Skrytí kódu jazyka VBA před uživateli

Obsahuje-li vaše databáze kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA), můžete tento kód skrýt uložením Databáze aplikace Microsoft Office Access ve formátu ACCDE. Uložením databáze jako souboru ACCDE se zkompilují všechny moduly kódu jazyka VBA, odstraní se upravitelný zdrojový kód a zkomprimuje se cílová databáze. Váš kód jazyka VBA si zachová svou funkčnost, ale kód nelze upravit ani zobrazit. Obecně bude databáze fungovat jako obvykle – stále můžete aktualizovat data a spouštět sestavy.

V tomto článku

Vytvoření souboru ACCDE

Změněná funkčnost v souboru ACCDE

Potíže s úpravou formulářů, sestav nebo modulů

Omezení při ukládání databáze jako souboru ACCDE

Fungování odkazů se soubory ACCDE

Vytvoření souboru ACCDE

Pomocí následujícího postupu vytvoříte soubor ACCDE. Původní soubor ACCDB zůstane beze změny.

 1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Databázové nástroje na položku Vytvořit databázi ACCDE.

 2. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do umístění, kam chcete soubor ACCDE uložit.

 3. Případně zadejte nový název souboru do pole Název souboru.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

  Pokud soubor se zadaným názvem již existuje, zobrazí se dotaz, zda chcete existující soubor nahradit. Klepnutím na tlačítko Ano přepíšete existující soubor ACCDE, klepnutím na tlačítko Ne přejdete zpět do dialogového okna Uložit jako, kde můžete zadat nový název souboru.

Aplikace Access vytvoří soubor ACCDE, zavře původní soubor ACCDB a otevře soubor ACCDE.

Začátek stránky

Změněná funkčnost v souboru ACCDE

Uložením databáze jako souboru formátu ACCDE zcela nezabráníte možnosti provádění změn v návrhu databáze. Následující úlohy však nelze v souboru ACCDE provádět:

 • Úprava nebo vytváření formulářů, sestav nebo modulů

 • Přidávání, odstraňování nebo úprava odkazů na knihovny objektů nebo databáze pomocí dialogového okna Odkazy jazyka VBA

 • Zobrazování nebo upravování kódu jazyka VBA

 • Import a export formulářů, sestav a modulů aplikace Access. Import z databází ACCDB a export do těchto databází je však možný pro tabulky, dotazy a makra.

Začátek stránky

Potíže s úpravou formulářů, sestav nebo modulů

Vždy si uchovejte kopii původní databáze aplikace Access. Chcete-li upravit návrh formulářů, sestav nebo modulů v souboru ACCDE, je nutné upravit původní databázi aplikace Access (soubor ACCDB) a potom ji znovu uložit jako soubor ACCDE. Uložení databáze aplikace Access obsahující tabulky jako souboru ACCDE může vést k potížím se sloučením různých verzí dat, pokud budete později chtít upravit návrh formulářů, sestav nebo modulů. Proto je uložení databáze aplikace Access jako souboru ACCDE nejvhodnější pro databázi na straně klient Front-end/back-end aplikace.

Začátek stránky

Omezení při ukládání databáze jako souboru ACCDE

V uložení databáze jako souboru ACCDE vám může zabránit několik omezení:

 • Je nutné mít heslo pro přístup ke kódu jazyka VBA.

 • Pokud vaše databáze aplikace Access odkazuje na jinou databázi aplikace Access nebo na Doplněk, musíte uložit všechny databáze nebo doplňky aplikace Access v řetězci odkazů jako soubory ACCDE.

Pokud databázi zašifrujete heslem předtím, než ji uložíte jako soubor ACCDE, bude soubor ACCDE také šifrován a k jeho otevření bude vždy potřeba zadat heslo. Pokud nechcete, aby byl soubor ACCDE šifrován, je nutné nejdříve dešifrovat soubor ACCDB a až potom jej uložit jako soubor ACCDE. Po uložení databáze jako souboru ACCDE můžete tento soubor opět zašifrovat. Pomocí následujícího postupu dešifrujete soubor ACCDB:

 1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Databázové nástroje na položku Dešifrovat databázi.

 2. V dialogovém okně Zrušit heslo databáze zadejte do pole Heslo heslo databáze.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Fungování odkazů se soubory ACCDE

Pokusíte-li se vytvořit soubor ACCDE z databáze aplikace Access 2007 (ACCDB) nebo z doplňku aplikace Access 2007 (ACCDA), který odkazuje na jinou databázi nebo doplněk aplikace Access, zobrazí aplikace Access 2007 chybovou zprávu a neumožní vám dokončit operaci. Chcete-li uložit databázi, která odkazuje na jinou databázi, jako soubor ACCDE, je nutné nejdříve uložit všechny databáze v řetězci odkazů jako soubory ACCDE, počínaje první odkazovanou databází. Po uložení první databáze jako souboru ACCDE je nutné aktualizovat odkaz v další databázi v řetězci tak, aby směřoval do nového souboru ACCDE, a až poté je možné tuto databázi uložit jako soubor ACCDE. Tento postup je nutné opakovat pro celý řetězec.

Předpokládejme například, že Databáze1.accdb odkazuje na databázi Databáze2.accdb a Databáze2.accdb odkazuje na doplněk Databáze3.accda. Chcete-li uložit soubor Databáze1.accdb jako soubor ACCDE, postupujte následovně:

 1. Uložte doplněk Databáze3.accda jako soubor Databáze3.accde.

 2. Otevřete databázi Databáze2.accdb a změňte její odkaz tak, aby směřoval na nový soubor pojmenovaný Databáze3.accde.

 3. Uložte databázi Databáze2.accdb jako soubor Databáze2.accdb.

 4. Otevřete databázi Databáze1.accdb a změňte její odkaz tak, aby směřoval na nový soubor pojmenovaný Databáze2.accde.

 5. Uložte databázi Databáze1.accdb jako soubor Databáze1.accde.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×