Skrytí chybových hodnot a indikátorů chyb v buňkách

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Řekněme, že ve vzorcích v listu jsou chyby, které očekáváte, ale nemusíte opravit. Chcete však zlepšit vzhled výsledků. Existuje několik způsobů, jak skrýt v buňkách chybové hodnoty a indikátory chyb.

Existuje mnoho důvodů, proč vzorce mohou vracet chyby. Například dělení nulou není možné a pokud zadáte vzorec =1/0, vrátí aplikace Excel hodnotu #DĚLENÍ_NULOU!. Mezi chybové hodnoty patří #DĚLENÍ_NULOU!, #NENÍ_K_DISPOZICI, #NÁZEV?, #NULL!, #ČÍSLO!, #ODKAZ! a #HODNOTA!.

Co chcete udělat?

Formátovat text v buňkách obsahujících chyby tak, aby se chyby nezobrazovaly

Zobrazení pomlčky, textu #N/A nebo NEDEF na místě chybové hodnoty

Skrytí chybových hodnot v kontingenčních tabulkách

Skrýt indikátory chyb v buňkách

Formátování textu v buňkách obsahujících chyby tak, aby se tyto chyby nezobrazovaly

Převod chyby na nulovou hodnotu a následné použití formátu čísla, který hodnotu skryje

Následující postup popisuje způsob převedení chybových hodnot na číslo, například číslo 0, a následné použití podmíněného formátování, které hodnotu skryje. Tento postup dokončíte vnořením vzorce buňky do funkce CHYBHODN, která vrátí nulovou hodnotu (0), a následným použitím vlastního formátu čísla, který zabrání zobrazení jakéhokoli čísla v buňce.

Pokud například buňka A1 obsahuje vzorec =B1/C1 a hodnota v buňce C1 je 0, vrátí vzorec v buňce A1 chybu #DĚLENÍ_NULOU!.

 1. Zadejte hodnotu 0 do buňky C1, hodnotu 3 do buňky B1 a vzorec =B1/C1 do buňky A1.
  Chyba #DĚLENÍ_NULOU! se zobrazí v buňce A1.

 2. Vyberte buňku A1 a po stisknutí klávesy F2 upravte vzorec.

 3. Po znaménku rovná se (=) zadejte text CHYBHODN následovaný levou kulatou závorkou.
  CHYBHODN(

 4. Přesuňte kurzor na konec vzorce.

 5. Zadejte ,0) – tedy čárku následovanou nulou a pravou kulatou závorkou.
  Vzorec =B1/C1 se změní na =CHYBHODN(B1/C1,0).

 6. Stisknutím klávesy ENTER dokončete vzorec.
  V buňce by nyní měla být místo chyby #DĚLENÍ_NULOU! zobrazena hodnota 0.

 7. Vyberte buňku obsahující chybu a na pásu karet klikněte na tlačítko Podmíněné formátování (karta Domů, skupina Styly).

 8. Klikněte na možnost Nové pravidlo.

 9. V dialogovém okně Nové pravidlo formátování klikněte na položku Formátovat pouze buňky obsahující.

 10. V části Formátovat pouze buňky vyberte v prvním seznamu položku Hodnota buňky, v druhém seznamu položku je rovno a do textového pole vpravo zadejte 0.

 11. Klikněte na tlačítko Formát.

 12. Klikněte na kartu Číslo a potom v části Druh klikněte na položku Vlastní.

 13. Do pole Typ zadejte ;;; (tři středníky) a potom klikněte na tlačítko OK. Znovu klikněte na tlačítko OK.
  Hodnota 0 z buňky zmizí. Vlastní formát ;;; způsobí, že se v buňce nezobrazí žádná čísla. Skutečná hodnota (0) však v buňce zůstane.

Formátování chybových hodnot pomocí bílé barvy písma textu

Následující postup použijte k formátování buněk obsahujících chyby, aby text v těchto buňkách byl zobrazen bílým písmem. Text chyby v těchto buňkách nebude ve skutečnosti vidět.

 1. Vyberte buňky, které obsahují chybovou hodnotu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u tlačítka Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.
  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Klikněte na tlačítko Nové pravidlo.
  Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

 4. V části Vybrat typ pravidla klikněte na položku Formátovat pouze buňky obsahující.

 5. V části Upravit popis pravidla vyberte v seznamu Formátovat pouze buňky položku Chyby.

 6. Klikněte na tlačítko Formát a potom na kartu Písmo.

 7. V seznamu Barva v části Barvy motivu vyberte políčko obsahující bílou barvu.

Začátek stránky

Zobrazení pomlčky, textu #N/A nebo NEDEF na místě chybové hodnoty

V některých případech můžete požadovat, aby se chybové hodnoty v buňkách nezobrazovaly, a místo těchto chyb můžete preferovat zobrazení textových řetězců, jako jsou např. #NENÍ_K_DISPOZICI, pomlčka nebo řetězec NEDEF. Potom můžete použít funkce CHYBHODN a NEDEF, jak je znázorněno v následujícím příkladu.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu. V níže uvedeném příkladu vyberte buňku obsahující text Data a přetažením proveďte výběr až po poslední buňku ve sloupci Popis (výsledek). Výběr zkopírujte a vložte do nového listu počínaje buňkou A1.

1

2

3

A

Data

10

0

Vzorec

Popis (výsledek)

=A2/A3

Výsledkem bude chyba. (#DIV/0)

=KDYŽ(JE.CHYBHODN(A2/A3);"NEDEF";A2/A3)

Vrátí hodnotu NEDEF, pokud je hodnota chybová.

=KDYŽ(JE.CHYBHODN(A2/A3);"–";A2/A3)

Vrátí pomlčku, pokud je hodnota chybová.

=KDYŽ(JE.CHYBHODN(A2/A3);NEDEF();A2-A3)

Vrátí hodnotu #N/A, pokud je hodnota chybová.

Podrobné informace o funkcích

CHYBHODN    Tuto funkci použijte, pokud chcete zjistit, jestli buňka obsahuje chybu nebo jestli výsledek vzorce vrátí chybu.

NEDEF    Tuto funkci použijte k vrácení řetězce #NENÍ_K_DISPOZICI v buňce. Za názvem funkce následují prázdné kulaté závorky, např.: =NEDEF().

Začátek stránky

Skrytí chybových hodnot v sestavě kontingenční tabulky

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky.
  Zobrazí se Nástroje kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Možnosti ve skupině Kontingenční tabulka klikněte na šipku vedle tlačítka Možnosti a potom klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na kartu Rozložení a formát a proveďte některou z následujících akcí:

  • Změna zobrazování chyb:     Zaškrtněte políčko Zobrazit u chybové hodnoty v části Formát. Do pole zadejte hodnotu, která se má zobrazovat místo chyby. Pokud chcete zobrazit chyby jako prázdné buňky, odstraňte všechny znaky v textovém poli.

  • Změna zobrazování prázdných buněk     Zaškrtněte políčko Zobrazit u prázdné buňky. Do pole zadejte hodnotu, která se má zobrazit v prázdné buňky. Zobrazit prázdné buňky, odstraňte všechny znaky v poli. K zobrazení nul, zrušte zaškrtnutí políčka.

Začátek stránky

Skrytí indikátorů chyb v buňkách

Pokud buňka obsahuje vzorec, jehož výsledkem je chyba, zobrazí se v levém horním rohu buňky trojúhelník (indikátor chyby). Zobrazení těchto indikátorů můžete zabránit pomocí následujícího postupu.

Buňka s problémem se vzorcem

Buňka s problémovým vzorcem

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Vzorce.

 2. V části Kontrola chyb zrušte zaškrtnutí políčka Povolit kontrolu chyb v pozadí.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×