uvedeny ovládací prvky aplikace Office InfoPath 2007, které lze skrýt pomocí podmíněného formátování, a informace, zda jsou k dispozici v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči.

Ovládací prvky, které lze skrýt

K dispozici v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči

Pole se seznamem

Ne

Vodorovná tabulka s opakováním

Ne

Seznam s vícenásobným výběrem

Ne

Rukopisný obrázek

Ne

Obrázek

Ne

Soubor jako příloha

Ne

Svislý popisek

Ne

Oddíl voleb

Ne

Opakující se rekurzivní oddíl

Ne

Seznam a podrobnosti

Ne

Textové pole

Ano

Pole výrazu

Ano

Oddíl

Ano

Volitelný oddíl

Ano

Oddíl s opakováním

Ano

Tabulka s opakováním

Ano

Pole s formátovaným textem

Ano

Přepínač

Ano

Rozevírací seznam

Ano

Seznam

Ano

Výběr data

Ano

Zaškrtávací políčko

Ano

Začátek stránky

Skrytí ovládacího prvku na základě hodnot ve formuláři

  1. V šabloně formuláře klepněte na ovládací prvek, který chcete skrýt.

  2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Podmíněné formátování.

  3. V dialogovém okně Podmíněné formátování klepněte na tlačítko Přidat.

  4. V části Pokud je tato podmínka pravdivá nastavte požadovanou podmínku. Chcete-li například skrýt ovládací prvek vybraný v kroku 1 pouze při zadání určité hodnoty do jiného ovládacího prvku v šabloně formuláře, vyberte v prvním poli tento druhý ovládací prvek a poté zadejte hodnotu, která bude určovat skrytí ovládacího prvku vybraného v kroku 1.

  5. V části Pak použít toto formátování zaškrtněte políčko Skrýt tento ovládací prvek.

  6. Dvojím klepnutím na tlačítko OK podmínku uložte a vraťte se do šablony formuláře.

  7. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×