Skalární funkce ODBC

Jazyk Microsoft Access SQL podporuje použití definované syntaxe Zdroj dat ODBC pro skalární funkce. Například dotaz

SELECT DAILYCLOSE, DAILYCHANGE FROM DAILYQUOTE
WHERE {fn ABS(DAILYCHANGE)} > 5

vrátí všechny řádky, ve kterých je absolutní hodnota změny ceny akcie větší než pět.

Podporována je podmnožina definovaných skalárních funkcí ODBC. Podporované funkce jsou uvedeny v následující tabulce.

Popis argumentů a úplný popis syntaxe řídicích znaků pro zahrnutí těchto funkcí do příkazu SQL naleznete v dokumentaci ODBC.

Řetězcové funkce

ASCII

LENGTH

RTRIM

CHAR

LOCATE

SPACE

CONCAT

LTRIM

SUBSTRING

LCASE

RIGHT

UCASE

LEFT


Číselné funkce

ABS

FLOOR

SIN

ATAN

LOG

SQRT

CEILING

POWER

TAN

COS

RAND

MOD

EXP

SIGN


Funkce data a času

CURDATE

DAYOFYEAR

MONTH

CURTIME

YEAR

WEEK

NOW

HOUR

QUARTER

DAYOFMONTH

MINUTE

MONTHNAME

DAYOFWEEK

SECOND

DAYNAME


Převod datových typů

CONVERT

Řetězcové literály mohou být převedeny na následující datové typy: SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER, SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR a SQL_DATETIME.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×