Shromáždění nejlepších informací ke sledování výkonu

Chcete-li vyvinout efektivní přehled výkonnostních metrik, je nutné nejprve vyvinout účinné dotazy. To znamená, že musíte určit tyto dotazy, které poskytnou důležité informace, které požadujete pro plánování přehledu výkonnostních metrik. Toto téma navrhuje některé nápady usnadňující zahájení tohoto procesu.

Uživatelé přijímající rozhodnutí potřebují informace pro řízení podnikového výkonu, ale jaké informace? Jak může podnik určit indikátory, které zajistí úspěch? Pokud jsou efektivně použity správné indikátory k poskytnutí správných informací, budou informace plynule předávány organizaci. Členové týmu se obvykle snaží zlepšit skóre výkonu určené indikátory. Tento sklon zajišťuje trend směrem ke zlepšení výkonu. Jestliže indikátory zobrazují výkon pro klíčové faktory úspěchu, je tato tendence velmi dobrá. Však pokud indikátory určují výkon podle nesprávných faktorů, může tento sklon ve skutečnosti zkreslit strategii organizace.

Klíčem k výběru správných indikátorů výkonu je pochopení, čeho chce vaše organizace dosáhnout. To znamená pochopení, jaké jsou konečné cíle, a porozumění atributům úspěchu vaší organizace.

Následující otázky vám pomohou začít shromažďovat nejlepší informace ke sledování výkonu.

 • Na jaké otázky musí organizace odpovědět? Jaké jsou cíle organizace

  Většina organizací shromažďuje velmi mnoho dat. Mnoho těchto dat je však nepoužitelných, pokud představují více otázek než odpovědí. Přesvědčte se, zda, indikátory výkonu v přehledu výkonnostních metrik souvisí s klíčovými dotazy, na které musíte odpovědět. Pokud například měříte počet volání služby zákazníkům, dozvíte se, jak efektivní je vaše telefonní služba. Pokud měříte čas, který je nutný k vyřešení určitých typů potíží zákazníků, dozvíte se, nakolik je tým služeb zákazníků efektivní z hlediska nákladů.

  Měření výkonu, která používáte v přehledu výkonnostních metrik, by měla sloužit vašim cílům.

 • Proč je tento dotaz důležitý?

  Vypracujte způsob, jak rozhodnout, zda potenciální klíčové ukazatele výkonu (KPI), které určíte, jsou ve skutečnosti klíčové indikátory. Na konci shromažďování a uspořádání informací se musíte rozhodnout, co je nejdůležitější. Když začnete určovat, na které dotazy je třeba odpovědět, určete, proč může být určitý dotaz důležitý a jaký dotaz vás může informovat o úspěchu.

  Klíčové ukazatele výkonu často představují informace, které je nutné kontrolovat pravidelně. Určete, proč je ukazatel KPI důležitý, abyste získali kontext potřebný k vytvoření jedinečného užitečného přehledu výkonnostních metrik.

 • Kde jsou data?

  Pro danou metrikou nebo ukazatel KPI je nutné určit, odkud pocházejí podkladová data. V některých případech je k výpočtu metriky podle jednoho nebo více atributů nutné agregovat data z několika různých zdrojů. Chcete-li například vytvořit metriku Nejlépe prodávané produkty podle hrubé marže, budete pravděpodobně potřebovat data ze systému CRM (Customer Relationship Management) i ze systému ERP (Enterprise Resource Planning).

  V počátečních fázích je dostatečné identifikovat obchodní systém obsahující data. Později budete možná muset určit podrobnější zdroje, například určité řádky a sloupce v sešitu aplikace Excel nebo tabulky v databázi. Kromě toho můžete určit, zda vaše konečná sestava vyžaduje data z určitého zdroje, například multidimenzionální data pro složitý filtr nebo pro analytický graf.

 • Jak budou informace používat?

  Zjistěte, proč uživatelé, kteří budou používat přehled výkonnostních metrik, potřebují informace.

  •  Proč uživatelé potřebují informace?

 • Souhrnná sestava pro akcionáře?

 • Průběžné sledování interních cílů?

 • Identifikace problémů?

 •  Jak se mají informace zobrazit? Jaký typ sestavy potřebují?

 • Podrobná zpráva podporující další analýzy?

 • Vícebarevná grafika znázorňující přesun a relace?

 • Podrobné indikátory zobrazující celkový výkon?

Co chcete dále udělat?

Zobrazit všechny kroky potřebné k sestavení přehledu výkonnostních metrik

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×